Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ČVUT FSv – program Stavební inženýrství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ČVUT FSv – program Stavební inženýrství."— Transkript prezentace:

1 Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ČVUT FSv – program Stavební inženýrství

2 WWW.OPPA.CZ Osnova  Starověk  Antika  Gotika  Jednotlivé konstrukční prvky  Význačné osobnosti 2

3 WWW.OPPA.CZ Starověk  Chammurapi (též Chammurabi) byl šestý král staro-babylonské říše (vládl 1792 – 1750 před n. l.) - Chammurapiho zákoník patří mezi nejstarší dochované zákoníky - § 230 a §231 3

4 WWW.OPPA.CZ Starověk  Chammurapi (též Chammurabi) byl šestý král staro-babylonské říše (vládl 1792 – 1750 před n. l.) - Chammurapiho zákoník patří mezi nejstarší dochované zákoníky  (§ 229) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, svou práci však neprovedl pevně a dům, který postavil, se zřítil, a (jestliže) způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí;  (§ 230) jestliže stavitel způsobil smrt dítěte majitele domu, usmrtí dítě tohoto stavitele domu;  (§ 231) jestliže způsobil smrt otroka majitele domu, dá majiteli domu otroka za otroka;  (§ 232) jestliže zničil věci (v domě), cokoliv zničil, nahradí; a poněvadž dům, který postavil, nezbudoval pevně, a dům se (proto) zřítil, postaví dům, který se zřítil, (znovu) na vlastní náklad.  (§ 233) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, neprovedl však svou práci náležitě a zdivo zchátralo, tento stavitel opraví toto zdivo na vlastní náklad. zdroj KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha : Academia, 1979. 4

5 WWW.OPPA.CZ Antika  Euklidés (geometrické základy stavění), Hlavním Eukleidovým dílem jsou Základy (řecky Stoicheia) ve Třinácti knihách, jež začínají stanovením deseti základních postulátů či axiomů geometrie, a pak postupují systémem „věta – důkaz“. Obsahují jak knihy geometrické, tak také aritmetické. Základy shrnují práci mnoha dřívějších matematiků a filosofů a jsou zdaleka nejúspěšnější matematickou knihou všech dob, která se užívala více než 2000 let.Základyřeckyaxiomů geometrie. 5

6 WWW.OPPA.CZ Antika  Archimédes (počátky mechaniky) Archimédés zkoumal zákonitosti mechanické rovnováhy, a položil tak základy statiky pevných těles. Pod Euklidovým vlivem se snažil o axiomatizaci fyziky. Definoval řadu důležitých pojmů, jako těžiště nebo statický moment. Zabýval se principy činnosti jednoduchých strojů – páky, kladky, nakloněné rodiny, klínu a ozubeného kola a objevil a formuloval zákonitosti jejich rovnováhy. 6

7 WWW.OPPA.CZ  Řecko - Athény - Parthenón Konstrukci tvoří na sucho pospojované přesně opracované kvádry propojené skobami a trny – seizmická oblast Plan Acropole in Athénách. Francie, Larousse 1922 Antika 7

8 WWW.OPPA.CZ Antika Strop Parthenónu Sloupy v podobě soch -Parthenón Athény 8

9 WWW.OPPA.CZ Antika  Řím - Pantheón ( 125 n.l) chrám je tvořen válcem s vepsanou koulí o průměru 43,2 m. Pravděpodobně první užití litého betonu [1] 9

10 WWW.OPPA.CZ Zdroj : Wilson, Christopher, The Gothic Cathedral, Roznos sil v románské a gotické katedrále Thames and Hudson, NewYork,p.292 zdroj [2]  Gotický opěrný systém – roznos sil 10 Gotika

11 WWW.OPPA.CZ Gotika  Kutná Hora – Chrám sv. Barbory [3] Sken řezu chrámem sv. Barbory (Archiv Pražského hradu) 11

12 WWW.OPPA.CZ  Praha – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Části vystavěné jednotlivými staviteli [4] Gotika 12

13 WWW.OPPA.CZ  Klenby - Ideální tvar - řetězovka Plošší klenba nutné přitížení, aby tlaková čára zůstala v konstrukci Grafické znázornění klenba - řetězovka [5] Jednotlivé konstrukční prvky - klenby 13

14 WWW.OPPA.CZ Jednotlivé konstrukční prvky - klenby SNTL Praha 1979, Staňková J., Pechar J.: Tisíciletý vývoj architektury, 14 Rozkládání sil v klenbě Kroužená klenba Vladislavského sálu Pražský hrad

