Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intrauterinní sledování plodu v průběhu porodu MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intrauterinní sledování plodu v průběhu porodu MUDr. Tomáš Fait, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Intrauterinní sledování plodu v průběhu porodu MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

2 Peripartální hypoxie Hypoxicko - ischemická encefalopatie - Edukační problémy - Abnormální vývoj - Těžký handicap – azylový pobyt Smrt plodu

3 Prevence hypoxie plodů/novorozenců Centralizace porodů Zvláštní pozornost rizikovým stavům Ohrožené plody - systém „ transport in utero“ Postupy v porodnické praxi Intrapartální monitoring

4 Uteroplacentární cirkulace za kontrakce

5

6 1)KARDIOTOKOGRAFIE (CTG) 2)FETÁLNÍ PULSNÍ OXYMETRIE (FPO) 3)FETÁLNÍ ELEKTROKARDIOGRAM (STAN) 4)SALING – stanovení pH z hlavičky plodu Intrapartální monitoring

7 Kardiotokografie Sledování frekvence ozev a)UZ b mode b)Skalpová elektroda Tokometrie Přímá - intrauterinní Zevní

8 FPO PRINCIP : světlo o vlnové délce 660 mm a 920 mm proniká tkání. redukovaný hemoglobin a oxidovaný hemoglobin absorbují odlišně z rozdílu absorpce lze vypočítat saturaci O 2 v % (SpO 2 ). SpO 2 nesmí klesnout pod 30% / 10 min. (hypoxie v 50 %). Při saturaci < 10 % jde jistě o hypoxii. FPO může snížit počet císařských řezů

9 STAN ST úsek vyjadřuje změny schopnosti myokardu reagovat na hypoxii Vzestup ST - odpověď myokardu na hypoxii přísunem katecholaminů, aktivaci betareceptorů a glykolyzu v myokardu. Deprese ST – myokard nemůže odpovědět na stress a hypoxii. Deprese ST více jak 10 min = vždy patologický CTG a pH < 7,1 CTG a STAN sníží o 60% výskyt metabol. acidózy a o 25% počet operací pro fetální tíseň.

10 SALING Provedení: Branka min. 2 – 3 cm, odteklá plodová voda, zastavení v zrcadlech, incise, parafin, odběr do heparinizované kapiláry. Hodnoty pH: 7,24 – normální pH > 7.20 – 7,10 – počínající hypoxémie < 7,10 – hypoxie Těžká metabolická acidóza = pH 12 mmol/l

11 Fetální EKG Nejnovější metoda (1999) Systém STAN (analýza úseku ST) na EKG plodu Úsek ST citlivě reaguje na stres a hypoxii

12 Fetální EKG Hypoxémie – těžká forma hypoxie deprese úseku ST nebo deprese ST úseku a elevace T vlny nebo bifazický tvar úseku ST

13 Nejčastější metoda intrapartálního monitoringu Elektronické monitorování srdeční frekvence Hodnocení změn: samostatně nebo v korelaci s děložní aktivitou Kardiotokografie

14 Kardiotokografie Kardiotachogram Srdeční frekvence plodu + akustický výstup Tokogram Děložní činnost

15 Kardiotokografie Vysoká senzitivita Nízká specificita

16 CTG - typy frekvenčních změn Dlouhodobé Středně dlouhé Krátkodobé

17 Dlouhodobé frekvenční jevy Charakterizují změny bazální srdeční frekvence (BF) BF=stabilní, střední úroveň ozev plodu - trvající 5-10 minut - údery za minutu (tep/min.)

18 Normokardie BF 110-150 ú/min Lehká tachykardie BF 150-170 Těžká tachykardie BF nad 170 Lehká bradykardie BF 110-100 Těžká bradykardie BF pod 100 Typy bazální frekvence (BF)

19 Středně dlouhé frekvenční jevy přechodné zrychlení – akcelerace přechodná zpomalení- decelerace

20

21 Akcelerace přechodná zvýšení frekvence OP o 15 ú/min trvající 10 s a více Sporadické akcelerace – pohyby, akustické a mechanické podněty (mírná stresová reakce a výdej katecholaminů) Periodické akcelarace - zrychlení současně s minimálně 3 za sebou jdoucími kontrakcemi

22 Zaoblené(souhlasně s kontrakcí) (snížení uteroplacentráního průtoku) Strmé (komprese pupečníkové vény) Periodické v kombinacemi s deceleracemi (pupečníková příhoda) Periodické akcelerace

23 přechodné zpomalení frekvence OP pod úroveň bazální linie o 15 ú/min v trvání 10s a více Sporadické decelerace Periodické decelerace Decelerace

24 Hrot (spike,DIP 0) délka méně než 30 s (podráždění vagu-krátkodobá komprese při pohybu plodu Prolongované decelerace – při poklesu TK snížení uteroplacentárního průtoku ( syndrom aortokavální komprese, krevní ztráta, šok) Sporadické decelerace nezávislost na kontrakcích

