Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."— Transkript prezentace:

1 CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

2 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 2 Příprava novely autorského zákona 9. března 2011 na webu Ministerstva kultury vyhlášena veřejná konzultace k přípravě novely autorského zákona termín předání návrhů a podnětů do 30. 4. 2011 ministerstvo předložilo 3 problémové okruhy –osiřelá díla – zavedení systému jejich licencování –zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv –zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb –další náměty

3 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 3 Návrh na novelu AZ za knihovny společný návrh Národní knihovny ČR a SKIP –návaznost na podněty NK + SKIP z počátku roku 2010 –reakce na pracovní návrh ministerstva z července 2010 zadané problémy podněty z mezinárodní knihovnické obce –těžiště: fungování digitálních knihoven za rámec stávající podoby § 37 AZ (knihovní licence) podněty z činnosti skupiny pro autorské právo v knihovnách (z kontextu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na období 2011-2014 – RNDr. T. Řehák) 15 položek

4 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 4 1. Úprava výpočtu odměn u kopírovacích služeb poprvé obsaženo v pracovním návrhu novely AZ MK v červenci 2010 –podněty komerčních poskytovatelů služeb a DILIA dotazování SKIP –pro podstatnou část knihoven nevýhodné –neutrální pro knihovny s nejvyšším objemem kopírování opakovaná jednání DILIA a NK+SKIP –nepodařilo se najít a zpracovat vhodný model –článek doc. Srstky ve Čtenáři č. 7/8 (2011) stanovisko: navrhovaná změna není přijatelná –třeba počítat s dalšími jednáními –není vyloučena ani změna sazby (dosud Kč 0,20 a 0,40)

5 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 5 2. Zakotvení pojmu „osiřelé dílo“ řešení problému podstatně závisí na úpravě na úrovni EU Návrh směrnice EP a Rady EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (24. 5. 2011) –rozporné diskuse (protichůdné zájmy, a to i v rámci podnikatelského sektoru) –návrh se týká jen veřejných paměťových institucí, vzdělávacích zařízení a veřejné televize/rozhlasu zveřejněných písemností vč. zahrnuté obrazové složky filmová, zvuková, audiovizuální díla vyrobená před 31. 12. 2002 veřejnou televizí/rozhlasem obsažená v jejich archivech užití pouze sdělováním (v digitální knihovně) – netýká se zejména fotografií užití v analogové podobě (tištěných vydání) –problém „pečlivé šetření“ – ve vztahu k projektům hromadné digitalizace –představa o přijetí v roce 2012 obtížně realizovatelná vliv na přijetí novely AZ v ČR

6 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 6 3. Zakotvení pojmů „dílo, jež není komerčně dostupné“a „rozebrané vydání díla“ Rozdílné funkce těchto velmi blízkých pojmů –dílo, jež není komerčně dostupné univerzální výraz, zejména se zřetelem k digitálnímu prostředí zakotvení by usnadňovalo uzavírání smluv o užití v prostředí digitálních knihoven –rozebrané vydání díla výraz vztažený na analogovou formu užití ve formě „hmatatelných rozmnoženin“

7 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 7 4. Oprávnění zhotovovat archivní/konzervační kopie v technologicky a konzervačně odůvodněném počtu, jakož i migrovat dílo (obsah) v důsledku technologických změn na nové platformy Obvyklá odpověď, že je to zbytečné, že tato oprávnění jsou obsažena v knihovní licenci [§ 37, odst. 1 písm. a) – c) AZ] podle diskursu v jiných zemích takovou „granularizaci“ za zbytečnou nepovažujeme –viz např. návrh směrnice o „osiřelých dílech“, výslovně zakotvující oprávnění k digitalizaci, zpřístupnění, indexaci, katalogizaci, zachování nebo obnově, ačkoli analogicky by taková užití měla být kryta čl. 5, odst. 2 písm. směrnice 29/2001

8 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 8 5. Zákonná licence na terminálové zpřístupňování děl obsažených ve fondu knihoven, aby bylo možno obdobným způsobem zpřístupňovat i v ostatních knihovnách přístupných veřejnosti alespoň slovesná díla (včetně obrazové složky publikací) zúročení prostředků vynaložených na program digitalizace národní tištěné produkce 19., 20. a 21. století odměna autorovi a nakladateli (jako za výpůjčku) jde o možnost zpřístupňovat digitalizované publikace z centrálního úložiště –šlo by o aplikaci přístupu (výkladu) uplatněného v Maďarsku

