Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Adastra, Confidential Expertní systém pro preskripci léků Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Principal Business Consultant HEALTH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Adastra, Confidential Expertní systém pro preskripci léků Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Principal Business Consultant HEALTH."— Transkript prezentace:

1 © Adastra, Confidential Expertní systém pro preskripci léků Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Principal Business Consultant HEALTH

2 SITUACE:  Léky nejen pomáhají, ale i ŠKODÍ;  V ČR neexistuje žádná statistika hospitalizací pro nežádoucí účinky léků;  Informace ze zahraničí (Prokeš, Infopharm): prospektivní studie z nemocnic v Merseyside (GB) – přepočet na ČR: ̶ 40. 000 hospitalizací ročně z důvodu nežádoucích účinků léků, ̶ 850 úmrtí z důvodu nežádoucích účinků léků (srovnatelné s počty obětí dopravních nehod), ̶ 72% případů je možno předejít, ̶ podíl lékových interakcí pro nežádoucí účinky léků může být i 50%.

3 VÝCHODISKA:  Kontroly historické preskripce Adastra, s.r.o. 09/2007 – 03/208: ̶ cca půl druhé desítky databází zakódovaných dat o roční preskripci léků, ̶ více než 8 miliónů léků ve více než 10 miliónech baleních, ̶ více než 1 milión pojištěnců všech zdravotních pojišťoven, ̶ finanční hodnota preskripce přes 2 mld. Kč, ̶ více než 56 tisíc preskribujících pracovišť (ZP, ambulance nemocnic – FN, KN, ON), ̶ šíře preskripce: více než 900 ATC skupin (6,5%), více než 5 tisíc kódů léků,

4 KONTROLA HISTORICKÉ PRESKRIPCE :  Vyhledání potenciálních lékových interakcí (PLI) 4. až 6. stupně v historické preskripci;  Vyhledání léků příbuzných ATC skupin;  Zkušenosti:  léky v PLI 4. až 6. stupně 0,8% – 3,5% všech nákladů na léky;  léky příbuzných ATC skupin dalších 0,5% - 1,5% nákladů na léky;  až 53% lékařů předepisuje léky v nejzávažnějších PLI (6. stupeň = velmi závažná + kontraindikace);  1,4% - 3,5% pojištěnců s preskripcí dostává léky v PLI 4. až 6. stupně,  0,1% - 0,6% pojištěnců s preskripcí dostává navíc léky příbuzných ATC skupin P2 (spolupodání není účelné a/nebo může být rizikové).

5 Další VÝSLEDKY:  Preskripce léků s PLI 4. až 6. stupně je v naprosté většině případů 60% - 99% způsobena stejným lékařem;  Nejedná se o problém předávání informací o léčbě, ale o neznalost;  Cca 48% až 51% pacientů s preskripcí má během roku předepsán jen 1 lék;  Více než 50% léků, které se překrývají v užívání u pacientů je předepsáno ve stejný den (bez ohledu na interakce);  V ročních vstupních souborech lze navíc nalézt: ̶ pacienty s více než 20 druhy léků, předepsaných v jeden den, ̶ pacienty s více než 69 různými kódy léků během roku (50 ATC), ̶ lékaře s tisícovkou předepsaných léků v PLI 4-6.

6  Expertní systém pro preskripci Adastra: ̶ komplexní systém pro kontrolu a verifikaci dat při předepisování léků, ̶ autonomní komponenta, pro zabudování do IT infrastruktury nemocnice (NIS) - preferovaný způsob, ̶ možnost izolovaného využití v tzv. webovém modu, ̶ využívá mj. rozsáhlou expertní databázi lékových interakcí a příbuzných ATC skupin (Infopharm), ̶ funguje jako „expert“ podporující rozhodování lékaře - zjištění mají informativní charakter - lékař může doporučení ignorovat, jsou-li k tomu dostatečné důvody, ̶ systém za lékaře nerozhoduje - je jenom pomocníkem. Dva mody provozu:  Webový mod: pracuje s registrem pacientů, strukturálním popisem ZZ (lékaři, odbornosti), s daty o historické preskripci, s pozitivními a negativními seznamy léků atd. (určen k implementaci do Intranetu nemocnic nebo pro AZZ),  Integrální mod: přímé zabudování do aplikace NIS.

7 Výčet zásadních funkcí:  Interakce a příbuzné ATC: kontrola lékových interakcí léků na receptu, kontrola proti již zapsaným receptům (léky z lékařských dekurzů, ZULPy), příprava na komunikaci a kontrolu s CÚR (úložiště Rp),  Kontrola proti pozitivnímu a negativnímu listu léků – možnost ovlivnění sortimentu předepisovaných léků,  Kontrola adekvátnosti preskripce k diagnóze - zásadní – hlavní Dg. připojena ke každému předepisovanému léku (široké analytické možnosti),  Oprávněnost preskripce ve vztahu k odbornosti lékaře,  „Nápověda“ pro správnou preskripci léků s omezením „P“,  Statistické vyhodnocení preskripce, detekce anomálií i evidence případů, kdy lékař vědomě ignoruje doporučení expertního systému.

8 Praktické informace :  Data o preskripci a jejich diskrétnost: ̶ data zůstávají vlastnictvím uživatele systému, ̶ systém připraven na komunikaci s centrálním úložištěm receptů.  Komunikace s různým „okolním“ softwarem: ̶ systém vybaven programátorským rozhraním (API) v podobě tzv. webových služeb, ̶ spolupracuje s jakýmkoliv software, který umí komunikovat prostřednictvím těchto služeb.

9 Další praktické informace:  Aktualizace expertního systému - pravidelně nová verze, s ročním intervalem aktualizace,  Aktualizace strukturálních údajů - pozitivního či negativního listu, dalších číselníků - prostřednictvím datového rozhraní, importem v CSV formátu, (aktivitou uživatele & v rámci technické podpory).  Aktualizace databáze lékových interakcí pravidelně zajišťuje Adastra jako placenou službu s čtvrtletním intervalem aktualizace (každý Q garantované rozšíření databáze o 250 nových položek) – smlouva Infopharm,  Produkt společnosti Adastra, JLabs poskytuje technickou implementaci, know-how a design rozhraní (příp. pomoc při zabudování do konkrétních NISů). lubomir.dvoracek@adastracorp.com lada@janiga.cz

10


Stáhnout ppt "© Adastra, Confidential Expertní systém pro preskripci léků Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Principal Business Consultant HEALTH."

Podobné prezentace


Reklamy Google