Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s výchovnými poradci na Kongresových dnech výchovného poradenství Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ Úřad práce ČRÚřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s výchovnými poradci na Kongresových dnech výchovného poradenství Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ Úřad práce ČRÚřad."— Transkript prezentace:

1 Setkání s výchovnými poradci na Kongresových dnech výchovného poradenství Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ Úřad práce ČRÚřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Královékrajská pobočka v Hradci Králové pracoviště Jičín Havlíčkova 56, 506 01 Jičín tel.: 950 122 348 e-mail: zdenka.prochazkova@jc.mpsv.cz zdenka.prochazkova@jc.mpsv.cz

2 „Quo vadis“ IPS ? Žije !

3 Co potřebují výchovní poradci vědět ? 1.Jak dopadlo hodnocení IPS v Analýze z roku 2011 ? 2.Jaké je nyní postavení IPS ve struktuře ÚP ČR? 3.Jak najít poradce IPS na webu ? 4.Zda a jaké služby budou zachovány? Jejich objem ? 5.Jak nyní vypadají služby IPS v Královéhradeckém kraji ? 6.Jakou roli bude IPS moci hrát v systému kariérového poradenství? 7.Co poradce IPS nabízí školám navíc ?

4 1.Bilancování IPS po 15 ti letech Žije !

5 Závěry studie NVF o IPS Popsání IPS a jeho fungování  Metodický pokyn MPSV č. 10/93 o Zřizování informačních a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce - od ledna 1994 IPS zřízena jako integrální součástí oddělení poradenství.  Metodicky jejich činnost upravila tzv. Koncepce- činnost informační a poradenská.  Zahrnuje individuální, skupinové a specializované poradenství.  Poskytuje široký okruh informací.  Cílové skupiny : žáci ZŠ, studenti, jejich rodiče, mladiství na TP, dospělí uchazeči o zaměstnání, další zájemci o informace o vzdělávání související s volbou a změnu profese a kariérovým poradenstvím.  Spolupráce s dalšími subjekty-školami, hospodářskou komorou, zaměstnavateli, stát. i soukromými subjekty.  V IPS na všech úřadech práce v ČR pracovalo v listopadu 2010 celkem 143 pracovníků.  Kvalifikace těchto pracovníků-70 % má terciální vzdělání, více jak 50 % magisterský stupeň VŠ. Doporučení pro jejich rozvoj  Zachovat a udržet alespoň ve stávajícím stavu, posílit vliv vůči veřejnosti, více prostoru pro drop- outs a dospělé na TP, vytvořit novou metodiku práce a používat moderní postupy, věnovat se propagaci činností, lépe vzdělávat poradce, udržovat dobré vztahy spolupráce, aspirovat na široce pojaté centrum kariérového poradenství. Obavy trvají Dobrá pověst

6 Stav IPS a zaměření činností  1993 otevřeny 2 pilotní IPS  1994 další fáze zřizování IPS  celkem na 77 úřadech a 6 pobočkách  143 pracovníků  70 % z nich má terciální vzdělání  80 % délku praxe nad 2 roky  více jak 50 % IPS má nejméně 2 místnosti  většina IPS vybavena výpočetní a prezentační technikou a připojením k internetu  1993 otevřeny 2 pilotní IPS  1994 další fáze zřizování IPS  celkem na 77 úřadech a 6 pobočkách  143 pracovníků  70 % z nich má terciální vzdělání  80 % délku praxe nad 2 roky  více jak 50 % IPS má nejméně 2 místnosti  většina IPS vybavena výpočetní a prezentační technikou a připojením k internetu  poskytování skupinového a individuálního poradenství a také poradenstvím „na dálku“ (po telefonu či e-mailu) k volbě a změně profese, k uplatnění na TP-“ kariérové poradenství“ Cílové skupiny:  žáci ZŠ a jejich rodiče  studenti SŠ  absolventi škol  dospělí nezaměstnaní uchazeči  zájemci o další vzdělávání z řad veřejnosti  zájemci o kariérové poradenství ke změně profese  poskytování skupinového a individuálního poradenství a také poradenstvím „na dálku“ (po telefonu či e-mailu) k volbě a změně profese, k uplatnění na TP-“ kariérové poradenství“ Cílové skupiny:  žáci ZŠ a jejich rodiče  studenti SŠ  absolventi škol  dospělí nezaměstnaní uchazeči  zájemci o další vzdělávání z řad veřejnosti  zájemci o kariérové poradenství ke změně profese

