Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní cykly Den s českou astrologií 1/11/2008. Cíl přednášky Sledovat tranzity pomalých planet na sebe sama a změny, které nám v životě přinášení Srovnat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní cykly Den s českou astrologií 1/11/2008. Cíl přednášky Sledovat tranzity pomalých planet na sebe sama a změny, které nám v životě přinášení Srovnat."— Transkript prezentace:

1 Životní cykly Den s českou astrologií 1/11/2008

2 Cíl přednášky Sledovat tranzity pomalých planet na sebe sama a změny, které nám v životě přinášení Srovnat tyto tranzity s planetami signujícími životní období Sestavit obecně platný model životní dynamiky

3 Premisy Tranzity pomalých planet na sebe sama mají univerzální platnost –zasáhnou každého, kdo dosáhne příslušného věku Liší se pouze: –oblastí, kterou změna zasáhne (podle umístění planety v domě a podle domu, kterému vládne) –a sílou projevu (podle umístění v horoskopu)

4 Premisy Pokud se sejde více tranzitů pomalých planet v jednom období, pak tvoří významné mezníky v životě člověka V případě, že jsou transsaturny navázané na osobní planety v radixu, dopad tranzitů pomalých planet je silnější

5 Které planety budu sledovat Primárně transsaturny – všechny jsou napojeny na nějaký druh intuice: –Uran = mentální pochopení vyšších úrovní –Neptun = emocionální naladění na vyšší úrovně –Pluto = uplatnění duchovních a emocionálních zdrojů směrem k transformaci Doplním o významné tranzity Saturna pokud se sejdou s výraznými tranzity pomalých planet Zdroj: Stephen Arroyo – Astrologie, karma a transformace

6 Tranzity Urana Oběžná doba Urana: 84,01 let Díky eliptickému tvaru oběžné dráhy planet nenastávají tranzity přesně, ale v intervalu Zdroj: e-learning Šefánikovy hvězdárny

7 Tranzity Urana Přibývající sextil: cca 14 let –Objevení a rozvoj vlastní nezávislosti –První zkušenosti s životem mimo rodinu –Odpoutání prozatím opatrné, stále v blízkosti rodiny –Končící puberta Přibývající kvadratura: 20 – 21 let –Osvobození od rodičovských a rodinných svazků –Prorazit a postavit se na vlastní nohy –Dělat věci jinak – mladická revolta proti světu dospělých –Dosažení zletilosti (v USA) Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

8 Tranzity Urana Přibývající trigon: cca 27 let –Stát se sám sebou, nebát se vybočit z řady –Oprostit se od vlivu rodiny, která nám byla pohodlná –Mladý dospělý člověk na prahu života Opozice: 41 – 42 let –Člověk je vyveden z rovnováhy –Potřeba zbavit se stereotypu, zaběhané rutiny –Potřeba změn směrem k uspokojení vlastních potřeb –Touha po novém začátku –Jeden z příznaků krize středního věku Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

9 Tranzity Urana Ubývající trigon: 56 – 57 let –Bilancování dosavadního života, úspěchy a pády –Často „potřeba změny“ –Naproti stojí neochota ke změně, odpovídající věku –Proto výsledkem může být latentní příležitost Kvadrát: cca 64 let –Období odchodu do důchodu, rozloučení s předchozím rušným životním stylem –To přináší volný čas, na který jsme nebyli zvyklí –Následně to může vést ke krizi smyslu života –Uvědomění si ubývajících sil Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

10 Tranzity Urana Ubývající sextil: 70 – 71 let –Člověk má více volného času –Může ho trávit způsobem blízkým potřebám jeho srdce –Z ohlédnutí za minulostí možnost uspořádat si myšlenky –Pokud není síla na změny, pak prostor pro nadhled Konjunkce: cca 84 let –Symbolické období života, pokud ho dosáhneme –V ideálním případě člověk dospěje k představě, o čem by měl život být, jinak je vystaven pocitům chaosu –Otázky vlastní svobody a závislosti na druhých Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

