Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. 4. 2011 Mariánské náměstí Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a fondy EU Praha a fondy EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. 4. 2011 Mariánské náměstí Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a fondy EU Praha a fondy EU."— Transkript prezentace:

1 4. 4. 2011 Mariánské náměstí Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a fondy EU Praha a fondy EU aktuální možnosti čerpání z fondů EU

2 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 2 PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU OPPA  Program navazuje na JPD 3  Financován z ESF (Evropský sociální fond)  Neinvestiční projekty  Řídící orgán – Hl. m. Praha  Celková alokace – 127,5 mil. EUR (cca 3,22 mld. Kč)  Členění zdrojů: EU – 85%, HMP – 15 % (počínaje 4.výzvou)

3 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Cíle OPPA  Boj proti sociálnímu vyloučení  Podpora trhu práce v Praze  Investice do profesního potenciálu zaměstnanců  Podpora rovných příležitostí  Investice do rozvoje škol  Podpora nových studijních programů  Vzdělávání učitelů

4 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ ROZPOČET OPPA Prostředky celkem Smlouva uzavřena 1.-3. Výzva 483 projektů Zbývá rozdělit 127,5 mil EUR 3,22* mld. Kč 100% 97,9 mil. EUR 2,47 mld. Kč 76,8% 29,6 mil. EUR 750 mil. Kč 23,2% *Kurz 25,24 Kč/EUR

5 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úspěšnost OPPA  OPPA je nejúspěšnější z programů Evropského sociálního fondu  OPPA je 3. nejúspěšnější ze všech 24 operačních programů v ČR v objemu prostředků rozdělených příjemcům - smluvně je pokryto už 76,8% celkových prostředků  OPPA je 4. nejvíce čerpaný operační program v ČR, proplaceno příjemcům je včetně záloh už 45,7% všech prostředků

6 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  Podporované aktivity –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Zde podporujeme –Vzdělávání zaměstnanců MSP –Další profesní vzdělávání

7 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Příklad projektu PO1  Digitalizace je moje práce - vzdělávání zdravotně postižených profesionálů v oblasti elektronického vytěžování dokumentů. Realizace systému profesního vzdělávání zdravotně postižených zaměstnanců družstva Handicap v oblasti elektronického zpracování dokumentů. Příjemce: Handicap výrobní družstvo invalidů Dotace: 3 938 033,75

8 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ PO 2 - Podpora vstupu na trh práce  Podporované aktivity –Začleňování znevýhodněných osob –Podpora rozvoje a vzniku firemních mateřských škol a jeslí –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj kapacit malých NNO  Zde odporujeme : –Chráněné dílny –Tréninková pracoviště –Firemní školky –Poradenství a vzdělávací kurzy

9 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Příklad projektu PO2 Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením prostřednictvím vytvoření nové sociální firmy, tréninkové kavárny.  Tréninková kavárna jako sociální firma pro přípravu lidí s mentálním postižením na zaměstnání Příjemce:Kaldi Café, spol. s r.o. Dotace: 9 440 930 Kč

10 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání  Podporované aktivity –Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ –Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně podpory nadaných žáků  Zde odporujeme : -Zavádění nových forem výuky do škol -Nové vyučovací předměty na VŠ -Speciální výukové programy pro znevýhodněné děti

11 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Příklad projektu PO3  Nové formy školních a mimoškolních žákovských odborných aktivit s důrazem na popularizaci a atraktivizaci přírodovědných předmětů. Příjemce: Gymnázium Arabská Dotace: 6 695 797 Cílem projektu je zpopularizovat výuku přírodovědných předmětů na Gymnáziu Arabská a zvýšit tak zájem o studium přírodovědných a technických předmětů na vysokých školách.

12 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 4. VÝZVA OPPA – předpokládané podmínky  Vyhlášení od začátku května 2011 do července 2011  Všechny 3 prioritní osy  Rozpočet: PO1 - 130 mil. Kč PO2 - 110 mil. Kč PO3 - 110 mil. Kč  Podpořeno bude: –Vzdělávání znevýhodněných zaměstnanců (zaměstnanci 50+, zdravotně handicapovaní) –Vzdělávání podnikatelů ve vědě a výzkumu a environmentálních oblastech –Firemní školky –Nové metody výuky na VŠ a SŠ

13 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 13 PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU OPPK  Program navazuje na JPD 2  Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  Investiční projekty  pokrývá celou Prahu  Řídící orgán – Hl. m. Praha  Celková alokace – 276,4 mil. EUR (cca 6,97 mld. Kč)  Členění zdrojů: EU – 85%, HMP – 15% (počínaje 7. výzvou)

