Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eutanázie argumenty pro a proti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eutanázie argumenty pro a proti"— Transkript prezentace:

1 Eutanázie argumenty pro a proti
2014 Marek Vácha Eutanázie argumenty pro a proti

2 Důvody žádosti o eutanázii
strach z protahovaného umírání strach z příliš dlouhého žití strach ze ztráty kontroly nad sebou strach z toho, že se stanu zátěží finanční, psychickou i sociální pro ostatní

3 Diskuse dříve: život člověka je pouť, cesta odněkud někam
Pro život moderního člověka je naopak typická epizodičnost a nekonsekventnost. Životní projekt se rozpadá na „kaleidoskop samostatných epizod, jež nejsou propojeny ani kauzálně, ani logicky“. Postmoderní člověk již není cílevědomý poutník, ale zevloun, tulák, turista a hráč. Tyto dříve marginální role se stávají základními charakteristikami jeho života. Také v morálce opustil člověk všechny systematicky pojaté morální systémy a rozhoduje se případ od případu na základě aktuálního uvážení, a ještě více efektu.“ (Šimek, Špalek: Filosofické základy lékařské etiky,Grada Publishing, a.s. Avicenum p. 21) - život jako „klip na MTV“

4 Why is murder wrong? each life is primarily and preeminently valued by the person whose life it is - individuals strive to stay alive. these thoughts might suggest that murder is wrong because it opposes this will-to-live, because it kills someone who does not want to die.

5 Why is murder wrong? there is somethig obviously troublesome in this way of thinking about crimes against persons. Indeed, the most abominable practices, proscribed in virtually all societies, are not excused by consent. incest, even between consenting adults, is still incest cannibalism would not become merely delicatessen if the victim freely gave permission ownership of human beings, voluntarily accepted, would still be slavery.

6 Problém důstojnosti ontologická důstojnost sociální důstojnost
inherentní člověku všichni lidé vyplývá z „podstaty lidského bytí“ sociální důstojnost nepřísluší automaticky všem odvozuje s od určitých kvalit výsada, která nemůže být dopřána všem

7 Důstojnost Leon Kass samotný pojem je nedemokratický, spíše aristokratický s důstojností je možno umírat nebo neumírat nezávisle na druhu smrti eutanázie tedy určitě není "důstojná smrt" dignitas = worthiness, elevation, honour, nobility, excellence

8 Důstojnost Leon Kass dignity is not something which, like a nose or navel, is to be expected or found in every living human being. In principle, it is aristocratic. it follows that dignity, thus understood, cannot be demanded or claimed; for it cannot be provided and it is not owed. One has no more right to dignity - and hence to dignity in death - than one has to beauty or courage or wisdom, desirable though these might be. (Kass, R.L., (2002) Life, Liberty and the Defense of Dignity. Encounter Books. New York, London. p. 247)

9 Arguments For Euthanasia
fear of living too long, without fatal illness to carry one off; hence, a right to assisted suicide fear of the degradations of senility and dependence; hence, a right to death with dignity fear of loss of control; hence, a right to choose the time and manner of one´s death

10 Argumenty pro eutanázii
každý vlastní své tělo a má právo si s ním dělat, co se mu zlíbí život vlastníme jako jakoukoli jinou věc každý pro sebe nejlépe ví, jaká bolest je ještě snesitelná a jaká již ne utilitarismus: je-li život kalkul slastí a strastí, pak v něm má eutanázie své místo

11 Argumenty pro eutanázii
není-li po smrti nic, pak je zbytečné uvažovat o pozdější odpovědnosti vůči svým skutkům eutanázie může být aktem milosrdenství lidské bytosti mají právo zemřít kdy a kde chtějí eutanázie může být nezbytná pro spravedlivé rozdělení lékařské péče a zdrojů

12 Argumenty pro eutanázii
právo zemřít je morálním právem každého každý má právo sledovat své zájmy, pokud se tím nenaruší zájmy jiných pokud je v nejlepším zájmu pacienta eutanázie není důvod ji neprovést eutanázie tu vždy byla – je proto lépe ji regulovat zákonem smrt není vždy zlem, jemuž je třeba se za každou cenu vyhnout

13 Argumenty pro eutanázii
umírání může být dobré nebo špatné, a pokud je umírání špatné, pacienti mají právo jej zkrátit je to ekonomicky výhodnější než paliativní péče v některých zemích (USA a GB) může být občan souzen, pokud ukrátí život trpícímu člověku nebo neukrátí život trpícímu laboratornímu zvířeti. Jaký je rozdíl mezi human animals a non-human animals?

