Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek k výuce budoucích zdravotníků Hana Svobodová Hana Svobodová Jiří Šimek Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK Důstojnost lidské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek k výuce budoucích zdravotníků Hana Svobodová Hana Svobodová Jiří Šimek Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK Důstojnost lidské."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek k výuce budoucích zdravotníků Hana Svobodová Hana Svobodová Jiří Šimek Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK Důstojnost lidské existence v péči o nemocného

2 Co důstojnost znamená pro zdravotníky ? „…lékař u smrtelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení…“ Etický kodex ČLK „…lékař u smrtelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení…“ Etický kodex ČLK „…se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou nerozlučně spjaty : respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva.“ Etická pravidla zdravotní péče (ICN) „…se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou nerozlučně spjaty : respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva.“ Etická pravidla zdravotní péče (ICN) „…Všechny lidské bytosti jsou narozeny svobodné a sobě rovné v důstojnosti a právech…“. „…Všechny lidské bytosti jsou narozeny svobodné a sobě rovné v důstojnosti a právech…“. „…nikdo by neměl být subjektem mučení nebo nehumánního či degradujícího zacházení či trestání“. Deklarace lidských práv (N.Y.1948) „…nikdo by neměl být subjektem mučení nebo nehumánního či degradujícího zacházení či trestání“. Deklarace lidských práv (N.Y.1948)

3 ??? - co je důstojnost ? - co je důstojnost ? Dignity =being worthy, honoured or esteemed Dignity =being worthy, honoured or esteemed (Longman Family Dictionary, 1991) (Longman Family Dictionary, 1991) - proč se nad ní zamýšlíme ? - proč se nad ní zamýšlíme ? - důstojné x nedůstojné - důstojné x nedůstojné

4 Lidská důstojnost… Specificky lidský projev – tj. např.schopnost abstrakce, tvorby pojmů a formálního života, schopnost sebereflexe Specificky lidský projev – tj. např.schopnost abstrakce, tvorby pojmů a formálního života, schopnost sebereflexe „bytí, kterému jde o jeho bytí samo“ (M. Heidegger) „bytí, kterému jde o jeho bytí samo“ (M. Heidegger) …lidskou důstojnost zakládá především moralita člověka (J. Patočka) …lidskou důstojnost zakládá především moralita člověka (J. Patočka) ? Jak prožít dobrý život ? ? Jak prožít dobrý život ? - být v souladu sám se sebou a s lidmi okolo (Sokrates) - být v souladu sám se sebou a s lidmi okolo (Sokrates) Člověk jako autonomní morální bytost sám sobě stanovuje mravní zákony (I.Kant) Člověk jako autonomní morální bytost sám sobě stanovuje mravní zákony (I.Kant)

5 Kdo se těší úctě ? - lidé mravní, slušní = důstojnost mravní síly - lidé mravní, slušní = důstojnost mravní síly - lidé mající respekt a uznání = důstojnost - lidé mající respekt a uznání = důstojnost zásluh zásluh - staří lidé = důstojnost osobní identity - staří lidé = důstojnost osobní identity - každá lidská bytost = Menschenwurde - každá lidská bytost = Menschenwurde

6 „Respektování lidské důstojnosti“ – příručka pro odbornou výuku Projekt Paliativní péče v ČR Projekt Paliativní péče v ČR Cesta domů Cesta domů Cíl : …pochopení fenoménu důstojnosti, především ve smyslu nepozbytelné důstojnosti lidské bytosti (Kalvach) Cíl : …pochopení fenoménu důstojnosti, především ve smyslu nepozbytelné důstojnosti lidské bytosti (Kalvach) Poskytnout poučení z příkladů z různých evropských zemí Poskytnout poučení z příkladů z různých evropských zemí Přispěje ke zlepšení kvality péče a kvality života seniorů Přispěje ke zlepšení kvality péče a kvality života seniorů

7 Struktura Podklady na základě příspěvků jednotlivých účastníků (6 evropských zemí – starší lidé, odborníci, veřejnost) Podklady na základě příspěvků jednotlivých účastníků (6 evropských zemí – starší lidé, odborníci, veřejnost) Výklad projektu „Důstojnost a starší Evropané“ Výklad projektu „Důstojnost a starší Evropané“ Učební aktivity : (4 oddíly) Učební aktivity : (4 oddíly) - Co je to stáří ? - Pojetí důstojnosti - Důstojnost při péči - Vliv systému (příběhy, ilustrace, inspirace, diskuse ke cvičením) ! Vést k zamyšlení, NE poskytnout správná řešení!!!

