Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

04/07/2007 Reforma společné organizace trhu s vínem Předloha nařízení přijatá Komisí a předložená Radě a Evropskému parlamentut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "04/07/2007 Reforma společné organizace trhu s vínem Předloha nařízení přijatá Komisí a předložená Radě a Evropskému parlamentut."— Transkript prezentace:

1 04/07/2007 Reforma společné organizace trhu s vínem Předloha nařízení přijatá Komisí a předložená Radě a Evropskému parlamentut

2 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 2 Tři faktory udržitelného vývoje Integrita životního prostředí Společenská přijatelnost Hospodářská životaschopnost Udržitelnost odvětví vína

3 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 3 Shrnutí  Proč je reforma nutná?  Jakým způsobem reformu provést?  Jaké bude mít dopady?  Harmonogram?

4 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 4 Shrnutí  Proč je reforma nutná?  Jakým způsobem reformu provést?  Jaké bude mít dopady?  Harmonogram?

5 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 5 Snížení přebytků Životní prostředí Stabilizace příjmů Stabilizace rozpočtu Zajištění potravin Zvýšení produkce Stabilizace trhu Podpora příjmů Nadprodukce Nárůst výdajů Mezinárodní neshody Strukturální opatření Prohloubení reformního procesu Konkurence- schopnost Rozvoj venkova Tržní orientace Zájmy spotřebitelů Zemědělské příjmy Rozvoj venkova Životní prostředí Začátky (60. léta) Období krize (80. léta) Reforma 1992 Agenda 2000 Reforma SZP 2003-2005 Produktivita Konkurenceschopnost Udržitelnost Reformy SZP a SOT s vínem SOT s vínem Reforma SOT s vínem 2007 Předloha reformy SOT s vínem

6 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 6  Největší světový producent  Největší světový spotřebitel  Největší světový vývozce (5,5 miliard € v roce 2006)  Největší světový dovozce  čistý vývozce (3 miliardy €)

7 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 7 EU 25 a nové členské státy trh s vínem 2005/2006 Zdroj: GŘ AGRI C3 Zásoby = soukromé zásoby

8 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 8 Nerovnováha na trhu s vínem (EU 15/ EU 25 od 2004/2005) Zdroj: GŘ AGRI C3 Zásoby = soukromé zásoby

9 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 9 Spotřeba podle typu vína (EUR 15) Výzvy na trhu s vínem Zdroj: GŘ AGRI C3

10 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 10

11 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 11 Zákaz dovozů z Gruzie a Moldavska Vývoz s náhradami

12 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 12 Objemy dovozu a vývozu EU 27 (extra) Výzvy na trhu s vínem Zdroj: Comext

13 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 13 Cena stolního vína (červené víno) a nedávné nouzové destilace Tlak na ceny Zdroj: kótování čl. států Nouzová destilace 2005 Nouzová destilace 2006

14 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 14 Zemědělské příjmy: víno vs. celé zemědělské odvětví Tlak na příjmy ? Zdroj: GŘ AGRI G3

15 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 15 Přebytek 1 = Množství (včetně dovozů) – {lidská spotřeba (včetně vývozů) & průmyslové využití} Přebytek 2 = Přebytek 1 – Destilace konzumního alkoholu Střednědobé odhady EU27 (status quo ) Zdroj: GŘ AGRI G2

16 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 16 Cíle reformy V oblasti vína potřebujeme systém, který:  povede ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců vína v EU, k upevnění dobré pověsti jakostních vín EU jakožto nejkvalitnějších vín ve světě, opětovnému ovládnutí starých trhů a získání nových, a to jak v rámci EU, tak v celosvětovém měřítku  funguje na základě jasných, jednoduchých a účinných pravidel, která udržují rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.  zachovává nejlepší tradice vinařství v EU a upevňuje sociální a environmentální strukturu řady venkovských oblastí

17 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 17 Shrnutí  Proč je reforma nutná?  Jakým způsobem reformu provést?  Jaké bude mít dopady?  Harmonogram?

