Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOTODOKUMENTACE ZPRACOVALA: ING.ŘEHÁKOVÁ, VOŠ MĚLNÍK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOTODOKUMENTACE ZPRACOVALA: ING.ŘEHÁKOVÁ, VOŠ MĚLNÍK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY."— Transkript prezentace:

1 FOTODOKUMENTACE ZPRACOVALA: ING.ŘEHÁKOVÁ, VOŠ MĚLNÍK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA KRAJINÁŘSKÉ PARKY A VEŘEJNÁ ZELEŇ 18. A 19. STOLETÍ 21. – 24. ZÁŘÍ 2011 Vložit loga

2 Zahájení semináře ředitelem školy ing. Ivanem Roušalem, projektovou manažérkou Ing.Janou Stejskalovou a zástupcem ředitele pro terciální vzdělávání PhDr. Ladislavem Pytlounem Ph.D. Pohled do prostoru auly, studenti 2. VOŠ a 3. DVOŠ HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ

3 Ing. Jana Stejskalová, VOŠ Mělník, projektová manažérka a ředitel VOŠ a SZaŠ Ing. Ivan Roušal při úvodním projevu PhDr. Pavel Ecler, vedoucí správy státního zámku Veltrusy Národní památkový ústav ú. o.p. střední Čechy Veltruský Ostrov – flora, fauna a architektura okrasného statku v proměnách doby HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ

4 Ing. Jana Stejskalová, odborný pedagog, VOŠ Mělník, Podoby krajinářského parku na šlechtických statcích v Polsku a Německu Ing. Lubomír Rychtár zahradní architekt Městské parky z doby Napoleona III. A jejich vliv na tvorbu Františka Thomayera Ing. Martin Vlasák PhDr., odborný pedagog, VOŠ Mělník Monstra v ráji HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ

5 Ing. Božena Pacáková, specialistka památkové péče Národní památkový ústav ú.p. Praha Ing. Jana Stejskalová, VOŠ Mělník Ing. Božena Pacáková, specialistka památkové péče Národní památkový ústav ú.p. Praha Královská obora, založení a přeměny

6 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Ing. Miroslav Ezechel odborný pedagog, VOŠ Mělník Odkaz průmyslové revoluce a změn v zemědělství na krajinu Ing. Karel Drhovský zahradní architekt Plzeň, památkář specialista Umocnění romantismu krajiny Horního Hradu

7 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Prohlídka pozdně krajinářského parku, okolí zámku a drobné zahradní architektury KONOPIŠTĚ Novobarokní parter Po rodu Vrtbů vlastnili Konopiště Lobkovicové, a pak se už dostalo do rukou svému nejslavnějšímu vlastníkovi, který se do jeho historie zapsal nesmazatelným písmem. Šlo o habsburského arcivévodu Ferdinanda d´Este, synovce císaře Františka Josefa I. a následníka trůnu. Arcivévoda byl silně romantického založení a dal si zámek upravit tak, aby se přiblížil své původní středověké podobě. Současně dal zrušit hospodářské a průmyslové podzámčí a založil velký anglický park.

8 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ KONOPIŠTĚ Návštěva Růžové zahrady a ostatních prvků formálních úprav v okolí zámku Symetrická část Růžové zahrady Odborný výklad Ing. Martin Vlasák PhDr.Pohled na jižní část zámku

9 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Přírodně – krajinářské partieKONOPIŠTĚ orientační mapa Kompozičně významná partie s průhledem na hájenku Jeden z průhledů na z přírodně- krajinářské části zámek Cesta se stromořadím je doplněna zapojenou stromovou skupinou

10 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ KONOPIŠTĚ Pohled na severní část zámku se vstupní bránou

11 VRCHOTOVY JANOVICE HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Původně tvrz přestavěna na renesanční zámek upravený barokně a rokokově, pseudogoticky přestavěn r. 1856, přesto zachována středověká dispozice se třemi křídly svírajícími trojúhelné nádvoří..

