Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost evropské legislativy v oblasti lehkých letadel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost evropské legislativy v oblasti lehkých letadel"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost evropské legislativy v oblasti lehkých letadel
Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop na výstavě FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 23. září 2011 © LAA ČR 2011

2 Obsah Představení LAA ČR Český lehký letecký průmysl
Legislativní prostředí ČR Legislativní prostředí EU Problémy Možnosti řešení Legislativa EU a lehká letadla

3 LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky je pověřenou organizací pro certifikace, vydávání pilotních oprávnění a provoz SLZ v České republice. SLZ zahrnuje paragliding, motorový paragliding, závěsné létání, vírníky, vrtulníky, letadla řízená změnou těžiště a aerodynamicky řízená letadla. Z tohoto pohledu je v Evropě unikátní Má členů a registruje letadel a 10 000 pilotů. Legislativa EU a lehká letadla

4 Mezinárodní aktivity LAA ČR
Vstupem ČR do EU se změnil systém tvorby leteckých zákonů Pro ochranu a zachování stávajícího „komfortu“ létání se SLZ v ČR je nutné se angažovat na evropské úrovni Snahou LAA ČR je vyřešení problémů hmotnosti ať už uvnitř Dodatku II nebo vytvořením samostatné LSA kategorie. V současnosti je nutné pokusit se přenést těžiště jednání na úroveň Evropské komise. Legislativa EU a lehká letadla

5 Související aktivity LAA ČR
Trvalé sledování a ovlivňování vývoje Evropské i domácí legislativy Snaha o informovanost a zabránění negativních dopadů na aktivity LAA ČR Legislativa EU a lehká letadla

6 Související aktivity LAA ČR
Aktivní členství v EMF členství v pracovní skupině MDM032 zastoupení v EGAST Aktivní členství v EHPU Aktivní členství v komisi CIMA (FAI) Reprezentace České Republiky v pracovní podskupině Part66 (průkazy mechaniků) Aktivní účast na jednání ASTM International spolupráce na projektu HAWK/EASA AERO Friedrichshafen AeroExpo Exhibition Bitburg AirVenture Oshkosh založení LAMA EUROPE vydávání katalogů Czech Aviation Legislativa EU a lehká letadla

7 Český lehký letecký průmysl
Výroba UL a LSA Česká republika patří ve výrobě lehkých sportovní letadel (MTOM < 600kg) k Evropské špičce – společně s Německem, Itálií a Francií 20 výrobců kompletních lehkých letadel (UL a LSA) 9 výrobců dílů a komponentů pro tato letadla 11 výrobců doplňků Výroba ročně 400+ letadel, 90 % export Legislativa EU a lehká letadla

8 Český lehký letecký průmysl
Výroba techniky pro paragliding a parašutismus 6 výrobců paragliderů 6 PG výrobců doplňků Více než paraglidů ročně 70% exportu 150 zaměstnanců Legislativa EU a lehká letadla

9 Pozice ČR v lehkém letectví
Česká republika patří v oblasti výroby a používání ULL, LSA i PG ke světové špičce Legislativa EU a lehká letadla

10 Prostředí ve kterém se pohybujeme
ČESKÁ REPUBLIKA Poslanecká sněmovna ČR Senát Ministerstvo Dopravy Odbor civilního letectví Odbor infrastruktury Finanční odbor Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo obrany ÚZPLN ÚCL ŘLP Legislativa EU a lehká letadla

11 Prostředí ve kterém se pohybujeme
EVROPSKÁ UNIE Evropský Parlament Rada Evropské Unie Evropská Komise EASA - Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Nařízení (Evropské komise) 216/2008 (1592/2002) Annex II – dodatek k Nařízení 216/2008, který definuje letadla vyjmutá z pravomoci EASA, tato jsou řešena na národní úrovni pracovní skupiny EASA (MDM032, M017, atd.) Eurocontrol Legislativa EU a lehká letadla

12 Prostředí ve kterém se pohybujeme
EVROPSKÉ ORGANIZACE EAS – Europe Air Sports – reprezentuje členů 26 národních aeroklubů a: EGU – European Gliding Union EHPU – European Hang Gliding and Paragliding Union EMF – European Microlight Federation PPL/IR Europe EFLEVA – European federation light,experimental and vintage aircraft IAOPA – Mezinárodní sdružení vlastníků letadel a pilotů ECOGAS – Evropská rada pro podporu všeobecného letectví NAA – Národní letecké úřady LAMA EUROPE – Evropská asociace výrobců lehkých letadel Legislativa EU a lehká letadla

13 Organizace EU Evropský parlament – The European Parliament
Rada Evropské unie – The Council of the EU Evropská komise – The European Commission Soudní dvůr – Court of Justice Účetní dvůr – Court of Auditors Evropský hospodářský a sociální výbor - European Economic and Social Committee Výbor regionů – The Committee of the Regions Evropská centrální banka - The European Central Bank Evropská investiční banka - The European Investment Bank Legislativa EU a lehká letadla