7 2.Změny uspořádání a fungování ÚP po 1.4.2011  zřízen centralizovaný ÚP ĆR- GŘ v Praze- krajská pracoviště a síť kontaktních pracovišť  změna v nastavení pracovních pozic- referenti-chybí informace o náplni práce těchto pracovníků navenek- referent zaměstnanosti IV pod KrP=bývalý pracovník IPS  výrazné snížení počtu pracovníků a tlak na jejich další snížení ( srpen 2012)  řízení veškerých činností z úrovně kraje-nutnost četných cest a pohybu dokladů  tendence k sjednocování činností, postupů, metodik  nutnost zvládat větší objemy práce KrP Královéhradeckého kraje: ředitel ÚP –Mgr. Martin Horák vedoucí referátu zaměstnanosti a poradenství je PhDr. Jana Sýkorová  podpora kariérového poradenství  snaha udržet rozsah dosud poskytovaných poradenských služeb  vstřícný postoj ke vzdělávání poradců  velmi dobré metodické vedení  snaha zapojovat se do činností ovlivňujících budoucí podobu služeb a IPS  nové trendy a aktivity

8 Postavení IPS v nově koncipovaném ÚP ČR

9

10

11 Bude odkaz na jednotlivá pracoviště- upřesnění nabídky?

12

13 4.Služby IPS pro ZŠ V roce 2011 v IPS v Jičíně zachován objem besed pro ZŠ–cca 30-33 Bylo poskytováno individuální poradenství jednotlivcům-zájmové dotazníky v kombinaci s porad. rozhovorem a poskytováním informací o oborech a školách-COMDI nelze, není jak zaplatit Proběhla možná poslední výstava STUDENT-36 středních škol, návštěvnost dobrá, většinou individuální návštěvy žáků a rodičů Distribuce Atlasů a CD probíhá, nyní problém s náběhem nového informačního systému-neumí zatím oblast volby povolání Zapůjčování video a DVD-služby zatím zachovány, zajišťuji sama Setkávání s výchovnými poradci a pedagogy-2-3 x ročně při schůzce s PPP, na výstavě STUDENT, při projektech Volby povolání, v prostorách IPS jinde i návštěvy škol, setkání s rodiči Náchod- „info-schůzka“ pro rodiče Rychnov-Oborové dny v IPS Poskytování informací z trhu práce a o uplatnitelnosti pracovníkům škol

14

15 Výstava STUDENT a její budoucnost  XVI. ročník-organizačně zajistily 2 pracovnice  Pozváno 36 škol-účast 35  Souběžně výstava příležitostí pro dospělé-malý zájem veřejnosti!  Expozice škol na vysoké úrovni, SŠ zaplatí za propagaci ročně až 70 000,-Kč, u nás ZDARMA!  Další výstavy –viz www.atlasskolstvi.czwww.atlasskolstvi.cz  Většina výstav pořádána komerčně-náklady škol rostou  zjišťována zpětná vazba od výchovných poradců ZŠ a SŠ formou dotazníku- 100% zájem o zachování rozsahu a zaměření služeb!

16 Příprava na povolání-volba studia Jaké existují obory, stupně vzdělání, školy ? Co se naučím ? Jaké kompetence získám ? Jaké profese budu moci vykonávat kvalifikovaně ?

17 Vzdělání a povolání Pokuste se čarami k následujícím povoláním přiřadit potřebný stupeň vzdělání. Stanovte si vlastní pořadí, která povolání by Vám nejlépe vyhovovala a pak se podívejte, jakého vzdělání byste museli dosáhnout. kuchařvyučení advokát sekretářkamaturita architekt účetní vysoká škola kadeřník

18 Co chci ? Co zvládnu ? Vyučit se +méně biflování a dostatek praxe - úzký okruh prací a příbuzných profesí -méně všeobecných znalostí/ALE-mohu doplnit nástavbou + větší záběr vzdělání-mohu si vybrat, měnit +více všeobecných znalostí +praxe jako u vyučení +mohu pokračovat na VŠ Maturita s vyučením (L) Mít maturitu - mnoho náročného učení, + širší uplatnění ve skupině povolání -méně praktických činností/žádná praxe mohu pokračovat k VŠ

19 5.Služby pro SŠ  V tomto kalendářním roce v JC -cca 40 prezentací pro SŠ  Dle požadavků lze i Práce v zahraničí nebo testování COMDI G-ověřování v bezplatném režimu-vhodné pro 2.roč. gymnázia, bezplatně včetně poradenství  Střední školy obeslány nabídkou a je možné se objednávat telefonicky, e-mailem,  Individuální poradenství průběžně- v HK zkoušejí objednávky přes internetový zvací systém  Většina IPS preferuje prezentace ve vlastních prostorách, někde však vyjíždějí do škol ( Náchod, Trutnov)