14 Argumenty pro eutanázii
There are two general arguments used in favour of legalised euthanasia and assisted suicide. One is the ending of unbearable physical and/or psychological suffering in the case of terminal illness, and the other is to enhance individual autonomy. The arguments are differentiated because (a) someone who is suffering physically or who is terminally ill may not want to die, and (b) someone who is not terminally ill or suffering physically may want to die. A government may decide to combine the two concepts to create what they believe to be a tight, safe law – e.g. The Netherlands, where suffering has to be coupled with an explicit persistent request. But pro-lifers are vindicated in their predictions that (a) some people who are suffering and do not want to die may be killed anyway, and (b) it is not only those

15 Argumenty pro eutanázii
who are terminally ill or experiencing intractable pain who will receive euthanasia. The evidence for this is in the official reports and the media. Many in The Netherlands have been killed without their request because the doctors perceived them to be suffering24. A Dutch doctor was not sentenced for killing a patient who was tired of life, and Dutch Health Minister Els Borst has indicated support for this reason for euthanasia.2522 Pro-Life Infonet Friday December 7th, 2001 (Source: Reuters December ) 23 Vacco et al v. Quill et al: The US Supreme Court ruled in 1997 that New York's prohibition on assisting suicide does not violate the Fourteenth Amendment’s Equal Protection Clause. See: EUTHANASIA AND PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE, APRIL 2002, PAGE 8 OF 10,

16 Argumenty pro eutanázii
francouzská učitelka, 52 let, žijící v Dijonu onemocněla vzácnou formou rakoviny veřejně žádá Nicolase Sarkozyho o možnost eutanázie Chantal Sebire died March 19, 2008

17

18 Argumenty pro eutanázii
Refused by a court in Dijon the right to die under medical supervision, she was found dead at home. According to prosecutors, she had taken a "deadly dose" of barbiturates. Chantal Sebire died March 19, 2008

19 Argumenty proti eutanázii
právo na eutanázii neexistuje as we learn from Hobbes and from John Locke, all the rights of man, given by nature, presuppose our self-interested attachment to our own lives. All natural rights trace home to the primary right to life, or, better, the right to self-preservation a right to become dead or to be made dead cannot be sustained on classical liberal grounds

20 Argumenty proti eutanázii
Loewy, E.H., (1996) Textbook of Healthcare Ethics. Plenum Press, New York.

21 Argumenty proti eutanázii
právo na eutanázii neexistuje Nevyléčitelně nemocná D. Prettyová žádala, aby její manžel mohl beztrestně ukončit její život. Soud této žádosti nevyhověl, což zdůvodnil tak, že eutanázie se neslučuje s Evropskou úmluvou o lidských právech. Tento nález Evropského soudu je mimořádně důležitý, neboť je tím znovu potvrzeno, že právo na eutanázii není žádným právem - ať již ústavním, nebo mezinárodním, a že pro eutanázii neexistuje žádný právně legální podklad.