11 Tranzity Neptuna Oběžná doba Neptuna: 164,79 let Oběžná doba Neptuna je téměř dvojnásobkem (1,96 x) oběžné doby Urana Zdroj: e-learning Šefánikovy hvězdárny

12 Tranzity Neptuna Přibývající sextil: 28 – 30 let –Sníme, co v životě dokážeme –Vytváříme si vize pro život –Plni idealismu vstupujeme do života Přibývající kvadratura: 41 – 42 let –Člověk je znejistěn, může se ocitnout v chaosu –Bilancuje, co dosáhl a co by ještě chtěl dosáhnout (možná deziluze a zklamání) –Ve výsledku by měl člověk rozlišit svá zbožná přání od toho, co je reálné Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

13 Tranzity Neptuna Trigon: 55 – 58 let –Člověk získává životní nadhled –Své úsilí můžeme směřovat více obecně smysluplným směrem, materiální otázky máme zpravidla vyřešeny –Máme prostor pro pomoc druhým Opozice: 84 let –Růst sebereflexe –Uvědomujeme si konečnost života a závislost na okolí –Můžeme „vzdát život“, upadnout do negativismu Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

14 Tranzity Pluta Oběžná doba Pluta: 284,54 let Oběžná dráha Pluta nejvíce excentrická (výstředná) –mezi lety 1979 – 99 bylo Pluto blíže Slunci než Neptun Dráha Pluta nejvíce vychýlená z roviny ekliptiky –o 17 stupňů Zdroj: e-learning Šefánikovy hvězdárny

15 Tranzity Pluta Rok narozeníSextilKvadrátTrigonOpozice 1900496578 1905476275 1910456072 1915435769 1920415466 1925395263 1930374961 1935354758 1940334556 194531425484 195029415384 1955273951 1960263851 1965253751 1970243752 1975243754 1980243957 1985254161 1990274466 1995284872 2000315278 Obje- vení Pluta 18/2/ 1930

16 Tranzity Pluta

17 Přibývající sextil: 24 let a později –Touha posunout se směrem ke svým životním cílům –Růst vlastní vůle a sebevědomí, schopnost prosadit si své –Tah na branku Přibývající kvadratura: 37 let a později –Prověrka dosavadního úsilí člověka –Pociťujeme tlaky, které nám hatí naše plány, tlaky mimo naši kontrolu – vláda, zaměstnavatel –Přehodnotit minulost a zbavit se starých návyků a přežitých modelů chování Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

18 Tranzity Pluta Trigon: 51 let a později Doba postupu v životě Máme sílu učinit změny, abychom se posunuli blíže k našemu cíli Zdroj: Lyn Birkbeck, Stephanie Johnson, Markus Jehle

19 Tranzity Saturna Oběžná doba Saturna je 29,46 let Oběžná doba Urana je téměř trojnásobkem (2,85 x) oběžné doby Saturna Oběžná doba Neptuna je pět-a půl-násobkem (5,59 x) oběžné doby Saturna –Sedmileté cykly Saturna zpočátku sledují tranzity Urana a Neptuna Tranzity Saturna pouze doplňkový nástroj Zdroj: e-learning Šefánikovy hvězdárny

20 Uran + Neptun Saturn Uran Neptun Pluto sextil kvadrát trigon opozice konjunkce

21 Uran + Neptun + Pluto (ročník 1950) Ročník 1950: aspekty Pluta nejlépe kopírují aspekty ostatních Planet Saturn Uran Neptun Pluto sextil kvadrát trigon opozice konjunkce

22 Uran + Neptun + Pluto (ročník 1935) Ročník 1935: těsně po objevení Pluta, pozdní tranzity Saturn Uran Neptun Pluto sextil kvadrát trigon opozice konjunkce

23 Uran + Neptun + Pluto (ročník 1975) Ročník 1975: od objevení Pluta nejčasnější tranzity Saturn Uran Neptun Pluto sextil kvadrát trigon opozice konjunkce