20 Obsah besedy Jak si hledat zaměstnání Co dělat v případě, že zaměstnání nenaleznu Informace z trhu práce možnosti studia, zahraničí data nezaměstnanosti, požadavky zaměstnavatelů, volná pracovní místa, sebeprezentace – písemná, pohovor, evidence na ÚP - pravidla Úřad práce Náchod

21 Evropská dobrovolná služba Jedná se o dobrovolnou (neplacenou) práci pro neziskové Organizace v zahraničí, ALE.. Co vše pro tebe bude zajištěno? - předodjezdová příprava, školení před odjezdem a po příjezdu - bude ti hrazeno ubytování, stravování, pojištění -navíc budeš dostávat kapesné! -můžeš si vybrat v jaké oblasti chceš působit lepší šance po návratu na trhu práce nová zkušenost Pas mládeže (dokument uznávající tvoji zkušenost z EDS) zde nalezneš další info a kontakty: www.mladezvakci.cz

22 Data nezaměstnanosti k 31. 12. Česká republika 201120102009 491 958176 004 527 728 okres Náchod201120102009 Počet uchazečů: 4153 4720 4551 Počet VPM 230 292 300 Počet Uoz/VPM 18 16 15 absolventi+mlad. 292 269276 z toho mladiství 56 41 54

23 o Student po posledním ročníku SŠ má ze zákona hrazené pojištění celý červenec a srpen o Zdravotní pojištění - po celou dobu evidence Sociální pojištění - 1 rok z celé evidence + podpůrčí doba o Nárok na PvN - za poslední 2 roky 12 měs. účasti na důchodovém pojištění: o Do evidence nelze vstoupit během pracovní neschopnosti …www.studentskefinance.cz DPP Není odváděno DP DPČ nad 2500Kč výdělku je odváděno HPP Je odváděno DP Výpověď ze strany zaměstnavatele 2 měs. = 65% výdělku 2 měs. = 50% 1 měs. = 45% Výpověď ze strany zaměstnance / dohodou 5 měs. = 45% výdělku

24 o Zběhlost v cizích jazycích o Zběhlost v používání výpočetní techniky o Ochota učit se o Adaptabilita a flexibilita o Zběhlost v zacházení s informacemi o Nést zodpovědnost o Komunikační schopnosti o Schopnost řešit problém, rozhodovat se, týmové práce, vést o Čtení a porozumění pracovním instrukcím o Práce s čísly při pracovním uplatnění ProfesníKlíčové

25 Vyšší než průměr EUve Francii (10,1 %)v Maďarsku (10,4 %)v Bulharsku (10,8 %) v Portugalsku a na Slovensku (13,3 %) v Irsku (14,3 %) ve Španělsku (22,9 %) v EU….9,9 %v ČR…. 6,5 % Nižší než v ČR v Rakousku (3,9 %) v Lucembursku a Nizozemsku (5,0 %) v Německu (5,5 %)ve Finsku (6,2 %)na Maltě (6,3 %) o Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen nebo červenec byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR)

26 Jméno, příjmení: Dobromil Šikovný Kontaktní údaje: U lesa 1, 321 00 Velké Pláně dobromil.sikovny@centrum.cz 606 505 404 Datum narození: 29. 2. 1993 Místo narození: Velké Pláně Vzdělání: 2008 – 2012 Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové -Obor: Technické lyceum -Maturitní zk.: Čj, Aj, M, Informační a výpočetní technologie Obhajoba maturitní práce z předmětu Fy Kurzy: Výcvik ze vševojskové přípravy Výcvik OP ZHN (ochrana proti zbraním hromadného ničení) Kurz sebeobrany CAD systémy Praxe: 7/2010 – 8/2010 Letní tábor mladých hasičů, Bílá u Třeboně - vedoucí 15. členné skupiny dětí ve věku 10 – 12 let 7/2009 Lidl, Moravská Třebová - pozice: skladník – evidence příjmu a výdeje zboží, ekologická likvidace odpadu Ostatní údaje: Jazykové znalosti: Aj – středně pokročilý ŘP sk. B, C PC – uživatelská znalost Microsoft Office, CAD Zdravotní průkaz Zbrojní průkaz Zájmy: 1999 – dosud Člen klubu dobrovolných hasičů Velké Pláně Japonská bojová umění a kultura Horolezectví, jízda na kole, plavání Co mohu nabídnout: cílevědomost, vytrvalost, odpovědnost, schopnost organizovat práci, dobrá fyzická kondice Reference: Mgr. Jarmila Kubíčková, třídní učitelka na VSŠ v Moravské Třebové, tel. 603 159 456 Ve Velkých Pláních dne 30.6.2012 Dobromil Šikovný Dobromil Šikovný … evidenci na ÚP neuvádím …vždy v PC formě, na bílém papíru …rozsah max. 2 strany A4, jednostranně …první a poslední info zaujme

