Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK „ Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK „ Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu."— Transkript prezentace:

1 LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK „ Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ „ Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“ „ Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ „ Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“ projekt „Managementové centrum“ - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

2 LOUKY A PASTVINY- POHLED DO HISTORIE Člověk a krajina – vznik zemědělství od neolitu do 19. století pastva- chov domácích zvířat - ustájení dobytka sklizeň sena - vznik luk rozvoj polí - mozaikovitá krajina, nepravidelné střídání luk, lesů a polí a ostatních ploch, drobné hospodaření na záhumencích začátek 20. století nástup mechanizace 50. léta plošné změny v krajině (meliorace, rozorávání mezí) intenzifikace zemědělství – používání hnojiv, hnojení a dosévání luk, úpadek drobného hospodaření - výrazný úbytek travních společenstev, převaha polí a lesů, opouštění drobných lokalit, vysoký stupeň fragmentace druhově bohatých lokalit, první kroky ochrany přírody po roce 1989 rozpad jednotných zemědělských družstev, navracení majetku zatravňování polí dotační politika státu - zmírnění tlaku na krajinu (hnojiva), moderní technologie, opuštěné pozemky

3 SITUACE V REGIONU 100.0161.6celkem 4.06.4zástavba 11.218.1louky 15.925.7lesy 68.9111.3orná půda %km2

4 SITUACE V REGIONU Celkově v regionu: cca 1800 ha lučních porostů Analýza vrstvy Natura 2000: cca 335 ha přírodě blízkých travinných společenstev

5 Ohrožené druhy rostlin Okrotice bílá Vstavač vojenský Vstavač nachový Střevíčník pantoflíček

6 černýš rolní ostřice ptačí nožka sasanka lesní bělozářka větevnatá hořeček brvitý hořeček nahořklý

7 kakost krvavý pcháč bezlodyžný voskovka menší záraza žlutá hlaváč fialový prvosenka jarní

8 LOUKY A PASTVINY  Chov domácích zvířat, produkce sena  Často poslední útočiště pro organizmy v krajině  Protierozní funkce  Pastva a úkryt zvěře  Estetické a rekreační hodnoty  Jsou druhově velmi bohaté  Reagují rychle na změny prostředí  Jsou závislé na hospodaření vlastnosti význam

9 CO JE OHROŽUJE  Často leží ladem - náročný terén - vlastnické vztahy - hospodářsky nezajímavé  Jsou nevhodně obhospodařované - intenzivní hospodaření - nevhodné zásahy „zvenčí“ - dosevy, hnojení - narušování zvěří - zalesňování, skládky  Malé izolované lokality - nízká stabilita (zranitelné při náhodných dálostech) - omezení migrací

10 HOSPODAŘENÍ – HLAVNÍ ZÁSADY „Co je to za louku“ - v jakém je stavu, co na ní žije Jaké jsou cíle - podpora druhové bohatosti - zajištění podmínek pro existenci konkrétních druhů Jaký způsob hospodaření - kosení, pastva - správné načasování a intenzita - správný postup

11 KOSENÍ střední - špatná ne prudké svahy, podmáčená místa, extremně nerovný terén nelze v zanedbaných porostech (dřeviny) vysokátraktor středníjakýkoliv nízká křovinořez, sekačka nejlepší svah nevadí, drny ano nelze v zanedbaných porostech (dřeviny, ostružiníky) nízkákosa šetrnost k porostuterén charakteristika porostuproduktivitanástroj

12 PASTVA Nejvhodnější je stádo složené z ovcí a koz  lépe zvládají náročný terén  nenarušují tolik drn jako skot a koně  vhodně se při vypásání doplňují (kozy si poradí i s křovinami)  velikost stáda  rotační a kontinuální pastva

13 KOSENÍ x PASTVA

14 Louky a pastviny vznikly dlouholetým spolupůsobením člověka a přírody Na člověku jsou závislé, bez šetrného hospodaření se rychle mění – ztrácí svoji bohatost a zarůstají křovím a plevely V krajině mají své nezastupitelné místo, hrají důležitou roli v plnění jejích funkcí Jsou to druhově nejbohatší společenstva ve střední Evropě, jež díky vhodné péči umožňují soužití mnoha organizmů


Stáhnout ppt "LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK „ Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu."

Podobné prezentace


Reklamy Google