Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ"— Transkript prezentace:

1 Setkání s výchovnými poradci na Kongresových dnech výchovného poradenství
Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ Úřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové pracoviště Jičín Havlíčkova 56,   Jičín tel.:  348

2 „Quo vadis“ IPS ?         Žije !

3 Co potřebují výchovní poradci vědět ?
Jak dopadlo hodnocení IPS v Analýze z roku 2011 ? Jaké je nyní postavení IPS ve struktuře ÚP ČR? Jak najít poradce IPS na webu ? Zda a jaké služby budou zachovány? Jejich objem ? Jak nyní vypadají služby IPS v Královéhradeckém kraji ? Jakou roli bude IPS moci hrát v systému kariérového poradenství? Co poradce IPS nabízí školám navíc ?

4 1.Bilancování IPS po 15 ti letech
        Žije !

5 Závěry studie NVF o IPS Popsání IPS a jeho fungování
Doporučení pro jejich rozvoj Dobrá pověst         Metodický pokyn MPSV č. 10/93 o Zřizování informačních a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce - od ledna 1994 IPS zřízena jako integrální součástí oddělení poradenství. Metodicky jejich činnost upravila tzv. Koncepce-činnost informační a poradenská. Zahrnuje individuální, skupinové a specializované poradenství. Poskytuje široký okruh informací. Cílové skupiny : žáci ZŠ , studenti, jejich rodiče, mladiství na TP, dospělí uchazeči o zaměstnání, další zájemci o informace o vzdělávání související s volbou a změnu profese a kariérovým poradenstvím. Spolupráce s dalšími subjekty-školami, hospodářskou komorou, zaměstnavateli, stát. i soukromými subjekty. V IPS na všech úřadech práce v ČR pracovalo v listopadu 2010 celkem 143 pracovníků. Kvalifikace těchto pracovníků-70 % má terciální vzdělání, více jak 50 % magisterský stupeň VŠ. Zachovat a udržet alespoň ve stávajícím stavu, posílit vliv vůči veřejnosti, více prostoru pro drop- outs a dospělé na TP, vytvořit novou metodiku práce a používat moderní postupy, věnovat se propagaci činností, lépe vzdělávat poradce, udržovat dobré vztahy spolupráce, aspirovat na široce pojaté centrum kariérového poradenství . Obavy trvají

6 Stav IPS a zaměření činností
1993 otevřeny 2 pilotní IPS 1994 další fáze zřizování IPS celkem na 77 úřadech a 6 pobočkách 143 pracovníků 70 % z nich má terciální vzdělání 80 % délku praxe nad 2 roky více jak 50 % IPS má nejméně 2 místnosti většina IPS vybavena výpočetní a prezentační technikou a připojením k internetu poskytování skupinového a individuálního poradenství a také poradenstvím „na dálku“ (po telefonu či u) k volbě a změně profese, k uplatnění na TP-“ kariérové poradenství“ Cílové skupiny: žáci ZŠ a jejich rodiče studenti SŠ absolventi škol dospělí nezaměstnaní uchazeči zájemci o další vzdělávání z řad veřejnosti zájemci o kariérové poradenství ke změně profese

7 2.Změny uspořádání a fungování ÚP po 1.4.2011
 zřízen centralizovaný ÚP ĆR- GŘ v Praze- krajská pracoviště a síť kontaktních pracovišť změna v nastavení pracovních pozic- referenti-chybí informace o náplni práce těchto pracovníků navenek- referent zaměstnanosti IV pod KrP=bývalý pracovník IPS výrazné snížení počtu pracovníků a tlak na jejich další snížení ( srpen 2012) řízení veškerých činností z úrovně kraje-nutnost četných cest a pohybu dokladů tendence k sjednocování činností, postupů, metodik nutnost zvládat větší objemy práce KrP Královéhradeckého kraje: ředitel ÚP –Mgr. Martin Horák vedoucí referátu zaměstnanosti a poradenství je PhDr. Jana Sýkorová podpora kariérového poradenství snaha udržet rozsah dosud poskytovaných poradenských služeb vstřícný postoj ke vzdělávání poradců velmi dobré metodické vedení snaha zapojovat se do činností ovlivňujících budoucí podobu služeb a IPS nové trendy a aktivity