27 Obsah besedy a cíl -4.roč.SOŠ  ÚP ČR-představení instituce  Studium ? Práce ? Jaká ? Kde? Kdy? Co chci a mohu?  Kariérové poradenství-kdy, kde, proč a jak  Informace, které se mohou hodit-seznámení se základními pojmy a daty  Možnosti ISTP-JOB-TIP-Jaká pozice ?  Možnosti testů profesní orientace-ukázka testů-pracovní typ a COMDI C1  Informace o dalším vzdělávání–VOŠ + VŠ –celoživotní -kritéria výběru  1letá studia jazyků, přípravné kurzy s/ bez akreditace, jiné aktivní možnosti pro překlenutí období  Pracovní uplatnění v oboru studia, jinde-v ČR-pozice, nabídka, požadavky zaměstnavatelů  Přestávka ?  Kompetence uchazeče o zaměstnání  Pasivní/aktivní chování uchazeče při hledání práce  CV jako reklama  Pravidla pro sebe-prezentaci -ukázka pohovoru  Evidence na ÚP-pravidla, co nezanedbat  Dotazy, možnost objednávky na individuální poradenství

28 Možnosti testů profesní orientace Používané samoobslužné programy a zdroje profesní diagnostika COMDI B,C,G (A) www.profesni-orientace.cz ISTP- JOB -TIP www.cvonline.cz/new_test/ceq.php www.mamenato.cz www.budoucnostprofesi.cz www.infoabsolvent.cz www.eu-dat.cz www.atlasskolstvi.cz www.neflakamse.cz www.vysokeskoly.cz www.spi.pt/free/interactive-tool/CZ

29 Kolik budu vydělávat ?

30 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků Požadavky: Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou), Směnnost: Turnusové služby, Úvazek: Plný, Trvání prac. poměru: od 2011-10-01 do 2012-09-29 Poznámky: PRO NAŠI POBOČKU V HRADCI KRÁLOVÉM PŘIJMEME PRODEJCE POPIS POZICE PRODEJCE - s úsměvem na tváři aktivně navazuje komunikaci se zákazníkem - informuje o zboží, možnostech financování a lhůtách dodání - uzavírá kupní smlouvy a zodpovídá za jejich správnost - pečuje o svěřený úsek jako o vlastní majetek POŽADUJEME - minimálně odborné vyučení bez maturity (výuční list) - trestní bezúhonnost - Aj/NJ výhodou - zkušenost s prodejem (prodej v oblasti nábytku výhodou) - orientaci na zákazníka - výborné komunikační dovednosti, schopnost obchodní argumentace - časovou flexibilitu - samostatnost, spolehlivost NABÍZÍME - zázemí silné mezinárodní společnosti - po zkušební době motivující provizní systém odměňování - zaškolení a zapracování - možnost kariérního růstu Váš životopis pošlete na hradec@asko.net Než nám pošlete svůj životopis, zajděte se podívat do naší prodejny. DO PŘEDMĚTU E- MAILU UVEĎTE PROSÍM NÁZEV POZICE A LOKALITU, DO NÍŽ SE HLÁSÍTE. Zaměstnavatel: ASKO - NÁBYTEK, spol. s r.o., Rašínova třída, Hradec Králové, 500 02, Kontakt: Kontakt Hradec Králové, Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků Požadavky: Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou), Směnnost: Turnusové služby, Úvazek: Plný, Trvání prac. poměru: od 2011-10-01 do 2012-09-29 Poznámky: PRO NAŠI POBOČKU V HRADCI KRÁLOVÉM PŘIJMEME PRODEJCE POPIS POZICE PRODEJCE - s úsměvem na tváři aktivně navazuje komunikaci se zákazníkem - informuje o zboží, možnostech financování a lhůtách dodání - uzavírá kupní smlouvy a zodpovídá za jejich správnost - pečuje o svěřený úsek jako o vlastní majetek POŽADUJEME - minimálně odborné vyučení bez maturity (výuční list) - trestní bezúhonnost - Aj/NJ výhodou - zkušenost s prodejem (prodej v oblasti nábytku výhodou) - orientaci na zákazníka - výborné komunikační dovednosti, schopnost obchodní argumentace - časovou flexibilitu - samostatnost, spolehlivost NABÍZÍME - zázemí silné mezinárodní společnosti - po zkušební době motivující provizní systém odměňování - zaškolení a zapracování - možnost kariérního růstu Váš životopis pošlete na hradec@asko.net Než nám pošlete svůj životopis, zajděte se podívat do naší prodejny. DO PŘEDMĚTU E- MAILU UVEĎTE PROSÍM NÁZEV POZICE A LOKALITU, DO NÍŽ SE HLÁSÍTE. Zaměstnavatel: ASKO - NÁBYTEK, spol. s r.o., Rašínova třída, Hradec Králové, 500 02, Kontakt: Kontakt Hradec Králové,

