Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplo Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplo Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční."— Transkript prezentace:

1 Teplo Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F12 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevTeplo Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaTeplo,energie Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMKvěten 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.2

5 Teploměry Kapalinové Bimetalové Elektrické Optické Pokojové Venkovní Lékařské Laboratorní Automobilové Meteorologické Podle použití: Podle způsobu měření:

6 Teplotní stupnice Anders CelsiusDaniel Fahrenheit William Thomson (lord Kelvin) René-Antoine Ferchault de Réaumur

7 Teplo je jedna z forem energie Množství tepelné energie v tělese se navenek projevuje teplotou tělesa. Vnitřní energie tělesa je součet různých druhů energie (kinetické i potenciální) všech částic v tělese. Čím se částice v tělese rychleji pohybují, tím má těleso větší vnitřní energie, tedy má více tepelné energie a to se navenek projevuje vyšší teplotou tělesa. (Teplo, jako energii měříme v joulech). James Joule Benjamin Thomson

8 Teplo předané, nebo odebrané jinému tělesu Q Q – teplo [J] Samovolně se teplo vždy přenáší pouze z tělesa teplejšího na chladnější.  t= (t 2 – t 1 ) = m c (t 2 – t 1 ) [ J ] Q = m c  t Které veličiny ovlivňují množství tepla (Q) které musíme dodat kapalině? c – měrná tepelná kapacita m – hmotnost [kg] t – změna teploty [°C] t1 – počáteční teplota [°C] t2 – konečná teplota [°C]

9 Měrná tepelná kapacita Je množství tepla které musíme dodat 1kg látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1°C. c – měrná tepelná kapacita Q – teplo [J] m – hmotnost [kg]  t – změna teploty [°C] H2OH2O led Cu c = 4180c = 2090c = 383 1kg  t = 1°C

10 Šíření tepla Teplo je energie a může se šířit: Vedením Prouděním Zářením

11 2) Teplo udáváme ve stejných jednotkách jako Teplo udáváme ve stejných jednotkách jako 1) Jeden stupeň Celsia je definován a) energii b) práci c) výkon a) Desetina teplotního rozmezí mezi teplotou varu vody a teplotou tuhnutí vody b) Jedna setina teplotního rozmezí tání ledu a teplotou lidského těla c) Jedna setina teplotního rozmezí mezi teplotou tání ledu a varu vody při normálním tlaku Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

12 4) Porovnej velikost dílků na Kelvinově a Celsiově stupnici 3) Teplota absolutní nuly je teplota, při které se zastavuje tepelný pohyb molekul a dosahuje hodnoty a) jsou stejně velké b) na Kelvinově stupnici je dílek větší c) na Celsiově stupnicí je dílek větší a) – 273 K b) – 273 °C c) 0 K

13 6) Proč se k přenosu tepla v ústředním topení, nebo v chladiči auta používá voda 5) Teplo se ve vakuu přenáší a) Voda má velkou měrnou tepelnou kapacitu b) Voda chrání zařízení proti korozi c) Voda má malou tepelnou kapacitu a proto se snadno se ohřívá a) prouděním, pokud jsou tělesa blízko sebe b) vedením, pokud se tělesa dotýkají c) zářením, nezáleží na vzdálenosti těles

14 8) Na jakých veličinách závisí velikost tepla, které předá jedno těleso druhému 7) Definuj měrnou tepelnou kapacitu a) počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita, objem b) hmotnost, hustota tělesa, počáteční a konečná teplota c) hmotnost, počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita a) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat látce, aby se její teplota zvýšila o 1°C. b) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1°C. c) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K (Kelvin).

15 10 Která tělesa silně pohlcují tepelné záření? 9) Vyber příklady látek, které dobře vedou teplo a) Tělesa z kovu s lesklým, hladkým a světlým povrchem b) Tělesa s tmavým a matným povrchem c) Tělesa se zrcadlovým povrchem a) Měď, hliník, železo, papír, polystyrén b) Měď, hliník, sklo, vzduch, zinek c) Ocel, zinek, stříbro, měď, hliník

16 Použité zdroje: http://www.artprofi.cz/sortiment/o-tepelnych-cerpadlech http://adam.kafelanka.cz/index.php?id=14 http://fyzmatik.pise.cz/117751-proc-ma-fahrenheitova-stupnice-tak-divne-hodnoty.html http://www.prevod.cz/popis.php?str=220&parent=y http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/termoche/stupnice.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/termoche/teploty/quido.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/termoche/teploty/ntm.htm http://www.bucovice711.cz/wwwfyzika/vyuka/e-learning/teplovykl.htm http://wikipedia.infostar.cz/i/in/internal_energy.html http://vyuka.ic.cz/teplo/index.htm http://www.imysli.cz/ilearning/disertacka/prvni_tp/konpra.html http://www.frg.wz.cz/index.htm http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696 b61h&key=323 http://petrik.bigbloger.lidovky.cz/c/106593/Vrzajici-snih-a-suprapevne-helium.html http://www.kfy.zcu.cz/prakt/Skripta/tabulky.pdf http://web.vscht.cz/mistovae/en_tabulky.pdf http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696 b61h&key=309 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13145/vedeni-tepla-ruznymi-materialy.html/ http://www.animfyzika.wz.cz/sirenitepla.html http://fyzikavpraxi.g6.cz/main.php?p=clanek&id=49 http://www.techblog.cz/kosmonautika/izolace-raketoplanu-zachranuje-zivoty.html http://www.techblog.cz/kosmonautika/raketoplan-prezije-tepelna-izolace-vydrzi.html http://mek.kosmo.cz/zaklady/technika/ochrana.htm http://oko.yin.cz/37/golfsky-proud/mapa/ http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010120022 http://www.bytyzebetin.cz/bydleni-se-kterym-usetrite/tepelna-cerpadla/ http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696 b61h&key=310 http://www.paladix.cz/clanky/co-to-je-a-jak-se-chova-infracervene-zareni.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin


Stáhnout ppt "Teplo Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční."

Podobné prezentace


Reklamy Google