Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 9. – 10. říjen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 9. – 10. říjen 2014."— Transkript prezentace:

1 rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 9. – 10. říjen 2014

2 1. SEZNÁMENÍ S VVÚ č. 4/4 a VVÚ 4/8 PAČR 2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ V OBLASTI DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 3. SOUČASNÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ PČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY 4. NÁVRH ELIMINACE A PREVENCE ÚTOKŮ 5. POZNATKY ZE ZAHRANIČNÍ POLICIE (SLOVENSKO, MAĎARSKO, ESTONSKO, DÁNSKO, ŠPANĚLSKO, ANGLIE, IRSKO, KYPR, NĚMECKO, ESTONSKO, FINSKO ATD.) OSNOVA PŘÍSPĚVKU

3 DVÚ č. 4/4 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef Požár, CSc. DVÚ č. 4 Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy – odpovědná řešitelka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. DVÚ č. 4/4 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef Požár, CSc. součást dílčího úkolu: Sociální a psychologická problematika informační bezpečnosti a kybernetické kriminality plk. Mgr. Lukáš Habich

4  Cílem výzkumného projektu je analyzovat současné trendy kybernetické kriminality, studium jejich podstaty a vlivů na okolní prostředí a návrh doporučení pro jejich forenzní analýzu. V rámci projektu jsou monitorovány a zhodnoceny postupy a prostředky sloužící k identifikaci jednotlivých hrozeb a útoků v kontextu informační bezpečnosti.  Jedním s cílů je snaha o vytvoření nových metod pro odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. CÍL DVÚ

5 5 Řešitelský kolektiv Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Řešitelé: Ing. Bc. ČANDÍK Marek, Ph.D. – KMI, FBM PA ČR Mgr. HABICH Lukáš - VPŠ MV V PRAZE RNDr. HNÍK Václav, CSc. - KMI FBM PA ČR JUDr. KALAMÁR Štěpán, Ph.D., FBP PA ČR Mgr. KLEMA Ludvík - Městská policie hl. m. Praha Ing. KNÝ Milan, CSc.- KMI FBM PA ČR Mgr. KRULÍK Oldřich, Ph.D., - KKŘ, FBM PA ČR JUDr. Mgr. PETRÁK Miroslav - OSZ Jindřichův Hradec Mgr. KUCHAŘÍK Karel - Odbor informační kriminality PP ČR Mgr. SLABÝ Antonín, Ph.D. – KMI, FBM od 1.1.2012PA ČR

6 { DVÚ č. 4/8 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti“ odpovědný řešitel: JUDr. Štepán Kalamár, Ph.D. DVÚ č. 4/8 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti“ odpovědný řešitel: JUDr. Štepán Kalamár, Ph.D. součást dílčího úkolu: PROBLEMATIKA DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY plk. Mgr. Lukáš Habich

7  Analýza možnosti tvorby a správy elektronických studijních opor pro výuku a vědecké působení v oblasti práva a bezpečnosti.  Zejména pro předměty a kurzy na PAČR: Teorie informační bezpečnosti a Bezpečnosti informací.  Určeno pro studenty PAČR a odborníky na informační bezpečnost.  Jedním s cílů je vytvořit elektronický časopis  Webové stránky www.teorieib.cz CÍL DVÚ

8 CÍL VÝZKUMU V RÁMCI VVÚ č. 4/4 a č. 4/8 CÍL VÝZKUMU V RÁMCI VVÚ č. 4/4 a č. 4/8  Vědomí a povědomí příslušníků Policie ČR (na základních útvarech Policie ČR) o problematice dětské kybernetické kriminality.  Zjištění aktuálního postupu příslušníků Policie ČR (na základních útvarech Policie ČR) v rámci řešení výskytu skutku kybernetického útoku mezi dětmi.  Vytvoření metodického materiálu resp. postupu při řešení kybernetického útoku mezi dětmi.  Sjednocení místní a věcné příslušnosti u Policie ČR při řešení dané problematiky.  Čerpání poznatků od zahraničních policejních složek EU.

