Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrická dokumentace architektury Jednosnímková fotogrammetrie Ing. Jindřich Hodač Ph.D. Letní semestr 2006-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrická dokumentace architektury Jednosnímková fotogrammetrie Ing. Jindřich Hodač Ph.D. Letní semestr 2006-07."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrická dokumentace architektury Jednosnímková fotogrammetrie Ing. Jindřich Hodač Ph.D. Letní semestr 2006-07

2 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA Program přednášky - Jednosnímková fotogrammetrie - Digitální ortofoto úvod

3 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 2 Základní pojmy snímek snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika fotomozaika spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán fotoplán upravenáfotomozaika (např. výřez + popis + měřítko … ) upravená fotomozaika (např. výřez + popis + měřítko … ) (viz zadání semináře 3) (viz zadání semináře 3) 1 Jednosnímková metoda

4 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 3 Vztah dvou rovin  rovina snímku  rovina objektu (  rovina fotoplánu) Dvě základní možnosti – podle osy záběru (OZ) a)b) Princip metody Princip metody

5 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 4 Ideální případ ► OZ snímku je kolmá na objekt ► objekt je rovinný PAK - měřítko snímku je konstantní M s = 1: m s M s = 1: m s měřítkové číslo … m s = y : f (nabývá obecných hodnot např. 1: 68) Vztah – snímek v. plán  liší se měřítkem   zvětšení Princip metody Princip metody

6 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 5 ► OZ snímku není kolmá na objekt  obraz perspektivně zkreslen  proměnné měřítko na snímku ► objekt není rovinný  radiální posuny bodů na snímku (tj. zkreslení) Reálný případ,,změněná“ geometrie - projektivní vztah rovin (skloněný snímek + objekt) Princip metody Princip metody

7 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 6 Geometrické vyjádření  projektivní vztah matematické vyjádření projektivního vztahu  kolineární transformace K řešení jsou potřeba 4 identické body (vlícovací body) znám jejich souřadnice v obou souřad. soustavách. Matematické základy Matematické základy

8 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 7 Dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW...překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu Dříve  opticko-mechanické překreslení postuppostup Technologie Technologie

9 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 8 pořízení snímků pořízení snímků  orientace OZ vůči objektu (vodorovnost, kolmost)  počet snímků,vzájemný překryt (cca 20 - 40 %)  počet snímků,vzájemný překryt (cca 20 - 40 %) Technologie - terén Technologie - terén

10 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 9 měřené hodnoty měřené hodnoty a) měřítko b) měřené míry c) vlícovací body - volba + počet - volba + počet - konfigurace - konfigurace - souřadnice - souřadnice Technologie - terén Technologie - terén

11 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 10 digitalizace obrazu - skenování digitalizace obrazu - skenování volím – rozlišení; barevnou hloubku; formát dat Rozlišení Rozlišení udává se nejčastěji v DPI (body na palec; palec = 2,54 cm)  vliv na přesnost a velikost rastrových dat příklady – velikost pixelu, velikost objektu, rozlišení, měřítko.. Barevná hloubka Barevná hloubka výstup  šedotónový v. barevný rastrový soubor Je barva pro mě důležitá? Formát dat Formát dat volím grafický formát … TIFF, GIF, JPEG, BMP.. Technologie - kancelář Technologie - kancelář

12 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 11 transformace snímků – vhodný SW (např. TopoL) transformace snímků – vhodný SW (např. TopoL) úpravy překreslených snímků úpravy překreslených snímků maskování + mozaikování+výřez+ retuš … maskování + mozaikování + výřez + retuš … vektorizace vektorizace obsahu obsahu fotoplánu fotoplánu SouhrnSouhrnSouhrnSouhrn Technologie - kancelář Technologie - kancelář

13 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 12 Předpoklad - objekt dokonale rovinný - realita  objekt prostorově členitý Řešení - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu - výpočet max. hodnot prostorové členitosti Důsledek radiální posuny prostor. bodů  snížení přesnosti fotoplánu Přesnost Přesnost

