Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Filosofie a kultura Sofisté, Sokratés, Platon. 2 Sofisté, Sokrates a Platon  Po vítězství nad Peršany nastává v 5. stol. př.n.l. v Athénách čas prosperity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Filosofie a kultura Sofisté, Sokratés, Platon. 2 Sofisté, Sokrates a Platon  Po vítězství nad Peršany nastává v 5. stol. př.n.l. v Athénách čas prosperity."— Transkript prezentace:

1 1 Filosofie a kultura Sofisté, Sokratés, Platon

2 2 Sofisté, Sokrates a Platon  Po vítězství nad Peršany nastává v 5. stol. př.n.l. v Athénách čas prosperity a blahobytu. To vyvolává i zvýšenou potřebu vzdělání, které potřebuje svobodný muž, athénský občan, ke svému občanskému a politickému životu. Je nutno se dokázat přesvědčivě a elegantně vyjadřovat. Tuto potřebu uspokojují potulní učitelé moudrosti - sofisté

3 3 Nová situace  Za prosperitou však prosvítá nová skutečnost, jejíž závažnost si málo kdo uvědomuje – klasická obec, držená pohromadě společnými mýty, začíná být v krizi. Sofisté ji svým působením prohlubují. Sokrates a Platon představují hledání pevné půdy, archimedovského bodu, na kterém by mohlo být založeno nejen myšlení jednotlivce, ale i společnost.

4 4 Sofisté

5 5 Sofisté  Problém výuky moudrosti a rétoriky dle sofistů spočívá v osvojení si potřebných „soft skills“, tedy ve schopnosti přesvědčivě zastávat jakýkoliv názor a dle potřeby učinit „ze slabší věci silnější“. To vše vede k relativismu.  I morální hodnoty jsou dle nich pouze výsledkem lidské dohody. Náboženství je dle nich rovněž úžasný lidský vynález – morálku posiluje vědomí, že bohové vidí i to, co uděláš potajmu, ale, je to lidský vynález …

6 6 Sofisté  Člověk je mírou všech věcí – člověk určuje bytí. O každé věci lze pronést dva navzájem protikladné soudy. Člověk „měří“ věci svou mírou pochopení – co nechápe, to pro něj „není“  Etické hodnoty člověk měří svým prospěchem – čin je dobrý nebo špatný podle toho, jak odpovídá člověkovým zájmům

7 7 Sofisté  Pravda je vždy subjektivní, relativní, proměnlivá, závislá na pozorovateli a jeho pozorovacím stanovisku. V lidském myšlení ani svědectví se žádná objektivní skutečnost ani nezrcadlí, ani není dosažitelná. Člověk je bytost, která je odsouzena vězet v síti slov a mínění – DOXA. Myšlení se stává filosofickým tématem.

8 8 Sokrates se svými žáky

9 9 Sókratés 470 - 399  Politická situace v Athénách – spor demokratické a aristokratické strany  Otec kameník, matka porodní asistentka – přejal metody jako symbol svého úsilí  Se sofisty společný kritický analytický přístup, zpochybňující domnělé „pravdy“  Lišil se finální snahou nalézt odstraněním nespolehlivého vědění pevné body pro budování ethosu i poznání

10 10 Sofisté a Sókratés  Hledá jistotu v pojmech, dobrem je sice v rovině lidské existence pro každého něco jiného,lze však společně hledat obecnou definici

11 11 Sókratovská metoda  Sókrates se záměrně nepředstavuje jako moudrý, nýbrž jako ten, který „ví, že nic neví“. Se svou příslovečnou ironií se jde nechat od sofistů a jejich žáků poučit. Otázkami je však dovede do úzkých, zbaví sebevědomí a donutí buď nalézt lepší definici, nebo uznat nevědomost  Víra v LOGOS

12 12 Soud a rozsudek  Sókratés obviněn z kažení mládeže, navzdory rozsudku smrti odmítá uprchnout  Verifikace vlastního života i učení  Definice zákona

13 13 Malé sókratovské školy  Megarská škola – dialektika a logika  Kynická škola – Sokratovu zdrženlivost k hmotnému ženou do krajnosti – Antisthenés z Athén – popírá reálnou existenci obecných pojmů (anticipuje nominalismus), Diogenes ze Sinópy - „nemít potřeb je božské“

14 14 Platon 427 - 347  Aristokratický původ, mezi předky i bůh moří Poseidón. Klasické vzdělání, předurčen pro politickou kariéru. Politickými poměry v Athénách znechucen, po Sókratově smrti tento jeho žák volí dráhu filosofickou