24 Uran + Neptun + Pluto (1950) + Saturn Saturn Uran Neptun Pluto sextil kvadrát trigon opozice konjunkce

25 Stojí za povšimnutí Učebnice zmiňují především disharmonické tranzity, málokdo nezmiňuje harmonické Věnujme se i tranzitům harmonickým, ať je umíme vědomě a produktivně využít, i když nás k tomu nic nenutí

26 Planety v lidském životě dleKeferadleHadese Luna0 - 4rané dětství0 - 3rané dětství Merkurdo 14chlapectvídětství – dospívání (studia) Venuše14 - 21jinošství14 - 20první žádosti smyslů Mars42 - 56do 33boj, mužnost Slunce22 - 4233 - 45 Jupiter56 - 68dospělý věk45…společenská zodpovědnost, úspěch Saturnpozdní stáří60… Zdroj: Jan Kefer – Praktická astrologie, Hades – Učebnice vědecké a tradiční astrologie

27 Životní cykly Životní cykly jsem vymezila dvojím způsobem: –Mezníky – tranzity pomalých planet –Období – planety

28 Životní cykly – mezníky a období  0 - 7  7 - 14/15  14/15 - 20/21  20/21 - 27/29  27/29 - 40/42  40/42 – 62/4  62/4… Kefer 0 – 4 Hades 0 - 3 Kefer do 14 Hades - Kefer 14 – 21 Hades 14 - 20 Kefer 42 – 56 Hades do 33 Kefer 22 – 42 Hades 33 - 45 Kefer 56 – 68 Hades nad 45 Kefer nad 68 Hades nad 60 7 let  14 - 15 let   20 – 21 let   27 – 29 let    40 – 42 let   55 – 58 let   62 – 64 let 

29 Bill Gates – příklad na životní cykly  I. vládne VIII.  IV. vládne IX.  II. vládne V.            Acs/Desc   MC Zdroj: databanka Lois Roddenové

30 Gates – životopis versus životní cykly  (1968) první setkání s počítače m ve škole napsal svůj první program - piškvor ky  (1975) opustil Harvar d kvůli progra mování založil Micro- soft , ,  (1981-3) klíčový průlom: díky smlouvě s IBM má 80 % všech počítačů operační systém MS-DOS  (1984- 5) více odpovědnosti, firmu opustil spoluzakladat el Paul Allen  (1994-5)  (1996),  (1997) soudní spory kvůli zneužití monopolního postavení: 93 - 04 Evropa (Media Player) 98 - 01 USA (Explorer) 1994 svatba 1996, 99, 02 narození dětí  (2007) 2006 oznámil, že do dvou let opustí všechny manažers ké funkce a bude se věnovat pouze charitě  pochá zí ze spo- lečens ky vysoc e posta vené rodin y druhé ze tří dětí  na ZŠ chyt rý a bystr ý chla pec ale prob lé- mový žák, příliš živý a divo ký  stud ent- ský čas dělí mezi škol u, počít ače a hran í poke ru první zaká zky  Micro soft je středn ě velká, stabi lní společ - nost, prode j softwa ru (Basi c)  Microsoft je největší softwarová společnost na světě operační systém Windows a programy Word, Excel nejbohatší muž planety  charitativní činnost 1994 založil první nadaci 2000 sloučením vytvořil největší světovou nadaci  ???  (2010-11)  2011)  (2014)  (2000) pouze hlavním softwarovým architektem, pozici generálního ředitele předal Stevu Ballmerovi

31 Rekapitulace – model životní dynamiky předšk olní věk  studi um  cito vé zrání  poklá dání zákla dů života  životní vrchol - růst  životní vrchol - důstojnost  stáří 7 let první povin nosti ve škole 14 - 15 let odpoutání od domova 40 – 42 krize středního věku 20 – 21 žijeme na vlastní pěst 27 – 29 s ideály vyrážíme do života 56 – 58 sklízíme 60 – 64 odchází me do důchodu 84 let bilancu jeme


Stáhnout ppt "Životní cykly Den s českou astrologií 1/11/2008. Cíl přednášky Sledovat tranzity pomalých planet na sebe sama a změny, které nám v životě přinášení Srovnat."

Podobné prezentace


Reklamy Google