Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI Dana Mazancová Přednáška pro studenty FSS 7. 3. a 13. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI Dana Mazancová Přednáška pro studenty FSS 7. 3. a 13. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI Dana Mazancová Přednáška pro studenty FSS 7. 3. a 13. 3. 2012

2 P REZENTACE KE STAŽENÍ http://knihovna.fss.muni.cz http://knihovna.fss.muni.cz – sekce Výuka

3 Propagační video Západočeské univerzity v Plznivideo

4 D OPORUČENÁ LITERATURA K TÉMATU o KŘOVÁČKOVÁ, Blanka; SKUTIL, Martin. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635. o KUBÁTOVÁ, Helena; ŠIMEK, Dušan. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.

5 D OPORUČENÁ LITERATURA K TÉMATU KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. [1. české vyd.]. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706.

6 D OPORUČENÁ LITERATURA K TÉMATU o HOLOUŠOVÁ, Drahomíra; KROBOTOVÁ, Milena. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 117 s. ISBN 8024412373. o ŠIMEK, Dušan; KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. o Další tituly viz souborný katalog Alephsouborný katalog Aleph

7 I NSTRUKCE NA STRÁNKÁCH KATEDRY o Maximálně přesné vymezení tématu práce o Krátký nástin cíle práce včetně zákl. hypotézy (hypotéz) o Uvedení seznamu základní literatury http://mve.fss.muni.cz/cs/pokyny_diplom

8 I NSTRUKCE NA STRÁNKÁCH KATEDRY o Dostatek času pro vyhledání a nastudovaní příslušné literatury a sepsání práce o Vypracování konceptu závěrečné práce o Vymezení času potřebného k sepsání textu o Dodržení všech předepsaných formálních a odborných náležitostí http://mve.fss.muni.cz/cs/pokyny_diplom

9 1. T ÉMA 1 ) Zamyslet se o čem chci psát 2) Zformulovat téma nebo problém 3) Vyjádřit ho např. ve formě: –klíčových slov –předmětových hesel –myšlenkových map

10 http://www.open.ac.uk/skillsforstudy/pictures/mind-map.gif

11 http://mojosimon.wordpress.com/

12 2. B YLO UŽ NĚCO PODOBNÉHO NAPSÁNO ? o Podívat se do Souborného katalogu MU nebo Archivu závěrečných prací IS MUSouborného katalogu MU Archivu závěrečných prací IS MU o Případně na práce jiných univerzit: – Vysokoškolské kvalifikační práce Vysokoškolské kvalifikační práce – souborné katalogy (viz dále)

13 3. Z DROJE A VYHLEDÁVÁNÍ o Odborné monografie o Odborné časopisy o Sborníky o Denní tisk o CD, DVD a další o Tištěné x elektronické informační zdroje

14 TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

15 K ATALOGY KNIHOVEN o Lze prohledávat buď jednotlivě (např. Katalog MU, UK, MZK...)Katalog MU, UK,MZK...) o Nebo použít tzv. souborné katalogy - Jednotná informační brána (JIB)Jednotná informační brána (JIB) - Souborný katalog ČR (CASLIN)Souborný katalog ČR (CASLIN)

16 ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

17 E LEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE MU http://ezdroje.muni.cz/

18 E LEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE FSS http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje Každá fakultní knihovna má většinou na svých www stránkách výběr databází vhodných pro "mateřské" obory

19 K DE ZAČÍT VYHLEDÁVAT ? o Velké multioborové databáze: – Sage Journals Online – EBSCO – ProQuest – Wiley Online Library – SpringerLINK – ScienceDirect

20 EFEKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ o 14. 3. 2012 - 8:30 – 9:45 o Víte, že pro vyhledávání odborných informací slouží databáze profesionálních informací a speciální vyhledávače na internetu? o Bojujete se zadáním vyhledávacího dotazu? o Máte moc nebo naopak příliš málo vyhledaných záznamů? o Na přednášce si ukážeme správnou tvorbu vyhledávacího dotazu a techniky pokročilého vyhledávání. Poté si vše prakticky vyzkoušíme v univerzitních databázích a vyhledávačích na internetu.

21 M ETAVYHLEDÁVAČ M ETALIB o Systém pro paralelní prohledávání hlavních multioborových databází MU o http://metalib.muni.cz http://metalib.muni.cz o Více viz textový návod a video návodtextový návod a video návod

22 PORTÁL ELEKTRONICKÝCH ČASOPISŮ MU o Slouží pro ověření dostupnosti elektronické verze časopisu v univerzitních databázích o Přístup je ze stránek knihovny nebo můžete využít přímý odkaz přímý odkaz

23 E- BOOKS o Gale Virtual Reference Library Gale Virtual Reference Library o Ebrary Ebrary o OAPEN Library OAPEN Library o UNESCO - EOLSS UNESCO - EOLSS o Více viz prezentace z přednášky Od reálných stovek k virtuálním miliónům aneb dolování e-knih ve velkémOd reálných stovek k virtuálním miliónům aneb dolování e-knih ve velkém

24 D ALŠÍ ZDROJE o http://scholar.google.cz/ http://scholar.google.cz/ o http://scholar.google.com/http://scholar.google.com/ o http://books.google.cz/http://books.google.cz/ o http://books.google.com/http://books.google.com/ o http://scirus.com/http://scirus.com/ o http://www.doaj.org/http://www.doaj.org/ o http://www.intute.ac.uk/http://www.intute.ac.uk/

25 NEMÁM PLNÝ TEXT DOKUMENTU o dokument je v knihovně, ale je stále vypůjčen -E-prezenčkaE-prezenčka -Copy on DemandCopy on Demand o dokument není dostupný v žádné z (brněnských) knihoven - meziknihovní služby (MVS, MMVS)meziknihovní služby (MVS, MMVS)

26 A CO DALŠÍHO POTŘEBUJETE ? o správně citovat – citační normy a styly – více viz prezentace z přednášky Citace pro všechny případyCitace pro všechny případy o efektivně organizovat nalezené záznamy o využívat citační software – např. EndNote WebEndNote Web

27 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web Aplikace EndNote Web – www.myendnoteweb.comwww.myendnoteweb.com 1.Vytvořit si uživatelský účet (Sign Up for an account v horní částí obrazovky) 2.Vyhledání záznamů v databázi EBSCO a jejich uložení do složky (Add to folder) 3.Otevření složky (Folder view v pravé části obrazovky nebo ikonka Folder vpravo nahoře) 4.Označení záznamů, které mají být exportovány do EndNote Web (zaškrtávací políčka po levé straně záznamů)

28 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web 5.Kliknout na export (ikona papíru se zelenou šipkou nad záznamy) 6.Zvolit druhou variantu – Direct export to EndNote Web 7.Save 8.Pokud vše proběhlo úspěšně, tak budete „přelinkováni“ do aplikace EndNote Web (je zapotřebí být v ní přihlášen)

29 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web Objeví se hláška sdělující, kolik záznamů bylo naimportováno (např. Number of records imported: 2) 9.Záznamy se uloží do záložky My References – složky [Unfield]

30 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web EndNote Web lze použít pro různé databáze, import z knihovních katalogů, ruční vkládání záznamů apod. V sekci Help je manuál vysvětlující všechny možnosti této aplikace Rovněž můžete využít jiných softwarových aplikací, které jsou volně dostupné na internetu např. Zotero, Connotea, CiteULike

31 Děkuji za pozornost Dana Mazancová mazancov@fss.muni.cz infozdroje@fss.muni.cz


Stáhnout ppt "JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI Dana Mazancová Přednáška pro studenty FSS 7. 3. a 13. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google