Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Ing"— Transkript prezentace:

1 „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Ing
„Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Ing. Otakar Tuček, ředitel OJ ETU a EPR Tušimice , dne 22. března 2010

2 DNV VYHODNOTILO VARIANTU NAVRHOVANOU ČEZ KLADNĚ
provoz do roku 2035 řešení 3x250 MWe palivo zajištěno SOx: 204 tis tun NOx: 234 tis tun TZL: 10 tis tun DNV potvrzuje zlepšení životního prostředí v ÚK CO2: 107 mil tun provoz do roku 2055 řešení ??? MWe palivo není k dispozici SOx: 317 tis tun NOx: 348 tis tun TZL: 14 tis tun dle zprávy DNV není nejlepším řešením CO2: 180 mil tun Fiktivní varianta ekologických aktivistů a MŽP provoz do roku 2020 řešení 5x210 MWe palivo zajištěno SOx: 304 tis tun NOx: 362 tis tun TZL: 15 tis tun vyhovuje severočechům? CO2: 185 mil tun Nulová varianta přijatelná pro Stranu zelených Varianta ČEZ Zdraví severočechů Klima planety Varianta navrhovaná ČEZ je nejšetrnější k životnímu prostředí Ekologičtí aktivisté nechrání ani severočechy, ani Mikronésii Jde SZ o zdraví severočechů nebo jen vstup do PSP? Komentář

3 BEZ OHLEDU NA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY JE ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉ ČEZ ENVIRONMENTÁLNĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ
SOx (tis tun) CO2 (mil tun) Základní vstupy Porovnáváme 4 varianty instalace: 3x210 MWe, 32% - „nulová varianta“ 3x250 MWe KO, 40,19 %, varianta ČEZ 1x750 MWe NZ (42%) – Fiktivní varianta MŽP Předpoklady: Stávající instalace a komplexně obnovený blok s předpokládanou životností 25 let Nový zdroj s předpokládanou životností 40 let. Využití bloků na 80% kapacity, tj hodin p.a. NOx (tis tun) TZL (tis tun)

4 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Současný stav Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny inst. výkon 5 x 210 MWe účinnost 32% zátěž ovzduší v severních Čechách palivo: uhlí z lom Libouš teplo pro obyvatel v regionu zdroj poskytuje podpůrné služby pro řízení stability ES ČR zaměstnává cca 400 kmenových zaměstnanců dodávky a subdodávky desítky českých firem Životní prostředí v Severních Čechách Emise NOx, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

5 OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ UVEDENÝCH VARIANT
 Vyhovující  Neutrální  Nevyhovující Životní prostředí v Severních Čechách Zásoby uhlí Ekonomika výstavby a provozu Boj proti globálnímu oteplování Energetická bezpečnost Protikrizový dopad investic Varianta ČEZ Fiktivní alternativa MŽP Proč aktivisté tak tlačí na svou fiktivní variantu? Jejich motivace nám není jasná. Nulová varianta

6 Nevládní organizace požadují instalaci nadkritického bloku
NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NUTÍ INVESTORA DO TECHNICKY, EKONOMICKY A ENVIRONMENTÁLNĚ NEPŘIJATELNÉHO ŘEŠENÍ Pohled Proveditelnost Dopady Technický nestabilní dodávka tepla omezená schopnost poskytování PpS 50 tis obyvatel si zajistí lokální vytápění nelze poskytovat PpS v potřebném rozsahu Nevládní organizace požadují instalaci nadkritického bloku Ekonomický návratnost po min 35 letech omezená dostupnost a kvalita paliva na 25 let životnost zařízení 40 let nutnost zajistit palivo z jiných lokalit a 40 let jej dovážet do elektrárny Environmentální delší životnost by znamenala více vyprodukovaných znečišťujících látek a CO2 doprava paliva lokalita a globální klima zatíženy o 33% větším znečištěním emise z lokálního vytápění výrazně zatíží lokalitu zátěž ŽP z dopravy paliva

