Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI"— Transkript prezentace:

1 JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI
Dana Mazancová Přednáška pro studenty FSS 7. 3. a

2 Prezentace ke stažení – sekce Výuka

3 Propagační video Západočeské univerzity v Plzni

4 Doporučená literatura k tématu
KŘOVÁČKOVÁ, Blanka; SKUTIL, Martin. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN KUBÁTOVÁ, Helena; ŠIMEK, Dušan. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN

5 Doporučená literatura k tématu
KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. [1. české vyd.]. Nitra : Enigma, s. ISBN

6 Doporučená literatura k tématu
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra; KROBOTOVÁ, Milena. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ŠIMEK, Dušan; KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Další tituly viz souborný katalog Aleph

7 Instrukce na stránkách katedry
Maximálně přesné vymezení tématu práce Krátký nástin cíle práce včetně zákl. hypotézy (hypotéz) Uvedení seznamu základní literatury

8 Instrukce na stránkách katedry
Dostatek času pro vyhledání a nastudovaní příslušné literatury a sepsání práce Vypracování konceptu závěrečné práce Vymezení času potřebného k sepsání textu Dodržení všech předepsaných formálních a odborných náležitostí

9 1. Téma 2) Zformulovat téma nebo problém
1) Zamyslet se o čem chci psát 2) Zformulovat téma nebo problém 3) Vyjádřit ho např. ve formě: klíčových slov předmětových hesel myšlenkových map

10

11

12 2. Bylo už něco podobného napsáno?
Podívat se do Souborného katalogu MU nebo Archivu závěrečných prací IS MU Případně na práce jiných univerzit: Vysokoškolské kvalifikační práce souborné katalogy (viz dále)

13 Tištěné x elektronické informační zdroje
3. Zdroje a vyhledávání Odborné monografie Odborné časopisy Sborníky Denní tisk CD, DVD a další Tištěné x elektronické informační zdroje

14 TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

15 Katalogy knihoven Lze prohledávat buď jednotlivě (např. Katalog MU, UK, MZK...) Nebo použít tzv. souborné katalogy Jednotná informační brána (JIB) Souborný katalog ČR (CASLIN)

16 ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

17 Elektronické informační zdroje MU

18 Elektronické informační zdroje FSS
Každá fakultní knihovna má většinou na svých www stránkách výběr databází vhodných pro "mateřské" obory

19 Kde začít vyhledávat? Velké multioborové databáze:
Sage Journals Online EBSCO ProQuest Wiley Online Library SpringerLINK ScienceDirect

20 EFEKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ ODBORNÝCH INFORMACÍ
:30 – 9:45 Víte, že pro vyhledávání odborných informací slouží databáze profesionálních informací a speciální vyhledávače na internetu? Bojujete se zadáním vyhledávacího dotazu? Máte moc nebo naopak příliš málo vyhledaných záznamů? Na přednášce si ukážeme správnou tvorbu vyhledávacího dotazu a techniky pokročilého vyhledávání. Poté si vše prakticky vyzkoušíme v univerzitních databázích a vyhledávačích na internetu.

21 Metavyhledávač Metalib
Systém pro paralelní prohledávání hlavních multioborových databází MU Více viz textový návod a video návod

22 PORTÁL ELEKTRONICKÝCH ČASOPISŮ MU
Slouží pro ověření dostupnosti elektronické verze časopisu v univerzitních databázích Přístup je ze stránek knihovny nebo můžete využít přímý odkaz

23 E-books Gale Virtual Reference Library Ebrary OAPEN Library
UNESCO - EOLSS Více viz prezentace z přednášky Od reálných stovek k virtuálním miliónům aneb dolování e-knih ve velkém

24 Další zdroje http://scholar.google.cz/ http://scholar.google.com/

25 NEMÁM PLNÝ TEXT DOKUMENTU
dokument je v knihovně, ale je stále vypůjčen E-prezenčka Copy on Demand dokument není dostupný v žádné z (brněnských) knihoven meziknihovní služby (MVS, MMVS)

26 A co dalšího potřebujete?
správně citovat – citační normy a styly – více viz prezentace z přednášky Citace pro všechny případy efektivně organizovat nalezené záznamy využívat citační software – např. EndNote Web

27 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web
Aplikace EndNote Web – Vytvořit si uživatelský účet (Sign Up for an account v horní částí obrazovky) Vyhledání záznamů v databázi EBSCO a jejich uložení do složky (Add to folder) Otevření složky (Folder view v pravé části obrazovky nebo ikonka Folder vpravo nahoře) Označení záznamů, které mají být exportovány do EndNote Web (zaškrtávací políčka po levé straně záznamů)

28 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web
Kliknout na export (ikona papíru se zelenou šipkou nad záznamy) Zvolit druhou variantu – Direct export to EndNote Web Save Pokud vše proběhlo úspěšně, tak budete „přelinkováni“ do aplikace EndNote Web (je zapotřebí být v ní přihlášen)

29 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web
Objeví se hláška sdělující, kolik záznamů bylo naimportováno (např. Number of records imported: 2) Záznamy se uloží do záložky My References – složky [Unfield]

30 Export záznamů z databáze EBSCO do citačního software EndNote Web
EndNote Web lze použít pro různé databáze, import z knihovních katalogů, ruční vkládání záznamů apod. V sekci Help je manuál vysvětlující všechny možnosti této aplikace Rovněž můžete využít jiných softwarových aplikací, které jsou volně dostupné na internetu např. Zotero, Connotea, CiteULike

31 mazancov@fss.muni.cz infozdroje@fss.muni.cz
Děkuji za pozornost Dana Mazancová


Stáhnout ppt "JAK ÚSPĚŠNĚ NAPSAT ZÁVĚREČNOU PRÁCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google