Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA. 2 Fyzika 2 – ZS_4 Vlnová optika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA. 2 Fyzika 2 – ZS_4 Vlnová optika."— Transkript prezentace:

1 1 Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA

2 2 Fyzika 2 – ZS_4 Vlnová optika

3 3 Fyzika 2 – ZS_4 Základní pojmy

4 4 Fyzika 2 – ZS_4 ( FOTONY )

5 5 Fyzika 2 – ZS_4

6 6

7 7 →

8 8 Změny vektoru E při odrazu a lomu na rozhraní normály (  k rovině dopadu) tečné složky (v rovině dopadu) →

9 9 Fyzika 2 – ZS_4

10 10 Fyzika 2 – ZS_4

11 11 Fyzika 2 – ZS_4 INTERFERENCE

12 12 Fyzika 2 – ZS_4

13 13 Fyzika 2 – ZS_4

14 14 Fyzika 2 – ZS_4

15 15 Fyzika 2 – ZS_4

16 16 Fyzika 2 – ZS_4 Poznámka: maximum NULTÉHO řádu je v ose paprsku

17 17 Fyzika 2 – ZS_4 Interference na TENKÉ vrstvě

18 18 Fyzika 2 – ZS_4 )*: viz odrazy při stojatém vlnění v F1

19 19 Fyzika 2 – ZS_4

20 20 Fyzika 2 – ZS_4

21 21 Fyzika 2 – ZS_4

22 22 Fyzika 2 – ZS_4

23 23 Fyzika 2 – ZS_4 Newtonovy kroužky – uspořádání pokusu

24 24 Fyzika 2 – ZS_4 Newtonovy kroužky – skutečný obraz

25 25 Fyzika 2 – ZS_4 INTERFEROMETRY

26 26 Fyzika 2 – ZS_4

27 27 Fyzika 2 – ZS_4

28 28 Fyzika 2 – ZS_4 Bez natočení zrcátek vůči sobě (v poloze přesně kolmo) by se pouze periodicky střídalo světlo a tma v celé ploše okuláru. Přesné určení maxima ztmavení je pro lidské oko nemožné. Naopak, posun proužku přes nějaký ukazatel je velmi přesně odečitatelný.

29 29 Fyzika 2 – ZS_4

30 30 Fyzika 2 – ZS_4 Typický představitel interferometru s vícenásobným odrazem Obdobné uspořádáni se využívá u laseru

31 31 Fyzika 2 – ZS_4 DIFRAKCE

32 32 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční obrazec na kruhovém otvoru

33 33 Fyzika 2 – ZS_4 Při průchodu světla malým otvorem se na stínítku objeví mimo hlavní světelnou stopu ještě sada koncentrických tmavých a světlých kroužků s klesající intenzitou a... šířka štěrbiny, λ.... vlnová délka světla sinθ na kruhovém otvoru

34 34 Fyzika 2 – ZS_4 Nalezení polohy minima (P 1 – prvý tmavý kruh) a maxima (P 0 ) (minimum)

35 35 Fyzika 2 – ZS_4 Pro první tmavý kroužek (minimum) platí, že se paprsky r 1 a r 2 setkají v bodu P 1 v protifázi, tedy posunuty o ±λ/2 a/2.sinθ = λ/2  a. sinθ = λ ( obecně pro další kroužky: a. sinθ = m λ, kde m = ±1,2,3,....), tedy sinθ = ± m.λ/a = S-B = a/2. sinθ sinθ = S-B/N-S

36 36 Fyzika 2 – ZS_4 a... šířka štěrbiny

37 37 Fyzika 2 – ZS_4

38 38 Fyzika 2 – ZS_4 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body a)splývají b)právě rozlišitelné c)dobře rozlišitelné

39 39 Fyzika 2 – ZS_4 Omezení rozlišitelnosti difrakcí pro dva blízké body

40 40 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční MŘÍŽKA

41 41 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakční mřížka je vždy tvořena dokonale opticky rovnou plochou, do které se vyryjí ekvidistantní (stejně vzdálené) zářezy ostrým hrotem. Štěrbiny pro průchod (odraz) světla tvoří vždy neporušená část plochy mezi vrypy. (jako optická mřížka se chová např. CD disk)

42 42 Fyzika 2 – ZS_4 Mřížky rozlišujeme na „na průchod světla“ – tvořené skleněnou planparalelní deskou s vrypy a „na odraz“, tvořené obvykle vysoce leštěnou kovovou zrcadlovou plochou s vrypy. Mřížky „na odraz“ jsou výhodnější, mají menší absorpci světla a menší disperzi – používají se hlavně v astronomii na spektrální analýzu světla hvězd.

43 43 Fyzika 2 – ZS_4

44 44 Fyzika 2 – ZS_4 HOLOGRAM

45 45 Fyzika 2 – ZS_4 HOLOGRAFIE – hologram

46 46 Fyzika 2 – ZS_4

47 47 Fyzika 2 – ZS_4 Difrakce X – paprsků

48 48 Fyzika 2 – ZS_4

49 49 Fyzika 2 – ZS_4 (bude odvozeno níže) – BRAGGOVA rovnice

50 50 Fyzika 2 – ZS_4 Aby oba paprsky interferovaly ve fázi (maximum), musí být navíc Δl = m.λ (m = 1,2,3,.....)  2d. sinθ = m.λ (m = 1,2,3,...) Braggova rovnice

51 51 Fyzika 2 – ZS_4

52 52 Fyzika 2 – ZS_4 Polarizace světla

53 53 Fyzika 2 – ZS_4 Světlo = elmg. vlna

54 54 Fyzika 2 – ZS_4

55 55 Fyzika 2 – ZS_4

56 56 Fyzika 2 – ZS_4

57 57 Fyzika 2 – ZS_4

58 58 Fyzika 2 – ZS_4 Konec vlnové optiky


Stáhnout ppt "1 Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA. 2 Fyzika 2 – ZS_4 Vlnová optika."

Podobné prezentace


Reklamy Google