Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 OBSAH 1)Definice RENESANCE 2)Společensko-historické pozadí 3)Malířství 4)Architektura 5)Sochařství 6)Hudba 7)Literatura 8)Italská renesance 9)Giovanni Boccaccio 10) Dante Alighieri 11) Francesco Petrarca 12) Francouzská renesance (Francois Villon, Francois Rabelais) 13) Španělská renesance (Miguel de Cervantes)

5 Leonardo da Vinci: vlastní portrét Renesance (z fr. renaissance – znovuzrození, 12. - 15. st.) Oslavuje důstojnost člověka jako individua, životní optimismus a nezávislost. Odvrací se od naděje v posmrtné vykoupení a orientuje se na aktivní a plně prožitý pozemský život. Věří v neomezené schopnosti a vítězství rozumu. Vrací se k antice, především v důrazu na rozum a v zájmu o člověka jako jednotlivce.

6 SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ  rozvoj italských měst od 13. století  ve společnosti stále větší vliv získávají měšťané (obchodníci, řemeslníci)  svůj majetek nabyli měšťané vlastním přičiněním  více než na boží pomoc spoléhali na vlastní schopnosti a rozum  učenci a umělci se vracejí k antice, usilující o všestranný rozvoj člověka  dochází k renesanci (znovuzrození) ideálů antiky  vzdělanci zkoumají antické spisy, sochařské a malířské výtvory (heslem ad fontes = k pramenům), říkáme jim humanisté (podle lat. humanus = lidský), celé hnutí označujeme jako humanismus  význam knihtisku  význam zámořských objevů  nové názory na vesmír (M. Koperník, G. Galilei)  vzniká republika jako státní zřízení  zavádí také inkvizici

7 MALÍŘSTVÍ – objevilo sbíhavou perspektivu Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Malíř, sochař, architekt, hudebník, spisovatel, vynálezce Mona Lisa Poslední večeře

8 ARCHITEKTURA – kupolovitá klenba, sloupy, klenba, sgrafita, horizontální patra, arkády bazilika sv. Petra v Římě Donato Bramante a Rafael Santi

9 SOCHAŘSTVÍ - jezdecké pomníky, portréty, volné sochy a monumentální náhrobní památníky Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) David

10 HUDBA - typická světskostí a zpěvností, polyfonie (vícehlas) - změna zápisu not, začaly se používat bílé nevyplněné noty Guillaume Dufay (asi 1400 – 1474)

11 LITERATURA - ustupuje duchovní tematika X otázky lidské existence -ustupuje literatura psaná latinsky X převažují díla psaná v nár. jazycích Žánry:   legenda  apologie (obrana)  traktát  satira  kronika  román a povídka  dvorská lyrika  epos  epigram  óda  dopis  tragédie a komedie přetrvávají středověké žánry žánry pěstované v antice  cestopisy  životopisy  pedagogické spisy

12 Dante Alighieri (1265 – 1321) Francesco Petrarca (1304 – 1374) Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)

13 (16. července 1313 v Toskánsku – 21. prosince 1375 v Certaldu) - italský renesanční básník a novelista - všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy

14 Mládí Již v mládí byl otcem poslán do Neapole za obchodem. Díky svému uměleckému nadání se ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou, jehož sídlo byl centrem raného humanismu a renesance. V této době se pro něj stala ideálem králova nemanželská dcera Marie Aquinská, kterou v roce 1342 opěvoval v díle Elegia di Madonna Fiammetta. Následovaly diplomatické mise v Avignonu a Římě.

15 Dílo Dekameron – cyklus 100 novel (1348 – 1353) Fiesolské nymfy – Ninfale Fiesolano Milostná vidina Román Fianetta – Elegia di madonna Fiammetta (1342) Život Dantův neboli také Dantův životopisec (1358 – 1363) O příbězích slavných mužů – latinsky (1355 – 1374)

16 Dekameron Známý cyklus Dekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky 1348 až 1353. Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset; odtud také název cyklu). Své zážitky vypráví deset mladých lidí (7 žen a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348.

17 Zápis: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) - italský renesanční básník a prozaik - zakladatel it. umělecké prózy DEKAMERON Dílo: DEKAMERON - kniha sta novel – příběhů, které si na venkovském sídle, kam utekli před epidemií moru, vypráví deset mladých lidí po deset dní (řecky: deka – deset, hemera – den) Novela – na rozhraní mezi povídkou a románem, děj je soustředěn na jednu událost, má obvykle překvapivý závěr

18 [1. 6. 1265 - 14. 9. 1321] slavný básník italského středověku - slavný básník italského středověku - narodil se ve Florencii jako syn šlechtice - zemřel v Ravenně

19 Platonická láska Hlubokým zážitkem, který poznamenal Dantovu celoživotní tvorbu, byla jeho platonická a zidealizovaná láska k Beatrici (již v dětství započatá – poznal ji jako devítiletý chlapec. Potom se potkali až za dalších 9 let a Dante se zamiloval, i když beznadějně, neboť byla vdaná. Zemřela ve 24 letech).