9  1. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOČÍVAJÍCÍ V ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI MEZI DĚTMI NENÍ U POLICIE ZAEVIDOVÁNO (resp. řešeno).  2. JE ZNÁM METODICKÝ POSTUP POLICIE A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V OTÁZCE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY A PŘÍSLUŠNÍCI POLICIE BYLI V RÁMCI PROBLEMATIKY DOSTATEČNĚ PROŠKOLENI.  3. POLICIE PROVÁDÍ V RÁMCI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI DOSTATEČNOU PREVENCI. HYPOTÉZY

10 Uvedené VV úkoly reagují na zvyšující se útoky na lidskou důstojnost pomocí ICT na lidskou důstojnost mezi dětmi a mládeží (100% dětí vlastní mobilní telefon a internet). Reakce na výzkum projektu E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci kyberšikana, happy slapping, kyberstalking, sexting, sms spoffing, hoax, apod.

11 Analýzou statistických dat z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu E-bezpečí. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili 12 533 respondenti (více než 4000 ZŠ,SŠ) www.ebezpeci.cz

12 DOPADY ÚTOKŮ DOPADY ÚTOKŮ A) MOTIV ÚTOKU NA OSOBU PSYCHICKÉHO RÁZU A) MOTIV ÚTOKU NA OSOBU PSYCHICKÉHO RÁZU PASIVNÍ – Působení psychického rázu na osobní integritu člověka bez vědomí zanechání závažných psychických následků PASIVNÍ – Působení psychického rázu na osobní integritu člověka bez vědomí zanechání závažných psychických následků  AKTIVNÍ – Působení psychického rázu na osobní integritu člověka s vědomím a cílem člověku ublížit a donutit k sebevraždě Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické problémy – SEBEVRAŽDA Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické problémy – SEBEVRAŽDA Právní kvalifikace – TČ pohnutka k sebevraždě Právní kvalifikace – TČ pohnutka k sebevraždě B) SEBEVRAŽDY NA INTERNETU – B) SEBEVRAŽDY NA INTERNETU – Případ Patricka Markse, kauza USA, 2002, namíchal smrtící koktejl a napsal na sociální síť zemře asi za 40 minut. Ostatní chataři o chystané sebevraždě neinformovali policii ani záchrannou službu. Případ Patricka Markse, kauza USA, 2002, namíchal smrtící koktejl a napsal na sociální síť zemře asi za 40 minut. Ostatní chataři o chystané sebevraždě neinformovali policii ani záchrannou službu. Případ listopad 2012, Jižní Čechy, 18 letá studentka si střelnou zbraní kvůli neštastné lásce prostřelila břicho. Případ listopad 2012, Jižní Čechy, 18 letá studentka si střelnou zbraní kvůli neštastné lásce prostřelila břicho. Její příprava na sebevraždy je vidět v jejích emotivních projevech na soc. síti a na změně Její příprava na sebevraždy je vidět v jejích emotivních projevech na soc. síti a na změně  profilové fotografie. V září roku 2012 napsala na sociální síť: „ "Peníze jsou všechno,  na vzhledu záleží, vztahy jsou jen o sexu a přátelé jsou falešní… Vítejme v roce 2012,“ napsala v září.  C) VRAŽDY PŘES INTERNET –  Případ z roku 2012 – ubodání nezletilé dcery  Za loňské ubodání nezletilé dcery potvrdil ve středu odvolací pražský vrchní soud Milanu Torákovi z Jablonce nad Nisou výjimečný trest 26 let vězení. Motivem činu bylo to, že Torák žárlil na dívčinu matku. Žena, která v té době pracovala v zahraničí, slyšela vraždu svého dítěte při hovoru přes internet.

