Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© LAA ČR 2011 Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop na výstavě FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© LAA ČR 2011 Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop na výstavě FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 © LAA ČR 2011 Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop na výstavě FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 23. září 2011

2 2  Představení LAA ČR  Český lehký letecký průmysl  Legislativní prostředí ČR  Legislativní prostředí EU  Problémy  Možnosti řešení Legislativa EU a lehká letadla

3 3  Letecká amatérská asociace České republiky je pověřenou organizací pro certifikace, vydávání pilotních oprávnění a provoz SLZ v České republice. SLZ zahrnuje paragliding, motorový paragliding, závěsné létání, vírníky, vrtulníky, letadla řízená změnou těžiště a aerodynamicky řízená letadla. Z tohoto pohledu je v Evropě unikátní Má 6 400 členů a registruje 7 900 letadel a 10 000 pilotů. Legislativa EU a lehká letadla

4  Vstupem ČR do EU se změnil systém tvorby leteckých zákonů  Pro ochranu a zachování stávajícího „komfortu“ létání se SLZ v ČR je nutné se angažovat na evropské úrovni  Snahou LAA ČR je vyřešení problémů hmotnosti ať už uvnitř Dodatku II nebo vytvořením samostatné LSA kategorie.  V současnosti je nutné pokusit se přenést těžiště jednání na úroveň Evropské komise. 4 Legislativa EU a lehká letadla

5 Trvalé sledování a ovlivňování vývoje Evropské i domácí legislativy Snaha o informovanost a zabránění negativních dopadů na aktivity LAA ČR 5 Legislativa EU a lehká letadla

6  Aktivní členství v EMF členství v pracovní skupině MDM032 zastoupení v EGAST  Aktivní členství v EHPU  Aktivní členství v komisi CIMA (FAI)  Reprezentace České Republiky v pracovní podskupině Part66 (průkazy mechaniků)  Aktivní účast na jednání ASTM International spolupráce na projektu HAWK/EASA AERO Friedrichshafen AeroExpo Exhibition Bitburg AirVenture Oshkosh založení LAMA EUROPE vydávání katalogů Czech Aviation 6 Legislativa EU a lehká letadla

7 7  Česká republika patří ve výrobě lehkých sportovní letadel (MTOM < 600kg) k Evropské špičce – společně s Německem, Itálií a Francií  20 výrobců kompletních lehkých letadel (UL a LSA)  9 výrobců dílů a komponentů pro tato letadla  11 výrobců doplňků  Výroba ročně 400+ letadel, 90 % export Výroba UL a LSA Legislativa EU a lehká letadla

8 8 Výroba techniky pro paragliding a parašutismus  6 výrobců paragliderů  6 PG výrobců doplňků  Více než 2 000 paraglidů ročně  70% exportu  150 zaměstnanců Legislativa EU a lehká letadla

9  Česká republika patří v oblasti výroby a používání ULL, LSA i PG ke světové špičce 9 Legislativa EU a lehká letadla

10 10 Poslanecká sněmovna ČR Senát Ministerstvo Dopravy Odbor civilního letectví Odbor infrastruktury Finanční odbor Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo obrany ÚZPLN ÚCL ŘLP ČESKÁ REPUBLIKA

11 11 Evropský Parlament Rada Evropské Unie Evropská Komise EASA - Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Nařízení (Evropské komise) 216/2008 (1592/2002) Annex II – dodatek k Nařízení 216/2008, který definuje letadla vyjmutá z pravomoci EASA, tato jsou řešena na národní úrovni pracovní skupiny EASA ( MDM032, M017, atd.) Eurocontrol EVROPSKÁ UNIE Legislativa EU a lehká letadla

12 12 EAS – Europe Air Sports – reprezentuje 700 000 členů 26 národních aeroklubů a: EGU – European Gliding Union EHPU – European Hang Gliding and Paragliding Union EMF – European Microlight Federation PPL/IR Europe EFLEVA – European federation light,experimental and vintage aircraft IAOPA – Mezinárodní sdružení vlastníků letadel a pilotů ECOGAS – Evropská rada pro podporu všeobecného letectví NAA – Národní letecké úřady LAMA EUROPE – Evropská asociace výrobců lehkých letadel EVROPSKÉ ORGANIZACE Legislativa EU a lehká letadla

