Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Teplo Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F12
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Teplo Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Teplo,energie Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Květen 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.2 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Teploměry Podle způsobu měření: Kapalinové Bimetalové Elektrické
Optické Podle použití: Pokojové Venkovní Lékařské Laboratorní Automobilové Meteorologické

6 Teplotní stupnice Anders Celsius Daniel Fahrenheit William Thomson
(lord Kelvin) René-Antoine Ferchault de Réaumur

7 Teplo je jedna z forem energie
(Teplo, jako energii měříme v joulech). Vnitřní energie tělesa je součet různých druhů energie (kinetické i potenciální) všech částic v tělese. Benjamin Thomson James Joule   Čím se částice v tělese rychleji pohybují, tím má těleso větší vnitřní energie, tedy má více tepelné energie a to se navenek projevuje vyšší teplotou tělesa. Množství tepelné energie v tělese se navenek projevuje teplotou tělesa.

8 Teplo předané, nebo odebrané jinému tělesu
Samovolně se teplo vždy přenáší pouze z tělesa teplejšího na chladnější. Q = m c (t2 – t1) [ J ] Q – teplo [J] m – hmotnost [kg] Q = m c Dt t1 – počáteční teplota [°C] Dt = (t2 – t1) t2 – konečná teplota [°C] Dt – změna teploty [°C] c – měrná tepelná kapacita Které veličiny ovlivňují množství tepla (Q) které musíme dodat kapalině?

9 Měrná tepelná kapacita
Je množství tepla které musíme dodat 1kg látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1°C. c – měrná tepelná kapacita Q – teplo [J] m – hmotnost [kg] Dt – změna teploty [°C] c = 4180 c = 2090 c = 383 led H2O 1kg 1kg 1kg Cu Dt = 1°C Dt = 1°C Dt = 1°C

10 Šíření tepla Teplo je energie a může se šířit: Vedením Prouděním
Zářením

11 Opakování učiva 1) Jeden stupeň Celsia je definován
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Jeden stupeň Celsia je definován a) Desetina teplotního rozmezí mezi teplotou varu vody a teplotou tuhnutí vody b) Jedna setina teplotního rozmezí tání ledu a teplotou lidského těla c) Jedna setina teplotního rozmezí mezi teplotou tání ledu a varu vody při normálním tlaku 2) Teplo udáváme ve stejných jednotkách jako a) energii b) práci c) výkon

12 3) Teplota absolutní nuly je teplota, při které se zastavuje tepelný pohyb molekul a dosahuje hodnoty a) – 273 K b) – 273 °C c) 0 K 4) Porovnej velikost dílků na Kelvinově a Celsiově stupnici a) jsou stejně velké b) na Kelvinově stupnici je dílek větší c) na Celsiově stupnicí je dílek větší

13 5) Teplo se ve vakuu přenáší
a) prouděním, pokud jsou tělesa blízko sebe b) vedením, pokud se tělesa dotýkají c) zářením, nezáleží na vzdálenosti těles 6) Proč se k přenosu tepla v ústředním topení, nebo v chladiči auta používá voda a) Voda má velkou měrnou tepelnou kapacitu b) Voda chrání zařízení proti korozi c) Voda má malou tepelnou kapacitu a proto se snadno se ohřívá

14 7) Definuj měrnou tepelnou kapacitu
a) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat látce, aby se její teplota zvýšila o 1°C. b) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1°C. c) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K (Kelvin). 8) Na jakých veličinách závisí velikost tepla, které předá jedno těleso druhému a) počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita, objem b) hmotnost, hustota tělesa, počáteční a konečná teplota c) hmotnost, počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita

15 9) Vyber příklady látek, které dobře vedou teplo
a) Měď, hliník, železo, papír, polystyrén b) Měď, hliník, sklo, vzduch, zinek c) Ocel, zinek, stříbro, měď, hliník 10 Která tělesa silně pohlcují tepelné záření? a) Tělesa z kovu s lesklým, hladkým a světlým povrchem b) Tělesa s tmavým a matným povrchem c) Tělesa se zrcadlovým povrchem

16 Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F12"

Podobné prezentace


Reklamy Google