20 Vyhnanství Dante se živě účastnil politického života, hájil městské svobody proti papežské moci. Roku 1301odjel jako člen poselstva k papeži Bonifáci VIII., ale již se nevrátil. Za jeho nepřítomnosti se vlády ve Florencii zmocnila propapežská strana. Dante byl odsouzen k doživotnímu vyhnanství. V exilu pobýval téměř 20 let.

21 Jeho tvorbu ovlivnila platonická a idealizovaná láska k Beatrici a její předčasná smrt. Hledal ideál lidské a božské dokonalosti. Nový život - sborník milostné poezie o jeho lásce k Beatrici Božská komedie – hlavní dílo Vyjadřuje touhu člověka po poznání, po pravdě a dobru, hovoří o cestě k Bohu, která znamená spásu duše.

22 Božská komedie - rozsáhlá epická báseň Peklo, Očistec, Ráj - má tři části: Peklo, Očistec, Ráj Námětem je putování těmito třemi podsvětními oblastmi. Peklem a Očistcem ho doprovází římský básník Vergilius, který byl ve středověku velmi ctěn a uznáván, cesta trvá šest dní. Teprve sedmý den básník vstupuje do Ráje, kde se průvodcem stává sama Beatrice (= blaženost, obrazem rajské, nadpozemské dokonalosti, jež se nedá uchopit rozumově). V díle se setkáváme s historickými osobami, vládci, papeži, které Dante nechává v pekle trpět za jejich zločiny.

23 Zápis: Dante Alighieri (1266 – 1321) - florentský rodák - jeho celoživotní tvorbu poznamenala jeho láska k Beatrici, která zemřela jako mladá dívka Dílo: Božská komedie - rozsáhlá epická báseň - zachycuje putování třemi záhrobními říšemi – Peklem, Očistcem a Rájem

24 (1304 – 1374) - italský básník, prozaik, myslitel - znalec antické kultury a klasické filologie - nazýván otcem humanismu - vysvěcen na kněze, odmítl stát se biskupem - navštívil Prahu, setkal se s Karlem IV. - inspirací jeho milostné poezie byla šlechtična Laura - pro své básně vytvořil novou formu, tzv. sonet (znělku) – skládá se ze 14 veršů (4, 4, 3, 3) Dílo: Zpěvník (Sonety Lauře) - 366 většinou milostných básní o nenaplněné lásce

25 Francois Villon (1431? – 1463?) Francois Rabelais (1494 – 1453)

26 - nejvýznamnější postava španělské literatury - narodil se 29. 9. 1547 v Alcalá de Henares v chudé rodině ranhojiče - zemřel 23. 4. 1616 v Madridu

27 Jelikož byla jeho rodina chudá, bylo jeho vzdělání nesoustavné, nedostatečné. Roku 1570 vstoupil do vojska. Bojoval proti Turkům, v bitvě u Lepanta ztratil levou ruku. Bojoval na Korfu, v Tunisu, za svoji statečnost si vysloužil povýšení. Když se roku 1575 vracel pro důstojnickou kokardu do Španělska, byl zajat piráty a na pět let se stal otrokem v Alžíru. Po obrovském úsilí rodiny byl vykoupen.

28 Ani další život mu nepřinesl mnoho štěstí. Nenašel zaměstnání, manželství s mladou dívkou ztroskotalo. Nějaký čas obchodoval, byl však obžalován pro podezření z vraždy, uvězněn, dokonce vyobcován z církve. Zemřel chudý, nepochopený, zbídačený, i když znám svým Donem Quijotem.

29 Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Hlavním hrdinou je chudý venkovský šlechtic (moudrý blázen), který se pokouší obnovit slávu a cti potulného rytířstva. Ze svých výprav se vrací zesměšněn. Kontrast mezi světem Quijotových představ a realitou je v románu zčásti vyjádřen pomocí postavy prostého sedláka Sancha Panzy, který rytíře doprovází coby jeho zbrojnoš. Román vznikl jako parodie na renesanční rytířské romány.

30 Zápis: Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616) - narodil se v rodině zchudlého šlechtice - jeho bouřlivý život připomíná román - v mládí přišel v námořní bitvě o ruku - 5 let strávil v otroctví v Alžíru - vězněn pro dluhy a pro podezření z vraždy, exkomunikován z církve - oženil se s mladičkou dívkou, ale nevyhovoval mu usedlý život na venkově, proto brzy sám odjel do Andalusie - zemřel v bídě

31 Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha - - dvoudílný román, parodie na rytířské romány Zchudlý vesnický šlechtic se zhlédne ve starých rytířských románech. Vyzbrojí se starým kopím a vetchým štítem a vypraví se do světa, aby obnovil slávu a ctnosti rytířstva. Za paní svého srdce si volí děvče ze sousední vesnice Dulcineu, svého sešlého koně pokřtí jménem Rocinante a v doprovodu svého sluhy Sancha Panzy se vydává odstraňovat nespravedlnost ze světa. Prožívá množství dobrodružství – mnohdy však jen ve svých představách (např. boj s větrnými mlýny, které pokládá za obry, takže v okolí vyvolává jen smích).

32 Téma: Evropský humanismus a renesance – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google