31 Publikace pro žáky-Atlasy, CD  Letos distribuce Atlasů a CD pro každého žáka  www.atlasskolstvi.cz www.atlasskolstvi.cz  www.infoabsolvent.cz www.infoabsolvent.cz  Atlasy pro nabídku VOŠ a VŠ-budou na IPS k dispozici v počtu 2ks-jen zápůjčka, již není hrazeno z MPSV  Zatím ještě byla placena aktualizace publikace Raabe, Poradce k volbě povolání  Omezení hrozilo i ISTP a JOB-TIPu  Vybavenost stagnuje, KrP HK nákup testů

32 Zapojení ÚP do akcí TVD Zajišťuje 3. rokem ÚP na úrovni kraje- zřízena pracovní skupina-vždy 2 lidé na okrese nesou tíhu organizace, sponzoruje krajský úřad, AIVD zaštítí Program vloni bohatší, některé akce se opakovaly, některé vhodné pro středoškoláky- EURES, Dobrovolnictví Prezentují se i střední školy, které vzdělávají dospělé: SPOŠKA, SPŠ Jičín, MAJA MB, SŠ Lomnice nad P. Zveme všechny učitele a zaměstnance škol!

33

34

35 6.Jak tedy do budoucna bude vypadat role IPS ? Skupinové poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání Individuální poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání Individuální poradenství k dalšímu vzdělávání pro veřejnost Skupinové a individuální poradenství pro žáky ZŠ Skupinové a individuální poradenství pro žáky SŠ

36 Sekundární služby Primární služby žák

37 7.STOP DROPOUT! Cílem týmu Learning4Life je nabídnout metodiku všem školním psychologům a kvalifikovaným výchovným poradcům v ČR, kariérním poradcům ÚP ČR, kteří se setkávají s dospívajícími v období, kdy lze podchytit různé aspekty rizika, které by mohlo vést k tomu, že školní docházku předčasně přeruší. V současnosti metodiku StopDropout nebo její části aktivně využívají tři střední školy a dva poradenské odbory úřadů práce v České republice, a to v rámci zkušební aplikace metodiky. Learning4Life zažádalo o akreditaci školení v metodice StopDropout v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výchovní poradci a školní psychologové by tak měli mít šanci se novou metodiku krok za krokem naučit a to včetně doprovodných seminářů a supervize ve vedení holistického poradenského rozhovoru. První kurzy nad rámec projektu, který byl úspěšně dokončen v roce 2011, začnou na jaře roku 2012. Více informací o kurzu na office@learning4life.e office@learning4life.e Spolupráce v KHK navázána na Rychnovsku, poradci IPS sledují.

38 Co poradce IPS má navíc ?  Detailní znalost kvalifikačních nároků profesí s konkretizací na místní trh práce.  Schopnost na konkrétních příkladech, datech přiblížit žákům, studentům, dospělým situaci na TP a vést je k využívání těchto věcí v jejich kariérovém rozhodování.  Zkušenost s obvyklými problémy osob při ztrátě zaměstnání a modely chování, které vedou k obtížím v kariérním životě.  Přístup k datům a informacím z první ruky-propojování stránky přípravy na povolání s potřebami praxe a chodu života.  Odstup- poradce není zatížen znalostí minulosti žáka, studenta, ovlivněn „úspěšností“ nebo „projevy chování“ žáka, studenta ve škole.

39 PODĚKOVÁNÍ Za dobrou a milou spolupráci, za pozvání sem, za Vaši práci v oblasti kariérového poradenství a Vaši pozornost ! Mgr.Zdeňka Procházková


Stáhnout ppt "Setkání s výchovnými poradci na Kongresových dnech výchovného poradenství Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ Úřad práce ČRÚřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google