7 ČEZ PŘEDLOŽIL VARIANTU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, KTERÁ SPLŇUJE POŽADAVKY NA NEJLEPŠÍ DOSTUPNOU TECHNIKU PŘI RESPEKTOVÁNÍ VŠECH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK Procesní údaje proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) záměru „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ byl zahájen v polovině roku 2008 závěrečné stanovisko k tomuto procesu EIA mělo být podle zákona o EIA vydáno 4. ledna 2010 proces posuzování vlivů na životní prostředí trvá déle, než bylo možné předpokládat, což má negativní dopady na investiční přípravu stavby Technické údaje komplexní obnova 3x250 MWe Řešení splňuje požadavek integrované prevence na instalaci nejlepší dostupné techniky (BAT) dle BREF Limitující podmínky dodávka tepla pro 50 tis obyvatel dostupnost paliva v lokalitě příspěvek k zajištění energetické stability ES ČR povinnost zajištění ekonomické návratnosti investice Pokud by proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhal standardním způsobem, mělo být v tuto chvíli již vydáno stanovisko odpovědného orgánu státní správy. 7

8 REALIZACE INVESTICE V ROZSAHU 25 MLD
REALIZACE INVESTICE V ROZSAHU 25 MLD. KČ MUSÍ RESPEKTOVAT TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PARAMETRY, O KTERÝCH SE MÁ PRAVDIVĚ INFORMOVAT nevládní organizace neposkytují objektivní informace emise CO2, kterými argumentují, nijak nezhoršují životní prostředí v severních Čechách, klasické znečišťující látky zatěžující severní Čechy snižujeme o 50% nevládní organizace mystifikují o závaznosti dokumentů BREF a nutnosti do detailu naplnit požadavky BAT investovat můžeme pouze pokud je zajištěna návratnost investice. nadkritický blok v Prunéřově postavit nemůžeme. v úvahu tedy připadá pouze pokračování provozu stávajících bloků nebo jejich obnova a dosažení vyšší účinnosti a omezení emisí. každý odklad modernizace elektrárny znamená více emisí vypuštěných provozem stávajícího bloku) EIA je standardní proces založený na faktech, nikoli politické rozhodování podle politických programů a preferencí. ČEZ dosud investoval do ekologizace elektráren výrazně více než všechny ostatní společnosti (srovnání i s investice do ostatních velkých uhelných elektráren v okolí) V Tušimicích již obnova elektrárny se stejnými parametry proběhla se souhlasem MŽP

9 BACK UP

10 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny maximální snížení emisí znečišťujících látek dodržení parametrů stanovených legislativou - přísné emisní limity přispět ke zlepšení kvality ovzduší v severních Čechách zajistit stabilní dodávku tepla pro obyvatel regionu Životní prostředí v Severních Čechách Emise NOx, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

11 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny snížení emisí CO2 při respektování kvality paliva zajistit minimalizaci produkce CO2 instalací nejlepší dostupné technologie schopné spalovat uhlí z lom Libouš minimalizace spotřeby povolenek Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

12 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny minimalizovat závislost na dovozu primárních zdrojů z jiných oblastí zajištění podpůrných služeb nutných přo řízení stability elektrizační soustavy ČR zajištění bezpečné a stabilní dodávky tepla obyvatelstvu 365 dní v roce Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

13 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny omezená disponibilita paliva – 25 let snížená výhřevnost paliva – nevhodné pro nadkritické bloky zamezení zátěže životního prostředí způsobené transportem uhlí po železnici – při dopravě jsou produkovány primárně vysoké emise CO2 a NOx Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

14 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující návratnost investice společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující ekonomický provoz Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

15 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny hodnota investice 25 mld. Kč 90% firem českých 800 zaměstnanců potřebných pro realizaci modernizace zachování pracovních míst na elektrárně zachování struktury dodavatelů a subdodavatelů po modernizaci elektrárny Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v ložisku Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

16 Tyto nepravdivé informace uvádíme na správnou míru.
VARIANTA 3x250 MWe JE Z POHLEDU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NEJLEPŠÍ MOŽNÁ V rámci dokumentace EIA nebyla detailně rozpracována žádná další varianta. Nulová varianta Předkladatel považoval za samozřejmé, že není nutné zdůrazňovat environmentální parametry tzv. „nulové varianty“ (nerealizace záměru), neboť tato varianta je zjevně ta nejméně výhodná z pohledu životního prostředí Stabilita ES ČR Předkladatel nemá k dispozici žádné jiné technické řešení obnovy neboť je v lokalitě vázán nezbytností zajištění dodávky tepla pro cca obyvatel a je povinen zajistit poskytování PpS ze zdroje pro ČEPS V průběhu procesu EIA se v médiích ze strany nevládních organizací objevila řada vyjádření, která obsahují nepravdivé informace. Tyto nepravdivé informace uvádíme na správnou míru. 16