18 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 18 Konzultace probíhající déle než jeden rok Sdělení Komise červen 2006 Zainteresované subjekty, členské státy a Evropský parlament Předloha právního předpisu Komise červenec 2007 Klučení (400 000 ha) Týká se příliš velkého počtu oblastí a přidělený rozpočet je příliš velký Rizika pro zaměstnanost, životní prostředí… Zohlednění tržního zhodnocení, rozpočet na klučení může být snížen (200 000 ha) Klučení bez pravomoci členských států Je nutná pravomoc členských státůPravomoc členských států v případě výjimek Uvedena pouze podpora Je nutné zavést více opatření a peněžních prostředků 120 milionů € na třetí trhy na rozsáhlém seznamu opatření Ukončení zákazů (dovozu moštu na vinifikaci a scelování) Většina členských států a zainteresovaných stran je proti Pokračování zákazů

19 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 19 Shrnutí navržených změn První období: 2008-2013 Zrušená opatření Zachovaná a/nebo posílená opatření Restrukturalizace Destilace a veřejné skladování alkoholu Soukromé skladování Vývozní náhrady Doplněná opatření Fin. rámec čl. států Enologické postupyPolitika jakosti/ ZOOznačování Podpory na mošt a využití sacharózy Práva na výsadbu Klučení Zjednodušená opatření Rozvoj venkova Env. požadavky Propagace/informace Způsobilost révy

20 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 20 Shrnutí navržených změn Druhé období: od roku 2014 Zrušená opatření Zachovaná a/nebo posílená opatření Restrukturalizace Destilace a veřejné skladování alkoholu Doplněná opatření Fin. rámec čl. států Enologické postupyPolitika jakosti/ ZOOznačování Podpory na mošt a využití sacharózy Práva na výsadbu Klučení Zjednodušená opatření Rozvoj venkova Env. požadavky Propagace/informace Způsobilost révy Práva na výsadbu Klučení Soukromé skladování Vývozní náhrady

21 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 21 Cílená opatření Způsobilost révy Zlepšení ochrany živ. prostředí Větší flexibilita pro výrobce Všechny révy budou způsobilé = naprostá svoboda vinařů Výrobci mohou aktivovat nároky na jednotnou platbu, které již mají nebo je mohou koupit. Podmíněnost vztahující se na celý podnik

22 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 22 Cílená opatření Zrušení práv na výsadbu Zvýšení konkurenceschopnosti Snížení výrobních omezení Stávající konec platnosti 1. srpna 2010 Bude prodlouženo do 2013 v souladu s režimem klučení Případně ustanovení pro členské státy za účelem zachování pravidel omezujících vymezení oblastí a výroby vína v rámci zeměpisných označení

23 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 23 Cílená opatření Na rozhodnutí výrobce (kromě částečného omezení uplatněného čl. státy) Přitažlivější úrovně Postupně se snižující úrovně Přibližně 200 000 ha během 5 let Oblast bude způsobilá na režim jednotných plateb a obdrží nový nárok Požadavky týkající se životního prostředí Klučení Poskytnout alternativu méně konkurenceschopným výrobcům Dosáhnout rovnováhy na trhu

24 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 24 Vyklučené oblasti a navržený prozatímní režim Zdroj: AGRI C3, na 2007/2008: plánovaný rozpočet pro EU 27 je hlavně založen na odhadech FR Omezení čl. států

25 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 25 Cílená opatření Nástroje pro řízení trhu zrušené od prvního dne: Vývozní náhrady Podporování soukromého skladování vína a moštu Podpora na mošt (obohacování a hroznová šťáva) Destilace vedlejších produktů (ale zákaz úplného vylisování trvá) Destilace konzumního alkoholu Dvojúčelová destilace hroznů Nouzová destilace (nahrazená opatřeními krizového řízení) Soukromé skladování alkoholu Posílit orientaci vinařů na trh Dosáhnout rovnováhy na trhu Zrušení neúčinných intervenčních opatření > > Fondy na opatření vedoucí k lepšímu zhodnocení vynaložených prostředků

26 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 26 Destilované objemy podle 4 typů destilace Zdroj: GŘ AGRI C3

27 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 27 Cílená opatření Vypočteno na základě objektivních kritérií Daná nabídka: restrukturalizace a zachovaný program přeměny, nová podpora ve třetích zemích (vyhrazený rozpočet), nové opatření krizového řízení: pojištění sklizně nové opatření krizového řízení: vzájemné fondy nové opatření pro zelenou sklizeň Podléhá společným pravidlům, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže Předmětem vnitrostátních podpůrných programů, které jsou předkládány Komisi Fin. rámec čl. států Modernizace struktur, podpora příjmů Více subsidiarity

28 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 28 Cílená opatření Jasnější, jednodušší a a transparentnější pravidla: Flexibilnější vinifikační postupy (rychlejší přijetí po schválení čl. státy v IOVW) Ukončení používání cukru >> pouze používání moštu (bez podpory) v omezeném množství (+2 % a +1% v oblasti C). Enologické postupy, Jakost a označování, Propagace/informace Zjednodušená opatření orientovaná na spotřebitele Znovuovládnutí tržních podílů a získání nových

