Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_301_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_301_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_301_Dri
VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_301_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dějiny práva 1 – orientální rané právo Anotace Prezentace seznamuje studenty s dějinami práva v mimoevropských zemích, a to v jejich počátcích vývoje státnosti. Obsahuje základní informace z hlediska pramenů práva, a odkazy na vývoj jednotlivých právních odvětví příslušného státu. V některých případech jsou uvedeny i vzorové příklady citací zákonů. Na tuto prezentaci navazuje další prezentace a to prezentace raného evropského práva. K procvičení látky slouží navazující pracovní list. Zhotoveno, (datum/období) 5. června 2013 Ověřeno 11. září 2013

3 Dějiny práva I. Orientální rané právo

4 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. Bible, Exodus 21,24-25 Alegorie spravedlnosti, Lucas Cranach starší, 1537 fotograf neznámý, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

5 VÝCHODNÍ SAMOVLÁDY Východní samovlády byly nejstarší státy v dějinách lidstva. Státy byly založeny na nerovnosti lidí. Východní samovlády byly většinou absolutními monarchiemi. Panovníkova moc byla absolutní, nebyl za své vlády nikomu odpovědný. Panovníkova moc měla božský charakter, pokládal se buď za boha nebo za jeho zástupce. Správa ve státě nebyla oddělena od soudnictví. Převládalo právo obyčejové (zvykové).

6 Do východních samovlád zahrnujeme tyto státy:
VÝCHODNÍ SAMOVLÁDY Do východních samovlád zahrnujeme tyto státy: Mezopotámie Egypt Izrael Čína Indie

7 VÝCHODNÍ SAMOVLÁDY Prameny práva: zákony a zákoníky
královská administrativní korespondence královské darovací listiny smlouvy soudní protokoly (záznamy o soudních procesech) nápisy v hrobkách precedenty

8 Nejstarší zákonodárná díla lidstva!
1. MEZOPOTÁMIE Nejstarší zákonodárná díla lidstva! „Zákony Urnammua“, kolem př. n. l. kladly důraz na ochranu člověka ekonomicky slabšího proti silnějšímu, upravovaly vztahy mezi manželi, trestněprávní a majetkoprávní vztahy, trestem je princip msty! (například krevní), později navazují další zákony, upravují dědictví, křivé nařčení, rozvody, adopci apod., Ur-nammuova stéla fotograf neznámý, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

9 1. MEZOPOTÁMIE „Chamurappiho zákoník“, cca 18. stol. př. n. l.
nejrozsáhlejší právní zákoník, postaven na principu obyčejového práva, zavádí princip odplaty (odvety)! snaží se zamezit principu msty! přísné zmrzačující tresty, odstrašující tresty smrti, navazuje na předešlé zákoníky (zákony), navíc upravuje obchodní právo, mzdy, půjčky… Chammurapiho zákoník Autor: Rama, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

10 1. MEZOPOTÁMIE „jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko“, „jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost“, „jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra“, „jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku“.

11 Nejstarší zákonodárná díla lidstva, stejně jako v případě Mezopotámie.
2. EGYPT Nejstarší zákonodárná díla lidstva, stejně jako v případě Mezopotámie. první zákony již za staré říše (svitky), královské dekrety, zákony a zákoníky, například zákoník krále Haremheba 14. st. př. n. l., první mezinárodní mírová smlouva s Chetickou říší 13. st. př. n. l., zápisy z procesů o harémovém spiknutí proti Ramessovi III (velmi přísné tresty!). Pyramida a Velká sfinga v Gíze Autor: en:User:Hajor, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

12 Právní systém, který nejvíce ovlivnil evropské právo!
3. IZRAEL Právní systém, který nejvíce ovlivnil evropské právo! „Starý zákon“, TÓRA, soubor posvátných knih a textů = BIBLE, Mojžíšský zákoník, velmi obsáhlý, obsahoval sociální zákonodárství (ochrana slabších), právo rodinné (sňatek dvě etapy, zasnoubení a vlastní svatba), právo dědické, majetkové, trestní (neexistují mrzačící tresty) apod. Svitek tóry s ukazovátkem Autor:Merlin, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

13 Právní systém, který lze srovnat s římským právem!
ovlivnilo právo sousedních zemí, například Vietnamu a Japonska, nejstarší trestní právo v historii lidstva, právo bylo vnímáno pouze jako trest! později bylo hodně ovlivněno učením Konfucia (už se nejednalo jen o „trest“), zajímavostí je, že osoby velmi staré stejně jako děti se nemohly dopustit trestného činu. Velká čínská zeď Autor: Samxli dostupný pod licencí Creative Commons na www:

14 Právo úzce spjato (vycházelo) s náboženstvím a etikou!
5. INDIE Právo úzce spjato (vycházelo) s náboženstvím a etikou! za nejpřednější pramen etiky a náboženství se pokládají védy (védské období), nejvýznamnější právo bylo právo trestní, nejvíce místa věnováno trestným činům proti náboženství, úzce spjato s kastovním systémem, tresty: jak světské tak i duchovní, obojí se uplatňovalo navzájem, např. vyloučení z kasty. Tádž Mahal Autor: Dhirad, picture edited by J. A. Knudsen, dostupný pod licencí Creative Commons na www:

15 Použitá literatura: BALÍK, Stanislav. Právní dějiny mimoevropských zemí. 2., rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_301_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google