Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování půdy = soustava na sebe navazujících mechanických zásahů, kterými se vytvářejí optimální podmínky pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Půda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování půdy = soustava na sebe navazujících mechanických zásahů, kterými se vytvářejí optimální podmínky pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Půda."— Transkript prezentace:

1 Zpracování půdy = soustava na sebe navazujících mechanických zásahů, kterými se vytvářejí optimální podmínky pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Půda se zpracovává : Kypřením a drobenímObracením a mísením rovnáním utužování

2 Důvody pro zpracování půdy: 1. provzdušnění 2. Zlepšení fyzikálního stavu 3. Zlepšení podmínek pro růst rostlin 4. Zlepšení biologické činnosti v půdě 5. Zapravení zbytků rostlin do půdy 6. Zapravení hnojiv do půdy 7. Ničení choroboplodných zárodků a škůdců 8. Svrchní provzdušněná vrstva se dostává do spodních vrstev

3 Zpracování půdy A) Základní zpracování půdy B) Předseťové zpracování půdy

4 A) Základní zpracování půdy Kdy se provádí? V období od sklizně předchozí plodiny až do začátku vlastní přípravy půdy pro setí a sázení Jaký má význam Obnovuje strukturu půdy Zapracují se zbytky rostlin,hnojiva a pesticidy Ničí choroby, plevele, škůdce Upravuje vodní a vzdušný režim A co sem patří? 1.Podmítka 2.Orba 3.Rigolování

5 1. Podmítka je druh mělké orby, která se provádí po sklizni porostu - hlavně obilovin. Podmítat se má bezprostředně po sklizni! Hloubka : 5 – 15 cm Čím :Podmítací pluhy, diskové podmítače Význam: Nakypření povrchu, hospodaření s vláhou. eliminace plevele Ničení chorob a škůdců Předpoklady pro následné zpracování půdy

6 Podmítací pluh diskový podmítač

7

8 2. Orba Orba je způsob úpravy zemědělské půdy. Účelem je rozrušit a provzdušnit její povrch do hloubky, zapravit posklizňové zbytky, statková a průmyslová hnojiva, zelené hnojení a zamezení růstu plevelů.

9 mělká orba (5-18 cm) – podmítka, pro setí letních plodin, střední orba (20-24 cm) – setí ozimů, pro jarní výsev a výsadbu, výsadba zelenin po jiných plodinách, zapravení hnoje a kompostu hluboká orba (max. 30 cm) – na podzim, pro jarní výsev např. mrkrev, petržel, nebo podnože ve školkách Rygolování - výsadba sadů a vinic, chmelnic podle hloubky rozlišujeme: Hloubka orby se řídí vlastnostmi půdy a požadavky pěstované plodiny. Hloubka orby je omezena hloubkou ornice.

10 podle způsobu rozlišujeme: Záhonová orba : a) Do skladu  od středu končí se u krajů  začínáme u středu pozemku tzv. rozpichem – sklad  další jízdy přikládají půdu směrem ke středu pozemku b) Do rozoru  začíná se orat od okraje záhonů  postupuje se do středu, kde vzniká tzv. rozor Do roviny Do figury

11

12 Orba s obrácením půdní skrývky Poloha překlápěných skýv při různé hloubce orby Orba s předrasličkou a bez předradličky

13 Orba do rozoru

14 Orba do skladu

15 Orba se provádí: Pluhy radličkovými Pluhy rotačními Pluhy talířovými

16 Používaná technika Nesené pluhy

17 Polonesené pluhy

18 Rytí Ruční zpracování půdy, do hloubky 10-25cm, na menší plochy

19 Zdůvodněte proč se zpracovává půda. Které druhy základního zpracování znáte? Co víte o podmítce Jaký význam má orba, jaké druhy orby znáte?

20 B) Předseťové zpracování půdy Soustava předseťového zpracování půdy tvoří operace, které se dělají po základní přípravě půdy a před vlastním setím nebo sázením. Cílem je : 1. Urovnat povrch pozemku 2. Rozdrobit hroudy 3. nakypřit, nebo utužit povrch 4. Ničit plevele 5. Zapravit půdní hnojiva, nebo pesticidy

21 Základní pracovní operace předseťové přípravy jsou : 1. Smykování 2. Vláčení 3. Kypření 4. válení

22 1. Smykování = urovnání povrchu půdy smykem, drobí se hroudy a předchází se přesychání hřebenů naoraných brázd, ničí se plevel a kypří se povrchová vrstva půdy Kdy? Když oschnou hřebeny brázd Jak? Vždy šikmo na směr brázd

23

24 2. Vláčení = plošné prokypření ornice bránami, kdy se vrchní vrstva půdy především kypří a drobí, za současného urovnání povrchu. Kdy? Když má půda přiměřenou vlhkost, aby se nelepila nebo naopak neprášila, příprava půdy před setím čím Hřebové brány Radličkové Síťové Luční Rotační Kývavé ……..

25

26 3. Kypření =provzdušnění orniční vrstvy, tímto úkonem se půda kypří, drobí a částečně promíchává bez obracení. Používá se pro přípravu zorané, ulehlé půdy k setí nebo sázení, k rozdrobení hrudkovité oranice, k ničení plevelů a k zapravení hnojiv a pesticidů do půdy.

27 Kypřiče:

28 nakypření do nastavené hloubky ploché seříznutí půdy v celé šíři záběru urovnání pozemku uvláčení rovnoměrné rozprostření rostliných zbytků uválení

29

30 4. Válení = urovnání a utužení povrchové vrstvy půdy. Urychluje se jím sedání půdy, zvyšuje se vzlínavost vody, drtí se hroudy, rozrušuje se půdní škraloup, ničí se škůdci, připravuje se seťové lůžko, po setí se přitlačuje půda k semenům. Používají se různé druhy válců, podle funkce, kterou plní při zpracování půdy.

31 Cambridge válce

32 Dle času, kdy připravujeme půdy k výsevu a výsadbě rozlišujeme : Podzimní přípravu Jarní přípravu Přípravu během vegetace V současné době se jednotlivé operace vlastní přípravy provádí najednou pomocí tzv kombinátorů.

33 Příprava půdy v prostorech zahradnických staveb Většina druhů zahradnických staveb vyžaduje hluboké, propustné a kypré půdy s tlustší vrstvou ornice, dobře zásobenou živinami, s hrudkovitou strukturou a dobře zpracované. Na rozdíl od polní výroby půdu zpracováváme a urovnáváme pečlivěji, proto zde více používáme rotační, popř. vibrační mechanizační prostředky (kultivátory).

34

35 Zdůvodněte předseťovou přípravu půdy Co je cílem smykování a vláčení Které jsou základní operace předseťové přípravy půdy Kdy a jak se provádí kypření Zdůvodněte použití válců Navrhněte postup prací při přípravě půdy ve skleníku pod rajčata


Stáhnout ppt "Zpracování půdy = soustava na sebe navazujících mechanických zásahů, kterými se vytvářejí optimální podmínky pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Půda."

Podobné prezentace


Reklamy Google