Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky"— Transkript prezentace:

1 Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ČVUT FSv – program Stavební inženýrství

2 Jednotlivé konstrukční prvky Význačné osobnosti
Osnova Starověk Antika Gotika Jednotlivé konstrukční prvky Význačné osobnosti

3 Starověk Chammurapi (též Chammurabi) byl šestý král staro-babylonské říše (vládl 1792 – 1750 před n. l.) - Chammurapiho zákoník patří mezi nejstarší dochované zákoníky - § 230 a §231

4 Starověk Chammurapi (též Chammurabi) byl šestý král staro-babylonské říše (vládl 1792 – 1750 před n. l.) - Chammurapiho zákoník patří mezi nejstarší dochované zákoníky (§ 229) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, svou práci však neprovedl pevně a dům, který postavil, se zřítil, a (jestliže) způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí; (§ 230) jestliže stavitel způsobil smrt dítěte majitele domu, usmrtí dítě tohoto stavitele domu; (§ 231) jestliže způsobil smrt otroka majitele domu, dá majiteli domu otroka za otroka; (§ 232) jestliže zničil věci (v domě), cokoliv zničil, nahradí; a poněvadž dům, který postavil, nezbudoval pevně, a dům se (proto) zřítil, postaví dům, který se zřítil, (znovu) na vlastní náklad. (§ 233) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, neprovedl však svou práci náležitě a zdivo zchátralo, tento stavitel opraví toto zdivo na vlastní náklad. zdroj KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha : Academia, 1979.

5 Euklidés (geometrické základy stavění),
Antika Euklidés (geometrické základy stavění), Hlavním Eukleidovým dílem jsou Základy (řecky Stoicheia) ve Třinácti knihách, jež začínají stanovením deseti základních postulátů či axiomů geometrie, a pak postupují systémem „věta – důkaz“. Obsahují jak knihy geometrické, tak také aritmetické. Základy shrnují práci mnoha dřívějších matematiků a filosofů a jsou zdaleka nejúspěšnější matematickou knihou všech dob, která se užívala více než 2000 let. .

6 Archimédes (počátky mechaniky)
Antika Archimédes (počátky mechaniky) Archimédés zkoumal zákonitosti mechanické rovnováhy, a položil tak základy statiky pevných těles. Pod Euklidovým vlivem se snažil o axiomatizaci fyziky. Definoval řadu důležitých pojmů, jako těžiště nebo statický moment. Zabýval se principy činnosti jednoduchých strojů – páky, kladky, nakloněné rodiny, klínu a ozubeného kola a objevil a formuloval zákonitosti jejich rovnováhy.

7 Řecko - Athény - Parthenón
Antika Řecko - Athény - Parthenón Konstrukci tvoří na sucho pospojované přesně opracované kvádry propojené skobami a trny – seizmická oblast Plan Acropole in Athénách. Francie, Larousse 1922

8 Antika Strop Parthenónu Sloupy v podobě soch -Parthenón Athény

9 Antika Řím - Pantheón (125 n.l) chrám je tvořen válcem s vepsanou
koulí o průměru 43,2 m. Pravděpodobně první užití litého betonu [1]

10 Gotický opěrný systém – roznos sil
Gotika Zdroj : Wilson, Christopher, The Gothic Cathedral, Roznos sil v románské a gotické katedrále Thames and Hudson, NewYork,p zdroj [2] Gotický opěrný systém – roznos sil

11 Kutná Hora – Chrám sv. Barbory
Gotika Kutná Hora – Chrám sv. Barbory [3] Sken řezu chrámem sv. Barbory (Archiv Pražského hradu)

12 Praha – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Gotika Praha – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Části vystavěné jednotlivými staviteli [4]

13 Jednotlivé konstrukční prvky - klenby
Klenby Ideální tvar - řetězovka Plošší klenba nutné přitížení, aby tlaková čára zůstala v konstrukci Grafické znázornění klenba - řetězovka [5]

14 Jednotlivé konstrukční prvky - klenby
SNTL Praha 1979, Staňková J., Pechar J.: Tisíciletý vývoj architektury, Rozkládání sil v klenbě Kroužená klenba Vladislavského sálu Pražský hrad

15 Jednotlivé konstrukční prvky - kupole
Bazilika sv. Petra v Římě [7] [6] [8]

16 Jednotlivé konstrukční prvky - krovy
Příklady gotických krovů Čechy, Čížová okres Písek, kostel sv. Jakuba, presbytář, 1459/60 (d). A: Morava, Rančířov, okres Jihlava, kostel sv. Petra a Pavla, presbytář, 1442/43 (d). B: Čechy, Heřmaň, okres Písek, kostel sv. Jiljí, loď, 1478/79 (d). C: Čechy, Loukov, okres Havlíčkův Brod, kostel sv. Markéty, loď, 15. století. D: Čechy, Český Krumlov, Latrán čp. 58, staré purkrabství, 16. století. E: Morava, Telč, okres Jihlava, kostel sv. Jakuba, loď, 1462/63 (d). F: Čechy, Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec, kostel sv. Linharta, loď,1485/86 (d). G: Čechy, Zátoň, okres Český Krumlov, kostel sv. Jana Křtitele, loď, okolo H: Čechy, Prachatice, kostel sv. Jakuba, loď, 1474/75 (d). [9] Praha, kostel sv. Anny, krov, řez příčný Zaměření: ak.arch. M. Burian, SÚRPMO, 1979, IV

17 Jednotlivé konstrukční prvky - KLÁŠTER PLASY – unikátní založení
Výjimečností plaského vodního systému je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu a to de facto zkamenělo. Varovný nápis "Aedificium hoc sine aquis ruet" (Bez vody se stavba zřítí) je odkazem generacím. I proto se dnes čtyřikrát denně pečlivě kontroluje výška, teplota a kvalita vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.

18 Leonardo di ser Piero da Vinci (15. dubna 1452– 2. května 1519)
Význačné osobnosti Leonardo di ser Piero da Vinci (15. dubna 1452– 2. května 1519) byl všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Da Vinci položil základy vědy o mechanice, základ pro současnou teorii statiky a pružnosti. Zkoumal účinky síly na konstrukci a její deformaci. Silami v rámci konstrukce se snažil představit uchycení zatížení. Leonardo da Vinci. Autoportrét, cca 1513

19 Galileo Galilei, (1564-1642) Význačné osobnosti Justus Sustermans –
Portrét , 1636 Galileo, kromě mnoha dalších oborů zabýval novou vědou o pevnosti a pružnosti materiálů, která předpokládá, že, jak velikost, tak tvar konstrukčních prvků ovlivňuje jejich schopnost přenášet a odolávat zatížení. Ilustrace konzolového nosníku ukazuje Galileho zjištění, že pevnost v tahu na nosníku roste s druhou mocninou jeho délky. [10]

20 Zakladatel klasické mechaniky
Význačné osobnosti Isaac Newton ( – ) Zakladatel klasické mechaniky Jeho práce Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687) položila základy klasické mechaniky a patří mezi nejzásadnější vědecké práce. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základním kamenem našeho pohledu na vesmír (zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce). Godfrey Knellerův portrét Isaaca Newtona 1689 Godfrey Kneller-IsaacNewton-1689

21 Odkazy na veřejně dostupné zdroje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

22 DĚKUJI ZA POZORNOST ČVUT FSv – program Stavební inženýrství


Stáhnout ppt "Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google