14 Tvorba Evropských předpisů
Nařízení pro civilní letectví se vytváří v tzv. TROJÚHELNÍKU MOCI Evropská komise Commission (výkonná moc) Rada EU Council (členské státy) Evropský Parlament (přímá volba) Legislativa EU a lehká letadla

15 Tvorba Evropských předpisů
Politikové ale nerozhodují technické záležitosti, zůstávají na úrovni Základních požadavků - Essential Requirements. Vytvořili proto EASA , která navrhuje návrh přepisů a implementačních pravidel pro Evropskou komisi Evropská komise Commission (výkonná moc) Management Board EASA Poradní orgány: AGNA SSCC Rada EU Council (členské státy) Evropský Parlament (přímá volba) Legislativa EU a lehká letadla

16 EASA - Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví
V červenci 2002 rozhodla Rada Evropské Unie a EU Parlament o uplatnění společných pravidel v letectví a založila EASA. Cíle: zajistit vysokou a stejnou úroveň ochrany Evropských občanů a podporovat volný pohyb zboží, osob a služeb EASA je funkční od září 2003 EASA sídlí v Kolíně nad Rýnem v Německu V současnosti má přes 500 zaměstnanců Rozpočet 85 mil. EURO (56mil. Poplatky) Website: Legislativa EU a lehká letadla

17 Základní Nařízení (EC) 216/2008
EASA Základní Nařízení (EC) 216/2008 Základním dokumentem EASA je Nařízení (Rady a Parlamentu) 216/ jde v podstatě o letecký zákon EU Nařízení Rady a Parlamentu není převáděno do národních zákonů a uplatňuje se přímo!!!! Principy (působnost, cíle, definice) Základní požadavky (základní principy, použitelnost, letová způsobilost, ochrana prostředí, provoz a licencování, uznávání certifikátů, atd…) Organizace EASA (úkoly, vnitřní struktura, pracovní metody, finanční požadavky, závěrečná ustanovení) Legislativa EU a lehká letadla

18 Dodatek II – Annex II Nařízení 216/2008
EASA Dodatek II – Annex II Nařízení 216/2008 Definuje letadla vyňatá z působnosti Nařízení 216/2008 Paragraf (e) v současnosti de-facto definuje UL letadla bez toho, že by je přímo zmiňoval SLZ se řídí národními pravidly Legislativa EU a lehká letadla

19 Základní Nařízení - Basic Regulation AMC & Guidance Material
EASA Současná struktura předpisů Základní Nařízení - Basic Regulation Regulation (EC) 216/2008 of 20/02/2008 ER : Annexes I to V Agency Opinion Regulation (EC) 1702/2003 on Airworthiness and Environmental Certification kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací Regulation (EC) 2042/2003 on Continuing Airworthiness o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Agency Opinion Annex I (Part-M): Continuing Airworthiness Requirements Section A: Technical Requirements Section A: Application Requirements Section B: Administrative Procedures Section B: administrative Procedures Annex (Part 21) Annex II (Part-145): Maintenance Organisation Approvals Appendices: EASA forms Appendices: EASA forms Guidance Material Part 21 Certification Specifications Annex III (Part-66): Certifying Staff Agency CS , AMC & GM AMC 20 AMC 21 CS 25 CS 34 CS 36 CS E CS P CS APU CS AWO CS ETSO CS Definitions CS 22 CS 23 CS 27 CS 29 CS VLA CS VLR Annex IV (Part-147): Training Organisation Requirements Parlament a Rada EU AMC & Guidance Material Part M, 145,66,147 Evropská komise EASA Legislativa EU a lehká letadla

20 EASA Tvorba předpisů 3 typy předpisů:
Nařízení (216/2008) se Základními Požadavky (ER) přijatými Parlamentem (tvrdý zákon) Prováděcí předpisy (IR) přijaté Evropskou Komisí Certifikační Specifikace (CS), Přijatelný způsob průkazu (AMC) a Poradní a výkladový materiál (GM) přijaté EASA (měkký zákon) Legislativa EU a lehká letadla

21 Postup tvorby Nařízení
EASA Postup tvorby Nařízení Pro každou změnu Nařízení 216 (Základních Požadavků), musí EASA vydat Oznámení navrhovaného dodatku (NPA) a nebo Vyhodnocení dopadu regulace (RIA) Akcionáři (MY!) musí být konzultováni Vyhodnocení odpovědí musí provést nezávislá pracovní skupina EASA vydá Dokument odpovědí na připomínky (CRD) Akcionáři ho mohou znovu připomínkovat EASA vydá Vyjádření (návrh nového nařízení), který je předán Evropské komisi Komise vydá zprávu Radě Evropské Unie a Evropskému Parlamentu, říkající, zda souhlasí nebo odmítají návrh Pokud souhlasí je dodatek předán Radě a Parlamentu (Co- decision process) Publikace nového Nařízení v oficiálním žurnálu EU Proces se tváří demokraticky, a je velmi časově náročný! Legislativa EU a lehká letadla