29 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 29 Cílená opatření Jasnější, jednodušší a transparentnější pravidla a WTO-TRIPS slučitelnost Zjednodušení systému zatřídění vín: 2 třídy: vína bez zem. označení (ZO) a vína se zem. označením Zjednodušená opatření orientovaná na spotřebitele Znovuovládnutí tržních podílů a získání nových víno bez ZO víno se ZO Stolní víno Jakostní víno s.o. ST ST se ZO CHZO CHOP Enologické postupy, Jakost a označování, Propagace/informace PGI = Protected Geographical Indication PDO = Protected Denomination of Origin

30 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 30 Cílená opatření Jasnější, jednodušší a transparentnější pravidla Pouze jeden druh označování (stejné povinné a volitelné údaje pro všechny kategorie vín) U vín bez ZO lze uvést odrůdu a rok sklizně Plně slučitelné s WTO Pravomoc Společenství Zjednodušená opatření orientovaná na spotřebitele Znovuovládnutí tržních podílů a získání nových ST JV s.o. SV SV s ZO Vína bez ZO Vína s ZO Enologické postupy, Jakost a označování, Propagace/informace

31 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 31 Stávající označování Zjednodušení označování Jakostní víno Navrhované označování Šumivé víno Stolní víno

32 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 32 Cílená opatření Podporovat propagační programy mimo EU (fin. rámec čl. států) pomocí přiděleného rozpočtu ve výši 120 mil. €/rok Informační/vzdělávací akce v rámci EU: -u vín se zeměpisným označením a jednodruhových vín, -o zodpovědné konzumaci a škodlivých následcích užívání alkoholu (60 % spolufinancování EU). Zjednodušená opatření orientovaná na spotřebitele Znovuovládnutí tržních podílů a získání nových Enologické postupy, Jakost a označování, Propagace/informace

33 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 33 Cílená opatření Současná opatření na rozvoj venkova, např.: Investice do podniků, mladí zemědělci Předčasný odchod do důchodu Zem. prostředí, ochrana krajiny, ekologické zemědělství… Investice do zpracovatelských zařízení (technické a marketingové) Investice do přeměny na jiné zemědělské činnosti Převedení fin. prostředků z prvního do druhého pilíře Fin. prostředky převedené na rozvoj venkova Modernizace struktur Ochrana místního hospodářství

34 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 34 Cílená opatření Environmentální požadavky od výroby ke zpracování (zejména eroze a kontaminace půdy, používáním přípravků na ochranu rostlin, odpadové hospodářství): Podmíněnost vztahující se všechny „aktivované“ vinařské oblasti nebo smíšená hospodářství. Podmíněnost u: restrukturalizovaných režimů plateb plateb na zelenou sklizeň prémií na klučení Normy rozvoje venkova Réva udržovaná v dobrém zemědělském a ekologickém stavu (GAEC) Uvedení požadavků Posílení ochrany životního prostředí

35 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 35 Cílená opatření Ochrana místního hospodářství Zjednodušená opatření orientovaná na spotřebitele Znovuovládnutí a získání tržních podílů Posílení orientaci vinařů na trh Dosažení rovnováhy na trhu Více subsidiarity Lepší zhodnocení vynaložených peněz Enolog. postupy, jakost a označování Propagace/informace Zrušení neúčinných intervenčních opatření Fin. rámec čl. států Klučení Zrušení práv na výsadbu Fin. prostředky převedené na rozvoj venkova Uvedení požadavků Posílení ochrany životního prostředí Zvýšení konkurenceschopnosti Snížení výrobních a zpracovatelských omezení Modernizace struktur Způsobilost révy

36 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 36 SOT s vínem historický rozpočet Celkem 1.3 miliard €/rok* Podle opatření Podle čl. států * průměr včetně EUR 10 a přistoupení RO a BG Zdroj: GŔ AGRI EAGGF

37 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 37 Rozpočet podle typu opatření (% z celkového 2009-2015) Rozpočet na víno 1.3 mld € /rok Opatření Společenství: klučení (12 %) Zvýšený národní strop (přílohy VIII a VIIIa naříz. 1782/2003) (3 %) Opatření na rozvoj venkova (regiony produkující víno) ( 21 %) Opatření čl. států (objektivní kritéria) (62 % včetně 9% na propagaci) Rozpočet SOT s vínemRozpočet přímých plateb Klučení pRVNÍPILÍŘpRVNÍPILÍŘ 2.PILÍŘ2.PILÍŘ Oddělené platby pro vyklučené oblasti Převod Zbytek (2 %)

38 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 38 Shrnutí  Proč je reforma nutná?  Jakým způsobem reformu provést?  Jaké bude mít dopady?  Harmonogram?