13 13 Evropský parlament – The European Parliament Rada Evropské unie – The Council of the EU Evropská komise – The European Commission Soudní dvůr – Court of Justice Účetní dvůr – Court of Auditors Evropský hospodářský a sociální výbor - European Economic and Social Committee Výbor regionů – The Committee of the Regions Evropská centrální banka - The European Central Bank Evropská investiční banka - The European Investment Bank

14 14 Evropská komise Commission (výkonná moc) Nařízení pro civilní letectví se vytváří v tzv. TROJÚHELNÍKU MOCI Evropský Parlament (přímá volba) Rada EU Council (členské státy) Legislativa EU a lehká letadla

15 15 Politikové ale nerozhodují technické záležitosti, zůstávají na úrovni Základních požadavků - Essential Requirements. Vytvořili proto EASA, která navrhuje návrh přepisů a implementačních pravidel pro Evropskou komisi EASA Management Board Evropská komise Commission (výkonná moc) Evropský Parlament (přímá volba) Rada EU Council (členské státy) Poradní orgány: AGNA SSCC Legislativa EU a lehká letadla

16 16  V červenci 2002 rozhodla Rada Evropské Unie a EU Parlament o uplatnění společných pravidel v letectví a založila EASA.  Cíle: zajistit vysokou a stejnou úroveň ochrany Evropských občanů a podporovat volný pohyb zboží, osob a služeb  EASA je funkční od září 2003  EASA sídlí v Kolíně nad Rýnem v Německu  V současnosti má přes 500 zaměstnanců  Rozpočet 85 mil. EURO (56mil. Poplatky)  Website: www.easa.europa.euwww.easa.europa.eu EASA - Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

17 17 Základní Nařízení (EC) 216/2008  Základním dokumentem EASA je Nařízení (Rady a Parlamentu) 216/2008 - jde v podstatě o letecký zákon EU  Nařízení Rady a Parlamentu není převáděno do národních zákonů a uplatňuje se přímo!!!!  Principy (působnost, cíle, definice)  Základní požadavky (základní principy, použitelnost, letová způsobilost, ochrana prostředí, provoz a licencování, uznávání certifikátů, atd…)  Organizace EASA (úkoly, vnitřní struktura, pracovní metody, finanční požadavky, závěrečná ustanovení)

18 18 Dodatek II – Annex II Nařízení 216/2008  Definuje letadla vyňatá z působnosti Nařízení 216/2008216/2008  Paragraf (e) v současnosti de-facto definuje UL letadla bez toho, že by je přímo zmiňoval  SLZ se řídí národními pravidly

19 19 Guidance Material Part 21 Regulation (EC) 2042/2003 on Continuing Airworthiness o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Annex I (Part-M): Continuing Airworthiness Requirements Annex II (Part-145): Maintenance Organisation Approvals Annex III (Part-66): Certifying Staff Annex IV (Part-147): Training Organisation Requirements Annex (Part 21) Section A: Technical Requirements Section B: administrative Procedures Certification Specifications AMC 20 AMC 21 CS 25 CS 34 CS 36 CS E CS P CS APU CS 22 CS 23 CS 27 CS 29 CS VLA CS VLR CS AWO CS ETSO CS Definitions Section A: Application Requirements Section B: Administrative Procedures Appendices: EASA forms Základní Nařízení - Basic Regulation Regulation (EC) 216/2008 of 20/02/2008 EASA Evropská komise Agency Opinion Agency Opinion Regulation (EC) 1702/2003 on Airworthiness and Environmental Certification kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací Agency CS, AMC & GM ER : Annexes I to V AMC & Guidance Material Part M, 145,66,147 Parlament a Rada EU Současná struktura předpisů

20 20  3 typy předpisů:  Nařízení (216/2008) se Základními Požadavky (ER) přijatými Parlamentem (tvrdý zákon)  Prováděcí předpisy (IR) přijaté Evropskou Komisí  Certifikační Specifikace (CS), Přijatelný způsob průkazu (AMC) a Poradní a výkladový materiál (GM) přijaté EASA (měkký zákon) Tvorba předpisů

21 21  Pro každou změnu Nařízení 216 (Základních Požadavků), musí EASA vydat Oznámení navrhovaného dodatku (NPA) a nebo Vyhodnocení dopadu regulace (RIA)  Akcionáři (MY!) musí být konzultováni  Vyhodnocení odpovědí musí provést nezávislá pracovní skupina  EASA vydá Dokument odpovědí na připomínky (CRD)  Akcionáři ho mohou znovu připomínkovat  EASA vydá Vyjádření (návrh nového nařízení), který je předán Evropské komisi  Komise vydá zprávu Radě Evropské Unie a Evropskému Parlamentu, říkající, zda souhlasí nebo odmítají návrh  Pokud souhlasí je dodatek předán Radě a Parlamentu (Co- decision process)  Publikace nového Nařízení v oficiálním žurnálu EU  Proces se tváří demokraticky, a je velmi časově náročný! Postup tvorby Nařízení

