Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prototyp kilogramuPrůřez prototypu metru 1) Fyzikální veličiny a jednotky 2) Mezinárodní soustava jednotek 3) Předpony a díly jednotek 4) Vektorové a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prototyp kilogramuPrůřez prototypu metru 1) Fyzikální veličiny a jednotky 2) Mezinárodní soustava jednotek 3) Předpony a díly jednotek 4) Vektorové a."— Transkript prezentace:

1

2 Prototyp kilogramuPrůřez prototypu metru

3 1) Fyzikální veličiny a jednotky 2) Mezinárodní soustava jednotek 3) Předpony a díly jednotek 4) Vektorové a skalární veličiny 5) Skládání vektorů

4 Fyzikální veličiny vyjadřují vlastnosti hmotných objektů. Každé fyzikální veličině přiřazujeme značku X Měřit fyzikální veličinu znamená určit její hodnotu Hodnota fyzikální veličiny je určena číselnou hodnotou {X} a měřící jednotkou [X] X = {X}.[X] např. V = 25 cm 3, pak {V} = 25 [V] = cm 3 Fyzikální veličiny a jednotky

5 Α αalfa Β βbeta Γ γgama (gamma) Δ δdelta Ε εepsilon Ζ ζdzéta Η ηéta Θ θthéta Ι ιióta Κ κkappa Λ λlambda Μ μmí Ν νný Ξ ξksí Ο οomikron Π πpí Ρ ρró Σ σsigma Τ τtau Υ υypsilon Φ φfí Χ χchí Ψ ψpsí Ω ωomega Řecká abeceda

6 Úkol: Určete, který z fyzikálních pojmů je veličina: Těleso Tíha tělesa Čas Kapalina Teplo Energie Atom Tlak Kilogram

7 TělesoNe Tíha tělesaAno ČasAno KapalinaNe TeploAno EnergieAno AtomNe TlakAno KilogramNe Řešení:

8 Mezinárodní soustavu jednotek tvoří: 7 základních jednotek odvozené jednotky – ty se odvozují ze základních jednotek pomocí definičních vztahů odpovídajících fyzikálních veličin násobky a díly jednotek Z praktických důvodu se dovoluje používat vedlejší jednotky, které nepatří do mezinárodní soustavy SI.

9 2. Fyzikální veličiny a jednotky SI (mezinárodní soustava jednotek) Fyz. veličinaznačkajednotkaznačka Délkalmetrm Hmotnostmkilogramkg Častsekundas Elektrický proudIAmpérA Termodynamická teplota TKelvinK Látkové množstvínmol SvítivostIkandelacd

10 metr je délka mezinárodního prototypu metru, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sevres. Je to délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sevres sekunda je doba trvání 9.192.631.770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133

11 kelvin je 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody mol je takové látkové množství, které obsahuje tolik elementárních jedinců, kolik je atomů obsažených ve 12 g uhlíku 12 C kandela je svítivost monochromatického zdroje o frekvenci 540.10 12 Hz, jehož zářivost v daném směru činí 1/683 wattů na steradián ampér je proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými přímými velmi dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 0,2  N na 1 m délky

12 Odvozené jednotky Název veličiny Rozměr jednotky Název j. Značka j. rovinný úhel1 radiánrad prostorový úhel1 steradiánsr kmitočets -1 hertzHz sílam.kg.s -2 newtonN tlaktlak, mechanické napětím -1.kg.s -2 pascalPa energie, práce, teplom 2.kg.s -2 jouleJ výkonm 2.kg.s -3 wattW elektrický nábojs.A coulombC elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětí m 2.kg.s -3.A -1 voltV elektrická kapacitam -2 kg -1.s 4.A 2 faradF elektrický odporm 2.kg.s -3.A -2 ohmΩ elektrická vodivostm -2.kg -1.s 3.A 2 siemensS magnetický indukční tokm 2.kg.s -2.A -1 weberWb magnetická indukcekg.s -2.A -1 teslaT

13 Vedlejší jednotky VeličinaNázevZnačkaVztah k hlavní jednotce čas minutamin60 s hodinah3600 s dend86 400 s rovinný úhel (úhlový) stupeň°(π/180) rad (úhlová) minuta'(π/10 800) rad vteřina"(π/648 000) rad délka astronomická jednotkaAU1,49598.10 11 m parsekpc3,0857.10 16 m světelný rokly9,4605.10 15 m plošný obsahhektarha10 4 m 2 objemlitrl, L10 -3 m 3 hmotnost tunat10 3 kg

