Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živelní pohromy pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živelní pohromy pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje."— Transkript prezentace:

1 Živelní pohromy pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje

2 Obsah Pojem „živelní pohroma“ Pojem „živelní pohroma“ Úvod Úvod Požáry Požáry Povodně a zátopy Povodně a zátopy Sesuvy půdy Sesuvy půdy Atmosférické poruchy Atmosférické poruchy Zemětřesení Zemětřesení

3 Pojem „živelní pohroma“ Je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil Je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru

4 Úvod Pohromy nedělají rozdíly mezi národy a lidmi, mladými a starými, nelze s nimi vyjednávat, nečekají a jednoduše přicházejí Pohromy nedělají rozdíly mezi národy a lidmi, mladými a starými, nelze s nimi vyjednávat, nečekají a jednoduše přicházejí Přírodní živly ohrožují obyvatele naší planety od samého počátku civilizace Přírodní živly ohrožují obyvatele naší planety od samého počátku civilizace Dokáží nadělat obrovské škody a dosáhnout katastrofických rozměrů Dokáží nadělat obrovské škody a dosáhnout katastrofických rozměrů Každý stotisící člověk na Zemi přijde o život v důsledku živelní pohromy Každý stotisící člověk na Zemi přijde o život v důsledku živelní pohromy Udeří zpravidla najednou a nečekaně Udeří zpravidla najednou a nečekaně Proto je důležité o živelních pohromách získat co nejvíc informaci Proto je důležité o živelních pohromách získat co nejvíc informaci

5 Příčiny vzniku živelních pohrom Pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy) Pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy) Fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost) Fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost) Zvýšení vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami) Zvýšení vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami) Mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda) Mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda) Atmosférickými poruchami (bouře) Atmosférickými poruchami (bouře) Kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu) Kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu)

6 Druhy živelních pohrom Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy) Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy) Vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) Vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) Vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů) Vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů)

7 Druhotné účinky živelních pohrom související s lidskou civilizací Zemětřesení – požáry, výbuchy plynu, protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, zřícení budov, poškození energetických sítí Zemětřesení – požáry, výbuchy plynu, protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, zřícení budov, poškození energetických sítí Sesuvy půdy – protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, poruchy potrubí, produktovodů, elektrického vedení Sesuvy půdy – protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, poruchy potrubí, produktovodů, elektrického vedení Sopečné výbuchy – otrávení pastvin, vyhubení dobytka, hladomor, požáry, nebezpečné zplodiny Sopečné výbuchy – otrávení pastvin, vyhubení dobytka, hladomor, požáry, nebezpečné zplodiny Povodně – otrávení zdrojů pitné vody, nakažlivé nemoci Povodně – otrávení zdrojů pitné vody, nakažlivé nemoci Bouřky – požáry, výpadky elektrického proudu Bouřky – požáry, výpadky elektrického proudu

8 Požáry Požár je nežádoucí, neovládané a zpravidla už neovladatelné hoření Požár je nežádoucí, neovládané a zpravidla už neovladatelné hoření Představuje jeden z ničivých živlů Představuje jeden z ničivých živlů Často je druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch Často je druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch Způsobují ročně mnohamilionové škody a často ničí zdraví a lidské životy Způsobují ročně mnohamilionové škody a často ničí zdraví a lidské životy Příčiny požárů se stále opakují Příčiny požárů se stále opakují

9 Příčiny požárů Neopatrnost kuřáků Neopatrnost kuřáků Zakládání ohně a vypalování porostů Zakládání ohně a vypalování porostů Neopatrnost při používání otevřeného ohně Neopatrnost při používání otevřeného ohně Nedbalost při používání elektrických a jiných tepelných spotřebičů Nedbalost při používání elektrických a jiných tepelných spotřebičů Nesprávná obsluha topidel, závady na komínech, kouřovodech, bleskosvodech apod. Nesprávná obsluha topidel, závady na komínech, kouřovodech, bleskosvodech apod. Působením přírodních vlivů Působením přírodních vlivů

10 Předcházení požárů Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů zejména při použití tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů zejména při použití tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech Dodržovat podmínky a návody k požární bezpečnosti výrobků Dodržovat podmínky a návody k požární bezpečnosti výrobků Znát typické příčiny požárů Znát typické příčiny požárů

11 Předcházení požárů Vědomě bezdůvodně volat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání Vědomě bezdůvodně volat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemáme odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemáme odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů, nebo věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů, nebo věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení Provádět vypalování porostů Provádět vypalování porostů

12 Postup v případě požáru Každá fyzická osoba je povinna v souvislosti se zdoláváním požáru: Každá fyzická osoba je povinna v souvislosti se zdoláváním požáru: Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob Uhasit požár, jestli že je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření Uhasit požár, jestli že je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření Ohlásit požár na linku tísňového volání 150 Ohlásit požár na linku tísňového volání 150 Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu nebo obce Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu nebo obce