12 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ VRCHOTOVY JANOVICE Přednáška Ing. Jana Stejskalové k projektové dokumentaci k obnově parku ve Vrchotových Janovicích, autor projektu Ing. Arch. Dandová Kolem zámku cenný anglický park s rybníkem a rodinným hřbitůvkem

13 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ VRCHOTOVY JANOVICE Výklad k dendrologické skladbě Ing. Martin Vlasák, PhD. Picea omorika

14 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ VRCHOTOVY JANOVICE Fagus sylvatica ´Asplenifolia´

15 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ RATMĚŘICE Dendrologická zajímavost Sequoiadendron giganteum – sekvojovec obrovský Před vstupem do zámeckého parku je víceřadé stromořadí lip. Park je přírodně- krajinářský, na osu zámku navazuje velké travnatá plocha orámovaná nepravidelnými stromovými skupinami. Součástí parku je zachovaný ovocný sad. Barokní zámek z r. 1706 výrazně přestavěn po r. 1838, u něj založen dendrologicky cenný park se dvěma unikátními exempláři sekvojovce obrovského vysokými 40 m.

16 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ KLADRUBY NAD LABEM Odborný výklad Ing. Miroslav Ezechel Zachované oboustranné stromořadí z ovocných stromů Hřebčín založen r. 1579, původně renesanční budovy se zámkem přestavěny barokně r. 1722 a znovu po požárech v letech 1748 a 1757. Hřebčín obnoven Josefem II. r. 1771, od té doby nepřetržitě chov kladrubských běloušů. K dvoukřídlému patrovému zámku přistavěn kostel sv. Václava a Leopolda, doložen již r. 1359, nyní novorenesanční z r. 1859.

17 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ Ulrichovo náměstí - systém rohových hmot funkcionalistických domů Školský areál v Lipkách byl vybudován v roce 1928 dle návrhu Josefa Gočára. Areálu dominuje Gymnázium J.K.Tyla, které bylo vybudováno v letech 1925-27. Před budovou, na pilíři, stojí socha Vítěze od J. Štursy z roku 1925

18 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ Krematorium Sbor kněze Ambrože - vrcholné dílo arch. Josefa Gočára z r. 1925

19 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Jiráskovy sady Na soutoku řek Orlice a Labe byl zřízen v polovině 19. století důstojnický park, který nebyl přístupný veřejnosti. V místech dnešní růžové zahrady ležela původně zelinářská zahrada. HRADEC KRÁLOVÉ Centrální květinový záhon s letničkami, barevně založeno na kontrastu Příklad použití loubí v parkové úpravě Symetrická kompozice tvořící jednu ze scenérii Jiráskových sadů Bronzové sousoší Labe a Orlice od J. Škody bylo k soutoku umístěno v r. 1934.

20 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ – Jiráskovy sady Quercus coccinea jako solitera na soutoku Labe a Orlice Květinový parter založen na barevném a tvarovém kontrastu letniček. Kulisa tvořena listnatými stromy prostor uzavírá a vytváří samostatnou scenérii.

21 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ Žižkovy sady - park pod severními hradbami starého města. Sady byly založeny v letech 1905 - 1907. Zahradní architekt František Thomayer je tehdy koncipoval ve stylu francouzské ozdobné zahrady. Byly bohaté na květinové výsadby, součástí kompozice bylo i kruhové jezírko v jejich středu. Výsadby dřevin byly navrhovány s ohledem na typ parkové úpravy a měly sbírkový charakter. Pro Žižkovy sady dnešních dnů je charakteristický travnatý pás v terénní modulaci, jeho východní a západní cíp je gradován kruhovým zvýšeným záhonem s výsadbou letniček. V západní části sadů stojí monumentální socha Jana Žižky. Zpívající schodiště, resp. zpívající stromy se nachází v sousedství bývalého pivovaru. Schodiště bylo otevřeno v r. 2007 při otevření zrekonstruovaného areálu Nového pivovaru.

22 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ Nevhodná druhová skladba Picea – smrk v podobě liniové výsadby v centru města. Muzeum východních Čech Muzeum, stavěno podle plánů architekta Jana Kotěry.Muzejní budova prohlášena národní kulturní památkou roku 1995. Detaily na fasádě jsou typickými prvky prvorepublikové architektury.