14 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 14 Cíle OPPK  Udržitelný rozvoj, kvalitní prostředí města  Dobrá dostupnost dopravních služeb  Dobrá dostupnost telekomunikačních služeb  Rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – využití inovačního potenciálu Prahy  Podpora rozvoje podnikání

15 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ ROZPOČET OPPK Prostředky celkem Projekty 1. – 7. Výzvy 203 projektůZbývá rozdělit 276,4 mil. EUR 6,97* mld. Kč 100% 229,5 mil. EUR 5,79 mld. Kč 83% 46,9 mil. EUR 1,18 mld. Kč 17% *kurz 25,24 Kč/EUR

16 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úspěšnost OPPK  OPPK je 2. nejúspěšnější ze všech 24 operačních programů v ČR v objemu prostředků rozdělených příjemcům - smluvně je pokryto už 83 % celkových prostředků  OPPK je 6. nejvíce čerpaný operační program v ČR, proplaceno příjemcům je už 41,5 % všech prostředků

17 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 1. 1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  Podporované aktivity –zatraktivnění stávajících tramvajových tratí; –informační systémy pro cestující; –bezbariérová přístupnost veřejné dopravy; –projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy;  Podporujeme: –Rekonstrukce tramvajových tratí –Cyklostezky –Bezbariérové vstupy do metra

18 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov Cíl projektu: - zřízení nového bezbariérového přístupu, tj. výtahu ve stanici metra Chodov Příjemce: DPP Celkové způsobilé náklady: 24,5 mil. Kč ERDF: 20,9 mil. Kč

19 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 1. 2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb  Podporované aktivity –rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání; –projekty zaměřené na podporu využívání internetových služeb.  Podporujeme –eGovernment –Digitalizace veřejné správy

20 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území  Podporované aktivity –Revitalizace ploch s ekologickou zátěží (brownfields) –Regenerace veřejných prostranství v obytných územích (hřiště, sportoviště, parky) –Revitalizace vodních toků a vodních nádrží  Podporujeme –Parky –Dětská hřiště a sportoviště –Úprava vodních ploch –Rekreační a oddechová areály

21 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Příklad projektu 2.1 Revitalizace a ochrana území Areál volného času Ladronka II.a III. etapa Cíl projektu: -revitalizace nevyužívaných přírodních ploch -vytvoření bruslařského, cyklistického a pěšího okruhu -výsadba nové zeleně a vytvoření izolačního zeleného pásu Příjemce: MČ Praha 6 Celkové způsobilé náklady: 49,9 mil. Kč ERDF: 42,5 mil. Kč

22 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií z obnovitelných zdrojů  Podporované aktivity –Realizace energetických úspor a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov –Snížení energetické a materiálové náročnosti provozu města  Podporujeme –Fotovoltaické elektrárny(solární panely) u škol a veřejných budov –Tepelná čerpadla pro školy –Zateplování veřejných budov

23 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 3. 1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí  Podporované aktivity –Investice do organizací výzkumu a vývoje, nákup/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení –rozvoj výzkumných kapacit MSP - spolupráce MSP a výzkumné sféry  Podporujeme –Zavádění inovací do výzkumu –Investice do zařízení a vybavení –Vybavení výzkumných a experimentálních center

24 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Cíl projektu: -modernizovat přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Příklad projektu 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Příjemce: IKEM Celkové způsobilé náklady: 80 mil. Kč ERDF: 68 mil. Kč

25 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ OP 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků  Podporované aktivity –rozvoj MSP - investice –dle NACE (Klasifikace ekonomických činností)  Podporujeme –Nákup inovativních technologií –Modernizace technologií a pracovišť –Zavádění inovací ve službách

26 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 8. VÝZVA OPPK – předpokládané podmínky  Otevřena od začátku května 2011 do června 2011 3 oblasti podpory –1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy –1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb –3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí  Rozpočet: 550 milionů korun  Podpořeno bude: –Tramvajové tratě a cyklostezky –e-Government –Investice do výzkumu a vývoje

27 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Vize budoucnosti EU fondů v Praze  Začíná vyjednávání o budoucnosti a zaměření fondů EU na období 2014+  Cíl Prahy: –vyjednat maximální možnou podporu pro další období –zacílení podpory v souladu se strategií rozvoje hl. m. Prahy

28 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Oblast podpory 1. 1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy – projekt DPP  Tramvajová trať Radlická Výše schválené podpory: 511 462 129,50 Kč Realizátor: Dopravní podnik Realizace: 15.8.2007 - 30.11.2008


Stáhnout ppt "4. 4. 2011 Mariánské náměstí Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a fondy EU Praha a fondy EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google