13 Povodně a zátopy Povodeň je zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu Povodeň je zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu Povodně ohrožují skoro tři čtvrtiny zemského povrchu Povodně ohrožují skoro tři čtvrtiny zemského povrchu Dělíme je na dva základní typy: Dělíme je na dva základní typy: Říční Říční Mořské Mořské

14 Dělení povodní Přívalové Přívalové Jednoduché Jednoduché Složité Složité sezónní sezónní

15 Přívalové povodně Vzniknou po krátkých dešťových přívalech Vzniknou po krátkých dešťových přívalech Jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti Jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti Vznikají všude tam, kde je nedostatečné vsakování vody do půdy, třeba i ve městech s upravenou kanalizací Vznikají všude tam, kde je nedostatečné vsakování vody do půdy, třeba i ve městech s upravenou kanalizací

16 Jednoduché povodně Mají jedno maximum Mají jedno maximum Způsobují je krátké vydatné deště s několika sty milimetrů srážek za několik dní Způsobují je krátké vydatné deště s několika sty milimetrů srážek za několik dní

17 Složité povodně Povodně s několika maximy Povodně s několika maximy Mohou trvat několik dní i týdnů Mohou trvat několik dní i týdnů Vznikají jsou-li srážky rozloženy na delší dobu a mění-li se jejich intenzita Vznikají jsou-li srážky rozloženy na delší dobu a mění-li se jejich intenzita

18 Sezónní povodně Patří k životu řek a jsou spojeny s pravidelnými změnami Patří k životu řek a jsou spojeny s pravidelnými změnami Meteorologických podmínek Meteorologických podmínek Táním sněhu Táním sněhu Ucpáním řečiště ledovými krami Ucpáním řečiště ledovými krami Monzunovými dešti Monzunovými dešti

19 Zvláštní povodně Mohou vzniknout i v důsledku havárie vodohospodářských děl Mohou vzniknout i v důsledku havárie vodohospodářských děl Rozeznáváme tři takzvané zvláštní povodně Rozeznáváme tři takzvané zvláštní povodně Narušením vzdouvacího tělesa Narušením vzdouvacího tělesa Poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodních děl (při neřízeném odtoku vody z nádrže) Poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodních děl (při neřízeném odtoku vody z nádrže) Nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže) Nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže)

20 Ochrana před povodněmi Ochranu dělíme na : Ochranu dělíme na : Preventivní opatření Preventivní opatření Bezprostřední ochranu před živlem Bezprostřední ochranu před živlem Opatření po povodni Opatření po povodni

21 Sesuvy půdy K sesuvům půdy dochází tehdy, když se poruší stabilita svahu K sesuvům půdy dochází tehdy, když se poruší stabilita svahu V důsledku přírodních procesů V důsledku přírodních procesů V důsledku lidské činnosti V důsledku lidské činnosti K nestabilitě svahů přispívá i zvýšení obsahu vody v půdě, suti, nebo horninách K nestabilitě svahů přispívá i zvýšení obsahu vody v půdě, suti, nebo horninách Příkladem nestabilního svahu je Letenská stráň v Praze Příkladem nestabilního svahu je Letenská stráň v Praze Největší sesuv v blízkosti ČR byl v Handlové na Slovensku v roce 1960 1961 Největší sesuv v blízkosti ČR byl v Handlové na Slovensku v roce 1960 1961

22 Klasifikace sesuvů půdy Pomalé sesuvy půdy – rychlost několika desítek centimetrů za rok Pomalé sesuvy půdy – rychlost několika desítek centimetrů za rok Středně rychlé sesuvy – rychlost v metrech za hodinu nebo za den Středně rychlé sesuvy – rychlost v metrech za hodinu nebo za den Rychlé sesuvy půdy – teprve u nich hovoříme o katastrofě a obětech, rychlost je v desítkách km za hodinu, není dostatek času na únik, nebo evakuaci Rychlé sesuvy půdy – teprve u nich hovoříme o katastrofě a obětech, rychlost je v desítkách km za hodinu, není dostatek času na únik, nebo evakuaci

23 Ochrana před sesuvy půdy V ČR prozatím nebyly zaznamenány katastrofální sesuvy půdy V ČR prozatím nebyly zaznamenány katastrofální sesuvy půdy Ovšem členitost našeho území nás nutí nás nutí tyto procesy sledovat Ovšem členitost našeho území nás nutí nás nutí tyto procesy sledovat Na Moravě jsou nebezpečné oblasti v horách (Jeseníky, Beskydy) Na Moravě jsou nebezpečné oblasti v horách (Jeseníky, Beskydy) Nejúčinnější ochrannou je prevence Nejúčinnější ochrannou je prevence Zachycení a odvedení povrchové vody Zachycení a odvedení povrchové vody Vyčerpání vody ze studní Vyčerpání vody ze studní Umělá úprava terénu Umělá úprava terénu Kotvení svahů Kotvení svahů Stavba pilotů, opěrných stěn Stavba pilotů, opěrných stěn Výsadba vhodné zeleně Výsadba vhodné zeleně

