Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.2.24 Vytvořeno:28. 04. 2013 Ověřeno: 30. 4. 2013 Třída:2. OA, 2. VE

2 Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:2. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: pozitivismus, A. Comte, Ch. Darwin, T. G. Masaryk, drobnokresba, J. Gebauer, A. Vašek, J.Goll, J. Vlček, boj o rukopisy, realismus v české vědě, Česká akademie věd, Atheneum, T. G. Masaryk, Česká otázka, Naše nynější krize, Rusko a Evropa, Otázka sociální, O studiu děl básnických, marxismus, Ottův slovník naučný Anotace: Žák se z prezentace dozví o podmínkách a okolnostech vzniku českého literárního realismu, společenské a kulturní situaci v českých zemích, o tzv. boji o pravost rukopisů, představitelích realistické vědy a literatury – T. G. Masarykovi, J. Gollovi, J. Gebauerovi aj. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Obecný úvod

4 * Vliv rozvoje přírodních a technických věd * (Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy, vynález dynama, rychlý rozvoj železnic, prudký vzestup průmyslové výroby = opět důvěra v rozum a smyslové poznání, ve spolehlivost exaktních věd a přírodních experimentů). * Filosofie pozitivismu – August Comte (fr. Filosof 1798 – 1857) – položil základy vědy o společnosti = sociologii * A.Comte – průkopník pozitivní filosofie= jen to je skutečnost, co lze dokázat pozitivně, tj.smysly a zkušeností

5 * Charles Darwin – britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. * Roku 1831 se zúčastnil vědecké expedice kolem světa, na níž načerpal mnoho poznatků. * Zabýval se myšlenkou o přeměně druhů. Vedle obdivovatelů se objevilo i mnoho odpůrců, kteří Darwinovo dílo odsuzovali.

6 * Louis Pasteur (1822 – 1895), biolog, chemik, lékař- objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině, vypracoval metodu tepelné sterilizace, která brání nežádoucímu kvašení potravin, vyvinul a prováděl očkování proti anthraxu, slepičí choleře a prasečímu moru. Jeho výrok: * „Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych byl studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka.”

7 * August Comte (1798 – 1857), francouzský matematik, myslitel, zakladatel pozitivismu a sociologie. Chtěl reorganizovat společnost pomocí vědy. * Pozitivismus se přidržuje pouze skutečnosti, daných fakt, zabývá se jen tím, co je společensky užitečné, drží se výhradně toho, co lze přesně definovat. * Společnost vidí jako filosofii dějin, ve které se odráží vývoj umění, náboženství, vědy a filosofie. * Instituce zajišťují rovnováhu společnosti – těmito institucemi jsou náboženství, rodina a stát. * Comteho heslo: Řád a pokrok. * Na Comteho myšlenky výslovně navazoval T,G,Masaryk.

8 * Comte chtěl vytvořit nový politický a ideologický systém, mající nahradit dosavadní náboženství. * Comte hledal příčinu soudobé krize společnosti v myšlenkové anarchii. * Literární dílo je chápáno jako analýza společnosti.

9 * Znaky českého kritického realismu: * Díla historická a s venkovskou tematikou * Převaha er-formy * Analýza společnosti * Spisovný jazyk i nářečí * Vrchol v 80. letech 19. století * Vliv K. Havlíčka Borovského, B. Němcové, historické povídky J. K. Tyla * V 60. letech u májovců – V. Hálek(povídky s vesnickou tematikou), J.Neruda (Povídky malostranské) aj. * Důraz na realistický detail (drobnokresby)

10 * Návaznost na počátky uměleckého realismu od 40.let 19.století(Havlíček, Tyl, Němcová) * Rozdělení university na českou a německou (1882) * 1886 – oživeny pochybnosti o pravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského – výhrady proti jejich pravosti – Jan Gebauer, Antonín Vašek (otec Petra Bezruče) * Boj o rukopisy rozdělil českou kulturní společnost na dva znepřátelené tábory

11 * Stal se zápasem realistické vědy proti konzervativismu * Pochybovači obviňováni z národní zrady a z kosmopolitismu * Proti pravosti – T.G.Masaryk, Gebauer, J.Goll a J.Vlček * Tento boj – ukázka toho, jak u nás přerůstaly otázky kulturní a literární v politický boj, neboť literatura nahrazovala nedostatečně rozvinutý veřejný a politický život.