8 Pojetí důstojnosti Diskusi o důstojnost ve stáří dominují tři pojmy : ÚCTA, AUTONOMIE A PARTICIPACE Diskusi o důstojnost ve stáří dominují tři pojmy : ÚCTA, AUTONOMIE A PARTICIPACE Úcta k sobě a k druhým Úcta k sobě a k druhým Zničit sebeúctu starší osoby je snadné, ale UMĚT s druhým zacházet s úctou může být v praxi obtížnější. příklady

9 Autonomie schopnost řídit, zvládat a ovlivňovat způsob svého každodenního života podle vlastních pravidel a představ schopnost řídit, zvládat a ovlivňovat způsob svého každodenního života podle vlastních pravidel a představ zachování nezávislosti zachování nezávislosti - Moje rozhodnutí jsou moje - dilemata, příklady

10 Participace Zapojení do rozhodování o vlastním životě a péči Zapojení do rozhodování o vlastním životě a péči Nabytí pocitu smysluplnosti a účasti v životě určité komunity Nabytí pocitu smysluplnosti a účasti v životě určité komunity

11 Důstojnost při péči Mít možnost volby : Mít možnost volby : - rozhodování sám za sebe, schopnost volit, co se mnou bude, rozhodnost, nezávislost - Autonomie a závislost - hodnocení stavu a potřeb pacientů (metody) - Cvičení : představte si, jaké to je, opustit soukromí a pohodlí bytu a žít ve společných prostorách s cizími lidmi…

12 „…ústavní péče znamená ztráta kontroly nad každodenním rozhodováním…“

13 … Etický přístup zahrnuje UZNÁNÍ, že veškeré hodnocení rizika je subjektivní a že omezování osobní svobody by mělo nastoupit JEN v případě absolutní nutnosti a pouze do nutného stupně Etický přístup zahrnuje UZNÁNÍ, že veškeré hodnocení rizika je subjektivní a že omezování osobní svobody by mělo nastoupit JEN v případě absolutní nutnosti a pouze do nutného stupně Cvičení : užití omezovacích prostředků, nárok na odmítnutí léčby… Cvičení : užití omezovacích prostředků, nárok na odmítnutí léčby…

14 Mezilidská komunikace Oslovení Oslovení Naslouchání Naslouchání Odpovídání Odpovídání Problém rutiny, zvyku na prostředí i na vykonávanou práci otupuje + devastující účinky na sebeúctu a nezávislost starých lidí, kteří potřebují služby. Problém rutiny, zvyku na prostředí i na vykonávanou práci otupuje + devastující účinky na sebeúctu a nezávislost starých lidí, kteří potřebují služby. Cvičení Cvičení

15 Technologický přístup k péči Zájem zdravotníků více o přístroje a technologické procedury než o LIDI. Zájem zdravotníků více o přístroje a technologické procedury než o LIDI. UDRŽOVÁNÍ ŽIVOTA ZA JAKOUKOLIV CENU (…udržování svíčky, i když chybí vosk i knot…) UDRŽOVÁNÍ ŽIVOTA ZA JAKOUKOLIV CENU (…udržování svíčky, i když chybí vosk i knot…) „terapeutická zuřivost“, jen proto, že je to možné „terapeutická zuřivost“, jen proto, že je to možné

16 Boj s nemocemi versus zvládání zdravotních obtíží Problém přehlížení symptomů a opomíjení jejich léčby – …„jde prostě o stáří“… Problém přehlížení symptomů a opomíjení jejich léčby – …„jde prostě o stáří“… Hromadné procedury, donucení k inkontinenci či odhalování nahoty před cizími lidmi Hromadné procedury, donucení k inkontinenci či odhalování nahoty před cizími lidmi (přesouvání přes chodbu do koupelny, užívání zvedáků, užití gramofonu a otevřené dveře, odkrývání při hygienické péči…)