14 3. Násobky a díly jednotek Předpona Exapeta TeraGigaMega kilo Značka Ep TGM k Mocnina10 18 10 15 10 12 10 9 10 6 10 3 Předpona milimikronanopiko femtoatto Značka m  npfa Mocnina10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 10 -15 10 -18

15 Vyjádřete pomocí jednotek soustavy SI hodnotu těchto veličin: Úlohy: 5 min 2 h 250 l 0,3 t 2 ha 90 0

16 Řešení 5 min = 300 s 2 h = 7 200 s 250 l = 0,25 m 3 0,3 t = 300 kg 2 ha = 20 000 m 2 90 0 =  /2 rad

17 Důležitost mezinárodní soustavy jednotek Jednotky SI.avi

18 Úlohy: Vyjádřete pomocí mocnin o základu 10 tyto jednotky: kN nm mA kJ MV Které fyzikální veličiny měříme v těchto jednotkách?

19 Řešení: kN = 10 3 N síla nm = 10 -9 m délka mA = 10 -3 A elektrický proud kJ = 10 3 J energie, práce MV = 10 6 V elektrické napětí

20 Úlohy k procvičení: 10 -4 m 2 = mm 2 3, 89. 10 6 hl = cm 3 4,2 g/cm 3 = kg/m 3 900 km/h = m/s 7 896 000  m = m 30 N/mm 2 = Pa 7  m 3 = m 3 9 GN = N

21 Řešení: 10 -4 m 2 = 100 mm 2 3, 89. 10 6 hl = 3,89.10 11 cm 3 4,2 g/cm 3 = 4 200 kg/m 3 900 km/h = 250 m/s 7 896 000  m = 7,896 m 30 N/mm 2 = 3.10 7 Pa 7  m 3 = 7.10 -18 m 3 9 GN = 9.10 9 N

22 4. Skalární a vektorové fyzikální veličiny Skalární veličiny - skaláry jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřicí jednotkou Např. m = 2,5 kg, l = 50 cm, t = 18 o C Vektorové veličiny - vektory  jsou určeny číselnou hodnotou, jednotkou a směrem Geometricky zobrazujeme orientovanou úsečkou, jejíž délka znázorňuje velikost vektoru a orientace směr. Např. F = 3 N

23 5. Operace s vektory 1. Násobení vektoru reálným číslem k dostáváme opět vektor, který je k-násobkem původního vektoru F 1 = k.F 2. Dělení vektoru reálným číslem k ≠ 0 dostaneme vektor F 1 = F/k Je-li k  0 je vektor opačného směru. Při násobení a dělení vektoru skalární fyzikální veličinou, dostaneme vektorovou veličinu jiného druhu Např.: F = m.a ( vektor síly má směr vektoru zrychlení )

24 3. Sčítání vektorových veličin Sčítat lze jen vektorové veličiny téhož druhu a) vektory souhlasného směru F1F1 F2F2 F F = F 1 + F 2 b) vektory jsou opačného směru F2F2 F F1F1 F = |F 1 – F 2 | Směr výslednice je ve směru většího z vektorů

25 c) různoběžné vektory F F2F2 F1F1 Výslednici sil sestrojíme pomocí vektorového rovnoběžníku

26 Úloha: V určitém bodě tělesa působí současně dvě síly o velikostech F 1 = 15N a F 2 = 20N. Určete výslednici sil, jsou-li síly: a)Souhlasného směru b)Opačného směru c)Jsou na sebe kolmé Řešení : a) F = 35N b) F = 5N c) F = 25N

27 Vyrobeno v rámci projektu SIPVZ Gymnázium a SOŠ Cihelní 410 Frýdek-Místek Autor: Mgr. Hana Hůlová Rok výroby: 2005 Literatura: M. Bednařík, M. Široká, P. Bujok - Mechanika Video: I. Marková


Stáhnout ppt "Prototyp kilogramuPrůřez prototypu metru 1) Fyzikální veličiny a jednotky 2) Mezinárodní soustava jednotek 3) Předpony a díly jednotek 4) Vektorové a."

Podobné prezentace


Reklamy Google