22 Posloupnost tvorby předpisů
EASA Posloupnost tvorby předpisů Legislativa EU a lehká letadla

23 Současný stav – všeobecné letectví
MDM032 pracovala Byl navržen zjednodušený proces certifikace ELA 2010 proběhla studie HAWK Většina zásadních pravidel je již přijata Probíhá jejich implementace Probíhá nové kolo zlepšování Naprostá ignorace požadavků na zjednodušení Řešení pro lehké letectví v nedohlednu Systém rozděl a panuj – viz CS-LSA a DOA a POA Legislativa EU a lehká letadla

24 Nebylo cílem vyjmout ultralighty z Annexu II
Projekt HAWK/EASA – 2010 Projekt HAWK měl za úkol porovnat ultralehké předpisy v Evropě a připravit doporučení pro dohled nad procesem ELA 1 Nebylo cílem vyjmout ultralighty z Annexu II Tato doporučení budou vstupem pro pracovní skupinu BR01, která měla začít pracovat koncem 2010 – nyní se mluví o 1Q2012!!! Na semináři proběhla diskuse nad 5.variantami možného řešení Konečná zpráva byla odevzdána EASA v prosinci 2010 a byla neveřejná! Legislativa EU a lehká letadla

25 Projekt HAWK/EASA – 2010 4 dotazníky: Počáteční letová způsobilost,
Zachování letové způsobilosti, Způsobilost letového personálu, Provoz Návštěva 8 zemí v Evropě: ČR, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie,Norsko, Švédsko, Holandsko Návštěva FAA v USA (srovnání s LSA) Legislativa EU a lehká letadla

26 Projekt HAWK/EASA – 2010 Základní zjištění:
Méně regulace = Větší aktivita Více regulace = Menší aktivita V zemích, kde neexistuje národní výcvikový program je více nehod Ukazatele smrtelných nehod jsou pro ultralighty a kluzáky podobné přibližně 1.6 smrtelných nehod/1000 letadel Většina nehod souvisí s pilotními chybami, nikoliv s letadly Legislativa EU a lehká letadla

27 Projekt HAWK/EASA – 2010 Odlišný přístup FAA:
V roce 2000 si položili otázku, jaká úroveň bezpečnosti je přijatelná pro různé druhy leteckých aktivit Odpovědi jsou uvedeny v AC23 – 1309 : Očekává se, že Experimental/homebuilt neregulovaná letadla budou méně bezpečná než LSA LSA letadla jsou méně bezpečná než certifikovaná letadla všeobecného letectví (GA) Certifikovaná GA letadla jsou méně bezpečná než dopravní letadla Legislativa EU a lehká letadla

28 Navržená řešení HAWK Varianta 1 – nedělat NIC:
Předpokládá, že proběhne implementace doposud navržených změn tzn. ELA,CS-LSA, DOA, POA, LAPL, Part66 a L licence mechaniků atd Důsledek UL firmy budou postupně vtaženy do systému EASA pro DOA a ÚCL pro POA. Aplikace poplatků EASA buď jen za DOA nebo i za POA Možnost omezení provozu UL do zahraničí Likvidace průmyslu pod LAA ČR Legislativa EU a lehká letadla

29 Navržená řešení HAWK Varianta 2 – Modifikace současných návrhů pro proces ELA1: Předpokládá, že proběhne implementace doposud navržených změn tzn. ELA,CS-LSA, DOA, POA, LAPL, Part66 a L licence mechaniků atd. Současně bude navržena změna procesu ELA a základního nařízení Důsledek Vše co ve Variantě 1 + zmatek, protože se bude modifikovat něco, co ještě není ověřeno Legislativa EU a lehká letadla

30 Navržená řešení HAWK Vatianta 3 – delegování a přenesení činností EASA na Assesment body: Předpokládá, využití preambule Nařízení 1108/2009, které představuje možnost využití Assessment bodies Důsledek LAA ČR funguje na tomto principu, otázkou je jak by to fungovalo v Evropě a jaké budou podmínky pro získání tohoto statusu. Legislativa EU a lehká letadla

31 Navržená řešení HAWK Varianta 4 – Smíšený přístup:
Předpokládá, se ověření různých regulační přístupů pro letadla od MTOM 451kg do 1200kg Část pravomocí by zůstala na úrovni EU a část na národních úrovních Důsledek Není jasný Legislativa EU a lehká letadla