13 Ve věci proveden výzkum metodou dotazníku. Dotazník zaměřen na policejní orgány působící na ÚO PČR:  1. Kdo danou problematiku vyhledává, objasňuje a vyšetřuje,  2. Počty skutků spáchaných v teritoriu (ÚO) jednotlivých krajských ředitelství na území ČR,  3.Existence metodiky na postup policejního orgánu po zjištění či ohlášení kybernetického útoku,  4. stav proškolení policistů zabývajících se danou problematikou. Z 81 ÚO PČR ZPRACOVÁNO 56 DOTAZNÍKŮ 2. VÝZKUM teoreticko - empirický 2. VÝZKUM teoreticko - empirický

14  Kdo prvotně zpracovává na vašem územním odboru oznámení mající znaky útoku pomocí elektronických prostředků mezi dětmi? DOTAZNÍK DOTAZNÍK

15 Kdo následně (po přijetí oznámení) na vašem územním odboru zpracovává oznámení mající znaky útoku pomocí elektronických prostředků mezi dětmi.

16 V jakých tarifních třídách jsou zařazeni policisté, kteří po přijetí oznámení na vašem územním odboru tuto problematiku zpracovávají.

17 METODICKÝ POKYN (ŽÁDNÝ MP NEBYL VYTVOŘEN PP ANI KŘP) Metodika Brno Návrh výsledek VVÚ

18  Počty proškolených policistů a jednotlivých skutků zaevidovaných na vašem územním odboru KŘP

19 PROJEKT BEZPEČNĚ ON-LINE PROJEKT BEZPEČNĚ ON-LINE Projekt je zaměřen na intenzivní rozvoj znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence kyberkriminality napříč odbornou i laickou veřejností kraje. Projekt poskytne odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu je celokrajská odborná konference a osvětová kampaň na sociálních sítích. Projekt probíhá díky podpoře programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Karlovarského kraje. Veškeré vzdělávací a osvětové aktivity projektu jsou tak pro účastníky bezplatné. VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE KARLOVARSKÝ KRAJ BEZPEČNĚ ONLINE

20  V RÁMCI PROJEKTU  BEZPEČNĚ ONLINE PRO VYSOČINU  3 X 10 POLICISTŮ Z OO PČR  Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.  Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.). 

21 { Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet.

22 ELEARNING

23

24 Po zpracování kompletního dotazníkového šetření bude proveden dotazník zaměřený na připravenost jednotlivých policistů na základních útvarech PČR. DOTAZNÍK BUDE ZAMĚŘEN: DOTAZNÍK BUDE ZAMĚŘEN: Po zpracování kompletního dotazníkového šetření bude proveden dotazník zaměřený na připravenost jednotlivých policistů na základních útvarech PČR. DOTAZNÍK BUDE ZAMĚŘEN: DOTAZNÍK BUDE ZAMĚŘEN: POKRAČOVÁNÍ VÝZKUMU A)RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ B) ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY C) PREVENCE NA ŠKOLÁCH D) PRÁVNÍ VĚDOMÍ E) PROŠKOLENÍ

25 SPOLUPRÁCE POLICIE SE ŠKOLOU A OSTATNÍMI SLOŽKAMI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

26  SVI (SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE)  DOMÁCÍ NÁSILÍ (SARA DN) Spoustal Assault Risk Assessment „Posouzení rizika mezi intimními partnery“ (analogie dotazníku) Míra rizika kyberšikany Míra rizika kyberšikany NÁVRH ELIMINACE A PREVENCE ÚTOKŮ MRK

27

28  ČINNOST V PROJEKTU – proškolení odborných garantů – škola, Policie ČR  Metodická podpora ve školách a školských zařízení  Pomoc s vytvořením krizového plánu školy  Eliminace závadového materiálu na internetu  Zaslání odborného vyjádření k postupu školy (školského zařízení) NÁVRH PROJEKTU NA ÚZEMNÍM ODBORU POLICIE ČR i- bezpečná škola OSPOD PPP Odbor soc. věcí KÚ Speciální pedagog MRK MRK.doc škola rodina METODIKA, LEKTORSTV Í KRIZOVÝ PLÁN OOP SKPV PREVENC E.docx

