Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
26. ledna 2013 VY_32_INOVACE_170217_Elektromagneticke_zareni_I_DUM ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření různých vlnových délek tvoří spektrum elektromagnetického záření (tzv. Maxwellova duha). Podle vlnových délek nebo podle frekvence rozlišujeme druhy záření. Mezi jednotlivými druhy záření není přesná hranice. Názvy záření jsou podle jeho původu. Z = 1021, E = 1018, P = 1015, směrem doprava stoupá frekvence a klesá vlnová délka záření Obr.1 dále

3 Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření je vlnění příčné, má vlastnosti vlnové (odraz, lom, interference, difrakce a polarizace) a kvantové (částicové, fotoelektrický jev). Ke svému šíření nepotřebuje žádné látkové šíření, tedy se šíří i ve vakuu. Rychlost šíření ve vakuu je c = m/s. Jde o maximální možnou rychlost, kterou se může objekt pohybovat. V látkovém prostředí se záření šíří menší rychlostí. Mezi frekvencí a vlnovou délkou platí vztah: dále

4 1. Záření gama 2. RTG záření 3. Ultrafialové záření 4. Viditelné záření

5 Záření gama značí se γ obsahuje vlnové délky λ < 10 – 12 m
vzniká v přírodě při radioaktivní přeměně atomu umělé vzniká v cyklotronech a v jaderných reaktorech vlastnosti tohoto záření studuje jaderná fyzika záření gama doprovází záření alfa a beta lze ho zeslabit vrstvou železobetonu nebo materiálem obsahujícím jádra těžkých kovů (beton o síle 6 cm jej zeslabí o 50%, olovo o síle 1 cm jej zeslabí o 50%) dále

6 Záření gama Vlastnosti a použití dále ionizuje vzduch
pro živý organismus je nebezpečné, způsobuje popáleniny, rakovinu a genové mutace používá se v defektoskopii (zjišťování vad materiálu), k hubení bakterií při sterilizaci lékařských nástrojů, ošetřování potravin, v diagnostice nemocí (technicium), v přístroji „gama nůž“ (izotop kobaltu) Obr.2 dále

7 Výbuch atomové bomby na YouTube
Záření gama Obr.3 Obr.4 Výbuch atomové bomby na YouTube zpět na obsah další kapitola

8 RTG záření dříve označované jako paprsky X (název X – Ray se dosud používá v USA) obsahuje vlnové délky v rozmezí λ = – 10-9 m dále se dělí podle vlnových délek na tvrdé, měkké a mezní vzniká v rentgenových trubicích (rentgenkách), při obloukovém a jiskrovém výboji k – katoda a – anoda X – rtg. paprsky Un – potřebné napětí Obr.5 dále

9 W.C. Röntgen na Wikipedii
RTG záření Tyto paprsky objevil náhodou při jiném pokusu v roce 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. Jako první vznikl rtg. snímek manželčiny ruky s prstenem. Obr.6 W.C. Röntgen na Wikipedii dále

10 RTG záření Vlastnosti a použití dále ionizuje vzduch a další látky
je nebezpečné pro lidský organismus, proto při práci s rtg. přístroji se užívá stínění Pb plechy a doba ozařování musí být co nejkratší používá se v lékařské diagnostice rtg. záření je pohlcováno kostmi 150x více než ve svalech na rtg. snímku jsou kosti světlejší než tkáně Používá se v počítačové tomografii (pomocí počítače se vytvoří 3D model z mnoha rtg. snímků tvrdé záření se používá k léčbě zhoubných nádorů defektoskopie dále

11 RTG záření Obr.7 CT na YouTube zpět na obsah další kapitola

12 Ultrafialové záření Vlastnosti a použití dále
obsahuje vlnové délky v rozmezí λ = 10-9 – 10-7 m pro člověka je neviditelné zdrojem jsou tělesa zahřátá na vysokou teplotu (elektrický oblouk, Slunce, rtuťové výbojky – tzv. horské slunce) Vlastnosti a použití způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve vyšších dávkách může způsobit rakovinu a zánět spojivek je pohlcováno obyčejným sklem používá se jako dezinfekční prostředek na ničení mikroorganismů při dopadu na určité látky se mění na viditelné světlo (využití při odhalovaní falešných bankovek) vyvolává luminiscenci dále

13 Ultrafialové záření dále se používá při analýze minerálů, v detektorech požáru, čištění vody a v biochemii Obr.8 zpět na obsah další kapitola

14 Viditelné záření Zdroje světla dále
obsahuje vlnové délky λ = 760 – 390 nm vyvolává v lidském oku vjem Světlo o různých frekvencích vyvolává u člověka různé vjemy, které označujeme jako barvy světla. Světelný interval je vymezen λ = 390 nm – fialová barva a λ = 790 nm – červená barva. Nejcitlivější je lidské oko na barvu žlutozelenou. Skládáním světel různých barev se zabývá kolorimetrie, její výsledy jsou důležité například pro přenos signálu barevné televize. Zdroje světla Slunce, žárovka, zářivka, záření plazmatu, oheň, oblouková lampa, laser, led diody, plynové výbojky. dále

15 Viditelné záření Obr.9 Obr.10 zpět na obsah konec

16 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, ISBN

17 CITACE ZDROJŮ Obr.1 MARTIN KOZÁK. Soubor:ElmgSpektrum.png: Wikimedia Commons [online]. 14 April 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.2 BURKHARD HF. Soubor:Gammadecay-1.jpg: Wikimedia Commons [online]. 4 April 2007 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.3 UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY. File:Castle Romeo.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 March 1954 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.4 CARY BASS. File:Radioactive.svg: Wikimedia Commons [online]. 19 January 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.5 HMILCH. File:Roentgen-Roehre.svg: Wikimedia Commons [online]. 23 December 2008 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

18 CITACE ZDROJŮ Obr.6 OLD MOONRAKER. DALŠÍ VERZE X-RAY BY WILHELM RÖNTGEN OF ALBERT VON KÖLLIKER'S HAND J. Soubor:X-ray by Wilhelm Röntgen of Albert von Kölliker's hand jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 January 1896 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.7 TOMÁŠ VENDIŠ. Soubor:Lat lebka.jpg: Wikimedia Commons [online]. 1 February 2011 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.8 WTSHYMANSKI. File:UV LED Fluoresence.jpg: Wikimedia Commons [online]. 13 October 2012 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obr.9 MATTBUCK. Soubor:Seven Sisters sunrise.jpg: Wikimedia Commons [online]. 11 November 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commosn z: Obr.10 ARMY1987. Soubor:Srgbspectrum.png: Wikimedia Commons [online]. 23 September 2006 [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commos z: Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

19 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google