17 ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉ NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI JSME PROZKOUMALI JIŽ DÁVNO, AVŠAK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NEKOMUNIKUJÍ CELÝ SOUBOR INFORMACÍ Nevládní organizace nabízí trváním na nerealizovatelné variantě provoz elektrárny, jejíž účinnost již neodpovídá dnešním možnostem a požadavkům na efektivitu výroby energií oddálení snížení stávajících environmentálních dopadů výroby energie v elektrárně Prunéřov II v České republice zachování stávajících emisí skleníkových plynů, které se podílejí na změně klimatu po dobu dalších 25 let ČEZ nabízí komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II, která zajistí velmi významné snížení emisí zdraví a přírodě škodlivých látek do ovzduší snížení emisí skleníkových plynů , které se podílejí na změně klimatu zlepšení životního prostředí při současném zajištění dodávek elektrické a tepelné energie investici cca 25 mld. Kč, ze které budou mít z 90 % prospěch české firmy

18 POKUD BY SE MŽP NECHALO OVLIVNIT KUSÝMI A NEOBJEKTIVNÍMI ARGUMENTY NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ, BUDE ČEZ NUCEN PŘISTOUPIT K REALIZACI NULOVÉ VARIANTY Fair přístup Jsme přesvědčeni, že překrucování faktů, narušení obvyklých postupů v rámci procesu EIA a vznášení nereálných požadavků představuje zásadní ohrožení energetické bezpečnosti České republiky, neboť zásadním způsobem ohrožuje obnovu stávajících elektráren. Odbornost MŽP Doufáme, že Ministerstvo životního prostředí popře veřejně nepravdivé argumenty nevládních neziskových organizací ohledně záměru „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“. Dosažení společného cíle Doufáme, že Ministerstvo životního prostředí posoudí objektivně výhodnost záměru „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ a umožní zajistit efektivnější výrobu elektrické a tepelné energie při současném snížení dopadů na kvalitu ovzduší v České republice. Riziko S ohledem na dosavadní průběh a s ohledem na nezbytnost zodpovědného přístupu k zajištění dodávek energií přistupuje společnost ČEZ a.s. k projektové přípravě tzv. „nulové varianty“ pro případ, že komplexní obnova zdroje nebude umožněna.

19 Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí
ČEZ PŘEDLOŽIL VARIANTU, KE KTERÉ SE V RÁMCI PROCESU EIA SOUHLASNĚ VYJÁDŘILY VŠECHNY ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Zjišťovací řízení 1. posouzení Doplnění dokumentace 2. posouzení Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí červen ČEZ podává dokumentaci EIA na MŽP KÚ Ústeckého kraje se nestihlo v termínu vyjádřit červenec 2008 MŽP končí zjišťovací řízení a vrací dokumentaci k dopracování září 2008 projednání vznesených požadavků MŽP, KÚ ÚK, ČIŽP, … s ČEZ prosinec ČEZ doplňuje dokumentaci EIA a podává na MŽP únor KÚ Ústeckého kraje se vyjadřuje s dokumentací souhlasně bez potřeby doplnění dokumentace březen MŽP vrací dokumentaci k dopracování pro oblast účinnosti a soulad s BREF březen 2009 projednání záměru mezi ČEZ a KŽP březen ČEZ doplňuje dokumentaci EIA, navyšuje účinnost posudek ČVÚT o souladu navrhované varianty s BREF březen – srpen ČEZ projednává doplnění dokumentace se všemi orgány státní správy a samosprávy – MŽP, ČIŽP, KŽP, KÚ ÚK, obce a města atd. srpen – říjen MŽP posuzuje doplněnou dokumentaci EIA zpracovávají se znalecké posudky v souladu se zákonem obce, města, dohledové orgány, kraj formulují svá stanoviska prosinec MŽP pořádá veřejné projednání: všechny obce a dohledové orgány souhlasí, KÚ Ústeckého kraje neutrální, nevládní organizace proti leden MŽP marně uplynula pořádková lhůta pro vydání stanoviska projekt se stává tématem pro vládu MŽP vyhlašuje zadání dodatečného posouzení zahraniční nezávislé autoritě stanovisko dosud nevydáno

