Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK"— Transkript prezentace:

1 LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK
projekt „Managementové centrum“ - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea „Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ „Projekt byl finančně podpořen  v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“

2 LOUKY A PASTVINY- POHLED DO HISTORIE
Člověk a krajina – vznik zemědělství od neolitu do 19. století pastva - chov domácích zvířat - ustájení dobytka sklizeň sena - vznik luk rozvoj polí - mozaikovitá krajina, nepravidelné střídání luk, lesů a polí a ostatních ploch, drobné hospodaření na záhumencích začátek 20. století nástup mechanizace 50. léta plošné změny v krajině (meliorace, rozorávání mezí) intenzifikace zemědělství – používání hnojiv, hnojení a dosévání luk, úpadek drobného hospodaření - výrazný úbytek travních společenstev, převaha polí a lesů, opouštění drobných lokalit, vysoký stupeň fragmentace druhově bohatých lokalit, první kroky ochrany přírody po roce 1989 rozpad jednotných zemědělských družstev, navracení majetku zatravňování polí dotační politika státu - zmírnění tlaku na krajinu (hnojiva), moderní technologie, opuštěné pozemky

3 SITUACE V REGIONU 100.0 161.6 celkem 4.0 6.4 zástavba 11.2 18.1 louky
15.9 25.7 lesy 68.9 111.3 orná půda % km2

4 SITUACE V REGIONU Celkově v regionu: cca 1800 ha lučních porostů Analýza vrstvy Natura 2000: cca 335 ha přírodě blízkých travinných společenstev

5 Ohrožené druhy rostlin
Vstavač nachový Okrotice bílá Střevíčník pantoflíček Vstavač vojenský

6 černýš rolní ostřice ptačí nožka sasanka lesní bělozářka větevnatá hořeček nahořklý hořeček brvitý

7 kakost krvavý pcháč bezlodyžný voskovka menší prvosenka jarní záraza žlutá hlaváč fialový

8 LOUKY A PASTVINY význam vlastnosti Jsou druhově velmi bohaté
Chov domácích zvířat, produkce sena Často poslední útočiště pro organizmy v krajině Protierozní funkce Pastva a úkryt zvěře Estetické a rekreační hodnoty význam vlastnosti Jsou druhově velmi bohaté Reagují rychle na změny prostředí Jsou závislé na hospodaření

9 CO JE OHROŽUJE Často leží ladem - náročný terén - vlastnické vztahy
- hospodářsky nezajímavé Jsou nevhodně obhospodařované - intenzivní hospodaření - nevhodné zásahy „zvenčí“ dosevy, hnojení - narušování zvěří - zalesňování, skládky Malé izolované lokality - nízká stabilita (zranitelné při náhodných dálostech) - omezení migrací

10 HOSPODAŘENÍ – HLAVNÍ ZÁSADY
„Co je to za louku“ - v jakém je stavu, co na ní žije Jaké jsou cíle - podpora druhové bohatosti - zajištění podmínek pro existenci konkrétních druhů Jaký způsob hospodaření - kosení, pastva - správné načasování a intenzita - správný postup

11 charakteristika porostu
KOSENÍ střední - špatná ne prudké svahy, podmáčená místa, extremně nerovný terén nelze v zanedbaných porostech (dřeviny) vysoká traktor střední jakýkoliv nízká křovinořez, sekačka nejlepší svah nevadí, drny ano nelze v zanedbaných porostech (dřeviny, ostružiníky) kosa šetrnost k porostu terén charakteristika porostu produktivita nástroj

12 PASTVA Nejvhodnější je stádo složené z ovcí a koz
lépe zvládají náročný terén nenarušují tolik drn jako skot a koně vhodně se při vypásání doplňují (kozy si poradí i s křovinami) velikost stáda rotační a kontinuální pastva

13 KOSENÍ x PASTVA

14 Louky a pastviny vznikly dlouholetým spolupůsobením člověka a přírody
Na člověku jsou závislé, bez šetrného hospodaření se rychle mění – ztrácí svoji bohatost a zarůstají křovím a plevely V krajině mají své nezastupitelné místo, hrají důležitou roli v plnění jejích funkcí Jsou to druhově nejbohatší společenstva ve střední Evropě, jež díky vhodné péči umožňují soužití mnoha organizmů


Stáhnout ppt "LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK"

Podobné prezentace


Reklamy Google