Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Předseda FITCE CZ ex Viceprezident FITCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Předseda FITCE CZ ex Viceprezident FITCE"— Transkript prezentace:

1 Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Předseda FITCE CZ ex Viceprezident FITCE
Co přinesl 49. kongres FITCE v Santiago de Compostela 1. – 4. září 2010 Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Předseda FITCE CZ ex Viceprezident FITCE

2 Účastníci diskusí u kulatého stolu
1.kulatý stůl Současnost a budoucnost telekomunikačních služeb ve Španělsku: Antonio Elias. Poradce pro španělský trh c komisi pro telekomunikace Alberto Moreno Ředitel pro regulační politiku, Telefonica Didier Clavero, Ředitel pro síť, Vodafone, Španělsko Jose Pose, Telekomunikační řešení, IBM Global Business. 2. kulatý stůl Evropští výrobci: ICT Trendy a a jejich dopady. Justo Rodal, ředitel pro R&D, Televes Group, Xerardo Garcia, Generální ředitel Itelsis Juan Carlos Garcia, ředitel pro podnikovou i veřejnou sféru, Ericsson Španělsko.

3 Diskuse u kulatého stolu
Objevují se nejnovější rysy proměn telekomunikačního provozu, na které je nutno reagovat: Exponenciální růst provozu nejeví známky ustrnutí Vzrůstá zájem o symetrická připojení Vzrůst přenosu dat mobilními sítěmi - Synergie pevných a mobilních připojení - Nové scénáře volné soutěže

4 Diskuse u kulatého stolu 2
Rozvírání nůžek mezi objemem datových přenosů a výnosy provozovatelů Provozovatelům nezbývá než zpeněžit vedle služeb i obsah Je konec všezahrnujícím plochým sazbám Je zapotřebí inovovat obchodní modely vedoucí k omezení nákladů na síť a současnému zvýšení výnosů Síťová neutralita? Existovala vůbec někdy? Neutralita Internetu v rozporu s požadavky na poskytování nejlepších služeb Za účelem řízení provozu je určitá diskriminace nezbytná

5 Diskuse u kulatého stolu 3
Příležitost k rozvoji sítí nové generace Technické výzvy Pro nové typy zpracování externě uložených dat (cloud computing) je zapotřebí nových typů signalizace Napomoci by mohly změny ve spektru Obchodní a společenské příležitosti Současný model není udržitelný a je nutné jej inovovat “Šedé a černé zóny”, tedy zejména neatraktivní venkovské oblasti, popřípadě společensky vyloučené zóny – gheta ve městech nejsou pro provozovatele ziskové V úvahu připadají dvoustranné obchodní modely Proinvestiční regulace kde klíčovými hráči jsou regulační orgány je nezbytná

6 Diskuse u kulatého stolu 4
Výčet různých tlaků formujících budoucnost telekomunikačního oboru do roku 2015: Struktura oboru Využívání / služby Přístup Obchodní model Zkušenost zákazníků je významnější než kdykoli dříve! Zákazníci důvěřují jiným zákazníkům. Sociálními sítěmi se tyto informace nebývale rychle šíří a ovlivňují obecné mínění Provozovatelé se musí zaměřit na zkušenost zákazníků. 3 klíčové strategické oblasti pro telekomunikační firmy Umožnit nové služby a obchodní modely. Řídit a citlivě diferencovat zákaznickou zkušenost Neustále zvyšovat účinnost provozu a snižovat náklady.

7 Blok 1: Nový svět služeb I
Jarmo Harno, Finsko, Potenciál a příležitost ve sbližování ICT a mediálního podnikání. Změny obchodních modelů všech hráčů v ICT sektoru budou spojeny se změnami ekonomických měřítek podnikání. Huib Ekkelenkamp, Atos Origin: Nizozemí: Sbližující se telekomunikační obláčky (telecom clouds). Otevřené systémy oproti uzavřeným jsou s to zužitkovat příchod nových hráčů na trh a zvýšit výnosy celého sektoru

8 Blok 1: Nový svět služeb II
Bernd Wunderlich, IBM: Německo, Aplikační Ekosystémy a jejich vztah k poskytovatelům telekomunikačních služeb. Tato prezentace získalo ocenění za nejlepší prezentaci. Michel DeFloor, Belgie: Inovace pro udržitelný internet: Internet v budoucnosti urychlí velké změny ve způsobech každodenní komunikace.