29 BOD 3.2 PRIORITY STANOVENÉ STRATEGÍÍ KE ZLEPŠENÍ SNÍŽENÍ RIZIK A VÝSKYTU PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTI NA ÚROVNÍ OBCÍ, KRAJŮ INTEGRACE EFEKTIVNÍ PREVENCE DO VÝKONU PRÁCE PČR PODPORA NÁRODNÍCH SPECIFICKÝCH PROJEKTŮ A PROGRAMŮ VYTVOŘENÍ STÁLÉHO SYSTÉMU SBĚRU, ANALYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFO V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A MEZI VŠEMI ÚROVNĚMI SUBJEKTŮ PK BOD 5.9.3 PREVENCE RIZIK SOUVISEJÍCÍ S VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACÍ ZAMĚŘENÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ A PROŠKOLENÍ OSOB, KTERÉ PROVÁDĚJÍ VYŠETŘOVÁNÍ PC KRIMINALITY A VZDĚLÁVÁNÍ POLICISTŮ, ZAŘAZENÍ DO ZOP PŘÍPRAVY. PREVENCE BUDE SMĚŘOVAT ZEJMÉNA K OBĚTEM – DĚTEM. V TOMTO BODU UVEDEN PROJEKT E-SYNERGIE. BOD 4.1.2 POLICIE ČR ČINNOST POLICEJNÍCH PREVENTISTŮ SE BUDE NAMÍSTO SOUČASNÝCH OSVĚTOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VÝRAZNĚ ZAMĚŘOVAT NA PODPORU PLNĚNÍ KLASICKÝCH ZÁKLADNÍCH POLICEJNÍCH ČINNOSTÍ I NOVÝCH ÚKOLŮ V BLASTI BEZPEČNOSTNÍCH ANALÝZ, PŘIČEMŽ PROPAGAČNÍ A OSVĚTOVÁ AGENDA ZŮSTANĚ TISKOVÝM MLUVČÍM. 4. Usnesení vlády ČR č. 925 ke Strategii prevence kriminality v ČR NA LÉTA 2011 - 2015

30 POLOŽENÉ OTÁZKY POLOŽENÉ OTÁZKY  1. Řeší policie ve Vaší zemi problematiku trestné činnosti dětské kybernetické kriminality (mezi dětmi) a vykazuje policejní statistika tuto problematiku?  2. Existuje legislativní úprava, popřípadě metodický pokyn policie, který tuto problematiku upravuje?  3. Jak policie ve Vaší zemi v této problematice spolupracuje v otázce prevence ze školou a školským zařízením?  4. Který útvar policie (věcně a místně příslušný) tuto problematiku řeší (vyhledává a objasňuje)? POZNATKY ZE ZAHRANIČÍ

31  Úrad kriminálnej polície PPZ participuje na komunitárnom programe s podporou EU "Bezpečný internet" projektu občianskeho združenia eSlovensko. V rámci tohto projektu je na internetovej stránke "www.stopline.sk nahlašovací formulár, prostredníctvom ktorého môže verejnosť nahlasovať nezákonný alebo podozrivý obsah na internete. Takéto hlásenia sú postupovane Odboru ekonomickej kriminality Úradu kriminálnej polície PPZ.  Statistika se nevede  Úrad kriminálnej polície PPZ participuje na programe "Bezpečný internet" projektu občianskeho združenia eSlovensko pod záštitou slovenského výboru pre Unicef zameraného najmä na deti a mládež, ktorý bol zavŕšený uzavretím dohody o spolupráci medzi Prezídiom PZ a týmto združením SLOVENSKO

32 ANGLIE – WALES model E-crime Wales

33  Bavorsko  Policejních statistiky kriminality (PCS) od roku 2009 Speciální Identifikátor „ který přizpůsobuje zařízení Internet" pro pravidlo TČ přes internet.  V 2010 813 podezřelých spáchali zločiny pod 18 let V roce 2011 s 775 podezřelých zločiny pod 18 let  Zaznamenány podíly dětí a mladistvých ve všech podezřelých je v tomto případě přibližně 10%. V Ve srovnání, podíl dětí a mladistvých na celkové kriminalitě je 14%. Hodnocení po jednotlivých trestných činů skupin nebyl proveden. NĚMECKO

34  V Bavorsku, od školního roku 2003/2004 Program PIT - prevence team – na sociální učení a prevence kriminality dospívajících ve středních školách.  Cílová skupina PIT jsou děti a mladiství ve věku 11 až 15 let.  Cílem je, aby mladí lidé byli připraveni na rizika spojená s novými médii s cílem zvýšit povědomí o nebezpečích a možných následků.  JEN MLADISTVÁ NAIVITA V JEDNÁNÍ S NOVÝMI MÉDIEI ČINÍ POTENCIÁLNÍ PACHATELE.