22 Argumenty proti eutanázii
právo na eutanázii neexistuje The European Court of Human Rights: "No right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority could be derived" názvoslovná poznámka: MND = nemoc motoneuronu Ambler, Z., (2006) Amyotrofická laterální skleróza. Neurol. pro praxi, 2006; 1: 9–12

23

24 Argumenty proti eutanázii
umírající člověk jen těžko se může autonomně rozhodnout o svém bytí či nebytí otázka nestojí v dichotomii „dlouhé a bolestiplné umírání“ versus „milosrdná smrt“ řešením je paliativní medicína a hospicová péče eutanázie se netýká jen pacienta, nýbrž ovlivňuje i jeho okolí – lékaře a příbuzné

25 Argumenty proti eutanázii
volání po eutanázii je znamením, že nějaký rozměr pacienta není ošetřen podobně jako vyhrožování sebevraždou nemusí znamenat, že problém je velký jako spíše to, že potřebuje okamžitou pomoc možná to, co pacient potřebuje není eutanázie, nýbrž úleva od nějakého typu bolesti

26 Argumenty proti eutanázii
For Against v některých zemích (USA a GB) může být občan souzen, pokud ukrátí život trpícímu člověku nebo neukrátí život trpícímu laboratornímu zvířeti. Jaký je rozdíl mezi human animals a non-human animals? it is precisely because animals are not human that we must treat them (merely) humanely. We put dumb animals to sleep because they do not know that they are dying, because, therefore, they cannot live deliberatly - that is, humanely - in the face of their own suffering and dying. Compassin for their weakness and dumbness is our only appropriate emotion

27 Argumenty proti eutanázii
kritika eutanázie v Holandsku: kluzký svah od terminálního stavu a nesnesitelných fyzických bolestí po žádnou fyzickou bolest od fyzického utrpení k depresi od vědomého pacienta k nevědomému pacientu od pacienta schopného poskytnout souhlas k pacientovi neschopnému poskytnout souhlas od poslední možnost jak ulevit bolestem k rané intervenci

28 Argumenty proti eutanázii
vláda by neměla dát právo jedné skupině lidí (lékařům) zabíjet jinou skupinu lidí (pacienty) John Locke: „yet every man has a property in his own person“ je ve smyslu „nikdo nemůže vlastnit jiného ani prodat sám sebe do otroctví“ v nejhlubším smyslu mé tělo není nikoho, ani moje

29 Argumenty proti eutanázii
zastánci eutanázie počítají s idealizovaným světem ideálních rodin, lékařů a sester. 5 iluzorních představ: eutanázie jednou legalizovaná by zůstala chtěnou a nemocní by nebyli manipulováni, aby žádali o ukončení svých životů lékaři by trvale vzdorovali rozšíření eutanázie na ty, kteří nejsou schopni o ni požádat legalizace eutanázie by minimalizovala pravděpodobnost soudních procesů i při legalizaci eutanázie bychom zůstali lidumilnou společností, ochotnou investovat prostředky do paliativní medicíny nikdy bychom nesklouzli do kluzkého svahu, jako společnosti před námi

30 Argumenty proti eutanázii
Increasingly, however, euthanasia activists have dropped references to terminal illness, replacing them with such phrases as: "hopelessly ill," "desperately ill," "incurably ill," "hopeless condition,“ "meaningless life."

31 Argumenty proti eutanázii
Emotional and psychological pressures could become overpowering for depressed or dependent people. If the choice of euthanasia is considered as good as a decision to receive care, many people will feel guilty for not choosing death. Financial considerations, added to the concern about "being a burden," could serve as powerful forces that would lead a person to "choose" euthanasia or assisted suicide.

32 Arguments Against Euthanasia:
Immanuel Kant Kant offered the "formula of the end in itself" as: "Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of another, always at the same time as an end and never simply as a means." This places more emphasis on the unique value of human life as deserving of our ultimate moral respect and thus proposes a more personal view of morality. In application to particular cases, of course, it yields the same results: violating a perfect duty by making a false promise (or killing myself) would be to treat another person (or myself) merely as a means for getting money (or avoiding pain)

33 Argumenty proti eutanázii
Euthanázie nemůže být bezpečně regulována lidské bytosti by nikdy neměly být zabíjeny akceptování eutanázie oslabí sociální respekt k lidskému životu utrpení může být reálnou hodnotou eutanázie dá lékařům příliš velkou moc eutanázie způsobí, že pacienti budou mít strach z lékařů

