Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZELENÁ ENERGIE Tisková konference 27. 9. 2005. 1 PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE Podpora ekologické elektřiny v ČR  zákon 458/200.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZELENÁ ENERGIE Tisková konference 27. 9. 2005. 1 PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE Podpora ekologické elektřiny v ČR  zákon 458/200."— Transkript prezentace:

1 ZELENÁ ENERGIE Tisková konference 27. 9. 2005

2 1 PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE Podpora ekologické elektřiny v ČR  zákon 458/200 Sb. v platném znění  přednostní právo na připojení, přenos nebo distribuci  realizace formou povinného výkupu provozovatelem distribuční soustavy  dopady do cen elektřiny pro koncové zákazníky  začlenění příspěvku na OZE do regulované části ceny  princip podpory ekologické výroby elektřiny v ČR  garantované výkupní ceny rostoucí role ekologické elektřiny ve vyspělé společnosti Další možnosti podpory ekologických zdrojů  motivace zákazníků v liberalizovaném prostředí  otevřená diskuse ohledně hranice efektivní podpory ČEZ Obnovitelné zdroje zavedení projektu Zelená energie

3 2 VÝROBA ELEKTŘINY ČEZ, A. S., Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ VZROSTLA O VÍCE NEŽ 97% vodní elektrárny (bez přečerpávacích) MWh větrné elektrárny MWh sluneční elektrárny MWh spalování biomasy MWh zdroj: ČEZ, a.s., ERÚ Elektřina z obnovitelných zdrojů v ČR za rok 2004 (GWh) 1 401,5 1 198,7 ČEZ ostatní 149 163 773 342 1 251 828

4 3 SKUPINA ČEZ - VÝROBA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (MWh) Celkem vodní elektrárny (bez přečerpávacích)773 3421 251 828161,9 ČEZ, a.s.606 8471 065 040175,5 Ostatní členové Skupiny ČEZ166 495186 788112,2 Celkem větrné elektrárny235536228,1 ČEZ, a.s.235478203,4 Ostatní členové Skupiny ČEZ058x Celkem sluneční elektrárny0,847,85 934,5 ČEZ, a.s.0,847,85 934,5 20032004 Index 04/03 (%) z toho v elektrárnách s instalovaným výkonem do 10 MW 47 08353 917114,5 105 486122 416116,0 Celkem spalování biomasy8 638149 163 1 726,8 ČEZ, a.s.8 638149 1631 726,8 Celkem z obnovitelných zdrojů782 2161 401 535179,2

5 4 ZDROJE ZELENÉ ENERGIE  Skupina ČEZ vyrábí Zelenou energii zejména ve vodních elektrárnách (drobný podíl mají i větrné a solární zdroje)  vykupujeme energii z obnovitelných zdrojů od soukromých subjektů

6 5 PŘEDSTAVUJEME PROJEKT ZELENÉ ENERGIE

7 6 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU ZELENÉ ENERGIE Zelená energie = elektřina získaná z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, slunce, geotermální zdroje)  vlastní výroba Skupiny ČEZ  nákup od výrobců z regionu Skupiny ČEZ Motivace vzniku produktu  nabídka produktu s přidanou hodnotou pro odběratele i veřejnost  podpora ekologie a společenská zodpovědnost Obsah produktu  podpora prodeje elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů Cena Zelené energie  hlavní rozdíl od „běžné“ elektřiny – symbolický příspěvek pro další rozvoj ekologické výroby elektřiny + 0,10 Kč/kWh ke kterékoli sazbě

8 7 ZELENÁ ENERGIE JE APLIKACÍ JIŽ FUNGUJÍCÍHO A ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU  projekt Zelené energie odstartoval pod křídly Západočeské energetiky již v roce 2002  rozšířením nabídky Zelené energie na všechny své odběratele chceme masivněji podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice  naším cílem je, aby se Zelená energie stala uznávanou ekologickou známkou, která označuje produkty firem zodpovědných k životnímu prostředí  vyrobené a prodané množství Zelené energie velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme (neposkytneme více Zelené energie, než máme skutečně k dispozici)  elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích se k odběratelům dostává stejnou distribuční sítí, jako elektřina vyrobená v ostatních zdrojích  elektřiny ze všech zdrojů se v rozvodné síti mísí, technicky není reálné oddělit elektřinu z jednotlivých zdrojů

9 8 ÚSPĚŠNÝ PILOTNÍ PROJEKT ZÁPADOČESKÉ ENERGETIKY UKÁZAL ROSTOUCÍ ZÁJEM ZÁKAZNÍKŮ O ZELENOU ENERGII Vývoj počtu zákazníků – odběratelů Zelené energie Do roku 2004 dosáhl prodej Zelené energie 303 stálých odběratelů, z nich 72 firem. zákazníci – domácnosti zákazníci – firmy zákazníci – celkem Celkový prodej Zelené energie MWh 200220032004

