Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce"— Transkript prezentace:

1 14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce Položil knihu na stůl. Na výlet s námi jela Petra i Hanka. Položil knihu vedle stolu. Na výlet s námi jela Petra, ale Hanka zůstala doma. Položil knihu pod stůl. Kéž by zůstalo tak nádherné počasí do konce prázdnin! Kočka hop ze střechy. Haló, je tam někdo? Předložky Spojky Rozpoznáš tyto slovní druhy? Částice Citoslovce Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 14.2 Co již víme? SLOVA NEOHEBNÁ předložky SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.2 Co již víme? SLOVA NEOHEBNÁ předložky SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, ale teprve ve spojení se jmény, jejichž pád řídí se jménem tvoří tzv. předložkové pády = předložkové vazby spojují věty v souvětí nebo k sobě připojují větné členy v několikanásobném větném členu a vyjadřují jejich významový poměr uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh nebo vyjadřují postoj mluvčího k jejich obsahu vyjadřují nálady, city a vůli mluvčího nebo naznačují hlasy a zvuky SLOVA GRAMATICKÁ

3 14.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? předložky vlastní vyskytují se pouze jako předložky většinou jednoslabičné např. na, pod, u, před, … nevlastní mohou být i jiným slovním druhem většinou víceslabičné např. vedle, místo, … Pamatuj!!! z pojí se se 2.pádem např. z tašky, z cukru s pojí se se 7. pádem např. s taškou, s cukrem kromě pojí se se 2. pádem např. kromě Jirky mimo pojí se se 4. pádem mimo Jirku Pozor!!! Stál vedle mne předložka Stál vedle příslovce Je tam místo mě předložka To je mé místo podstatné jméno

4 spojky 14.4 Co si řekneme nového? částice citoslovce souřadicí
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.4 Co si řekneme nového? částice spojky souřadicí spojují souřadně spojené věty nebo větné členy např. a, i, nebo, ani, či, ale, avšak, však, neboť, proto, ba, … podřadicí připojují větu závislou k větě řídící např. že, protože, když, aby, jelikož, jak, přestože, i když, ač, ačkoli, -li, … Platnost částic mají i některá slova, kterých se užívá jako spojek (a, ale, aby) nebo příslovcí (asi, snad, prý). A to se podívejme Běhal a skákal. Že by nepřišla? Myslím, že nepřišla. Tak už poběž! Nesměj se tak. citoslovce Citoslovce, která v řeči oddělujeme pauzou, oddělíme v písmu čárkou. Mohou ale nahrazovat větný člen (zpravidla přísudek), pak je čárkou neoddělujeme. Nu, copak to znamená? Myška šup do díry. Fuj, to jsem se lekla Vrabec frr na střechu.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.5 Procvičení a příklady Vyhledej citoslovce. Kde je to třeba, odděl je čárkou. Ouvej ouvej to to bolí! U mých nohou se ozvalo nepříjemné ssss. Přinesla jsem ti rajské jablíčko na. Oho to je blázen! Kohout bouch bác letí do kouta. Ach tak přijdeme znovu. Urči slovní druh vyznačených slov. Zastav se u nás, až půjdeš kolem. Červený automobil profičel kolem nás obrovskou rychlostí. Co se ti stalo s předním kolem? – Narýsujte pravý úhel pomocí trojúhelníku s ryskou. Nepočítal jsem s cizí pomocí. – Abychom stihli oběd včas, museli jsme to vzít svižným během. Během prázdnin se ochladilo. Pokus se rozlišit souřadicí a podřadicí spojky. Mám hlad, že bych snědl i cokoli zmrzlého. Sním, či bdím? Půjdete-li trhat jahody, vezměte si s sebou ošatku. Lékař sice léčí, avšak uzdravit se pacient musí sám. Když by venku začalo pršet, nikam bychom nešli. Vyhledej předložky a urči, s jakým pádem se pojí. Pod svícnem bývá největší tma. Pro Edu si přišla maminka už v deset hodin. Také se už těšíte na prázdniny? Co hrají večer v kině? Na školní výlet pojedeme na kolech a spát budeme pod stany na louce u lesa K večeři byly zbytky od oběda. Vyhledej spojky. Šel bych na výlet, ale boty se mi rozpadly, a tak musím zůstat doma. Jestliže přežiju zítřejší písemku, mohl bych jít o víkendu do kina. Z koncertu jsme odešli předčasně, jelikož jsme stáli až v poslední řadě a zpěváka jsme téměř neslyšeli. Brzy jsme usnuli, neboť jsme byli vyčerpáni. Poznáš částice? Ale to bych do vás nikdy neřekla, děti! Ať mě moc neštve, nebo půjde domů pěšky. Nechť přijde, rádi ho uvidíme. Kéž bych měla konečně chvilku klid. Ne, dnes to nepůjde.