15 15 Platon - život  Po Sókratově smrti opouští Athény, cestuje – Megara, Egypt, snad Indie, jižní Itálie  Špatná zkušenost na Sicilii  Zachráněn a zakládá Akademii 387  Druhá a třetí cesta na Sicilii  Zemřel v den svých 80. narozenin,brzy po své smrti začal být považován za Apollónova syna, narozeného z panenské matky

16 16 Platon - dílo  35 dialogů nejznámější: nejznámější:  Ústava  Zákony  Listy

17 17 Nauka o ideách  Ideje jsou nehmotné, věčné a neproměnné podstaty, pravzory reality  Eleatské pojetí světa idejí, který člověk vidí pouze duchovním zrakem a který je nadřazen světu materiálnímu, světu viditelnému.  Ústřední ideou je DOBRO, které je cílem i počátkem veškerého bytí.

18 18 Geometrie  Geometrie tvoří mezistupeň mezi světem idejí a světem materiálním.

19 19 Idea a poznání

20 20 Platonova filosofie a technika  Technik je jedním z nejvýznamnějších aplikátorů Platonova pojetí  Součásti a systémy jsou v jeho mysli zastoupeny v podobě idejí, principů („tranzistor“), blokové schéma je idea  Jeho posláním je pochopení ideje systému a její převedení do materiální podoby dle zadaných parametrů  Idea existuje před materiální realizací

21 21 Platon a matematika  Platona lze považovat za prvního průkopníka geometrické, případně matematické abstrakce, tedy promyšleného, racionálního zacházení s počtem, kvantem, bez kterého si nelze představit vědu.  Renesance se k tomuto odkazu vrací a hlásí, platonské akademie

22 22 Platonova filosofie a politika  Myšlenka střídání politických systémů  Nedůvěra v demokracii  Utopické projekty, jeden z opěrných pilířů snah o spravedlivou společnost  Primát obce, společnosti  Obviňován ze založení ideje tzv. totalitního státu.

23 23 Platonova filosofie a křesťanství  Některé analogické rysy umožnily doplnění judaistického křesťanství platonismem do té míry, že se takto křesťanství stalo srozumitelné a přijatelné pro Řeka  Učení o nesmrtelné duši, supranaturalismus, filosofický realismus (reálná existence obecnin) a jeho důsledky, pohrdlivý vztah k materiálnímu

24 24 Platonova filosofie a člověk  Pozitiva – relativní nezávislost na materiálním světě, schopnost vnímat a vidět „ideálno“ i za vším nedokonalým a porušeným, estetické vnímání skutečnosti, nekonzumní vztah k světu a hodnotám, smysl pro vysoké etické standardy, smysl pro abstrakci a akademické uvažování

25 25 Platonova filosofie a člověk  Negativa – více nebo méně hluboký a stálý konflikt mezi ideálními či vysněnými představami a požadavky na jedné straně a syrovou realitou na straně druhé, elitářské představy o vlastním lepším poznání, o svém „bytí v pravdě“, snížený smysl pro realitu,pro nedokonalost a leckdy nezbytný kompromis

26 26 Podobenství o jeskyni

27 27 Význam ideje DOBRA  DOBRO je ve světle myslitelného tím, čím je Slunce v oblasti viditelného. DOBRO je ovšem chápáno spíše ve smyslu správnost, pravost, souhlasnost  K poznání idejí se může povznést pouze člověk, mající „filosofický pud“, který Platón nazývá ERÓS. Ten ztělesňuje snahu přejít od materiálního k duchovnímu

28 28 Problém PRAVDY  Platon předpokládá různé stupně poznání, případně vhledu do světa idejí.  Člověk, schopný vidět ideje se stává „majitelem pravdy“. Povážlivě pochopeno  Platon předpokládá, že vězňové jeho pravdu nepřijmou.  Nebezpečí „pocitu pravdy“, vedoucího k netoleranci a konfliktům

29 29 Celkové zhodnocení  Platon zakládá tradici myšlenkového obepnutí a uchopení materiální reality světa  Jeho dílo je napsáno spíše v mýtopoetickém jazyce, který nelze doslovně číst a tím méně doslovně aplikovat

30 30 Filosofická pohoda a euthymie


Stáhnout ppt "1 Filosofie a kultura Sofisté, Sokratés, Platon. 2 Sofisté, Sokrates a Platon  Po vítězství nad Peršany nastává v 5. stol. př.n.l. v Athénách čas prosperity."

Podobné prezentace


Reklamy Google