17

18 Důstojnost a demence „…raději zemřu, než bych se dožil demence…“ „…raději zemřu, než bych se dožil demence…“ Ponižující skutečnost zbavující důstojnosti a osobní identity („smrt zaživa“, „smrt jako osvobození od bolestně pociťované nedůstojnosti“) Ponižující skutečnost zbavující důstojnosti a osobní identity („smrt zaživa“, „smrt jako osvobození od bolestně pociťované nedůstojnosti“) Příklady : víme, do jaké míry rozumějí? Mají právo na informace, na důstojné zacházení Příklady : víme, do jaké míry rozumějí? Mají právo na informace, na důstojné zacházení

19 Člověk s demencí a jeho důstojnost 53 % obyvatel Domovů důchodců je postiženo určitým stupněm demence 53 % obyvatel Domovů důchodců je postiženo určitým stupněm demence U 52 % obyvatel s kognitivní poruchou jsou různé formy problematického chování U 52 % obyvatel s kognitivní poruchou jsou různé formy problematického chování ?? Respekt, ponechání důstojnosti ?? ?? Respekt, ponechání důstojnosti ??

20 Etická dilemata Pokrok v medicíně x důstojnost lidské existence Pokrok v medicíně x důstojnost lidské existence Vítězná medicína x „ta druhá“ Vítězná medicína x „ta druhá“ Kvalita versus kvantita života Kvalita versus kvantita života

21 Důstojné umírání Absence úcty při umírání byla spojována s BOLESTÍ Absence úcty při umírání byla spojována s BOLESTÍ Nezemřít o samotě Nezemřít o samotě Soudobá smrt je příliš medicínská, chápána spíše jako neúspěch než PŘIROZENÝ JEV Soudobá smrt je příliš medicínská, chápána spíše jako neúspěch než PŘIROZENÝ JEV Příklady – udrožování verbálního kontaktu, „patřičný“ respekt vůči mrtvým… Příklady – udrožování verbálního kontaktu, „patřičný“ respekt vůči mrtvým…

22 „Běžné“ situace : - říkáme, že je vše v pořádku, když tomu tak není, - říkáme, že je vše v pořádku, když tomu tak není, - přemisťujeme lidi, aniž by byli předem upozorněni a dali k přemístění souhlas, - přemisťujeme lidi, aniž by byli předem upozorněni a dali k přemístění souhlas, - oslovujeme zdrobnělinou, - oslovujeme zdrobnělinou, - vstupujeme do osobního prostoru bez předešlého souhlasu osoby, - vstupujeme do osobního prostoru bez předešlého souhlasu osoby, - odnášíme talíře, hrnky bez souhlasu osoby … - odnášíme talíře, hrnky bez souhlasu osoby …

23 Jaký je dobrý pečovatel, který respektuje důstojnost člověka ? ! Pacient jako jedinečná bytost ! Pacient jako jedinečná bytost Připustí zranitelnost a omylnost Připustí zranitelnost a omylnost Touží dělat věci lépe Touží dělat věci lépe Je pozorný k nesnázím každodenní praxe a ochoten se učit Je pozorný k nesnázím každodenní praxe a ochoten se učit Má zájem o minulost osoby, současné zážitky a schopnosti Má zájem o minulost osoby, současné zážitky a schopnosti Má dostatek času ! Má dostatek času !

24 Cíl efektivní péče : - podpora kvality života respektující důstojnost - podpora kvality života respektující důstojnost identitu identitu potřeby člověka potřeby člověka v prostředí důvěry a vzájemného respektu v prostředí důvěry a vzájemného respektu

25 Podmínka ? Empatie Empatie Vysoká citlivost Vysoká citlivost Profesionalita pečovatele Profesionalita pečovatele NE redukce pacienta na nemoc NE redukce pacienta na nemoc (psychosomatická jednota na složku tělesnou) (psychosomatická jednota na složku tělesnou) Důvěra Důvěra

26 Co funguje ? odpovědnost odpovědnost svědomitost svědomitost zájem zájem postoj úcty a vzájemnosti postoj úcty a vzájemnosti

27 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Příspěvek k výuce budoucích zdravotníků Hana Svobodová Hana Svobodová Jiří Šimek Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK Důstojnost lidské."

Podobné prezentace


Reklamy Google