35  STATISTIKY NEMAJÍ  PROBLÉM VNÍMAJÍ, ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE  Vzdělávání učitelů ze strany policie. Učitelé by měli být schopni stát jako kontaktní osoba pro studenty k dispozici a znát významná rizika. V případě kyberšikany prostřednictvím úzké spolupráce by malé dojít k rychlé akci. I v tomto případě je volitelně podporované policií. Policejní prevence - film na kybernetická šikana. "Attack Power" ("Síť útoku ") je 45 minutový thriller pro děti 6 - 15 roků (pro starší mládež). Pro tento film slouží sešity, které jsou používány ve třídách, aby vytvořily pravidla proti kyberšikaně.  Přítomnost policie byla vždy pozitivní. V současné době spolupracují na další spolupráci s kinem, kde se bude film promítat. BRÉMY

36  Facebook policing je založen na důvěře pracovní profil je osobní a skutečný -Picture, jméno, pracoviště, kontaktní informace,... Lidé vidí stejný důstojník hlídkování v reálném světě a na internetu Důvěra umožňuje odhalit sexuální trestné činnosti u dětí FINSKO POLICISTÉ NA SOCIÁLNÍ SÍTI

37 Policisté (16 policistů z toho 2 jen SC) na sociální síti (FCB) je založen na důvěře pracovní profil je osobní a skutečný (obsahuje jméno, pracoviště a služební zařazení) Lidé vidí stejného důstojníka hlídkovat v reálném světě a na internetu Důvěra občanů v policii umožňuje odhalit sexuální trestné činnosti u dětí

38  MAJÍ PODOBNÝ SYSTÉM JAKO VYTVOŘIL ODBOR INFORMAČNÍ KRIMINALITY PP (ANONYMNÍ DOTAZNÍK) 

39 PROGRAM KIVA Evropská cena za program proti prevenci kriminality 2009 CÍLEM FINSKÉ POLICIE V RÁMCI PREVENCE JE MÍT V KAŽDÉ ŠKOLE SVÉHO POLICISTU – MOŽNOST OKMAŽITÉHO KONTAKTU PŘEDNÁŠKY

40  Rozvoj studijních materiálů pro školy Přednášky ve školách Informační materiály pro děti a mládež Virtuální policejní stanice - tzv. web-důstojníci PREVENCE http://www.facebook.com/#!/ve ebikonstaabel.andero http://www.facebook.com/#!/pa ges/Veebikonstaabel- Maarja/291776857585370

41  Estonská policie zpracovává téma školního násilí a delikvence dětí, včetně počítačové trestné činnosti.  Tyto problémy se řeší:  a) Policisté na úseku dětí a mládeže policie čtyř prefektur  b) Vyšetřovatelé dětí a mladistvých z oddělení na ochranu dětí z útvaru kriminální policie  c) tzv. web strážník (příslušník estonské policie připojený on-line na sociální síť)  Práce všech těchto jednotek je centrálně koordinována Ústřední kriminální policií v estonské policie a pohraniční stráže (Police and Border Guard Board). ESTONSKO