9 Blok 2: Měl by přístup k sítím nové generace (NGN) zůstat otevřeným? I
Larcher Christophe, Alcatel-Lucent: Aplikace umožňující řízení nákladů a rizik V novém prostředí sbližujících se služeb je zapotřebí industrializovaného přístupu, dodavatelé mohou nabízet takové nástroje provozovatelům sítí, poskytovatelům služeb a výrobcům aplikací poskytnutím přístupu k servisním platformám

10 Blok 2: Měl by přístup k sítím nové generace (NGN) zůstat otevřeným? II
Koen Casier, IBBT, Belgie, Holistický přístup pro vylepšení obchodního případu FTTH Adrian Gonzalez, UPM, Španělsko,  Vyhlídky FTTH EP2P otevřených přístupových modelů. Tento příspěvek byl oceněn jako nejlepší z celého pogramu kongresu. Na úrovni sítí s FTTH přístupem je nutný holistický přístup k optimalizaci nákladů. Byl představen zajímavý model pro výpočet nákladů sítě Ethernet P2P s poukazem na prospěch jak provozovatelů, tak i uživatelů.

11 Blok 3: Nové moderní aplikace I
Luis Miguel Marias, GIRO GH, Španělsko, RFID integrace v obalových systémech Nové přicházející aplikace se nacházejí teprve na počátku. Internet se stal jasnou a vzkvétající skutečností. Obor je na cestě, kterou je nutno prozkoumat. „RFID Integrace v obalových systémech” pro potraviny a zeleninu je dobrým příkladem širokých příležitostí pro tyto technologie.

12 Blok 3: Nové moderní aplikace II
Susana Mata,  Španělsko, Třídimenzionální prostředí pro programovací jazyky zvyšující zaměstnávání mladých studentů v ICT Technologie, přístroje, sítě atd. jsou podstatné v současnosti, ale klíčoví budou nepochybně lidé. Významným faktorem všech programů, institucí, univerzit i telekomunikačních inženýrů je získat pro tento sektor nejlepší studenty.“Rebeca: třídimenzionální programovací jazykové prostředí pro odborný růst a zaměstnání mladých studentů k tomu bude prostředkem.

13 Blok 3: Nové moderní aplikace III
Mercedes de Castro, UPM,Španělsko, Monitorování dostupnosti v digitální televizi Inteligence a inovace připraví půdu k budoucnosti telekomunikačních firem. Pokročilé a moderní aplikace jsou řídící silou informační společnosti obecně a pro zvýšení kvality života osamělých seniorů a postižených potom zvláště. zvláště.“Systém automatické asistence životních aplikací” je v současnosti realitou.

14 Blok 3: Nové moderní aplikace IV
Luca Polidori, Università Politecnica, Italia, Multikamerový systém automatické výstrahy Audiovisualizace a zábava jsou slibné oblasti pro přístup k digitálním službám a jsou s to rozšířit příležitosti pro každého a přispět k prevenci společenského vyloučení. Monitorování dostupnosti digitální televizí představuje tyto možnosti. Moderní aplikace jsou jednou z řídících sil na této cestě, čehož může být dosaženo jenom a pouze odpovídajícím přístrojovým a programovým vybavením. Tedy SW a HW.

15 Blok 3: Nové moderní aplikace V
José A. García, Universita Coruña/GNU Radio, Španělsko, Nové paradigma programově definovaného rádia “GNU Radio: Nové paradigma programově definovaného rádio představuje cestu do budoucnosti. Nové moderní aplikace představují zkušební pole pro konvergenci a integraci služeb.

16 Blok 4: Inteligentní infrastruktury v dopravě I
Josep Paradells, UPC, Španělsko, Odpovídající internet: bezdrátové senzory, M2M, budoucnost Chytrá města se stávají skutečností prostřednictvím dostupnosti malých a laciných senzorů a převodníků, ale stále zbývá mnoho úkolů a námětů pro normalizaci. Erik Vanhauwaert, Univerzita Gent, Belgie: Odhad nákladů inteligentních dopravních systémů. Inteligentní transportní systémy (ITS) jsou nákladné z hlediska implementace palubních jednotek (OBU) jako nejdražší součásti. Opětovné využití stávajících zařízení má pouze nepatrný dopad na snížení nákladů zatímco kombinace aplikací včetně zábavních má podstatně větší dopad.