24 Sněhové laviny Velké sněhové laviny jsou živelní pohromou a mohou mít i desítky obětí Velké sněhové laviny jsou živelní pohromou a mohou mít i desítky obětí Lavina vzniká jako ostatní sesuvy, soudržnost sněhu překročí určitou mez a gravitace vyvolá pohyb sněhové masy Lavina vzniká jako ostatní sesuvy, soudržnost sněhu překročí určitou mez a gravitace vyvolá pohyb sněhové masy

25 Ochrana před lavinami Nejdůležitější je prevence, vytyčování lavinových svahů a jejich zakreslování do zimních turistických map Nejdůležitější je prevence, vytyčování lavinových svahů a jejich zakreslování do zimních turistických map Denním hlášením o zákazech vstupu do určitých míst Denním hlášením o zákazech vstupu do určitých míst Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou

26 Atmosférické poruchy Do pojmu prudké a bouřlivé počasí zahrnujeme hurikány a tornáda Do pojmu prudké a bouřlivé počasí zahrnujeme hurikány a tornáda Prudké bouřky jsou doprovázeny rychlými větry Prudké bouřky jsou doprovázeny rychlými větry Na počátku minulého století navrhl námořní admirál Beaufort stupnici pro vyjadřování síly větru, kterou používáme dodnes Na počátku minulého století navrhl námořní admirál Beaufort stupnici pro vyjadřování síly větru, kterou používáme dodnes Je dvanácti stupňová a popisuje sílu větru od rychlosti 0 – 1 km/h (vánek) až po rychlost nad 104 km/h (orkán) Je dvanácti stupňová a popisuje sílu větru od rychlosti 0 – 1 km/h (vánek) až po rychlost nad 104 km/h (orkán)

27 Ochrana před atmosférickými poruchami Sleduj zprávy v rozhlase a televizi Sleduj zprávy v rozhlase a televizi Opusť ta venkovní místa, na kterých hrozí pády větších předmětů ze střech apod. Opusť ta venkovní místa, na kterých hrozí pády větších předmětů ze střech apod. Zavři okenice nebo zatluč (zajisti) okna Zavři okenice nebo zatluč (zajisti) okna Nejlepší ukrytí je ve sklepích pod úrovní terénu či krytech Nejlepší ukrytí je ve sklepích pod úrovní terénu či krytech

28 Zemětřesení Je jev, který má fyzikální původ Je jev, který má fyzikální původ Je produktem procesů v zemské kůře a svrchním plášti Je produktem procesů v zemské kůře a svrchním plášti Vzniká náhlým uvolněním mechanické energie v zemském nitru Vzniká náhlým uvolněním mechanické energie v zemském nitru Jako zlomový proces se začíná rozvíjet v bodě, který nazýváme hypocentrum, svislý průmět hypocentra na zemský povrch se nazývá epicentrum Jako zlomový proces se začíná rozvíjet v bodě, který nazýváme hypocentrum, svislý průmět hypocentra na zemský povrch se nazývá epicentrum Ohnisko nebo ohnisková oblast je oblast, ve které dochází k nevratné deformaci Ohnisko nebo ohnisková oblast je oblast, ve které dochází k nevratné deformaci Vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení Vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení Hodně záleží na organizaci záchranných prací a na okamžitém nasazení všech prostředků Hodně záleží na organizaci záchranných prací a na okamžitém nasazení všech prostředků

29 Účinky zemětřesení podle síly Pocit nestability, citliví lidé se probouzejí i při malých otřesech, u nemocných jsou častým jevem projevy srdeční slabosti Pocit nestability, citliví lidé se probouzejí i při malých otřesech, u nemocných jsou častým jevem projevy srdeční slabosti Opadávání omítky, pád nestabilních komínů a zdí, porušování dlažby, vznik puklin Opadávání omítky, pád nestabilních komínů a zdí, porušování dlažby, vznik puklin Rozhoupání volně zavěšených předmětů, jejich posouvání a převracení, otvírání dveří a skříní, obracení nábytku, borcení stropů, zřícení schodišť Rozhoupání volně zavěšených předmětů, jejich posouvání a převracení, otvírání dveří a skříní, obracení nábytku, borcení stropů, zřícení schodišť U větších zemětřesení praskliny a pukliny v půdě, vystřikují gejzíry písku, pohybují se balvany, sesouvají se strmější svahy, vylévají se břehy a vlní se zemský povrch U větších zemětřesení praskliny a pukliny v půdě, vystřikují gejzíry písku, pohybují se balvany, sesouvají se strmější svahy, vylévají se břehy a vlní se zemský povrch


Stáhnout ppt "Živelní pohromy pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google