42 PARAGRAFYKT % 422418321875 14125222331314 1420401-4-100 1431305-2-67 143"1001200 14410897225 14525211418419 146000200 1764910-5-56 1770710-7-100 178"15819151639205 178"1880000 17946334111339 § 178 - Výroba a šíření dětské pornografie §178a – Domluvené setkání s dítětem z účelu sexu §179 - Sexuální lákání dětí §175 - Obchodování s lidmi s úmyslem zneužívat nezletilé (účinnost od 1. června 2012) Zákon č. RT1 I 2001, 61, 364; consolidated text RT I 2002, 86, 504, trestní zákon. In: Legislativa online. [cit. 15. 11. 2012]. Dostupné z: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes Trestné činy uvedené v estonském trestním zákoníku § 179 Sexuální lákání dětí Osoba, která předává, zobrazí nebo vyrobí úmyslně k dispozici pornografické dílo nebo jej reprodukuje na osobě mladší 14 let, nebo provozuje pohlavní styk v přítomnosti této osoby, nebo vědomě sexuálně láká takové osoby jakýmkoli jiným způsobem, bude potrestán peněžitým trestem nebo až jeden rok odnětí svobody. (2) Spáchá-li skutek právnická osoba, bude potrestána peněžitým trestem. § 180 Vystavující násilí na dětech a mladistvých (1) Osoba, která předává, zobrazí nebo vyrobí úmyslně k dispozici díla nebo rozmnoženiny děl propagujících násilí nebo týrání osoby mladší 18 let, zabíjení nebo mučení zvířete v přítomnosti této osoby bez řádného důvodu, nebo vědomě vystavuje násilí, která mu jakýmkoliv jiným způsobem, bude potrestán peněžitým trestem nebo až jeden rok odnětí svobody. (2) Spáchá-li skutek právnická osoba, bude potrestán peněžitým trestem.

43  ZVLÁŠTNÍ ODBOR - Organizované zločinecké Odbor ochrany dětí a mládeže. Jednotka byla nastavena vyšetřovat trestné činy páchané osobami mladší 18 let, stejně jako internetovou trestnou činnost.  Statistiky a analýzy trestné činnosti mají  Program nazvaný DADA o bezpečnosti dětí ve školách bylo provedeno, kde policisté učí studenty V jednotlivých třídách. Obecně témata se liší podle třídy 1-4 (7-11 let děti) a třídy 5-8 (11-15 let staré děti). MAĎARSKO

44 TRESTNOU ČINNOST ŘEŠÍ ZVLÁŠTNÍ PROGRAM A NÁSLEDNĚ SOUD PRO MLÁDEŽ STATISTIKY NEMAJÍ HLÁVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI A PORNOGRAFÍÍ – TÝKÁ SE VŠECH ON-LINE TČ PROGRAM PRO ŠKOLY „GARDA SÍOCHÁNA“ – ZÁSADY PRO POLICII VYŠETŘOVÁNÍ SEX. TČ A PÉČE O DĚTI PROGRAM PRO DĚTI S NÁZVEM RIZIKA KOMUNIKACE ON-LINE – OTÁZKY PORADENSTVÍ A PREVENCE IRSKO

45 POLICIE SE SPECIALIZUJE NA KYBERNETICKÉ ÚTOKY DĚTÍ VČETNĚ PORNOGRAFIE (GROOMING). K DANÉ PROBLEMATICE MAJÍ POLICEJNÍ STATISTIKY. K UVEDENÝM ÚTOKŮM MAJÍ PATŘIČNOU LEGISLATIVU - S NÁZVEM BOJ, OBCHOD A VYUŽÍVÁNÍ OSOB A OCHRANY OBĚTÍ ZÁKON Č. 87/2007 VE ŠKOLÁCH PROVÁDĚJÍ PREVENTIVNÍ SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA DĚTSKOU KYBERNETICKOU KRIMINALITU MAJÍ ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S ČR V OBLASTI DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYPR

46 STATISTIKA NENÍ LEGISLATIVA ANI METODIKA NENÍ POLICIE PŮSOBÍ POUZE PREVENTIVNĚ DÁNSKO

47 KATALÁNSKO VIZ PROGRAM

48 http://bonusweb.idnes.cz/mrtveho-hrace-v-pocitacove-herne-si-vsimli-po-deviti-hodinach-ptr-/Novinky.aspx?c=A120210_164226_bw-novinky_anb http://bonusweb.idnes.cz/mrtveho-hrace-v-pocitacove-herne-si-vsimli-po-deviti-hodinach-ptr-/Novinky.aspx?c=A120210_164226_bw-novinky_anb DĚKUJI ZA POZORNOST DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 9. – 10. říjen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google