20 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část I.
Tvrzení 1. ČEZ chce instalovat „starý šrot“ odpovídající technické úrovni minulého tisíciletí apod. 2. ČEZ nesplňuje navrhovaným řešením české a evropské právní předpisy Skutečnost 1. Instalovaná technologie splňuje požadavky na nejlepší dostupnou techniku a parametry pro znečišťování ovzduší, kterými bude nové zařízení disponovat, jsou na úrovni nejpřísnějších požadovaných hodnot. Např. v případě tuhých znečišťujících látek, se kterými má Česká republika obrovské problémy v oblasti kvality ovzduší, by parametry obnovené elektrárny byly 3x přísnější, než ty zákonem běžně stanovené pro nové zdroje. 2. Předložená varianta splňuje všechny zákony České republiky i přímo platné právní předpisy Evropských společenství. Není ani pravda, že ČEZ nesplňuje „požadavky BREF“, protože žádné „požadavky BREF“ neexistují. Obsah dokumentů BREF (dokumenty, které popisují aplikaci nejlepších dostupných technik) je právně nezávazný a i v těchto dokumentech je uvedeno, že popsané případy a citované technické parametry není možné chápat jako závazné požadavky - normy.

21 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část II.
Tvrzení 3. Navrhovaná účinnost je mnohem nižší, než má být, ČEZ odmítá zvýšit účinnost o 10 % apod. 4. Pokud nedojde k obnově, bude muset být stávající zdroj odstaven a pro životní prostředí to bude nejlepší Skutečnost 3. Z dokumentů BREF vyplývá, že je možné pro nová zařízení elektráren získat čistou tepelnou účinnost ve výši %. Tato hodnota se velmi liší v závislosti na umístění elektrárny, na kvalitě uhlí a na celé řadě dalších okolností. Podle posudku zpracovaného na základě zadání Ministerstva životního prostředí, je odpovídající hodnota v případě navrženého zařízení v elektrárně Prunéřov II 40,19 %!! Je i v zájmu ČEZ, aby instalovaná technologie měla co nejvyšší účinnost s ohledem na efektivnější výrobu elektřiny a tepla. Musíme ale hledat rovnováhu mezi technickými požadavky nového zařízení a investiční náročností pořízení takového zařízení - to je i v souladu s principem aplikace nejlepších dostupných technik. 4. Žádný právní předpis nebrání stávající technologii instalované v elektrárně Prunéřov II v provozu i v dalších letech. V průběhu příštích let by stávající technologie v elektrárně Prunéřov II byla doplněna o dodatečná technická opatření ke snížení emisí znečišťujících látek (nikoliv oxidu uhličitého), která umožní provozovat tento zdroj až do vyčerpání zásob uhlí. Elektrárna by byla provozována se stávající účinností výroby energie, což se promítne v zachování stávajících emisí oxidu uhličitého.

22 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část III.
Tvrzení 5. Zvažovaná varianta bude mít negativní dopady na zdraví lidí a přírodu v ČR, navrhované řešení přinese zhoršení životních podmínek v regionu. 6. Je špatně, že ČEZ nechce instalovat nadkritický blok Skutečnost 5. Velmi přísné emisní parametry, které by nová elektrárna splňovala, zaručují, že dojde k výraznému zlepšení. Není možné, aby obnova zdroje měla negativní dopad na zdraví lidí. Díky obnově elektrárny Prunéřov II by mohlo dojít ke snížení emisí o několik desítek procent pro jednotlivé škodliviny i CO2 6. Je zcela bezprecedentní, aby kdokoliv, kromě investora, požadoval konkrétní technické řešení. Žádné právní předpisy, a už vůbec ne proces EIA, neslouží k tomu, aby kdokoliv, kdo nenese odpovědnost za investici, rozhodoval o jejím konkrétním technickém řešení. Proces EIA má pouze hodnotit dopady záměru a jeho případných variant. Řešení, které požadují nevládní organizace, by vedlo k nemožnosti zásobovat teplem 50 tisíc domácností, což by těmto domácnostem přineslo nutnost vynaložit významné finanční prostředky na pořízení vlastních zdrojů tepla a kromě toho by došlo k významnému zhoršení kvality ovzduší ve všech obcích, kde by nebylo dostupné dálkové teplo z elektráren Prunéřov.

23 POUKAZUJEME NA PRVOPLÁNOVITOST JEDNÁNÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ
Po porovnání pozornosti nevládních organizací věnované dopadu KO EPR II na životní prostředí se skutečnými problémy ochrany ovzduší v ČR se musíme ptát: „Jak vážně to myslí česká pobočka Greenpeace s ochranou životního prostředí?“ Poslední dny trpí obyvatelé na severu Moravy obrovskými koncentracemi znečištění ovzduší. Toto znečištění pro ně představuje nebezpečí ve formě akutních i chronických onemocnění


Stáhnout ppt "„Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google