Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Třídění odpadů Pří_ 205_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Třídění odpadů Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování znalostí a vědomostí o nakládání s odpady. Materiál rozvíjí získané vědomosti žáků. Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

3 Příroda a přírodní katastrofy
V dávné minulosti narušovaly přírodu jen přírodní katastrofy, jako jsou výbuchy sopek, záplavy a povodně řek, které nanesly na úrodnou půdu bahno a štěrk. Sopečná erupce, Sv. Helena 18. května 1980 Povodně v ČR, rok 2002

4 Dále byla příroda poškozována větrnými smrštěmi, které polámaly stromy, přemístily půdu a vytvořily písečné přesypy. Brzy se však na poškozená území začal vracet život. Vítr a mořské proudy zanesly na lávou pokryté ostrovy semena z nedalekých pevnin. Často se již za rok objevila na některých místech zeleň. Přírodní katastrofa porušovala život na určitém místě pouze krátkodobě.

5 V současné době je situace jiná
V současné době je situace jiná. Člověk svou činností zasahuje mnohdy velmi necitlivě do svého okolního prostředí. Často tak zabraňuje samostatné obnovitelnosti přírody nebo ji do značné míry omezuje. Jak člověk nevhodně zasahuje do krajiny: kácení a vypalování lesů zemědělská činnost stavba rozsáhlých sídlišť a komunikací těžba nerostů a hornin odvodňování - zaplavování různých území zvyšování spotřeby energie zvyšování výroby spotřebního zboží

6 Zvyšováním produkce průmyslové výroby zboží stoupá i množství odpadu
Zvyšováním produkce průmyslové výroby zboží stoupá i množství odpadu. Stále více se hromadí pevného odpadu. I když by se některý odpad mohl znovu využít, stále se ho velké množství ukládá na skládky. Pevný odpad produkují: domácnosti továrny elektrárny staveniště zemědělství

7 Třídění druhotných surovin
Směsný odpad, který končí mnohdy na skládkách, obsahuje na jedné straně řadu využitelných složek, na straně druhé odpad nebezpečný. Využitelný odpad: sklo papír plast bioodpad elektroodpad Nebezpečný odpad: baterie a akumulátory zářivky a výbojky léky ledničky a mrazničky barvy lepidla oleje a nádoby jimi znečištěné

8 Je proto důležité, aby se odpad správně vytřídil do příslušných kontejnerů. Nebezpečný odpad je potřeba předat do sběrných dvorů nebo mobilních zařízení. Odpady které jsou vhozeny do barevných kontejnerů, sváží svozové firmy a z odpadů vznikají nové výrobky. Budeme li třídit odpad, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie, ušetříme místo na skládkách a chráníme životní prostředí. Důvody, proč třídit jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů a energie.

9 Každý průměrný člověk v ČR vyprodukuje v průměru 200 kg odpadu ročně
Každou zbytečně vyhozenou tunu recyklovatelných odpadů musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie. Každý průměrný člověk v ČR vyprodukuje v průměru 200 kg odpadu ročně Za rok může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi Recyklace tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2  5 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička

10 Recyklace papíru Papíry vhodné k recyklaci jsou:
kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony a lepenka. Papíry nevhodné k recyklaci jsou: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu, např. obaly Tetra - pak (obsahují také hliníkovou a polyetylenovou fólii).

11 Papír patří mezi recyklovatelné materiály.
V České republice se na jeho třídění používá modrý kontejner.

12 Sklo Do kontejnerů na sklo je u nás možno vhazovat nevratné láhve
od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy - tabulové sklo. Do kontejnerů na sklo nevhazujeme: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky. Podzemní kontejnery na papír, plast a barevné sklo

13 Plasty Do kontejnerů na plasty je u nás možno vhazovat:
Stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky ( i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů a polystyrén. Nevhazujeme: Novodurové trubky, gumu, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, olej, chemikálie). V některých městech je do kontejnerů na plasty možné vhazovat i nápojové kartony, což je na popelnici náležitě poznamenáno.

14 Nápojové kartony Patří sem obaly na bázi Tetra Pak. Jsou složené z několika vrstev. Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice (v oranžové barvě), nebo se v některých obcí sbírají společně s plasty. Pokud se sbírají s plasty, je popelnice označena oranžovou nálepkou „Nápojové kartony“.

15 Bioodpad Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny, slupky,
čajový a kávový odpad, odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny.

16 Nebezpečný odpad Patří sem:
léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje. Sběrný box na vysloužilé inkoustové cartridge a laserové tonery

17 Elektrotechnické výrobky
Naprostou většinu vysloužilých elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět prodejci. Součástí prodejen elektrospotřebičů jsou naprosto běžně kontejnery na oddělený sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek a výbojek) a nově také drobných elektrospotřebičů. Většina prodejců takzvané bílé techniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou myčky, ledničky, sporáky nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru "recyklačních poplatků", které se připočítávají k ceně výrobků nových.

18 Běžně používané kontejnery na třídění odpadu v České republice, tzv
Běžně používané kontejnery na třídění odpadu v České republice, tzv. kontejnerové hnízdo

19 Zdroje: Soubor:MSH80 eruption mount st helens jpg. AUSTIN POST. Wikipedie [online]. 1980, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Povoden 2002 hlasna treban.jpg. Wikipedie [online]. 2002, [cit ]. Dostupné z: Soubor:F5 tornado Elie Manitoba 2007.jpg. JUSTIN HOBSON. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Písečný přesyp u Vlkova (15).JPG. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z: PG Soubor:Paper recycling car in Olomouc.jpg. MICHAL MAŇAS. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Drink cartons trash can (prague).jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Zahradni odpad kompostarna Berco.jpg. ANTONÍN SLEJŠKA. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Podzemní kontejnery-Stroupežnického.jpg. LUDĚK KOVÁŘ. Wikipedie [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Sběrný box.jpg. Wikipedie [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z:

20 Zdroje: Soubor:Aterro Sanitario.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Helgoland Felswand JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Nábřeží J. Palacha - Foersterova, kontejnery.jpg. Wikipedie [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Jižní spojka2, Prague Braník.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google