Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ I. 26. ledna 2013VY_32_INOVACE_170217_Elektromagneticke_zareni_I_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ I. 26. ledna 2013VY_32_INOVACE_170217_Elektromagneticke_zareni_I_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ I. 26. ledna 2013VY_32_INOVACE_170217_Elektromagneticke_zareni_I_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Elektromagnetické záření různých vlnových délek tvoří spektrum elektromagnetického záření (tzv. Maxwellova duha). Podle vlnových délek nebo podle frekvence rozlišujeme druhy záření. Mezi jednotlivými druhy záření není přesná hranice. Názvy záření jsou podle jeho původu. Z = 10 21, E = 10 18, P = 10 15, směrem doprava stoupá frekvence a klesá vlnová délka záření Elektromagnetické záření dále Obr.1

3 Elektromagnetické záření je vlnění příčné, má vlastnosti vlnové (odraz, lom, interference, difrakce a polarizace) a kvantové (částicové, fotoelektrický jev). Ke svému šíření nepotřebuje žádné látkové šíření, tedy se šíří i ve vakuu. Rychlost šíření ve vakuu je c = 299 792 458 m/s. Jde o maximální možnou rychlost, kterou se může objekt pohybovat. V látkovém prostředí se záření šíří menší rychlostí. Mezi frekvencí a vlnovou délkou platí vztah: Elektromagnetické záření dále

4 1. Záření gama 2. RTG záření 3. Ultrafialové záření 4. Viditelné záření

5 značí se γ obsahuje vlnové délky λ < 10 – 12 m vzniká v přírodě při radioaktivní přeměně atomu umělé vzniká v cyklotronech a v jaderných reaktorech vlastnosti tohoto záření studuje jaderná fyzika záření gama doprovází záření alfa a beta lze ho zeslabit vrstvou železobetonu nebo materiálem obsahujícím jádra těžkých kovů (beton o síle 6 cm jej zeslabí o 50%, olovo o síle 1 cm jej zeslabí o 50%) Záření gama dále

6 Vlastnosti a použití ionizuje vzduch pro živý organismus je nebezpečné, způsobuje popáleniny, rakovinu a genové mutace používá se v defektoskopii (zjišťování vad materiálu), k hubení bakterií při sterilizaci lékařských nástrojů, ošetřování potravin, v diagnostice nemocí (technicium), v přístroji „gama nůž“ (izotop kobaltu) Záření gama dále Obr.2

7 Záření gama Obr.3 Výbuch atomové bomby na YouTube Obr.4 další kapitolazpět na obsah

8 dříve označované jako paprsky X (název X – Ray se dosud používá v USA) obsahuje vlnové délky v rozmezí λ = 10 -12 – 10 -9 m dále se dělí podle vlnových délek na tvrdé, měkké a mezní vzniká v rentgenových trubicích (rentgenkách), při obloukovém a jiskrovém výboji k – katoda a – anoda X – rtg. paprsky Un – potřebné napětí RTG záření dále Obr.5

9 Tyto paprsky objevil náhodou při jiném pokusu v roce 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. Jako první vznikl rtg. snímek manželčiny ruky s prstenem. RTG záření dále W.C. Röntgen na Wikipedii Obr.6

10 Vlastnosti a použití ionizuje vzduch a další látky je nebezpečné pro lidský organismus, proto při práci s rtg. přístroji se užívá stínění Pb plechy a doba ozařování musí být co nejkratší používá se v lékařské diagnostice rtg. záření je pohlcováno kostmi 150x více než ve svalech na rtg. snímku jsou kosti světlejší než tkáně Používá se v počítačové tomografii (pomocí počítače se vytvoří 3D model z mnoha rtg. snímků tvrdé záření se používá k léčbě zhoubných nádorů defektoskopie RTG záření dále