22 22 Posloupnost tvorby předpisů

23 23  MDM032 pracovala 2006-2009  Byl navržen zjednodušený proces certifikace ELA  2010 proběhla studie HAWK  Většina zásadních pravidel je již přijata  Probíhá jejich implementace  Probíhá nové kolo zlepšování  Naprostá ignorace požadavků na zjednodušení  Řešení pro lehké letectví v nedohlednu  Systém rozděl a panuj – viz CS-LSA a DOA a POA Legislativa EU a lehká letadla

24  Projekt HAWK měl za úkol porovnat ultralehké předpisy v Evropě a připravit doporučení pro dohled nad procesem ELA 1  Nebylo cílem vyjmout ultralighty z Annexu II  Tato doporučení budou vstupem pro pracovní skupinu BR01, která měla začít pracovat koncem 2010 – nyní se mluví o 1Q2012!!!  Na semináři 19.10.2010 proběhla diskuse nad 5.variantami možného řešení  Konečná zpráva byla odevzdána EASA v prosinci 2010 a byla neveřejná! 24 Legislativa EU a lehká letadla

25 25  4 dotazníky:  Počáteční letová způsobilost,  Zachování letové způsobilosti,  Způsobilost letového personálu,  Provoz  Návštěva 8 zemí v Evropě: ČR, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie,Norsko, Švédsko, Holandsko  Návštěva FAA v USA (srovnání s LSA) Legislativa EU a lehká letadla

26 26 Základní zjištění:  Méně regulace = Větší aktivita  Více regulace = Menší aktivita  V zemích, kde neexistuje národní výcvikový program je více nehod  Ukazatele smrtelných nehod jsou pro ultralighty a kluzáky podobné  přibližně 1.6 smrtelných nehod/1000 letadel  Většina nehod souvisí s pilotními chybami, nikoliv s letadly Legislativa EU a lehká letadla

27 27 Odlišný přístup FAA:  V roce 2000 si položili otázku, jaká úroveň bezpečnosti je přijatelná pro různé druhy leteckých aktivit  Odpovědi jsou uvedeny v AC23 – 1309 :  Očekává se, že Experimental/homebuilt neregulovaná letadla budou méně bezpečná než LSA  LSA letadla jsou méně bezpečná než certifikovaná letadla všeobecného letectví (GA)  Certifikovaná GA letadla jsou méně bezpečná než dopravní letadla Legislativa EU a lehká letadla

28 28 Varianta 1 – nedělat NIC:  Předpokládá, že proběhne implementace doposud navržených změn tzn. ELA,CS-LSA, DOA, POA, LAPL, Part66 a L licence mechaniků atd Důsledek  UL firmy budou postupně vtaženy do systému EASA pro DOA a ÚCL pro POA.  Aplikace poplatků EASA buď jen za DOA nebo i za POA  Možnost omezení provozu UL do zahraničí  Likvidace průmyslu pod LAA ČR Legislativa EU a lehká letadla

29 29 Varianta 2 – Modifikace současných návrhů pro proces ELA1:  Předpokládá, že proběhne implementace doposud navržených změn tzn. ELA,CS-LSA, DOA, POA, LAPL, Part66 a L licence mechaniků atd.  Současně bude navržena změna procesu ELA a základního nařízení Důsledek  Vše co ve Variantě 1 + zmatek, protože se bude modifikovat něco, co ještě není ověřeno Legislativa EU a lehká letadla

30 30 Vatianta 3 – delegování a přenesení činností EASA na Assesment body:  Předpokládá, využití preambule Nařízení 1108/2009, které představuje možnost využití Assessment bodies Důsledek  LAA ČR funguje na tomto principu, otázkou je jak by to fungovalo v Evropě a jaké budou podmínky pro získání tohoto statusu. Legislativa EU a lehká letadla

31 31 Varianta 4 – Smíšený přístup:  Předpokládá, se ověření různých regulační přístupů pro letadla od MTOM 451kg do 1200kg  Část pravomocí by zůstala na úrovni EU a část na národních úrovních Důsledek  Není jasný Legislativa EU a lehká letadla

