Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Expertní systém pro preskripci Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Expertní systém pro preskripci Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Expertní systém pro preskripci Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
léků Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Principal Business Consultant HEALTH © Adastra, Confidential

2 SITUACE: Léky nejen pomáhají, ale i ŠKODÍ;
V ČR neexistuje žádná statistika hospitalizací pro nežádoucí účinky léků; Informace ze zahraničí (Prokeš, Infopharm): prospektivní studie z nemocnic v Merseyside (GB) – přepočet na ČR: hospitalizací ročně z důvodu nežádoucích účinků léků, 850 úmrtí z důvodu nežádoucích účinků léků (srovnatelné s počty obětí dopravních nehod), 72% případů je možno předejít, podíl lékových interakcí pro nežádoucí účinky léků může být i 50%.

3 VÝCHODISKA: Kontroly historické preskripce Adastra, s.r.o. 09/2007 – 03/208: cca půl druhé desítky databází zakódovaných dat o roční preskripci léků, více než 8 miliónů léků ve více než 10 miliónech baleních, více než 1 milión pojištěnců všech zdravotních pojišťoven, finanční hodnota preskripce přes 2 mld. Kč, více než 56 tisíc preskribujících pracovišť (ZP, ambulance nemocnic – FN, KN, ON), šíře preskripce: více než 900 ATC skupin (6,5%), více než 5 tisíc kódů léků,

4 KONTROLA HISTORICKÉ PRESKRIPCE :
Vyhledání potenciálních lékových interakcí (PLI) 4. až 6. stupně v historické preskripci; Vyhledání léků příbuzných ATC skupin; Zkušenosti: léky v PLI 4. až 6. stupně 0,8% – 3,5% všech nákladů na léky; léky příbuzných ATC skupin dalších 0,5% - 1,5% nákladů na léky; až 53% lékařů předepisuje léky v nejzávažnějších PLI (6. stupeň = velmi závažná + kontraindikace); 1,4% - 3,5% pojištěnců s preskripcí dostává léky v PLI 4. až 6. stupně, 0,1% - 0,6% pojištěnců s preskripcí dostává navíc léky příbuzných ATC skupin P2 (spolupodání není účelné a/nebo může být rizikové). Stejne jako vyse

5 Další VÝSLEDKY: Preskripce léků s PLI 4. až 6. stupně je v naprosté většině případů 60% - 99% způsobena stejným lékařem; Nejedná se o problém předávání informací o léčbě, ale o neznalost; Cca 48% až 51% pacientů s preskripcí má během roku předepsán jen 1 lék; Více než 50% léků, které se překrývají v užívání u pacientů je předepsáno ve stejný den (bez ohledu na interakce); V ročních vstupních souborech lze navíc nalézt: pacienty s více než 20 druhy léků, předepsaných v jeden den, pacienty s více než 69 různými kódy léků během roku (50 ATC), lékaře s tisícovkou předepsaných léků v PLI 4-6. Stejne jako vyse

6 Expertní systém pro preskripci Adastra:
komplexní systém pro kontrolu a verifikaci dat při předepisování léků, autonomní komponenta, pro zabudování do IT infrastruktury nemocnice (NIS) - preferovaný způsob, možnost izolovaného využití v tzv. webovém modu, využívá mj. rozsáhlou expertní databázi lékových interakcí a příbuzných ATC skupin (Infopharm), funguje jako „expert“ podporující rozhodování lékaře - zjištění mají informativní charakter - lékař může doporučení ignorovat, jsou-li k tomu dostatečné důvody, systém za lékaře nerozhoduje - je jenom pomocníkem. Dva mody provozu: Webový mod: pracuje s registrem pacientů, strukturálním popisem ZZ (lékaři, odbornosti), s daty o historické preskripci, s pozitivními a negativními seznamy léků atd. (určen k implementaci do Intranetu nemocnic nebo pro AZZ), Integrální mod: přímé zabudování do aplikace NIS.

7 Výčet zásadních funkcí:
Interakce a příbuzné ATC: kontrola lékových interakcí léků na receptu, kontrola proti již zapsaným receptům (léky z lékařských dekurzů, ZULPy), příprava na komunikaci a kontrolu s CÚR (úložiště Rp), Kontrola proti pozitivnímu a negativnímu listu léků – možnost ovlivnění sortimentu předepisovaných léků, Kontrola adekvátnosti preskripce k diagnóze - zásadní – hlavní Dg. připojena ke každému předepisovanému léku (široké analytické možnosti), Oprávněnost preskripce ve vztahu k odbornosti lékaře, „Nápověda“ pro správnou preskripci léků s omezením „P“, Statistické vyhodnocení preskripce, detekce anomálií i evidence případů, kdy lékař vědomě ignoruje doporučení expertního systému.

8 Praktické informace: Data o preskripci a jejich diskrétnost:
data zůstávají vlastnictvím uživatele systému, systém připraven na komunikaci s centrálním úložištěm receptů. Komunikace s různým „okolním“ softwarem: systém vybaven programátorským rozhraním (API) v podobě tzv. webových služeb, spolupracuje s jakýmkoliv software, který umí komunikovat prostřednictvím těchto služeb.

9 Další praktické informace:
Aktualizace expertního systému - pravidelně nová verze, s ročním intervalem aktualizace, Aktualizace strukturálních údajů - pozitivního či negativního listu, dalších číselníků - prostřednictvím datového rozhraní, importem v CSV formátu, (aktivitou uživatele & v rámci technické podpory). Aktualizace databáze lékových interakcí pravidelně zajišťuje Adastra jako placenou službu s čtvrtletním intervalem aktualizace (každý Q garantované rozšíření databáze o 250 nových položek) – smlouva Infopharm, Produkt společnosti Adastra, JLabs poskytuje technickou implementaci, know-how a design rozhraní (příp. pomoc při zabudování do konkrétních NISů).

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Expertní systém pro preskripci Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google