14 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 13 Vliv prostorového členění - příklad měřítko fotoplánu M f = 1 : m f = 1 : 50 požadovaná přesnostgrafická  0,5 mm komora - normální OÚf = 80 mm snímek 6 x 6 cm velikost objektu zobrazeného na snímku (při m s  125) cca 7,5 x 7,5 m (při m s  125) cca 7,5 x 7,5 m maximální přípustné prostorové členění (na kraji snímku)  y max  6,6 cm !!  y max  6,6 cm !! Přesnost Přesnost

15 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 14 Přesnost - závěry - výhodnější komory s menším obrazovým úhlem - ojedinělé prostorové prvky  ve středu snímku - požadavky na rovinnost poměrně vysoké Další vlivy na přesnost - počet a rozmístění snímků - počet a kvalita měřených hodnot (měřítko + oměrky) - počet, rozmístění a přesnost vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat - fotografická kvalita snímků Přesnost Přesnost

16 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 15 rovinné objekty nebo části objektů dokumentační práce – např. operativní dokumentace dokumentační práce – např. operativní dokumentace interpretační práce –např. podklad pro stavebně historický průzkum (příklad) interpretační práce –např. podklad pro stavebně historický průzkum (příklad) (příklad) + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti Využití ?? Systémy TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) ….. nadstavby CAD systémů Využití, systémy Využití, systémy

17 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 16 Jednosnímková metoda  rovinaté území Výškově členité území (objekt)  ??? Digitální ortofoto produkt ….. technologie - převod středového na ortogonální promítání - odstranění nežádoucích radiálních posunů  Z - pojmy - ortofoto, ortofotoplán, ortofotomapa, (viz překreslený snímek, fotoplán, fotomapa - příklad) příklad - ortorektifikace = digitální ortofoto 2 Digitální ortofoto

18 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 17 výšková členitost  radiální posuny (,,zkreslení,,) výšková členitost  radiální posuny (,,zkreslení,,) odstranění  dodám další údaj  „Z“ souřadnici odstranění  dodám další údaj  „Z“ souřadnici  DM - digitální model …. TERÉNU, OBJEKTU (příkl.) (příkl.) Digitální ortofoto Digitální ortofoto

19 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 18 Technologie  vhodná vstupní data snímky, digitální model, další údaje digitální model – koupím v. sám si vytvořím  vhodný software (a hardware) digitální fotogrammetrická stanice (např. PhoTopoL)  zaškolený operátor  poměrně,,složitý,, postup Digitální ortofoto Digitální ortofoto

20 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 19 Přesnost nejvíce ovlivněna – přesností dig. modelu  nejvíce ovlivněna – přesností dig. modelu  polohové deformace ortofota polohové deformace ortofota Digitální ortofoto + a - + přesnost; univerzálnost použití - požadavky na vstupní data (model!!), složitá technologie Využití - info. sys. – státní správa  period. aktualizace - památková péče – např. sledování vývoje území Digitální ortofoto Digitální ortofoto

21 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 20 Kde ortofoto koupím, dostanu ?? - zpracovatelé  velké fotogrammetrické firmy Geodis (Brno), Gefos (Praha), Georeal (Plzeň) …  další organizace … - uživatelé - státní správa a organizace ČÚZK - celá republika - ortofoto 1: 5000 Krajské + městské úřady - GIS - další zdroje - ostatní organizace, podniky …... Digitální ortofoto Digitální ortofoto

22 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA 21 Státní organizace - příklad Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) čb ortofoto 1 : 10 000 rozlišení 0,5 m; celá ČR bar. ortofoto 1 : 5 000 rozlišení 0,5 m; část ČR uspořádáno po mapových listech Dodavatelé Dodavatelé

23 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA Shrnutí Jednosnímková fotogrammetrie jednoduchost, rovinaté území …. Digitální ortofoto univerzálnost, přesnost, vstupní data …. závěr

24 Jednosnímková fotogrammetrie J. Hodač - FoDA Pracovní Jednosnímková fotogrammetrie vliv výškového členění - odvození vliv výškového členění - odvození závěr


Stáhnout ppt "Fotogrammetrická dokumentace architektury Jednosnímková fotogrammetrie Ing. Jindřich Hodač Ph.D. Letní semestr 2006-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google