23 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ – lesní hřbitov Půdorysné členění lesního hřbitova je pravidelné, dominanta je situována do křižovatky hlavních cest. Vedlejší cesty jsou sestaveny do pravidelných kruhových výsečí. Vlevo příklad náhrobku z přírodně upraveného kamene a s adekvátní výsadbou. Vpravo příklad nevhodné úpravy lesního hrobu. Na hlavní cestu v lesním hřbitově navazují nepravidelné stromové skupiny.

24 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ LYSÁ NAD LABEM Pohled na zámek - hlavní pohledová osa je symetricky doplněna tvarovanými vegetačními prvky Druhá terasa se sochařskou výzdobou a tvarovanými vegetačními prvky Odborný výklad Ing. Jany Stejskalové Dominantu města tvoří bývalý augustiniánský klášter z 18. století sousedící s barokním zámkem a kostel, který je také v barokním slohu. Barokní památky jsou v Lysé hlavně díky panování hraběte Františka Antonína Šporka, který na své panství přivedl mnoho výborných barokních umělců. Mezi nejvýznamnější patří sochař Matyáš Bernard Braun. Ten se svými žáky vytesal pro Lysou mnoho soch, které dodnes zdobí především francouzskou zahradu zámeckého parku a také ohradní zeď kostela.

25 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ LYSÁ NAD LABEM Park byl založený po r. 1733 s cennou barokní sochařskou výzdobou symbolizující měsíce v roce, světadíly apod.. Pohled na zámek z jižní strany s částí parteru.

26 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ LYSÁ NAD LABEM Hlavní osa pravidelné části zámecké zahrady při pohledu od města Soustava tvarovaných živých plotů vytvářejících na 1 a 2 terase ornamentální prvky, v další části zahrady tvoří tvarované živé ploty hvězdici a navazující obdélníkový systém pravidelné části zahrady.

27 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Jedna z nejzachovalejších barokních vsí založena hrabětem Šporkem jako typická okrouhlice r. 1717, nyní část města Lysá nad Labem. Uprostřed návsi pseudogotická kaple sv. Václava z r. 1888 se čtveřicí památných lip. Odborný výklad Ing. Miroslav Ezechel Pohled na centrální část návesního prostoru včetně sakrální stavby a symentrické výsadby z listnatých stromů Příklad stavební architektury BYŠIČKY

28 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ BENÁTKY NAD JIZEROU Odborný výklad k obnově náměstí Ing. Jana Stejskalová

29 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ BENÁTKY NAD JIZEROU – obnova náměstí Autor projektu Ing. Arch. Dandová Součástí obvodové zástavby náměstí je ukázka funkcionalistické architektury

30 HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ BENÁTKY NAD JIZEROU – obnova zámeckého parku Zámecký park, výklad k obnově zámeckého parku včetně obnovení ovocného sadu a historické vinice Zámek je dominantou města, původně renesanční stavba z let 1526-1572 v místech kláštera zničeného husity, v letech 1599- 1600 působiště astronoma Tycho Brahe. Nový zámek z let 1647-1652 spojen v 18. stol. do jednoho celku s původní stavbou. V letech 1844-1847 na zámku působil Bedřich Smetana jako domácí učitel hudby, pamětní deska nad vchodem a pomník v parku.

31 BENÁTKY NAD JIZEROU HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY 3.ROČNÍK PROJEKTU, 1. PŘEDNÁŠKOVÝ A VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ Část obnoveného parteru se zachovanými stávajícími dřevinami. Výhled na město Pomník Bedřicha Smetany Pohled od zámku na parter, vodní prvek je významnou pohledovou dominantou


Stáhnout ppt "FOTODOKUMENTACE ZPRACOVALA: ING.ŘEHÁKOVÁ, VOŠ MĚLNÍK OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT HISTORICKÁ ZELEŇ REGIONU STŘEDNÍ ČECHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google