Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhláška o pravidlech stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla z SZTE a „bezemisních“ zdrojů tepla Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP XXV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhláška o pravidlech stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla z SZTE a „bezemisních“ zdrojů tepla Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP XXV."— Transkript prezentace:

1

2 Vyhláška o pravidlech stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla z SZTE a „bezemisních“ zdrojů tepla Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP XXV. Seminář energetiků, 21.1.2014

3 Zákon o ochraně ovzduší  V zákoně o ochraně ovzduší již od roku 2002  Zmocnění k vydání vyhlášky nebylo dosud naplněno (zatím jen rozsudky městských soudů a NSS)  Řada zájmových skupin – komplikovaná jednání  V roce 2009 zpracován první návrh hodnocení ekonomické přijatelnosti  Od roku 2007 příprava nového zákona o ochraně ovzduší  Návrh nového zákona o ochraně ovzduší původně neobsahoval povinnost připojení k SZTE nebo využití „bezemisních“ zdrojů tepla  Primárně problém energetické koncepce  Vloženo až při projednávání ve vládě

4 Zákon o ochraně ovzduší  § 16 odst. 8 (+ odst. 9 – zmocnění)  Povinnost pro fyzické a právnické osoby při nové výstavbě nebo změně stávající stavby využívat teplo ze soustav zásobování tepelnou energií nebo ze zdrojů tepla, které nejsou stacionárními zdroji („bezemisní“ zdroje – tepelné čerpadlo, elektrokotel, solární systémy…), pokud je to pro ně ekonomicky přijatelné a technicky možné  Technická možnost a ekonomická přijatelnost se hodnotí v rámci řízení podle stavebního zákona  Obec s rozšířenou působností vydává k řízení podle stavebního zákona závazné stanovisko z hlediska svých kompetencí v oblasti ochrany ovzduší

5 Nově připravovaná právní úprava  Cíl právní úpravy – stanovit jasná pravidla a sjednotit postup při hodnocení ekonomické přijatelnosti  MŽP zřídilo meziresortní pracovní skupinu (MŽP, MPO, MMR, ERÚ, SMO, TS ČR, ADTT, ČPS, SFŽP)  Zpracován přehled nákladů investičních a provozních, které by měly být brány v potaz (vč. nákladů na údržbu a revize, měření emisí a poplatky)  Možnost využít tabelované hodnoty, nebo dokládat výši jednotlivých položek  Externality nejsou zohledňovány  Vydefinovány 3 možné varianty přístupu ke stanovení ekonomické přijatelnosti

6 Nově připravovaná právní úprava Navržené varianty:  Stanovení ekonomicky přijatelné ceny tepla na národní úrovni  Stanovení ekonomicky přijatelné tepla na regionální úrovni (kraj, okres, ORP/obec, příp. další)  Stanovení ekonomicky přijatelné ceny tepla individuálně  Co znamená „ekonomicky přijatelné“?

7 Investiční náklady  Náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost  Náklady na stavební úpravy  Náklady na kompletní zařízení zdroje tepla a související technologie, vč. nákladů na výměníky a akumulační nádobu  Náklady na zprovoznění zdroje tepla (výchozí revize, garanční měření apod.)  Náklady na vybudování/posílení plynové přípojky  Náklady na úpravy/posílení elektrické přípojky  Náklady na úpravy otopné soustavy vč. Vyregulování  Náklady na odpojení/připojení k SZTE

8 Provozní náklady  Náklady na celkovou cenu paliva pro dodávky tepla  Náklady na celkovou cenu elektřiny pro dodávky tepla  Náklady na výrobu tepla pro vytápění a teplé užitkové vody  Mzdové náklady na obsluhu/dozor zdroje tepla vč. pojištění  Náklady na teplonosné médium  Náklady na měření emisí nebo na kontrolu technického stavu a provozu  Náklady na poplatky za emise  Ostatní administrativní náklady - zpracování hlášení, statistik, vyhodnocení provozu atd.  Náklady na údržbu, servis a revize (cca. 3-5 % investičních nákladů ročně)

9 Výpočet  Doba životnosti 15 let  Diskont (kolik?)  Reálná doba návratnosti (T sd )  IN investiční výdaje projektu  Vnitřní výnosové procento (IRR)  kde: T ž doba životnosti

10 Další kroky Další postup:  Dopracování RIA  Diskuse v rámci pracovní skupiny  Zpracování věcného návrhu vyhlášky  Diskuse v rámci pracovní skupiny  Zpracování paragrafového znění  VPŘ, MPŘ  Legislativní rada vlády  Vydání vyhlášky (2015) nebo  Zapracování do novely vyhlášky č. 480/2012 Sb.

11 Novela vyhlášky č. 480/2012 Výhody:  Již zavedená povinnost hodnotit ekonomickou výhodnost  Jasně definované osoby, které mohou zpracovávat energetický posudek (energetický audit)  Hodnotí se varianty  Probíhá novelizace vyhlášky Nevýhody:  Stávající text není zcela vyhovující a dostatečně jasný  Energetický posudek je povinný až od 200 kW  Nutné doplnění zákona  Jiné cíle

12 Související problematika  ASEK  Územní energetické koncepce  Závazná stanoviska SEI  Územně plánovací dokumentace (zejména územní plány měst a obcí a stavební regulativy)  Dotační politika státu, krajů, měst a obcí

13 Děkuji za pozornost… kurt.dedic@mzp.cz


Stáhnout ppt "Vyhláška o pravidlech stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla z SZTE a „bezemisních“ zdrojů tepla Kurt Dědič o dbor ochrany ovzduší MŽP XXV."

Podobné prezentace


Reklamy Google