8 Postavení IPS v nově koncipovaném ÚP ČR

9

10

11 Bude odkaz na jednotlivá pracoviště-upřesnění nabídky?

12

13 4.Služby IPS pro ZŠ V roce 2011 v IPS v Jičíně zachován objem besed pro ZŠ–cca 30-33 Bylo poskytováno individuální poradenství jednotlivcům-zájmové dotazníky v kombinaci s porad. rozhovorem a poskytováním informací o oborech a školách-COMDI nelze, není jak zaplatit Proběhla možná poslední výstava STUDENT-36 středních škol, návštěvnost dobrá, většinou individuální návštěvy žáků a rodičů Distribuce Atlasů a CD probíhá, nyní problém s náběhem nového informačního systému-neumí zatím oblast volby povolání Zapůjčování video a DVD-služby zatím zachovány, zajišťuji sama Setkávání s výchovnými poradci a pedagogy-2-3 x ročně při schůzce s PPP, na výstavě STUDENT, při projektech Volby povolání, v prostorách IPS jinde i návštěvy škol, setkání s rodiči Náchod- „info-schůzka“ pro rodiče Rychnov-Oborové dny v IPS Poskytování informací z trhu práce a o uplatnitelnosti pracovníkům škol

14

15 Výstava STUDENT a její budoucnost
XVI. ročník-organizačně zajistily 2 pracovnice Pozváno 36 škol-účast 35 Souběžně výstava příležitostí pro dospělé-malý zájem veřejnosti! Expozice škol na vysoké úrovni, SŠ zaplatí za propagaci ročně až ,-Kč, u nás ZDARMA! Další výstavy –viz Většina výstav pořádána komerčně-náklady škol rostou zjišťována zpětná vazba od výchovných poradců ZŠ a SŠ formou dotazníku- 100% zájem o zachování rozsahu a zaměření služeb!

16 Příprava na povolání-volba studia Jaké existují obory, stupně vzdělání, školy ?
Jaké kompetence získám ? Jaké profese budu moci vykonávat kvalifikovaně ? Co se naučím ?

17 Vzdělání a povolání Pokuste se čarami k následujícím povoláním přiřadit potřebný stupeň vzdělání. Stanovte si vlastní pořadí, která povolání by Vám nejlépe vyhovovala a pak se podívejte, jakého vzdělání byste museli dosáhnout. kuchař vyučení advokát sekretářka maturita architekt účetní vysoká škola kadeřník

18 Co chci ? Co zvládnu ? Vyučit se Mít maturitu -mnoho náročného učení,
+méně biflování a dostatek praxe - úzký okruh prací a příbuzných profesí -méně všeobecných znalostí/ALE-mohu doplnit nástavbou Mít maturitu -mnoho náročného učení, + širší uplatnění ve skupině povolání -méně praktických činností/žádná praxe mohu pokračovat k VŠ + větší záběr vzdělání-mohu si vybrat, měnit +více všeobecných znalostí +praxe jako u vyučení +mohu pokračovat na VŠ Maturita s vyučením (L)

19 5.Služby pro SŠ V tomto kalendářním roce v JC -cca 40 prezentací pro SŠ Dle požadavků lze i Práce v zahraničí nebo testování COMDI G-ověřování v bezplatném režimu-vhodné pro 2.roč. gymnázia, bezplatně včetně poradenství Střední školy obeslány nabídkou a je možné se objednávat telefonicky, em, Individuální poradenství průběžně- v HK zkoušejí objednávky přes internetový zvací systém Většina IPS preferuje prezentace ve vlastních prostorách, někde však vyjíždějí do škol ( Náchod, Trutnov)

20 Obsah besedy možnosti studia, zahraničí
Jak si hledat zaměstnání Co dělat v případě, že zaměstnání nenaleznu Informace z trhu práce možnosti studia, zahraničí data nezaměstnanosti, požadavky zaměstnavatelů, volná pracovní místa, sebeprezentace – písemná, pohovor, evidence na ÚP - pravidla Úřad práce Náchod

21 Evropská dobrovolná služba
Jedná se o dobrovolnou (neplacenou) práci pro neziskové Organizace v zahraničí, ALE.. Co vše pro tebe bude zajištěno? - předodjezdová příprava, školení před odjezdem a po příjezdu - bude ti hrazeno ubytování, stravování, pojištění navíc budeš dostávat kapesné! můžeš si vybrat v jaké oblasti chceš působit lepší šance po návratu na trhu práce nová zkušenost Pas mládeže (dokument uznávající tvoji zkušenost z EDS) zde nalezneš další info a kontakty:

22 Data nezaměstnanosti k 31. 12.
Česká republika okres Náchod Počet uchazečů: Počet VPM Počet Uoz/VPM absolventi+mlad z toho mladiství

23 Užitečné info Student po posledním ročníku SŠ má ze zákona hrazené pojištění celý červenec a srpen Zdravotní pojištění - po celou dobu evidence Sociální pojištění - 1 rok z celé evidence + podpůrčí doba Nárok na PvN - za poslední 2 roky 12 měs. účasti na důchodovém pojištění: Do evidence nelze vstoupit během pracovní neschopnosti Výpověď ze strany zaměstnavatele 2 měs. = 65% výdělku 2 měs. = 50% 1 měs. = 45% Výpověď ze strany zaměstnance / dohodou 5 měs. = 45% výdělku DPP Není odváděno DP DPČ nad 2500Kč výdělku je odváděno HPP Je odváděno DP