17 Blok 4: Inteligentní infrastruktury v dopravě II
Joaquín Fernández de Arcaya Martínez, Španělsko: Nejlepší postupy pro implementaci GSM/UMTS sítí Zavedení služeb GSM/UMTS v tunelech vysokorychlostních železničních tratí uváděných ve Španělsku ve velkém měřítku do provozu je nezbytné provádět v souladu s formálními procesy, kde role a odpovědnosti mezi provozovateli a správou železniční infrastruktury jsou jasně definovány. Toto vede ke sdílené implementaci infrastruktury.

18 Blok 4: Inteligentní infrastruktury v dopravě III
Luis Fernández Navarro, Španělsko: Návrh pro řízení dopravy a signalizace Nové způsoby implementace automatického dopravního navádění a odpovídajících signalizačních systémů začínají být použitelné. (např. za použití rádiového návěštění) Santiago Otero, Univerzita Vigo, Španělsko: Výuková platforma pro sběrnicový systém v automobilních aplikacích. Neustálé zlepšování samotných vozidel a zvětšováním jejich závislosti na vozidlových datových sítích je nutno doprovodit odpovídajícím formálním vzděláním se zaměřením na chování těchto sítí a zajistit příslušné nástroje podporující usnadnění výcviku řidičů.

19 Blok 5: Život v ICT éře I Peter Leonhardt, BT, UK: Komunikace dávná a moderní:Jakou souvislost mají moderní ICT s poutnickou tradicí? ICT zmenšující svět obecně snižují potřebu fyzického cestování úměrně rozvoji a rozšiřování telekomunikačních systémů. ICT ovšem mohou být nejlépe využity právě při putování a cestování i v současnosti ve prospěch následovníků tradičních poutníků minulosti. Při zajištění podpory a informování k povzbuzení a pomoci skutečným poutníkům poskytujícím vzdálené, interaktivní duchovní spojení na straně pouti a mezi poutníky samotnými. Současná role ICT při poutích neohrožuje trvání tradičních forem pouti. Mauro Igolini,  Ericsson, Itálie: Inteligentní obchodní modely pro inteligentní život Zde byl definován jedinečný proces tvorby obchodních modelů tvořících poctivý cyklus kvalitativního růstu. Win-win-win model: udržitelný prospěch pro podnik společnost i stát.

20 Blok 5: Život v ICT éře II Flores-Galea,Španělsko: Skok: co dále?
Je to skutečný skok představovaný konceptem webu 2.0 a následně interakcemi mezi uživateli a internetem samotným. Důležitost webu 2.0 a technologií společenských médií dopadá přímo na chování společnosti. Mění se takto uspořádání vztahů, našeho chování i prostředí. Rovněž naznačují směr dalšího vývoje v osobní a obchodní komunikaci. Současná spontánní a přitom izolovaná informační generace je základem našeho současného světa základem pokroku do budoucna. Nacházíme se v jedinečném okamžiku historie, když ICT revoluce a její aplikace do inteligentních měst může sloužit jako katalyzátor pro zvýšení skutečné kvality života v městských oblastech. Podnikatelské subjekty, které přijmou popsaný model se dostanou do postavení umožňujícího hrát významnou roli v této revoluci. Širokopásmová revoluce může být motorem nového věku skutečného růstu.

21 Blok 6: Přístupové sítě zítřka I
Josep Segarra, Universidad Politecnica de Catalunya Španělsko: SARDANA: Plně optický přístup v metropolitní WDM/TDM-PON   Zde jsou představeny výsledky dosažené v tomto projektu v podobě významné mnohonárodní výzkumné iniciativy (Španělsko, Francie, Finsko, Řecko, Portugalsko a Itálie). Název je odvozen od tradičního katalánského tance tančeného v kole a znamená to Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access Network Architecture Fernando Martín-Rodríguez, Univerzita Vigo, Španělsko: Strukturovaná kabeláž jako alternativa k tradičím řešení v rezidenčních sídlech. Přistoupil k tématu bloku z opačného konce a analyzoval možnost uplatnění strukturované kabeláže na úrovni širokopásmových požadavků doby, tedy pro přenos hlasu, dat i TV signálu.

