Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český."— Transkript prezentace:

1 14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová Položil knihu na stůl. Položil knihu vedle stolu. Položil knihu pod stůl. Na výlet s námi jela Petra i Hanka. Na výlet s námi jela Petra, ale Hanka zůstala doma. Kéž by zůstalo tak nádherné počasí do konce prázdnin! Kočka hop ze střechy. Haló, je tam někdo ? Rozpoznáš tyto slovní druhy? PředložkySpojky ČásticeCitoslovce

2 14.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura PŘEDLOŽKYSPOJKYČÁSTICECITOSLOVCE -vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, ale teprve ve spojení se jmény, jejichž pád řídí -se jménem tvoří tzv. předložkové pády = předložkové vazby -spojují věty v souvětí nebo k sobě připojují větné členy v několikanásobném větném členu a vyjadřují jejich významový poměr -uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu -vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo naznačují hlasy a zvuky SLOVA NEOHEBNÁ SLOVA GRAMATICKÁ

3 14.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pamatuj!!! z pojí se se 2.pádem např. z tašky, z cukru s pojí se se 7. pádem např. s taškou, s cukrem kromě pojí se se 2. pádem např. kromě Jirky mimo pojí se se 4. pádem mimo Jirku Pozor!!! Stál vedle mne. předložka Stál vedle. příslovce Je tam místo mě. předložka To je mé místo. podstatné jméno

4 14.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura spojky souřadicí spojují souřadně spojené věty nebo větné členy např. a, i, nebo, ani, či, ale, avšak, však, neboť, proto, ba, … podřadicí připojují větu závislou k větě řídící např. že, protože, když, aby, jelikož, jak, přestože, i když, ač, ačkoli, -li, … částice Platnost částic mají i některá slova, kterých se užívá jako spojek (a, ale, aby) nebo příslovcí (asi, snad, prý). A to se podívejme. Běhal a skákal. Že by nepřišla? Myslím, že nepřišla. Tak už poběž! Nesměj se tak. A to se podívejme. Běhal a skákal. Že by nepřišla? Myslím, že nepřišla. Tak už poběž! Nesměj se tak. citoslovce Citoslovce, která v řeči oddělujeme pauzou, oddělíme v písmu čárkou. Mohou ale nahrazovat větný člen (zpravidla přísudek), pak je čárkou neoddělujeme. Citoslovce, která v řeči oddělujeme pauzou, oddělíme v písmu čárkou. Mohou ale nahrazovat větný člen (zpravidla přísudek), pak je čárkou neoddělujeme. Nu, copak to znamená? Myška šup do díry. Fuj, to jsem se lekla. Vrabec frr na střechu. Nu, copak to znamená? Myška šup do díry. Fuj, to jsem se lekla. Vrabec frr na střechu.

5 14.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Urči slovní druh vyznačených slov. Zastav se u nás, až půjdeš kolem. Červený automobil profičel kolem nás obrovskou rychlostí. Co se ti stalo s předním kolem? – Narýsujte pravý úhel pomocí trojúhelníku s ryskou. Nepočítal jsem s cizí pomocí. – Abychom stihli oběd včas, museli jsme to vzít svižným během. Během prázdnin se ochladilo. Vyhledej spojky. Šel bych na výlet, ale boty se mi rozpadly, a tak musím zůstat doma. Jestliže přežiju zítřejší písemku, mohl bych jít o víkendu do kina. Z koncertu jsme odešli předčasně, jelikož jsme stáli až v poslední řadě a zpěváka jsme téměř neslyšeli. Brzy jsme usnuli, neboť jsme byli vyčerpáni. Vyhledej předložky a urči, s jakým pádem se pojí. Pod svícnem bývá největší tma. Pro Edu si přišla maminka už v deset hodin. Také se už těšíte na prázdniny? Co hrají večer v kině? Na školní výlet pojedeme na kolech a spát budeme pod stany na louce u lesa. K večeři byly zbytky od oběda. Pokus se rozlišit souřadicí a podřadicí spojky. Mám hlad, že bych snědl i cokoli zmrzlého. Sním, či bdím? Půjdete-li trhat jahody, vezměte si s sebou ošatku. Lékař sice léčí, avšak uzdravit se pacient musí sám. Když by venku začalo pršet, nikam bychom nešli. Poznáš částice? Ale to bych do vás nikdy neřekla, děti! Ať mě moc neštve, nebo půjde domů pěšky. Nechť přijde, rádi ho uvidíme. Kéž bych měla konečně chvilku klid. Ne, dnes to nepůjde. Vyhledej citoslovce. Kde je to třeba, odděl je čárkou. Ouvej ouvej to to bolí! U mých nohou se ozvalo nepříjemné ssss. Přinesla jsem ti rajské jablíčko na. Oho to je blázen! Kohout bouch bác letí do kouta. Ach tak přijdeme znovu.