24 Žádané kompetence Zběhlost v cizích jazycích
Profesní Klíčové Zběhlost v cizích jazycích Zběhlost v používání výpočetní techniky Ochota učit se Adaptabilita a flexibilita Zběhlost v zacházení s informacemi Nést zodpovědnost Komunikační schopnosti Schopnost řešit problém, rozhodovat se, týmové práce, vést Čtení a porozumění pracovním instrukcím Práce s čísly při pracovním uplatnění

25 Míra nezaměstnanosti v zemích EU 30.11.2011
v EU….9,9 % v ČR…. 6,5 % Nižší než v ČR v Rakousku (3,9 %) v Lucembursku a Nizozemsku (5,0 %) v Německu (5,5 %) ve Finsku (6,2 %) na Maltě (6,3 %) Vyšší než průměr EU ve Francii (10,1 %) v Maďarsku (10,4 %) v Bulharsku (10,8 %) v Portugalsku a na Slovensku (13,3 %) v Irsku (14,3 %)  ve Španělsku (22,9 %) Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen nebo červenec byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR)

26 Životopis …vždy v PC formě, na bílém papíru
Jméno, příjmení: Dobromil Šikovný Kontaktní údaje: U lesa 1, Velké Pláně Datum narození: Místo narození: Velké Pláně Vzdělání: 2008 – 2012 Vojenská SŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové Obor: Technické lyceum Maturitní zk.: Čj, Aj, M, Informační a výpočetní technologie Obhajoba maturitní práce z předmětu Fy Kurzy: Výcvik ze vševojskové přípravy Výcvik OP ZHN (ochrana proti zbraním hromadného ničení) Kurz sebeobrany CAD systémy Praxe: 7/2010 – 8/2010 Letní tábor mladých hasičů, Bílá u Třeboně - vedoucí 15. členné skupiny dětí ve věku 10 – 12 let 7/2009 Lidl, Moravská Třebová - pozice: skladník – evidence příjmu a výdeje zboží, ekologická likvidace odpadu Ostatní údaje: Jazykové znalosti: Aj – středně pokročilý ŘP sk. B, C PC – uživatelská znalost Microsoft Office, CAD Zdravotní průkaz Zbrojní průkaz Zájmy: 1999 – dosud Člen klubu dobrovolných hasičů Velké Pláně Japonská bojová umění a kultura Horolezectví , jízda na kole, plavání Co mohu nabídnout: cílevědomost, vytrvalost, odpovědnost, schopnost organizovat práci, dobrá fyzická kondice Reference: Mgr. Jarmila Kubíčková, třídní učitelka na VSŠ v Moravské Třebové, tel Ve Velkých Pláních dne Dobromil Šikovný Dobromil Šikovný … evidenci na ÚP neuvádím …vždy v PC formě, na bílém papíru …rozsah max. 2 strany A4, jednostranně …první a poslední info zaujme

27 Obsah besedy a cíl -4.roč.SOŠ
ÚP ČR-představení instituce Studium ? Práce ? Jaká ? Kde? Kdy? Co chci a mohu? Kariérové poradenství-kdy, kde, proč a jak Informace, které se mohou hodit-seznámení se základními pojmy a daty Možnosti ISTP-JOB-TIP-Jaká pozice ? Možnosti testů profesní orientace-ukázka testů-pracovní typ a COMDI C1 Informace o dalším vzdělávání–VOŠ + VŠ –celoživotní -kritéria výběru 1letá studia jazyků, přípravné kurzy s/ bez akreditace, jiné aktivní možnosti pro překlenutí období Pracovní uplatnění v oboru studia, jinde-v ČR-pozice, nabídka, požadavky zaměstnavatelů Přestávka ? Kompetence uchazeče o zaměstnání Pasivní/aktivní chování uchazeče při hledání práce CV jako reklama Pravidla pro sebe-prezentaci -ukázka pohovoru Evidence na ÚP-pravidla, co nezanedbat Dotazy, možnost objednávky na individuální poradenství

28 Možnosti testů profesní orientace Používané samoobslužné programy a zdroje
profesní diagnostika COMDI B,C,G (A) ISTP- JOB -TIP