15 WWW.OPPA.CZ Jednotlivé konstrukční prvky - kupole  Bazilika sv. Petra v Římě [7] [6] [8] 15

16 WWW.OPPA.CZ Jednotlivé konstrukční prvky - krovy  Příklady gotických krovů  Čechy, Čížová okres Písek, kostel sv. Jakuba, presbytář, 1459/60 (d). A: Morava, Rančířov, okres Jihlava, kostel sv. Petra a Pavla, presbytář, 1442/43 (d). B: Čechy, Heřmaň, okres Písek, kostel sv. Jiljí, loď, 1478/79 (d). C: Čechy, Loukov, okres Havlíčkův Brod, kostel sv. Markéty, loď, 15. století. D: Čechy, Český Krumlov, Latrán čp. 58, staré purkrabství, 16. století. E: Morava, Telč, okres Jihlava, kostel sv. Jakuba, loď, 1462/63 (d). F: Čechy, Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec, kostel sv. Linharta, loď,1485/86 (d). G: Čechy, Zátoň, okres Český Krumlov, kostel sv. Jana Křtitele, loď, okolo 1500. H: Čechy, Prachatice, kostel sv. Jakuba, loď, 1474/75 (d). [9] 16 Praha, kostel sv. Anny, krov, řez příčný Zaměření: ak.arch. M. Burian, SÚRPMO, 1979, IV

17 WWW.OPPA.CZ Jednotlivé konstrukční prvky - KLÁŠTER PLASY – unikátní založení 17 Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno 5.100 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu a to de facto zkamenělo. Varovný nápis "Aedificium hoc sine aquis ruet" (Bez vody se stavba zřítí) je odkazem generacím. I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.

18 WWW.OPPA.CZ Význačné osobnosti  Leonardo di ser Piero da Vinci (15. dubna 1452– 2. května 1519) byl všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Da Vinci položil základy vědy o mechanice, základ pro současnou teorii statiky a pružnosti. Zkoumal účinky síly na konstrukci a její deformaci. Silami v rámci konstrukce se snažil představit uchycení zatížení. Leonardo da Vinci. Autoportrét, cca 1513 18

19 WWW.OPPA.CZ Význačné osobnosti  Galileo Galilei, (1564-1642) Justus Sustermans – Portrét, 1636 Galileo, kromě mnoha dalších oborů zabýval novou vědou o pevnosti a pružnosti materiálů, která předpokládá, že, jak velikost, tak tvar konstrukčních prvků ovlivňuje jejich schopnost přenášet a odolávat zatížení. 19 Ilustrace konzolového nosníku ukazuje Galileho zjištění, že pevnost v tahu na nosníku roste s druhou mocninou jeho délky. [10]

20 WWW.OPPA.CZ Význačné osobnosti  Isaac Newton (25.12.1642 – 20.3.1727) Zakladatel klasické mechaniky Jeho práce Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687) položila základy klasické mechaniky a patří mezi nejzásadnější vědecké práce. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základním kamenem našeho pohledu na vesmír (zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce). Godfrey Knellerův portrét Isaaca Newtona 1689 Godfrey Kneller-IsaacNewton-1689 20

21 WWW.OPPA.CZ Odkazy na veřejně dostupné zdroje  [1] http://www.dewereldwonderen.nl/wp-content/uploads/2011/09/pantheon-avond.jpg  [2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba#mediaviewer/File:Romanesque_and_Gothic_loads.j pg  [3] http://www.dreezy.cz/pic/2010-11-01kutna-hora-sv-barbora.jpg  [4] http://zhola.com/praha/cz.php?st=katedralasvvita  [5] http://www.earth-auroville.com/stability_calculations_en.php#  [6] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Basilique_Saint- Pierre_Vatican_dome.jpg  [7] http://www.infoglobe.cz/res/data/431/049835_56_489230.jpg?seek=1308925294  [8] http://www.earth-auroville.com/stability_notions_en.php  [9] http://roofs.cz/obr/typolog4.gif  [10] http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/civil/images/galileo_fullpage_450.j pg 21

22 DĚKUJI ZA POZORNOST ČVUT FSv – program Stavební inženýrství


Stáhnout ppt "Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ČVUT FSv – program Stavební inženýrství."

Podobné prezentace


Reklamy Google