Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: Zš Drovice Náves 109 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: Zš Drovice Náves 109 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07."— Transkript prezentace:

1 Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: Zš Drovice Náves 109 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1 Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo a název výzvy: 02 Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu? Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/02.0052 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Samostatný archivář

3 OBSAH: 1)Stručný popis typové pozice (kvalifikační úroveň, obor činnosti, pracovní činnosti) 1)Trh práce (mzdy v regionu, statistika volných míst) 3)Obvyklé pracovní podmínky 1)Kvalifikační požadavky (odborná příprava a certifikáty, odborné dovednosti, odborné znalosti) 5)Obecné způsobilosti 6)Osobnostní požadavky 7)Zdravotní požadavky 8)Alternativní názvy 9)Tato typová pozice je zařazena do povolání 1)Příbuzné typové pozice 11) Možnosti studia a získání kvalifikace na Vyškovsku 1)Možnosti pracovního uplatnění na Vyškovsku T ento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 1. Stručný popis typové pozice Kvalifikační úroveň : Samostatný archivář je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek, organizuje a koordinuje činnost specializovaných archivních pracovišť. Obor činnosti: Informační služby, publicistika

5 Pracovní činnosti: Zajišťování odborné ochrany archivních fondů. Zpracování složitých archivních rešerší. Koordinace činností specializovaných archivních pracovišť. Pořádání, inventarizace a kategorizace archivních fondů a sbírek podle metodiky. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize. Koordinace systému evidence archiválií. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou a vyřazováním písemností. Tvorba archivních fondů a sbírek včetně zajišťování předarchivní péče.

6 2. Trh práce Mzdy v regionu: Ve 4.čtvrtletí roku 2010 byla hrubá mzda (medián) v České republice 24 225 Kč v podnikatelské sféře a 23 626 Kč v nepodnikatelské sféře. Měsíční hrubá mzda byla vypočtena podle klasifikace zaměstnání KZAM s názvem Odborní archiváři. Rozpětí hrubé mzdy je podle klasifikace KZAM v rozmezí od 17 765 Kč (D1) do 49 216 Kč (D9) v podnikatelské sféře a od 18 028 Kč (D1) do 31 165 Kč (D9) v nepodnikatelské sféře. Statistika volných míst: V okresuVyškov nejsou žádná volná místa. Ani v ostatních okresech.

7 3. Obvyklé pracovní podmínky: Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

8

9 4. Kvalifikační požadavky Odborná příprava a certifikáty: Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru historické vědy. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika a bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika.

10 Odborné dovednosti: Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: Provádění státního dohledu nad spisovou službou a vyřazováním písemností Zpracování složitých archivních rešerší Poskytování archivních výpůjčních služeb Zpracování archiválií Pořádání, inventarizace a kategorizace archivních fondů a sbírek Fyzická péče o archiválie Řízení archivu Koordinace systému evidence archivář

11 Odborné znalosti: Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: archívní teorie a praxe profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů spravování a udržování archiválií, péče o archiválie, jejich kategorizace a inventarizace metody zpracovávání rešerší

12 5. Obecné způsobilosti U této typové pozice se obvykle požaduje vysoká úroveň těchto obecných způsobilostí: práce s informacemi Na pokročilé úrovni se požadují tyto obecné způsobilosti: písemný projev a komunikace jazykové způsobilosti počítačové způsobilosti Na elementární úrovni se požadují tyto obecné způsobilosti: organizování a plánování práce jednání s lidmi týmová práce pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti) tvořivé myšlení numerické způsobilosti právní způsobilost osobnostní rozvoj

13 6. Osobnostní požadavky U této pozice jsou kladeny velmi vysoké požadavky na dlouhodobou paměť. Vysoké nároky jsou i na odolnost senzorické zátěži, písemný a slovní projev, teoretické myšlení, dlouhodobou paměť a koncentraci pozornosti. Dále se objevují požadavky na odolnost senzorické zátěži, přesnost a preciznost, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, samostatné myšlení, teoretické myšlení a rozlišování barev a barevných odstínů.

14 7. Zdravotní požadavky Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

15 8. Alternativní názvy Archivist | Odborný archivář

16 9. Tato typová pozice je zařazena do povolání: Informační služby, publicistika

17 10. Příbuzné typové pozice: Žádné nejsou.

18 11. Možnosti studia a získání kvalifikace k této profesi v okolí Vyškova V okolí Vyškova žádné nejsou.

19 12. Možnosti pracovního uplatnění na Vyškovsku Knihovna Karla Dvořáčka Státní okresní archiv Vyškov

20 T ento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DĚKUJI ZA POZORNOST Zpracovala: Kateřina Bugnerová Škola: Základní škola Drnovice Náves 109


Stáhnout ppt "Název příjemce: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Název partnera: Zš Drovice Náves 109 Číslo a název operačního programu: CZ.1.07."

Podobné prezentace


Reklamy Google