29 Kolik budu vydělávat ?

30 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků
Požadavky: Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou), Směnnost: Turnusové služby, Úvazek: Plný, Trvání prac. poměru: od do Poznámky: PRO NAŠI POBOČKU V HRADCI KRÁLOVÉM PŘIJMEME PRODEJCE POPIS POZICE PRODEJCE - s úsměvem na tváři aktivně navazuje komunikaci se zákazníkem - informuje o zboží, možnostech financování a lhůtách dodání - uzavírá kupní smlouvy a zodpovídá za jejich správnost - pečuje o svěřený úsek jako o vlastní majetek POŽADUJEME - minimálně odborné vyučení bez maturity (výuční list) - trestní bezúhonnost - Aj/NJ výhodou - zkušenost s prodejem (prodej v oblasti nábytku výhodou) - orientaci na zákazníka - výborné komunikační dovednosti, schopnost obchodní argumentace - časovou flexibilitu - samostatnost, spolehlivost NABÍZÍME - zázemí silné mezinárodní společnosti - po zkušební době motivující provizní systém odměňování - zaškolení a zapracování - možnost kariérního růstu Váš životopis pošlete na Než nám pošlete svůj životopis, zajděte se podívat do naší prodejny. DO PŘEDMĚTU U UVEĎTE PROSÍM NÁZEV POZICE A LOKALITU, DO NÍŽ SE HLÁSÍTE. Zaměstnavatel: ASKO - NÁBYTEK, spol. s r.o., Rašínova třída, Hradec Králové, , Kontakt: Kontakt Hradec Králové,

31 Publikace pro žáky-Atlasy, CD
Letos distribuce Atlasů a CD pro každého žáka Atlasy pro nabídku VOŠ a VŠ-budou na IPS k dispozici v počtu 2ks-jen zápůjčka, již není hrazeno z MPSV Zatím ještě byla placena aktualizace publikace Raabe, Poradce k volbě povolání Omezení hrozilo i ISTP a JOB-TIPu Vybavenost stagnuje, KrP HK nákup testů

32 Zapojení ÚP do akcí TVD Zajišťuje 3. rokem ÚP na úrovni kraje- zřízena pracovní skupina-vždy 2 lidé na okrese nesou tíhu organizace, sponzoruje krajský úřad, AIVD zaštítí Program vloni bohatší, některé akce se opakovaly, některé vhodné pro středoškoláky- EURES, Dobrovolnictví Prezentují se i střední školy, které vzdělávají dospělé: SPOŠKA, SPŠ Jičín, MAJA MB, SŠ Lomnice nad P. Zveme všechny učitele a zaměstnance škol!

33

34

35 6.Jak tedy do budoucna bude vypadat role IPS ?
Skupinové poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání Individuální poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání Individuální poradenství k dalšímu vzdělávání pro veřejnost Skupinové a individuální poradenství pro žáky ZŠ Skupinové a individuální poradenství pro žáky SŠ

36 Sekundární služby Primární služby žák

37 7.STOP DROPOUT! Cílem týmu Learning4Life je nabídnout metodiku všem školním psychologům a kvalifikovaným výchovným poradcům v ČR, kariérním poradcům ÚP ČR, kteří se setkávají s dospívajícími v období, kdy lze podchytit různé aspekty rizika, které by mohlo vést k tomu, že školní docházku předčasně přeruší . V současnosti metodiku StopDropout nebo její části aktivně využívají tři střední školy a dva poradenské odbory úřadů práce v České republice, a to v rámci zkušební aplikace metodiky. Learning4Life zažádalo o akreditaci školení v metodice StopDropout v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výchovní poradci a školní psychologové by tak měli mít šanci se novou metodiku krok za krokem naučit a to včetně doprovodných seminářů a supervize ve vedení holistického poradenského rozhovoru. První kurzy nad rámec projektu, který byl úspěšně dokončen v roce 2011, začnou na jaře roku Více informací o kurzu na Spolupráce v KHK navázána na Rychnovsku, poradci IPS sledují.

38 Co poradce IPS má navíc ? Detailní znalost kvalifikačních nároků profesí s konkretizací na místní trh práce. Schopnost na konkrétních příkladech, datech přiblížit žákům, studentům, dospělým situaci na TP a vést je k využívání těchto věcí v jejich kariérovém rozhodování. Zkušenost s obvyklými problémy osob při ztrátě zaměstnání a modely chování, které vedou k obtížím v kariérním životě. Přístup k datům a informacím z první ruky-propojování stránky přípravy na povolání s potřebami praxe a chodu života. Odstup- poradce není zatížen znalostí minulosti žáka, studenta, ovlivněn „úspěšností“ nebo „projevy chování“ žáka, studenta ve škole.

39 Poděkování Za dobrou a milou spolupráci, za pozvání sem, za Vaši práci v oblasti kariérového poradenství a Vaši pozornost ! Mgr.Zdeňka Procházková


Stáhnout ppt "Mgr. Zdeňka Procházková odborný poradce IPS v projektu RealAPZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google