10 9 PENÍZE Z PRODEJE ZELENÉ ENERGIE NAPŘÍKLAD POMOHLY REALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ PROJEKT VYŠŠÍ ODBORNÉ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ V PLZNI  v rámci projektu byla v areálu školy postavena malá větrná elektrárna a instalovány solární panel a fotovoltaické články  větrná elektrárna slouží jako zdroj elektřiny pro noční osvětlení a její provoz je průběžně monitorován; solární kolektor ohřívá část teplé vody ve škole  obě zařízení se stala ideální učební pomůckou názorně ukazující principy přeměny přírodního zdroje na elektřinu  studenti školy, kteří se aktivně na obou projektech podíleli, vyhráli s malou větrnou elektrárnou v roce 2002 soutěž Středoškolské odborné činnosti v Holešově

11 10 ZELENÁ ENERGIE MÁ NOVÉ LOGO

12 11 1. FÁZE KAMPANĚ

13 12 2. FÁZE KAMPANĚ

14 13 ZELENÁ ENERGIE INVESTICE DO BUDOUCNA  stanovuje ERÚ  ovlivňuje regulovanou složku ceny elektřiny (cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů...) Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní ceny elektřiny v Kč/kWh* nové malé vodní elektrárny 2,34 spalování skládkového plynu 2,23 využití geotermální energie 4,50 využití slunečního záření 13,20 větrné elektrárny 2,50  0,10 Kč/kWh  symbolický příspěvek na projekty podporující výzkum, vzdělávání, osvětu ekologické výroby elektřiny  vyjádření zodpovědného postoje k životnímu prostředí výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů Zelené energie příjem výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů příspěvek na obecně prospěšné projekty zdroj: ERÚ * platí pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2006

15 14 Principy rozdělování peněz 1.rozvoj výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů 2.Rada Zelené energie  nezávislá komise rozdělující prostředky z prodeje Zelené energie a kontrolující jejich využití  odborníci z oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, zástupci státní správy, ekologických hnutí, neziskového sektoru, akademické sféry a společnosti ČEZ  potvrzení členové – Pavel Pešout, předseda Českého svazu ochránců přírody – prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd ČR – Ladislav Pazdera, ředitel odboru ekologické energetiky, MPO – Josef Sedlák, ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje VYBRANÉ PENÍZE BUDOU INVESTOVÁNY DO PODPORY ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

16 15 VYBRANÉ PENÍZE BUDOU INVESTOVÁNY DO PODPORY ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 3.transparentnost  způsob a výše rozdělení vybraných prostředků, včetně stavu jednotlivých podpořených projektů, je veřejně dostupný 4.vyhlášení soutěže  zúčastnit se mohou obecně prospěšné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, projekty na výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie, projekty na podporu vědeckého výzkumu a poskytování odborného vzdělávání  musí mít vždy neziskový nebo veřejně prospěšný charakter

17 16 ZA KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, KTERÝ PODEPÍŠE SMLOUVU NA ODBĚR ZELENÉ ENERGIE, VYSADÍME STROMEČEK  symbolickým darem pro zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na rok 2006, bude živý stromeček zasazený v lese „Zelené energie“  stromečky se budou vysazovat ve vlnách dle vegetativního období  výsadba a údržba stromečků bude na náklady ČEZ  na www.zelenaenergie.cz můžete sledovat, jak roste les „Zelené energie“

18 17 KORPORÁTNÍ ZÁKAZNÍK NAKUPUJÍCÍ ZELENOU ENERGII ZÍSKÁVÁ PRÁVO POUŽÍVAT ZNAČKU „VYROBENO ZELENOU ENERGIÍ“  společnost, která se stane odběratelem Zelené energie obdrží certifikát (+ manuál užití značky) opravňující k používání loga Zelené energie na svých výrobcích a firemních materiálech  certifikát má marketingový charakter, není podle labelingu EU  marketingová a PR podpora společnosti

19 18 ZÁKAZNÍCI ODEBÍRAJÍCÍ ZELENOU ENERGII  Stavební podnik Klatovy a.s.  Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.  Zoologická a botanická zahrada města Plzně

20 19 WWW.ZELENAENERGIE.CZ  k odběru Zelené energie se můžete přihlásit na stránkách www.zelenaenergie.cz  prostřednictvím web kamery budete moci sledovat, jak roste les vysazený ze stromečků zákazníků Zelené energie  své projekty nebo projekt ze svého okolí můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře  všichni mohou sledovat způsob a výši rozdělení vybraných peněz včetně stavu jednotlivých podpořených projektů  průběžně zde budou uveřejňována aktuální čísla výroby a prodeje Zelené energie  FAQ – nejčastěji kladené otázky

21 20 WWW.ZELENAENERGIE.CZ


Stáhnout ppt "ZELENÁ ENERGIE Tisková konference 27. 9. 2005. 1 PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE Podpora ekologické elektřiny v ČR  zákon 458/200."

Podobné prezentace


Reklamy Google