9 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 9 6. Bezúplatná zákonná licence pro sdílené zpřístupňování koncovým uživatelům periodik vydávaných na území nynější ČR v období do konce roku 1989 přes podobnost s návrhem sub 5 rozdíl –není podmínka vlastnictví ve fondu –takové užití by nebylo na újmu reálnému zájmu žádného subjektu násobný rozvrat majetkových struktur vydavatelského sektoru

10 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 10 7. Zákonná licence pro knihovny na vyžádání zhotovit tiskovou rozmnoženinu vydaného notového záznamu, jenž není dostupný na trhu aplikace požadavků na zakotvení pojmů „dílo, jež je komerčně nedostupné“ a „rozebrané vydání díla“ na druhé straně – začíná se uplatňovat výklad, že kopírování volných děl nemá další limity –snad také vliv rozvoje technologie tisku not

11 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 11 8. Stanovisko k návrhu MK ČR na určení odměny za půjčování v knihovnách také nakladateli návrh DILIA –zvýšení poplatku od státu na 1 Kč NKČR/SKIP – –případné financování by nemělo jít z prostředků MK určených pro knihovny

12 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 12 9. Bezúplatná zákonná licence na zpřístupňování rozmnoženin jednak děl odevzdaných jako „elektronický povinný výtisk“ a jednak děl šířených na volném Internetu („web harvestingu“) knihovnami- příjemkyněmi povinného výtisku na místě samém, včetně sdílení mezi nimi alternativa pro případ, že by neprošel požadavek sub 5 v zájmu úspory veřejných prostředků

13 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 13 10. Odměnu za užití „osiřelých děl“ by knihovny, archivy, muzea a nevýdělečná zařízení platila až tehdy, pokud by se nositel práva o ni přihlásil podmíněno nejen přijetím směrnice, ale také shodou zainteresovaných stran na národní úrovni

14 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 14 11. Společný návrh s DILIA na oprávnění uzavírat hromadné licenční smlouvy pro knihovny (případně další subjekty, např. muzea, školy…) na zpřístupnění zdigitalizovaných (případně i born digital) slovesných a s nimi spojených výtvarných děl, u nichž neuplynula doba trvání majetkových práv, za meze zakotvené ať ve stávajícím, nebo i změněném znění § 37 např. takové zpřístupňování v rámci LAN, jež umožňuje i vzdálený přístup (byť na základě autentizace) třeba počítat s licenčními poplatky –ředitel DILIA doc. Srstka k úrovni odměn (Čtenář, 7/8 [2011])

15 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 15 12. Zákonná licence na absenční půjčování elektronických příloh tištěných publikací opakovaný (a odmítaný) návrh smluvní řešení stěží dosažitelné –nakladatelé/vydavatelé nejsou oprávněni licence udělovat –skuteční nositelé práv obtížně dosažitelní, potřeba individuálních smluv nebo v rámci agentáže

16 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 16 13. Oprávnění k získávání údajů z registru obyvatel pro Národní knihovna ČR za účelem produkce České národní bibliografie (její součásti tvorby personálních národních autorit) a budování souborného katalogu České republiky naděje (malá?) na pozitivní řešení

17 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 17 14. Rejstřík osiřelých děl by v souladu s podněty Evropské komise měl být veřejně přístupný reakce na znění pracovního návrhu MK novely AZ 2010 EK počítá s veřejnou přístupností rejstříku –projekt ARROW - http://www.arrow-net.eu/http://www.arrow-net.eu/ –za ARROW se stavějí i organizace nositelů práv

18 Z. MatušíkKnihovny současnosti, České Budějovice, 15. 9. 2011 18 Doplněk – nejde o návrh na novelu AZ Námět, aby stát při výkonu majetkových autorských práv získaných odúmrtí poskytoval „osobám uvedeným v § 37 odst. 1“ právo dílo nevýdělečně užít bezúplatně, případně aby je podrobil režimu typu Creative Commons

19 Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík zdenek.matusik@nkp.cz


Stáhnout ppt "CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google