22 Blok 6: Přístupové sítě zítřka II
George Agapiou,  OTE S.A, Řecko: Pasivní optické sítě s vlnovým multiplexem (WDM-PON) Autor se vrátil k PON a navrhuje aby řešení WDM bylo kombinováno s bezdrátovými přístupovými uzly za účelem poskytování odpovídajícího pásma i pro přístupové služby blízké budoucnosti. Ilias Politis, Univerzita Patras, Řecko: Poskytování služeb s přidanou hodnotou Blok byl ukončen ilustrací, jak může vypadat model poskytování služeb s přidanou hodnotou,jsou-li poskytovány rádiovými prostředky. V souhrnu příspěvky tohoto bloku zdůraznily hluboký zájem akademického i průmyslového prostředí přicházet s novými řešeními do přístupových sítí spíše než podporou dalšího zvyšování vysokých rychlostí, např. prostřednictvím NGN na dlouhé vzdálenosti.

23 Blok 7: Příležitost a výzva pro regulační orgány I
Hans Graux, Timelex, Belgie, Identita, svoboda a zodpovědnost informační společnosti jako zhodnocení dopadů ICT politiky EU. Různé příklady ilustrují jak současná politika a regulační rámec respektující online odpovědnost přijímá více a více kontrol orientovaných do minulého desetiletí. Evropské politiky jsou nevhodné, když znovu opakují význam soukromí a ochrany dat, zatímco monitorování společnosti probíhá necitlivě.   Francesca de Gennaro, AGCom, Itálie: Debata o rozvoji universální služby s aktualizovaným obsahem. Tato přednáška zaujala tím, že autorka nebyla osobně přítomna a svůj příspěvek živě přednesla Telemostem Směrnice pro universální služby řeší aktualizaci obsahu více než jenom vzhledem k rozvoji technologií a tržních podmínek volné soutěže. Univerzální služba stále hraje významnou roli pro zapojení všech obyvatel do společenského dění.

24 Blok 7: Příležitost a výzva pro regulační orgány II
Manuel Fernandes Eglesias, Španělsko: Dilema rozdělení digitální dividendy Evropa je vtažena do procesu přechodu k digitální terestrické televizi za účelem nahrazení analogové vysílací infrastruktury digitální v roce 2012 Veřejná správa na evropské i národní úrovni bude hrát vedoucí roli v rozhodování které služby budou zaručeny digitální dividendou a za jakou cenu. Griet Verhenneman, Katolická Universita Leuven, Belgie, Souhlas, nástroj pro posílení práv pacientů. Tato přednáška obdržela cenu nejlepšího přednášejícího do 32 let E-Zdraví proniká stále více do praktické realizace Souhlas hraje významnou roli v prostředí elektronického zdravotnictví. Využívání pacientova souhlasu má vzrůstající tendenci; odtud vychází potřeba nalézt nejen legislativní, ale i technické řešení pro souhlas aby byl dosaženo původního záměru; informování a aktivní zapojení pacienta do léčebného procesu.

25 Blok 8: Cesta k širokopásmové komunikaci nové generace I
Arturo Vergara, UPM, Španělsko: Příležitosti pro širokopásmové komunikace nové generace Situace při nástupu NGA v EU: Přehled zavádění NGA v Evropě: Evropa zaostává Komerční příležitosti jsou vztaženy k vývoji obchodních modelů a umístění do internetového ekosystému. Proto je nutné: Jasný, stabilní a předvídatelný rámec pro přístup nové generace NGA Spolupracující prostředí mezi vládou a soukromými zástupci.