25 Variabilní decelerace

26 Periodické decelerace závislost na kontrakcích Rané decelerace DIP I - Zrcadlový obraz kontrakce Susp. 1-3 dec/20 min X Patol. více 4dec/20 min. Etiologie: komprese hlavičky plodu Pozdní decelerace DIP II - Fázový posun o 20-60s za vrcholem kontrakce Etiologie: uteroplacentární insuficience

27 Variabilní decelerace Časová korelace ke kontrakci je rozdílná Periodické decelerace závislost na kontrakcích

28

29 DIP I

30 DIP II

31

32 Krátkodobé frekvenční jevy oscilace frekvence OP okolo střední úrovně 4 oscilační pásma - Pásmo undulatorní - 10-25 (norma) - Pásmo zúžené - 5-10 (spánek, léky) - Pásmo silentní „mlčící,ticho“ - 5 (hypoxie) - Pásmo saltatorní „skákavé“ – nad 25 (parciální komprese pupečníku)

33

34

35 SALTACE

36 Silence

37 Zvláštní druh variability Sinusoidní průběh oscilací – patologie Amplituda 5-15 ú/min. Trvání déle než 20 min. Chronická hypoxie plodu

38 Sinusoida

39 Koordinace a vyjádření fetální aktivity Pohybové, respirační a frekvence ozev plodu = funkce zralosti, těhotenského stáří plodu Interpretace fetálního kardiotokogramu Těhotenské stáří

40 CTG záznam 24.-32. týden těhotenství Odlišná kritéria - vyšší bazální frekvence (BF) - nižší počet reaktivních akcelerací (v 16% méně než 2 akcelerace/60 min.) Těhotenské stáří

41 Zúžení oscilací aplikace prostaglandinů, oxytocinu, kortikoidů Tachykardie peridurální analgezie a následná hypertermie, neznamená hypoxii Léky podané matce

42 Intrapartální CTG Fyziologický obraz Více než 2 akcelerace/20 min. (reaktivní záznam) BF 110-150 ú/min. Amplituda oscilací 5-25 ú/min.

43

44 Chybění akcelerací více 40 min. BF 150-170, BF 110 – 100 při nepřítomnosti decelerací Amplituda oscilací - 5-10 déle 40 min (při nepřítomnosti decelerací) Zvýšená amplituda oscilací (OP více 25) Přechodná krátkodobá bradykardie (méně 100 – 3 min, méně 80 - 2 min) Variabilní decelerace (pokles o méně než 60 – méně než 60 sec) Intrapartální CTG - Suspektní obraz

45 BF méně 100, 170 Amplituda oscilací 5 déle než 40 min Závažné opakující se rané, pozdní či variabilní decelerace Nepohyblivá BF bez oscilací s malými deceleracemi po kontrakci (DIP I) Sinusoidní oscilace Intrapartální CTG Patologický obraz

46 Partus praematurus ( zejména před 34.týdnem) Hypoxie /acidóza zvyšuje pravděpodobnost vzniku RDS a krvácení do CNS. Zvýšená pozornost

47 Abnormita BF Oligohydramnion Postmaturita Suspektní záznam Aplikace oxytocinu nebo prostaglandinů Abnormální polohy Kontinuální CTG

48 Interní choroby matky – diabetes mellitus Infekce, chorionamniitis II. doba porodní Kontinuální CTG

49 „ falešná pozitivita“ – patologický výsledek u fyziologického porodu – zbytečná intervence „ falešná negativita“ – normální výsledek u patologického porodu – zvýšená peroinatální morbidita a mortalita Kardiotokografie

50 Fetální pulzní oxymetrie Přímé intrauterinní měření Kontinuální monitorování Neinvazivní monitorování Vysoká specifická detekce intrauterinní hypoxie

51 Vyhodnocení poměru koncentrace oxyhemoglobinu (O2Hb) k součtu oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu (Hb) Fetální pulzní oxymetrie

52 Měření frakce světla, které prochází tkáněmi se dvěma rozdílnými vlnovými délkami. Oxyhemoglobin absorbuje relativně více infračerveného světla okolo 920 nm Deoxyhemoglobin absorbuje relativně více červeného světla okolo 650 nm Fetální pulzní oxymetrie

53 Kontakt s kůží plodu Dnes volně umístěný senzor, jehož tvar respektuje zakřivení hlavičky plodu Zhoršená kvalita signálu Porodní nádor, mekónium Fetální pulzní oxymetrie

54 I. doba porodní SpO2 59% ± 10% II. doba porodní SpO2 53% ± 10% Výhoda: výsledky i při srdečních arytmiích plodu, kdy CTG lze obtížně interpretovat Fetální pulzní oxymetrie

55 Vysoká specificita při diagnóze hypoxie plodu Snížení frekvence císařských řezů (dle CTG dg.) Bezpečnost - Činnost při pokročilém porodním nálezu Cena přístroje Cena senzorů – jednorázové použití Fetální pulzní oxymetrie +

56 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Intrauterinní sledování plodu v průběhu porodu MUDr. Tomáš Fait, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google