32 Navržená řešení HAWK Varianta 5 – Kompletní deregulace:
Předpokládá, se přesun letadel v procesu ELA1 do Annexu II Důsledek Problém certifikací v různých zemích, systém který známe. Legislativa EU a lehká letadla

33 PROBLEMATICKÉ OBLASTI
Nové navrhované evropské předpisy pro sportovní a rekreační létání jsou nepřehledné a komplikované Nezohledňují současné potřeby a ve svém důsledku mohou vést k likvidaci sportovního a rekreačního létání nejenom v ČR Jsou výhodnější pro stávající piloty, kteří jsou již v systému pod ÚCL Začnou platit nejpozději 2012 Nutné politické řešení Legislativa EU a lehká letadla

34 Identifikované problémy
Složitost navrhovaných nových EASA předpisů pro sportovní a rekreační létání Praktická spolupráce s EASA Proces ELA a předpis CS-LSA jsou jen částečným řešením Evropská LSA kategorie není shodná s US LSA Požadavky Part 21 na DOA a POA EASA poplatky a platby (fees&charges) Změna Základního nařízení EC 216/2008 je nutná v každém případě! Legislativa EU a lehká letadla

35 EASA poplatky a platby (fees&charges)
EC 593/2007 Hodinová sazba: 225 EURO Certifikace Roční poplatek: EURO Roční poplatek za držení Typového certifikátu: EURO Každá změna mimo rozsah oprávnění DOA : EURO DOA - Design Organisation Approval Jednorázový poplatek za DOA: EURO Roční poplatek za dozor: EURO POA - Production Organisation Approval Jednorázový poplatek za POA : EURO Roční poplatek za dozor : EURO Data pro organizaci s obratem < 1 milion EURO POA je nyní zatím na národní úrovni, takže tyto polatky zatím neplatí Legislativa EU a lehká letadla

36 Možné řešení - Evropská komise a EASA
Komise musí odpovědět na tyto otázky: Chcete mít v Evropě sportovní a rekreační létání? Souhlasíte s tím, že sportovní a rekreační létání potřebuje jiná pravidla než komerční dopravní letectví? Jestliže je odpověď ANO: Pověřit EASA rychlým vytvořením samostatných pravidel pro potřeby sportovního a rekreačního létání Vytvořit v rámci EASA samostatné ředitelství pro sportovní a rekreační létání Jestliže je odpověď NE: JE NUTNÉ VYMĚNIT EK Legislativa EU a lehká letadla

37 ABY TOHO NEBYLO MÁLO… Potenciální hrozby, o kterých se moc nemluví:
Rozdělení evropského vzdušného prostoru – SESAR, FAB atd. Neuvážená aplikace bezpečnostních programů určených pro dopravní letectví do oblasti sportovního a rekreačního létání – SSP, SMS atd. Nepromyšlená aplikace nových technologií pocházejících z dopravního letectví do oblasti sportovního a rekreačního letectví – ELT, povinné radiostanice s kanálovým odstupem 8,33 kHz, snižování povinné výšky a rozšiřování prostoru pro odpovídače SSR Možné zrušení našeho vojenského letectva a s tím související ochrana a využívání vzdušného prostoru ČR cizím letectvem. Pronájem našeho vzdušného prostoru pod záminkou, že si zacvičíme také – viz omezení RHINO atd. Legislativa EU a lehká letadla

38 1. Co nejdéle udržet Annex II ve stávajícím znění Co potřebujeme
Legislativa EU a lehká letadla

39 Systém bude úspěšný pouze když tyto složky budou vyvážené
Co potřebujeme 2. Co nejdříve vytvořit samostatný systém pro evropské LSA – pokud možno GLOBÁLNÍ Letová způsobilost založená na ASTM F2245 Licencování (jednoduchá zdravotní způsobilost) Provoz (jasná definice komerční činnosti) Údržba Systém bude úspěšný pouze když tyto složky budou vyvážené Legislativa EU a lehká letadla

40 3. Lobovat na všech úrovních
Co potřebujeme Lobovat na všech úrovních – jde o politický problém, nikoliv o technický problém 3. Legislativa EU a lehká letadla

41 Přejít od pasivní obrany
Co potřebujeme Změnit naše chování! Přejít od pasivní obrany k pozitivní ofenzívě! POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM! Legislativa EU a lehká letadla

42 Jinak dopadneme jako pilot na obrázku… Děkuji Vám za pozornost!
Závěr Jinak dopadneme jako pilot na obrázku… Děkuji Vám za pozornost! Pokud máte více dotazů k této problematice kontaktujte Jana Fridricha Tel OK - EASA Legislativa EU a lehká letadla


Stáhnout ppt "Budoucnost evropské legislativy v oblasti lehkých letadel"

Podobné prezentace


Reklamy Google