12 * Na osamostatnělé české universitě (1882) – přehodnocení stavu různých vědních oborů – pokulhávaly za vývojem v Evropě * Realismus ve vědě – požadavek pravdy a svobody vědeckého bádání * Vliv pozitivismu (boj o pravost RKZ) * Vydání Ottova slovníku naučného * Časopis Čas (redaktor Jan Herben) – realistický program zaměřený na vědu, politiku a veřejný život

13 * Vědecký časopis Atheneum (vydavatel T.G.Masaryk) – k obrození české vědy * Založení České akademie věd r. 1890 architektem Josefem Hlávkou – pro obrození české vědy * Realisté zavrhovali heslo „umění pro umění“ - román a drama mají řešit závažné životní otázky * Zesílila bojovná sociální kritika * Vědecký realismus se postavil útočně proti romantismu

14 * Filosof a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk * Uskutečňování zásad humanity * Vzor Hus a čeští bratři, česká reformace * Sociální zřetel * Spisy: Česká otázka, Jan Hus, Karel Havlíček * Otázka sociální – kritika marxismu * Rusko a Evropa – Rusku nedůvěřoval, odmítal slavjanofilství,protože to podporovalo vládnoucí absolutismus, nevěřil ani v říjnovou revoluci

15 * O studiu děl básnických – ostře se postavil proti romantismu pro jeho neukázněnost a rozervanost, viděl v něm nebezpečí pro národní charakter – slovanský anarchismus * Chtěl také českou povahu obrnit anglosaským realismem a střízlivostí * Rozhodně odmítal naturalismus, hlavně dílo Zolovo

16 * Spis Naše nynější krize - „Světovými nejsme, těkáme-li světem, ale když jsme v sobě zpracovali, co svět nám podává. Vzniká shon po novém a novém, vzniká nervózní novotářství, myšlenku včerejší ubíjí myšlenka dnešní, ne proto, že by byla správnější, ale že je nová. Módnost stává se jediným kouzlem…“

17 * Tendence sociální i národně osvobozenecké * Vyslovovat pravdu o životě * Realisté – pozorovat krajové a sociální prostředí * Národopisné studie – důraz na realistický detail (Jan Herben, Tereza Nováková) * Historický román – stále národně buditelské tendence (výchovná tendence národní) * Historická věrnost

18 * Vliv francouzské a ruské literatury * Povzbudit sebevědomí * Vrchol demokracie spatřován v husitství * (Palackého pojetí dějin) * Pečlivé studium pramenů * Venkovský román: * Dokumentární zpodobení lidu * Znalost venkova, národopisné studie * Regionální charakter prózy

19 * Návaznost na Hálka – vesnice prostředí klidu * Návaznost na Němcovou – popisnost, idealizace * Návaznost na Světlou – obětovná úloha ženy ve společnosti a její mravní zásadovost jsou oporami společnosti * Alois Jirásek – k venkovu (Povídky z hor) * Antal Stašek – sociální otázky * Josef Holeček – venkov, českobratrské tradice a reformace, patriarchální způsob života (epopej Naši)

20 * Drama: * Vliv – Ibsen, Gogol * V Národním divadle – stará deklamační historická tragédie a měšťanská veselohra * (dramaturg Ladislav Stroupežnický)), ředitel Adolf Šubert) * Realistické drama: * Naši furianti (Ladislav Stroupežnický) – vliv ruského realistického dramatu * Gabriela Preissová – Gazdina roba * Bratři Mrštíkové - Maryša * Neúmorné překlady J.Vrchlického – do české literatury zanesl západní slovesnost

21 * Mrštík – ovlivněn ruskými realisty i Zolovým naturalismem * Rozvoj povídky a románu z venkovského prostředí: * Karel Václav Rais, Tereza Nováková, Josef Holeček a Antal Stašek

22

23 * Která filosofie měla velký vliv na rozvoj realismu v české literatuře? * Filosofie pozitivismu francouzského filosofa A. Comteho. * Vysvětlete její podstatu. * jen to je skutečnost, co lze dokázat pozitivně, * tj. smysly a zkušeností * Kdo si osvojil tuto filosofii pozitivismu? * Tomáš G. Masaryk

24 * Jak je chápáno literární dílo? * Literární dílo je chápáno jako analýza společnosti. * Vyjmenujte znaky českého kritického realismu. * Díla historická a s venkovskou tematikou * Převaha er-formy * Analýza společnosti * Spisovný jazyk i nářečí * Vrchol v 80. letech 19. století

25 * Čím se vyznačoval kritický realismus v české próze? * Tendence sociální i národně osvobozenecké * Vyslovovat pravdu o životě * Realisté – pozorovat krajové a sociální prostředí * Národopisné studie – důraz na realistický detail * Čím byl typický historický realistický román? * stále národně buditelské tendence (výchovná tendence národní) * Historická věrnost

26 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google