Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje."— Transkript prezentace:

1

2 Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje aktuální kapacitu dětských schopností k přizpůsobení.

3 Kdo pomáhá Anonymní pomoc poskytují konzultanti z řad studentů psychologie či medicíny, pedagogů, zdravotních sester či lékařů v důchodu. Na práci konzultantů dohlíží tým odborníků, tvořený kmenovými pracovníky Linky bezpečí, mezi něž patří dva psychiatři, dva psychologové a dvě sociální pracovnice.

4 Řešení problémů Všechny podezřelé případy předkládají konzultanti analytické skupině Linky bezpečí, která u více než 200 případů měsíčně navrhuje další řešení problémové situace dítěte. Psychiatři, psychologové a sociální pracovnice mohou poskytnout odborné vyšetření psychoterapeutickou či farmakologickou léčbou a zasáhnout v sociálním prostředí dítěte, což se obvykle děje v úzké spolupráce s místními úřady. V Případech, kdy stav dítěte nebo jeho sociální situace neumožňuje návštěvu v krizovém centru, snaží se pomoci prostřednictvím státních institucí, především sociálních pracovnic z místních úřadů, v odůvodněných případech i policie.

5 Věk volajících Statistika problémů

6 Historie  Linka bezpečí vznikla , ale svou činnost zahájila až po vzoru britské Child line. Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. se nechal inspirovat britským modelem pomoci dětem. Právě kolegové z Velké Británie pomáhali rozběhnout aktivity Linky bezpečí. Linka začínala na šesti terminálech a dovolat se na její první tel. číslo mohly zdarma nejprve jen pražské děti. Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č. II/S–OS/I– 24254/94–R dne

7  V letech doplňovalo telefonickou pomoc i Krizové centrum, které fungovalo jako nestátní zdravotnické zařízení.  Na počátku roku 2001 zahájila provoz Internetová linka bezpečí (nyní ová poradna Linky bezpečí), která je určena dětem, jež nemohou či nechtějí využít telefonického spojení

8 Druhy linky bezpečí  Linka vzkaz domů – na tuto linku můžete zavolat, pokud jste utekli z domu, z ústavu nebo vás vyhodili z domu či se bojíte pouze vrátit zpět. Jako dítě můžete na linku zavolat do 18 let, ale mohou se dovolat i rodiče v případě, že jejich dítě uteklo. Tato linka nabízí rozhovor po telefonu, prostřednictvím pracovníka, dále předání vzkazu rodičům a městským úřadům.

9  - děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči.  Linka důvěry prostřednictvím chatu funguje od a provozuje se každodenně na xchatu, kde je konverzace s konzultantem vedena anonymně. Je určena pro děti do 18 let, ale pro studenty až do 26 let.

10  Rodičovská linka je formou telefonní a ové a je zaměřena na rodinné a sociální poradenství. Funguje pouze ve všední dny. Na linku se převážně obracejí rodiče, jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod., nebo se nacházejí v tíživé životní situaci – rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova… tel  Křesťanská linka důvěry nabízí možnost řešení problémů, nejasností a pochybností v otázkách duchovní víry. Je možné zprostředkovat i setkání s knězem.

11  Linka seniorů je zaměřená na seniory v krizových situacích. Nejčastěji řešené otázky jsou ohledně starostí, trápení (ztráta partnera, samota, problematika přechodu do důchodu i problémy se vztahy…) a právě naopak s radostí, kterou nemají s kým sdílet.

12 Pomáhají i slavné osobnosti

13 Nejbližší centrum Linky bezpečí v okolí Krnova  Se nachází v Opavě – Jaktař na ulici Přemyslovců 26  Ve všední dny je v provozu od 18:00 – 6:00  Tel  Ředitel: Jan Hanuš

14

15 Zdroje      Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení.1.vyd1 Praha: G plus G, s. (str ) ISBN


Stáhnout ppt "Linka bezpečí je celostátní, bezplatná, 24hodinová, telefonní a internetová linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, jejichž řešení přesahuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google