32 32 Varianta 5 – Kompletní deregulace:  Předpokládá, se přesun letadel v procesu ELA1 do Annexu II Důsledek  Problém certifikací v různých zemích, systém který známe. Legislativa EU a lehká letadla

33 33  Nové navrhované evropské předpisy pro sportovní a rekreační létání jsou nepřehledné a komplikované  Nezohledňují současné potřeby a ve svém důsledku mohou vést k likvidaci sportovního a rekreačního létání nejenom v ČR  Jsou výhodnější pro stávající piloty, kteří jsou již v systému pod ÚCL  Začnou platit nejpozději 2012  Nutné politické řešení Legislativa EU a lehká letadla

34  Složitost navrhovaných nových EASA předpisů pro sportovní a rekreační létání  Praktická spolupráce s EASA  Proces ELA a předpis CS-LSA jsou jen částečným řešením  Evropská LSA kategorie není shodná s US LSA  Požadavky Part 21 na DOA a POA  EASA poplatky a platby (fees&charges) 34 Změna Základního nařízení EC 216/2008 je nutná v každém případě! Legislativa EU a lehká letadla

35 35 Hodinová sazba: 225 EURO Certifikace DOA - Design Organisation Approval POA - Production Organisation Approval Roční poplatek: 6 000 EURO Roční poplatek za držení Typového certifikátu: 900 EURO Každá změna mimo rozsah oprávnění DOA : 250 EURO Jednorázový poplatek za DOA: 6 750 EURO Roční poplatek za dozor: 3 375 EURO Jednorázový poplatek za POA : 9 000 EURO Roční poplatek za dozor : 6 500 EURO Data pro organizaci s obratem < 1 milion EURO POA je nyní zatím na národní úrovni, takže tyto polatky zatím neplatí EC 593/2007 Legislativa EU a lehká letadla

36  Komise musí odpovědět na tyto otázky:  Chcete mít v Evropě sportovní a rekreační létání?  Souhlasíte s tím, že sportovní a rekreační létání potřebuje jiná pravidla než komerční dopravní letectví?  Jestliže je odpověď ANO:  Pověřit EASA rychlým vytvořením samostatných pravidel pro potřeby sportovního a rekreačního létání  Vytvořit v rámci EASA samostatné ředitelství pro sportovní a rekreační létání  Jestliže je odpověď NE:  JE NUTNÉ VYMĚNIT EK 36 Legislativa EU a lehká letadla

37 37  Potenciální hrozby, o kterých se moc nemluví:  Rozdělení evropského vzdušného prostoru – SESAR, FAB atd.  Neuvážená aplikace bezpečnostních programů určených pro dopravní letectví do oblasti sportovního a rekreačního létání – SSP, SMS atd.  Nepromyšlená aplikace nových technologií pocházejících z dopravního letectví do oblasti sportovního a rekreačního letectví – ELT, povinné radiostanice s kanálovým odstupem 8,33 kHz, snižování povinné výšky a rozšiřování prostoru pro odpovídače SSR  Možné zrušení našeho vojenského letectva a s tím související ochrana a využívání vzdušného prostoru ČR cizím letectvem.  Pronájem našeho vzdušného prostoru pod záminkou, že si zacvičíme také – viz omezení RHINO atd. Legislativa EU a lehká letadla

38 38 Co nejdéle udržet Annex II ve stávajícím znění 1. Legislativa EU a lehká letadla

39 39 Co nejdříve vytvořit samostatný systém pro evropské LSA – pokud možno GLOBÁLNÍ  Letová způsobilost založená na ASTM F2245  Licencování (jednoduchá zdravotní způsobilost)  Provoz (jasná definice komerční činnosti)  Údržba Systém bude úspěšný pouze když tyto složky budou vyvážené 2. Legislativa EU a lehká letadla

40 40 Lobovat na všech úrovních – jde o politický problém, nikoliv o technický problém 3. Legislativa EU a lehká letadla

41 41 Změnit naše chování! Přejít od pasivní obrany k pozitivní ofenzívě! POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM! Legislativa EU a lehká letadla

42 42 Jinak dopadneme jako pilot na obr á zku… Děkuji V á m za pozornost! Pokud máte více dotazů k této problematice kontaktujte Jana Fridricha fridrich@laacr.cz Tel +420 777 813 040 WWW.LAACR.CZ OK - EASA Legislativa EU a lehká letadla


Stáhnout ppt "© LAA ČR 2011 Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop na výstavě FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google