34 Argumenty proti eutanázii
eutanázie nemusí být v nejlepším zájmu pacienta euatanázie postaví vulnerabilní pacienty do psychologického tlaku na ukončení života může vzniknout situace, ve které se od pacienta rozhodnutí k eutanázii „očekává“ paliativní péče činí eutanázie zbytečnou hospicová péče a vhodné ošetření konce života činí eutanázii zbytečnou eutanázie dává společnosti nesprávné poselství o tom, v čem spočívá kvalita života

35 Argumenty proti eutanázii
eutanázie by podminovala úsilí lékařů a sester zachraňovat životy eutanázie se může stát ekonomicky výhodným řešením pro nemocnici eutanázie může způsobit oslabení snahy nalézat nové typy léčiv a léčby pro terminálně nemocné eutanázie může podminovat motivaci poskytnout umírajícím dobrou péči při umírání a poskytnout vhodnou paliativní péči pacienti opuštěni rodinou mohou vidět v eutanázii jediné řešení

36 Argumenty proti eutanázii
eutanázie se může stát ekonomicky výhodným řešením pro nemocnici doctors, in the worst scenario, might be pressured by hospitals or health insurance companies to convince their patients that suicide is the best option, not only because it will end their pain and thus serve their best interests but also (and maybe primarily) because it will save the hospital or insurer money

37 Argumenty proti eutanázii
i pokud by pacienti měli right to die, pak lékaři nemají duty to kill Pacienti nejsou schopni objektivně posoudit svůj stav Aristoteles: „Lékaři sami volají na pomoc jiné lékaře, chtějí-li být ve své nemoci léčeni a sportovci volají jiné sportovce, chtějí-li být trénováni, neboť ti i oni mají za to, že nejsou schopni rozhodnout správně, když mají posoudit vlastní situaci, a jsou-li v bolestech.“ (Politics iii a41-b3) (cit. v Kuczewski, M.G., Polanski, R., (2000) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues, MIT Press, Cambridge, MA)

38 Argumenty proti eutanázii
permitting assisted suicide may at first look like an affirmation of the patient´s liberty, but it soon transforms into a duty to die protecting individuals´liberty is more effectively achieved by making assisted suicide a socially unacceptable option so the individuals need not defend their desire to continue living

39 we should not be asking whether one may aid another in dying; we should rather explore what prompts people to seek to die in the first place and then we should remove those motivations through proper pain medication and through attentive care people asking for help in dying to overcome the loneliness and the futility of their lives should not be offered aid in dying but should rather be given assistance in making the remainder of life meaningful

40 Dysthanasia USA: about half of all patients spent their last days in what the researches termed „an undesirable state“, including a week or so in an intensive care unit having a physician who was unaware of wishes not to be resuscitated being in serious, insufficiently treated pain the enthusiasm for physician-assisted suicide is driven, in part, by the fear that we will receive overly aggressive care at the end of life and that our suffering may be prolonged

41 Dysthanasia důvody preventivně-forenzní
v případném soudním spor spíše vyhraji, pokud jsem léčil spíše více než spíše méně

42 Palliative care WHO: „The principle of palliative care affirms life while regarding death as a natural process to be viewed neither with fear nor a sense of failure. Death may be impossible to postpone, but should not be hastened. Respect for the dignity of the individual is important, and regarded by many as paramount. Such respect is not manifested in the act of killing the patient, which would merely serve to confirm the individual´s falsely devaluated sense of self-worth.“ (Report of the Select Committee on Medical Ethics, Volume 1 Report, House of Lords HL Paper. 214 ( )

43 Přísahy, kodexy a prohlášení

44 Lisabonská deklarace práv nemocných
Lisabon shromáždění WMA Pacient má právo na svobodnou volbu lékaře Pacient má právo být ošetřován lékařem, který je svoboden v činění klinických a etických rozhodování, bez jakéhokoliv zásahu zvenčí Pacient má právo přijmout nebo odmítnout léčbu poté, co byl adekvátním způsobem informován Pacient má právo očekávat, že jeho lékař bude respektovat důvěrný charakter všech jeho lékařských a osobních podrobných údajů Pacient má právo zemřít v důstojnosti Pacient má právo přijmout nebo odmítnout spirituální a morální útěchu, včetně pomoci duchovního patřičného vyznání

