Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE"— Transkript prezentace:

0 ZELENÁ ENERGIE Tisková konference

1 PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE
rostoucí role ekologické elektřiny ve vyspělé společnosti Podpora ekologické elektřiny v ČR zákon 458/200 Sb. v platném znění přednostní právo na připojení, přenos nebo distribuci realizace formou povinného výkupu provozovatelem distribuční soustavy dopady do cen elektřiny pro koncové zákazníky začlenění příspěvku na OZE do regulované části ceny princip podpory ekologické výroby elektřiny v ČR garantované výkupní ceny ČEZ Obnovitelné zdroje Další možnosti podpory ekologických zdrojů motivace zákazníků v liberalizovaném prostředí otevřená diskuse ohledně hranice efektivní podpory zavedení projektu Zelená energie

2 VÝROBA ELEKTŘINY ČEZ, A. S
VÝROBA ELEKTŘINY ČEZ, A. S., Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ VZROSTLA O VÍCE NEŽ 97% vodní elektrárny (bez přečerpávacích) MWh sluneční elektrárny MWh Elektřina z obnovitelných zdrojů v ČR za rok 2004 (GWh) ostatní 1 198,7 1 401,5 větrné elektrárny MWh spalování biomasy MWh ČEZ zdroj: ČEZ, a.s., ERÚ

3 SKUPINA ČEZ - VÝROBA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (MWh)
Index 04/03 (%) 2003 2004 Celkem vodní elektrárny (bez přečerpávacích) 161,9 ČEZ, a.s. 175,5 z toho v elektrárnách s instalovaným výkonem do 10 MW 47 083 53 917 114,5 Ostatní členové Skupiny ČEZ 112,2 z toho v elektrárnách s instalovaným výkonem do 10 MW 116,0 Celkem větrné elektrárny 235 536 228,1 ČEZ, a.s. 235 478 203,4 Ostatní členové Skupiny ČEZ 58 x Celkem sluneční elektrárny 0,84 7,85 934,5 ČEZ, a.s. 0,84 7,85 934,5 Celkem spalování biomasy 8 638 1 726,8 ČEZ, a.s. 8 638 1 726,8 Celkem z obnovitelných zdrojů 179,2

4 ZDROJE ZELENÉ ENERGIE Skupina ČEZ vyrábí Zelenou energii zejména ve vodních elektrárnách (drobný podíl mají i větrné a solární zdroje) vykupujeme energii z obnovitelných zdrojů od soukromých subjektů

5 PŘEDSTAVUJEME PROJEKT ZELENÉ ENERGIE

6 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU ZELENÉ ENERGIE
Zelená energie = elektřina získaná z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, slunce, geotermální zdroje) vlastní výroba Skupiny ČEZ nákup od výrobců z regionu Skupiny ČEZ Motivace vzniku produktu nabídka produktu s přidanou hodnotou pro odběratele i veřejnost podpora ekologie a společenská zodpovědnost Obsah produktu podpora prodeje elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů Cena Zelené energie hlavní rozdíl od „běžné“ elektřiny – symbolický příspěvek pro další rozvoj ekologické výroby elektřiny + 0,10 Kč/kWh ke kterékoli sazbě

7 ZELENÁ ENERGIE JE APLIKACÍ JIŽ FUNGUJÍCÍHO A ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU
projekt Zelené energie odstartoval pod křídly Západočeské energetiky již v roce 2002 rozšířením nabídky Zelené energie na všechny své odběratele chceme masivněji podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice naším cílem je, aby se Zelená energie stala uznávanou ekologickou známkou, která označuje produkty firem zodpovědných k životnímu prostředí vyrobené a prodané množství Zelené energie velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme (neposkytneme více Zelené energie, než máme skutečně k dispozici) elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích se k odběratelům dostává stejnou distribuční sítí, jako elektřina vyrobená v ostatních zdrojích elektřiny ze všech zdrojů se v rozvodné síti mísí, technicky není reálné oddělit elektřinu z jednotlivých zdrojů

8 PRG-ZPD P1C ÚSPĚŠNÝ PILOTNÍ PROJEKT ZÁPADOČESKÉ ENERGETIKY UKÁZAL ROSTOUCÍ ZÁJEM ZÁKAZNÍKŮ O ZELENOU ENERGII Vývoj počtu zákazníků – odběratelů Zelené energie Celkový prodej Zelené energie MWh 2002 2003 2004 Do roku 2004 dosáhl prodej Zelené energie 303 stálých odběratelů, z nich 72 firem. zákazníci – domácnosti zákazníci – firmy zákazníci – celkem