6 14.6 Něco navíc pro šikovné Předložky - testy Částice - testy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.6 Něco navíc pro šikovné Vyhledej nevlastní předložky. Kam se mezi nás hubeňoury cpeš? Blízko vašeho lesa se to stalo. Byla úplně mimo. Všude kolem nás se rozprostíral jen hluboký les. Myslím, že je to blízko. Ukradli všechno mimo rádia. Doplň předložku s(e) nebo z (e). spadl __ Měsíce, jít __ Vendou, vrátil se __ výletu, obal __ igelitu, obléká se __ vkusem, padá __ střechy Najdi všechny neohebné slovní druhy. Ať už je to tak, nebo jinak, vlkodlakem se prý stalo dítě, které mělo již při narození všechny zuby, nebo člověk, kterého ve spánku překročil vlk. Zaklínání a čarovné masti potřebné k přeměně ve vlka potom objevil pro eventuální zájemce středověk. Ty potom umožnily různým zloduchům stát se strašidlem, aniž by splňovali výše uvedené podmínky. Poznáš částice? Kdyby mě to tak někdo chtěl naučit! Kéž by už dal pokoj! Ano, prohráli jsme. Takže se sbalte a zmizte! Pokus se nahradit slovesa vhodnými citoslovci. Dveře se pomalu otevřely. Pošťák zvoní dvakrát. Policista v sebeobraně vystřelil po prchajícím násilníkovi. Kostelní zvony hlasitě bijí. Žába skočila do louže. Větev pode mnou praskla. Průvan práskl dveřmi. Koza v chlívku neustále mečela. Komár mi neustále létal kolem hlavy a bzučel u ucha. Budík právě zazvonil. Pes štěkal na sousedovu kočku. Předložky - testy Částice - testy Spojky - testy Citoslovce - testy

7 14.7 CLIL (Prepositions, conjunctions, particles, interjections)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 14.7 CLIL (Prepositions, conjunctions, particles, interjections) The planets revolve around the Sun. As I went out, it started to rain. Planety se otáčejí kolem Slunce. Když jsem vyšla ven, začalo pršet. He came in and sat down. Přišel a posadil se. A mouse ran across the road. Door bang!!! And that is it! Přes cestu přeběhla myš. Dveře prásk!!! A tak to je!

8 14.8 Test znalostí Ve které větě je předložka nevlastní?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 14.8 Test znalostí Správné odpovědi: Ve které větě je předložka nevlastní? a/ Nepočítal jsem s cizí pomocí. b/ Všichni mimo Jirku byli poškrábaní. c/ Raději bych se dnes povaloval někde na mezi. d/ Nepůjdeme na chvilku vedle? Ve které větě není částice? a/ Neřekla bych to do něj. b/ Ale to bych do něj nikdy neřekla! c/ Tak vy takhle! d/ Nechť se vám výlet vydaří! Vyhledej větu, ve které je spojka podřadicí. a/ Vezmi si papriku, nebo rajče. b/ Úkol sice vyřešila, ale spokojená nebyla. c/ Jestliže přestaneš cvičit, nebudeš tak ohebný. d/ Sledoval ho s podezřením, měl totiž špatnou zkušenost. Najdeš větu, kde citoslovce nenahrazuje přísudek? a/ Talíř bum bác ze stolu na zem. b/ Holub frnk na střechu. c/ Pes vrrrr na sousedovu kočku. d/ Z půdy se ozvalo tiché mňau. b c a d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.9 Použité zdroje, citace V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002.

10 14.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 14.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník 7. a 8. ročník Klíčová slova Předložky, spojky, částice, citoslovce Anotace Prezentace popisující slovní druhy předložky, spojky, částice, citoslovce


Stáhnout ppt "14.1 Předložky, spojky, částice, citoslovce"

Podobné prezentace


Reklamy Google