45 Etický kodex české lékařské komory
(7) Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou přípustné.

46 Hippokratova přísaha …Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a posvátnosti budu střežit svůj život a své umění…

47 Eutanázie THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION RESOLUTION ON EUTHANASIA
Adopted by the WMA General Assembly, Washington 2002 May /2001 Deklarace Světové lékařské Asociace, přijaté na 38. setkání WMA v Madridu konstatuje:

48 Eutanázie „Eutanázie, která je aktem vědomého ukončení života pacienta, dokonce na jeho vlastní žádost nebo na žádost jeho blízkých příbuzných, je neetická. To ale neznamená, že lékař nemá právo respektovat přání pacienta v terminální fázi nemoci, aby se ustoupilo přirozeným procesům vedoucím ke smrti.“ „Euthanasia, that is the act of deliberately ending the life of a patient, even at the patient's own request or at the request of close relatives, is unethical. This does not prevent the physician from respecting the desire of a patient to allow the natural process of death to follow its course in the terminal phase of sickness."

49 Eutanázie 2. Deklarace WMA o asistovaném suicidiu, přijatém na 44. zasedání WMA v Marbelle (Španělsko) v září podobně konstatuje:

50 Eutanázie „Asistované suicidium, podobně jako eutanázie, je neetické a musí být odsouzeno lékařskou profesí. Kdekoli je asistence lékaře vědomá a přímo zaměřená k umožnění konce života pacienta, jedná lékař neeticky. Je ovšem třeba říci že právo na odmítnutí další léčby je základním právem pacienta a lékař nejedná neeticky, pokud takovéto přání respektuje, dokonce i když toto přání vyústí smrtí pacienta.“ „Physicians-assisted suicide, like euthanasia, is unethical and must be condemned by the medical profession. Where the assistance of the physician is intentionally and deliberately directed at enabling an individual to end his or her own life, the physician acts unethically. However the right to decline medical treatment is a basic right of the patient and the physician does not act unethically even if respecting such a wish results in the death of the patient."

51 Eutanázie 3. Světová lékařská asociace si povšimla, že praktikování eutanázie s lékařskou asistencí byla adoptována právem některých zemí: 4. BE IT RESOLVED that: 1. The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice, and

52 Eutanázie 2. Světová Lékařská Asociace silně povzbuzuje všechny Národní Lékařské Asociace a lékaře, aby se zdrželi od praktikování eutanázie, dokonce i když ji právo daného národa povoluje nebo ji za jistých podmínek dekriminalizuje. The World Medical Association strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or decriminalizes it under certain conditions.

53 Doporučení Rady Evropy č
Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 "O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících." Text tohoto Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999 na svém 24. zasedání (citován bod 9): Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vyzval členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí, a to tím:že uznají a budou hájit nárok nevyléčitelně nemocných nebo umírajících lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření: aby zajistily, že paliativní péče bude uznána za zákonný nárok individua ve všech členských státech aby byl všem nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči

54 Návrh senátorky Domšové „O důstojné smrti“ (2008) citáty:
„K této možnosti již přikročilo mezinárodní veřejnosti nemálo států, za všechny jmenujme například Nizozemí, Belgii či Oregon.“ „Návrh zákona o důstojné smrti v době nebývalých úspěchů léčby se snaží vyřešit mnohdy neúnosnou situaci pacienta, který trpí vážnou chorobou, případně se rovněž nachází ve stavu nezměnitelného bezvědomí...“ „Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení života osoby (pacienta) na její vlastní žádost.“

55

56

57 Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients 25 January 2012 5.  This resolution is not intended to deal with the issues of euthanasia or assisted suicide. Euthanasia, in the sense of the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited. This resolution thus limits itself to the question of advance directives, living wills and continuing powers of attorney.


Stáhnout ppt "Eutanázie argumenty pro a proti"

Podobné prezentace


Reklamy Google