11 RTG záření Obr.7 CT na YouTube další kapitolazpět na obsah

12 obsahuje vlnové délky v rozmezí λ = 10 -9 – 10 -7 m pro člověka je neviditelné zdrojem jsou tělesa zahřátá na vysokou teplotu (elektrický oblouk, Slunce, rtuťové výbojky – tzv. horské slunce) Vlastnosti a použití způsobuje zhnědnutí kůže a produkci vitamínu D, ve vyšších dávkách může způsobit rakovinu a zánět spojivek je pohlcováno obyčejným sklem používá se jako dezinfekční prostředek na ničení mikroorganismů při dopadu na určité látky se mění na viditelné světlo (využití při odhalovaní falešných bankovek) vyvolává luminiscenci Ultrafialové záření dále

13 dále se používá při analýze minerálů, v detektorech požáru, čištění vody a v biochemii Ultrafialové záření Obr.8 další kapitolazpět na obsah

14 obsahuje vlnové délky λ = 760 – 390 nm vyvolává v lidském oku vjem Světlo o různých frekvencích vyvolává u člověka různé vjemy, které označujeme jako barvy světla. Světelný interval je vymezen λ = 390 nm – fialová barva a λ = 790 nm – červená barva. Nejcitlivější je lidské oko na barvu žlutozelenou. Skládáním světel různých barev se zabývá kolorimetrie, její výsledy jsou důležité například pro přenos signálu barevné televize. Zdroje světla Slunce, žárovka, zářivka, záření plazmatu, oheň, oblouková lampa, laser, led diody, plynové výbojky. Viditelné záření dále

15 Viditelné záření Obr.9 Obr.10 koneczpět na obsah

16 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

17 CITACE ZDROJŮ Obr.1 MARTIN KOZÁK. Soubor:ElmgSpektrum.png: Wikimedia Commons [online]. 14 April 2007 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ElmgSpektrum.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ElmgSpektrum.png Obr.2 BURKHARD HF. Soubor:Gammadecay-1.jpg: Wikimedia Commons [online]. 4 April 2007 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Gammadecay-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Gammadecay-1.jpg Obr.3 UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY. File:Castle Romeo.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 March 1954 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Castle_Romeo.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Castle_Romeo.jpg Obr.4 CARY BASS. File:Radioactive.svg: Wikimedia Commons [online]. 19 January 2006 [cit. 2013- 01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Radioactive.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Radioactive.svg Obr.5 HMILCH. File:Roentgen-Roehre.svg: Wikimedia Commons [online]. 23 December 2008 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Roentgen-Roehre.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Roentgen-Roehre.svg

18 CITACE ZDROJŮ Obr.6 OLD MOONRAKER. DALŠÍ VERZE X-RAY BY WILHELM RÖNTGEN OF ALBERT VON KÖLLIKER'S HAND - 18960123-01.J. Soubor:X-ray by Wilhelm Röntgen of Albert von Kölliker's hand - 18960123-02.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 January 1896 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/X- ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/X- ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg Obr.7 TOMÁŠ VENDIŠ. Soubor:Lat lebka.jpg: Wikimedia Commons [online]. 1 February 2011 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Lat_lebka.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Lat_lebka.jpg Obr.8 WTSHYMANSKI. File:UV LED Fluoresence.jpg: Wikimedia Commons [online]. 13 October 2012 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/UV_LED_Fluoresence.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/UV_LED_Fluoresence.jpg Obr.9 MATTBUCK. Soubor:Seven Sisters sunrise.jpg: Wikimedia Commons [online]. 11 November 2006 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commosn z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Seven_Sisters_sunrise.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Seven_Sisters_sunrise.jpg Obr.10 ARMY1987. Soubor:Srgbspectrum.png: Wikimedia Commons [online]. 23 September 2006 [cit. 2013-01-26]. Dostupné pod licencí Creative Commos z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Srgbspectrum.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Srgbspectrum.png Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

19 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ I. 26. ledna 2013VY_32_INOVACE_170217_Elektromagneticke_zareni_I_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google