26 Blok 8: Cesta k širokopásmové komunikaci nové generace II
Konstantina Katsampari, OTE, Řecko: Samořiditelnost v kontextu sítí nové generace NGN. Poznávací sítě a samouvědomovací funkcionality zavádějí vysoký stupeň autonomie. Samořiditelné techniky usnadňují automatizace procesů založených na specifických okolnostech a opakování identifikovaných selhání s minimem přerušení služby. Self-NET rozvíjí samořiditelné charakteristiky, které zmírňují souvislosti událostí (pro které by systém mohl vyžadovat různá opatření případně zásah obsluhy)

27 Blok 8: Cesta k širokopásmové komunikaci nové generace III
Michel Angel Ucha Cuevas, Španělsko: Účinná ozvěna a odhad parametrů v ODFM Nejvýznamnější zhoršení v digitální komunikaci je znásobení, či zparalelnění cest, zvané multicesta: Multicesta může generovat mezisymbolovou interferenci (ISI), která představuje jeden z největších problémů v komunikačních systémech. Navržená metoda je s to odhadnout ozvěny kanálu i když je ISI tak silná, že je nemožné namodulovat signál. Může být použita k získání modulačních parametrů modulačních systémů s mnoha nosnými.

28 Blok 9: QoS řešení I Edward Smith, UK: Stručná historie jakosti služby QoS Poskytování diferencované výkonnosti sítě: Používání konvergovaných sítí Vývoj QoS podle požadavků aplikací. Konstantina Katsampari, OTE, Řecko:   Model pro optimalizaci QoS v IMS Media Proxy Model pro QoS je založen na: IP multimediálním subsystému (IMS) sítě nové generace NGN “Rekonfigurace” ve VoIP spojeních Směrování podle nejnižších nákladů založené na RTP paketech

29 Blok 9: QoS řešení II Josu Bilbao, IKERLAN, Španělsko: Rušivé mechanismy při poskytování QoS: cesta k nové dekádě kvality v telekomunikacích. Pole pro nová zkoumání v nové dekádě Poskytování QoS inovativními mechanismy zvanými “Síťové kódování ” Matematicky podložené koncepty Výhody oproti klasické směrovací strategii. Rob Smets, TNO, Nizozemí: RUBENS: Dodávka obsahu na vyžádání s vylepšenou zákaznickou zkušeností. Experimentální a technicko-ekonomické vyhodnocení Příležitost pro poskytovatele pásma Dodávka obsahu s QoS za použití minimalizované šířky pásma

30 Poznatky z posterových sekcí
11 posterových prezentací během 4 přestávek Přímý kontakt mezi prezentátory a dotazujícími Témata: Studie anténních paprsků, měření dopadů elektromagnetických polí na veřejnost a pracující, napájecí vedení pro telekomunikační služby, Výukové a učící nástroje pro počítačově podporovanou výuku. Těchto 11 ´posterových prezentací proběhlo během 4 přestávek; Toto představuje alternativu odpovídající 11x25min = 275 min prezentací v blocích.!! Postery zůstávají i nadále významnou součástí kongresového programu a umožňují vhodným způsobem se uplatnit dalším zpravidla hodnotným příspěvkům, které by jinak neprošly výběrem.

31 Celkové závěry I Otázek zůstává mnoho
Použitelné a vyčerpávající odpovědi nezazněly Obchodní model? Výnosy versus růst? Otázky legislativy Zájmové předměty pro výzkum: Zaměření na zvyšování kvality života & zvyšování provozu Nové koncepce síťových technologií Která z nich nakonec prorazí?

32 Celkové závěry II Témata pro budoucnost: Byl využit Flip-Chart “Náměty členů FITCE ”: - Všichni účastníci byly přizváni k přispění a návrhům námětů pro kostru příštího kongresu prostřednictvím abstraktů jejich myšlenek: - Evropský registr patentů v ETSI - Informační stránky z ICT oboru - Studie k dopadům ICT služeb budoucnosti - Zajištění přístupu i pro venkovské lokality

33 Ing. Václav Křepelka, Ph.D. E-pošta: vaclav.krepelka@iol.cz
Užitečné odkazy Vstup do členské oblasti: Members Area: Uživatelské jméno: fitce033 Heslo: biology V případě dalšího zájmu mne neváhejte oslovit: Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Brno, Mahenova 346/2 Tel  243 808 Fax: na vyžádání Mobil: 602 291 317 E-pošta:

34 Xacobeo – katedrála svatého Jakuba apoštola


Stáhnout ppt "Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Předseda FITCE CZ ex Viceprezident FITCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google