6 14.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Doplň předložku s(e) nebo z (e). spadl __ Měsíce, jít __ Vendou, vrátil se __ výletu, obal __ igelitu, obléká se __ vkusem, padá __ střechy Vyhledej nevlastní předložky. Kam se mezi nás hubeňoury cpeš? Blízko vašeho lesa se to stalo. Byla úplně mimo. Všude kolem nás se rozprostíral jen hluboký les. Myslím, že je to blízko. Ukradli všechno mimo rádia. Najdi všechny neohebné slovní druhy. Ať už je to tak, nebo jinak, vlkodlakem se prý stalo dítě, které mělo již při narození všechny zuby, nebo člověk, kterého ve spánku překročil vlk. Zaklínání a čarovné masti potřebné k přeměně ve vlka potom objevil pro eventuální zájemce středověk. Ty potom umožnily různým zloduchům stát se strašidlem, aniž by splňovali výše uvedené podmínky. Pokus se nahradit slovesa vhodnými citoslovci. Dveře se pomalu otevřely. Pošťák zvoní dvakrát. Policista v sebeobraně vystřelil po prchajícím násilníkovi. Kostelní zvony hlasitě bijí. Žába skočila do louže. Větev pode mnou praskla. Průvan práskl dveřmi. Koza v chlívku neustále mečela. Komár mi neustále létal kolem hlavy a bzučel u ucha. Budík právě zazvonil. Pes štěkal na sousedovu kočku. Poznáš částice? Kdyby mě to tak někdo chtěl naučit! Kéž by už dal pokoj! Ano, prohráli jsme. Takže se sbalte a zmizte! Předložky - testy Spojky - testy Částice - testy Citoslovce - testy

7 14.7 CLIL (Prepositions, conjunctions, particles, interjections) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature The planets revolve around the Sun. Planety se otáčejí kolem Slunce. A mouse ran across the road. Přes cestu přeběhla myš. As I went out, it started to rain. He came in and sat down. Přišel a posadil se. Když jsem vyšla ven, začalo pršet. And that is it! A tak to je! Door bang!!! Dveře prásk!!!

8 14.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.c 3.a 4.d Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 14.9 Použité zdroje, citace V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. http://images2.fanpop.com/image/photos/8600000/winx-witch-winx-vs-witch-8680588-433-632.jpg http://www.boskowan.com/www/jirka/vesmir/planets/accessories/solarsys.gif V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. http://images2.fanpop.com/image/photos/8600000/winx-witch-winx-vs-witch-8680588-433-632.jpg http://www.boskowan.com/www/jirka/vesmir/planets/accessories/solarsys.gif

10 AutorMgr. Zuzana Kadlecová Období07 – 12/2011 Ročník7. a 8. ročník Klíčová slovaPředložky, spojky, částice, citoslovce AnotacePrezentace popisující slovní druhy předložky, spojky, částice, citoslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.10 Anotace


Stáhnout ppt "14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google