39 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 39 Posouzení dopadů 4 možností:  Možnost 1: zdokonalení současného stavu  Možnost 2: důkladná reforma SOT  Možnost 3: reforma SZP (přerušení vazeb)  Možnost 4: úplná deregulace

40 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 40 Dopady (1) SOUHRN DOPADŮ Současný stav Reforma HOSPODÁŘSKÉ DOPADY Tržní rovnováha Zvýšení přebytků (--) Jednodušší dosažení rovnováhy (+) Ceny Prudký propad kvůli neudržitelnosti systému (--) Krátkodobé snížení (-) Oživení po dosažení rovnováhy (+) Konkurence- schopnost Žádné zlepšení Zlepšení dané ekonomickou udržitelností, zdokonalená regulační opatření a politika propagace, zrušení práv na výsadbu (+) Ekonomika odvětví konzumního alkoholu Beze změn, ale vysoké riziko z hlediska WTO (-) Nepatrné zvýšení výrobních nákladů případné snížení poptávky (-)

41 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 41 Dopady (2) SOCIÁLNÍ DOPADY Zemědělské příjmy Postupné snížení dané neudržitelností systému (--) Krátkodobé snížení odchod nekonkurenceschopných výrobců (-) Oživení po dosažení rovnováhy (+) Zaměstnanost v zemědělství Postupné zhoršování dané neudržitelností systému (-) Krátkodobě zvýšená tendence k restrukturalizaci (-) Zlepšení díky dosažení dlouhodobé ekonomické udržitelnosti (+) Zaměstnanost v tržním řetězci s vínem a v souvisejících odvětvích Postupné zhoršování dané neudržitelností systému (-) Krátkodobě zvýšená tendence k restrukturalizaci (-) Zlepšení díky dosažení dlouhodobé ekonomické udržitelnosti (+)

42 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 42 Dopady (3) Životní prostředí Žádné zlepšení (--) Vazba mezi podmíněností podpůrných opatření a způsobilostí na RJP Posun k rozvoji venkova umožňující environmentální opatření (+) Obchod slučitelný s WTO Možné napadnutí různých opatření (--) Vyřešení většiny problémů (+) Jakost vín Bez dopadu (/) Zlepšení díky lepší tržní orientaci (+) DOPADY NA EFEKTIVIT U ŘÍZENÍ Zdraví / spotřebitel Žádné zlepšení (--) Ukončení podporování destilace na konzumní alkohol Transparentnější označování zaměřené na spotřebitele (+) ZjednodušeníŽádné zlepšení Značné zlepšení díky zrušení režimu nároků na výsadbu a komplexním tržním opatřením (+) Administrativní náklady Žádné zlepšení (--) Snížení administrativní zátěže díky zrušení režimu nároků na výsadbu a komplexním tržním opatřením (+) Subsidiarita Žádné zlepšení (--) Více flexibility ve fin. rámci čl. států a zvýšení fin. prostředků na rozvoj venkova (+) Rozpočet Větší zatížení (--) Bez dopadu (/)

43 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 43 Dopady na příjem Druhý rok reformy Zdroj: GŘ AGRI na základě FADN (FNAV/AWU = čistá přidaná hodnota hospodářství/ roční pracovní jednotka)

44 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 44 Dopady na zaměstnanost u podniků s vinicemi v roční pracovní jednotce (AWU) Zdroj: GŘ AGRI na základě FADN

45 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 45 Shrnutí  Proč je reforma nutná?  Jakým způsobem reformu provést?  Jaké bude mít dopady?  Harmonogram?

46 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 46 Harmonogram reformy  16. února 2006: Seminář o víně se zainteresovanými subjekty  22. června 2006 : Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu a zpráva o posouzení dopadů.  červen 2006/červen 2007: konzultace  4. července 2007: předloha právního návrhu přijatá Komisí  druhé pololetí 2007: vyjednávání  2008/2009: použitelnost

47 K udržitelnému odvětví vína v EU AGRI – C3 4. 7. 2007 47 Další informace http://ec.europa.eu/comm/agriculture/capreform/wine/index_en.htm Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "04/07/2007 Reforma společné organizace trhu s vínem Předloha nařízení přijatá Komisí a předložená Radě a Evropskému parlamentut."

Podobné prezentace


Reklamy Google