9 PENÍZE Z PRODEJE ZELENÉ ENERGIE NAPŘÍKLAD POMOHLY REALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ PROJEKT VYŠŠÍ ODBORNÉ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ V PLZNI v rámci projektu byla v areálu školy postavena malá větrná elektrárna a instalovány solární panel a fotovoltaické články větrná elektrárna slouží jako zdroj elektřiny pro noční osvětlení a její provoz je průběžně monitorován; solární kolektor ohřívá část teplé vody ve škole obě zařízení se stala ideální učební pomůckou názorně ukazující principy přeměny přírodního zdroje na elektřinu studenti školy, kteří se aktivně na obou projektech podíleli, vyhráli s malou větrnou elektrárnou v roce 2002 soutěž Středoškolské odborné činnosti v Holešově

10 ZELENÁ ENERGIE MÁ NOVÉ LOGO

11 1. FÁZE KAMPANĚ

12 2. FÁZE KAMPANĚ

13 ZELENÁ ENERGIE INVESTICE DO BUDOUCNA
výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů Zelené energie stanovuje ERÚ ovlivňuje regulovanou složku ceny elektřiny (cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů...) 0,10 Kč/kWh symbolický příspěvek na projekty podporující výzkum, vzdělávání, osvětu ekologické výroby elektřiny vyjádření zodpovědného postoje k životnímu prostředí Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní ceny elektřiny v Kč/kWh* nové malé vodní elektrárny 2,34 spalování skládkového plynu 2,23 využití geotermální energie 4,50 využití slunečního záření 13,20 větrné elektrárny 2,50 příjem výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů příspěvek na obecně prospěšné projekty * platí pro zdroje uvedené do provozu od zdroj: ERÚ

14 VYBRANÉ PENÍZE BUDOU INVESTOVÁNY DO PODPORY ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Principy rozdělování peněz rozvoj výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů Rada Zelené energie nezávislá komise rozdělující prostředky z prodeje Zelené energie a kontrolující jejich využití odborníci z oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, zástupci státní správy, ekologických hnutí, neziskového sektoru, akademické sféry a společnosti ČEZ potvrzení členové Pavel Pešout, předseda Českého svazu ochránců přírody prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd ČR Ladislav Pazdera, ředitel odboru ekologické energetiky, MPO Josef Sedlák, ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje

15 VYBRANÉ PENÍZE BUDOU INVESTOVÁNY DO PODPORY ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
transparentnost způsob a výše rozdělení vybraných prostředků, včetně stavu jednotlivých podpořených projektů, je veřejně dostupný vyhlášení soutěže zúčastnit se mohou obecně prospěšné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, projekty na výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie, projekty na podporu vědeckého výzkumu a poskytování odborného vzdělávání musí mít vždy neziskový nebo veřejně prospěšný charakter

16 ZA KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA, KTERÝ PODEPÍŠE SMLOUVU NA ODBĚR ZELENÉ ENERGIE, VYSADÍME STROMEČEK
symbolickým darem pro zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na rok 2006, bude živý stromeček zasazený v lese „Zelené energie“ stromečky se budou vysazovat ve vlnách dle vegetativního období výsadba a údržba stromečků bude na náklady ČEZ na můžete sledovat, jak roste les „Zelené energie“

17 KORPORÁTNÍ ZÁKAZNÍK NAKUPUJÍCÍ ZELENOU ENERGII ZÍSKÁVÁ PRÁVO POUŽÍVAT ZNAČKU „VYROBENO ZELENOU ENERGIÍ“ společnost, která se stane odběratelem Zelené energie obdrží certifikát (+ manuál užití značky) opravňující k používání loga Zelené energie na svých výrobcích a firemních materiálech certifikát má marketingový charakter, není podle labelingu EU marketingová a PR podpora společnosti

18 ZÁKAZNÍCI ODEBÍRAJÍCÍ ZELENOU ENERGII
Stavební podnik Klatovy a.s. Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. Zoologická a botanická zahrada města Plzně

19 k odběru Zelené energie se můžete přihlásit na stránkách prostřednictvím web kamery budete moci sledovat, jak roste les vysazený ze stromečků zákazníků Zelené energie své projekty nebo projekt ze svého okolí můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře všichni mohou sledovat způsob a výši rozdělení vybraných peněz včetně stavu jednotlivých podpořených projektů průběžně zde budou uveřejňována aktuální čísla výroby a prodeje Zelené energie FAQ – nejčastěji kladené otázky

20


Stáhnout ppt "PODPORA ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google