Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová psychologie úvod Základní pojmy. Postavení VP v systému ψ věd Vývojová psychologie - vedle obecné psychologie základní teoretická disciplína.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová psychologie úvod Základní pojmy. Postavení VP v systému ψ věd Vývojová psychologie - vedle obecné psychologie základní teoretická disciplína."— Transkript prezentace:

1 Vývojová psychologie úvod Základní pojmy

2 Postavení VP v systému ψ věd Vývojová psychologie - vedle obecné psychologie základní teoretická disciplína Vývojová psychologie - vedle obecné psychologie základní teoretická disciplína Obecná psychologie vývoje Obecná psychologie vývoje Nemá vlastní aplikační oblast Nemá vlastní aplikační oblast Aplikována v disciplínách jako jsou: Aplikována v disciplínách jako jsou: - pedagogická psychologie - pedagogická psychologie - dětská klinická psychologie - dětská klinická psychologie - některé úseky poradenské psychologie aj. - některé úseky poradenské psychologie aj.

3 Předmět vývojové psychologie Vývoj psychiky, duševní vývoj jedince v průběhu celého života (od početí – narození – do smrti). Vývoj psychiky, duševní vývoj jedince v průběhu celého života (od početí – narození – do smrti). Současné pojetí (life span) x dřívější tzv. dětská psychologie Současné pojetí (life span) x dřívější tzv. dětská psychologie

4 Předmětné okruhy VP 1) Fylogeneze psychiky: - zaujímá nejdelší úsek - zaujímá nejdelší úsek - komparativní etologie, srovnávací ps. - komparativní etologie, srovnávací ps. Zabývá se pozorováním a srovnáváním chování a učení různých druhů živočichů na rozdílném stupni evoluční řady.

5 Předmětné okruhy VP pokr. 2) Antropogeneze psychiky - historie druhu Homo sapiens - historie druhu Homo sapiens - etnopsychologie, srovnávací sociologie, kulturní antropologie, psychohistorie - etnopsychologie, srovnávací sociologie, kulturní antropologie, psychohistorie Transkulturální studie – W. Wundt (1900 – 1920) – Psychologie národů (10 svazků)

6 Předmětné okruhy VP pokr. 3) Ontogeneze psychiky člověka - v nejširším pojetí vývoj „početí – smrt“ - studuje utváření hlavních struktur psychiky od narození do smrti, u řady autorů vč. nitroděložního života (poměrně čerstvá novinka – rozhodně ne samozřejmost!)

7 Předmětné okruhy VP pokr. 4) Aktuální geneze - zabývá se vývojem psychických procesů, např. ve vnímání, při řešení problémů, v průběhu učení, atd.

8 Tematické okruhy VP popis vývojových změn popis vývojových změn „hnací“ síly vývoje „hnací“ síly vývoje nacházení zákonitých /pravidelných/ souvislostí uvnitř řádu psychofyzických změn nacházení zákonitých /pravidelných/ souvislostí uvnitř řádu psychofyzických změn vytvoření konzistentní teorie (zobecnění), která by umožňovala vysvětlení pozorovaného vytvoření konzistentní teorie (zobecnění), která by umožňovala vysvětlení pozorovaného

9 Další základní pojmy Vývojová psychologie – vývoj v širším pojetí, nadřazený pojem pro: Vývojová psychologie – vývoj v širším pojetí, nadřazený pojem pro: Ontogenetická psychologie – obory: prenatální a perinatální psychologie, pedopsychologie – nověji psychologie dítěte, adultpsychologie, gerontopsychologie… Ontogenetická psychologie – obory: prenatální a perinatální psychologie, pedopsychologie – nověji psychologie dítěte, adultpsychologie, gerontopsychologie…

10 Změna, vývoj Změna – širší pojem než vývoj – tzn. ne každá změna je vývojová. Změna – širší pojem než vývoj – tzn. ne každá změna je vývojová. Nevývojová změna: rozdíl mezi stavem A a B, které následují za sebou v čase a nemění jedince (hlad, nasycení) Nevývojová změna: rozdíl mezi stavem A a B, které následují za sebou v čase a nemění jedince (hlad, nasycení) Vývojová změna: jedinec přestává být tím, čím je, mění se (např. růst anatomických struktur) Vývojová změna: jedinec přestává být tím, čím je, mění se (např. růst anatomických struktur)

11 Změna pokr. Evoluční změna – směřující k určitému cíli, zdokonalování Evoluční změna – směřující k určitému cíli, zdokonalování Involuční změna – úbytek některých schopností a adaptivních funkcí Involuční změna – úbytek některých schopností a adaptivních funkcí

12 Obecné znaky ψ vývoje Zákonitý proces, posloupnost na sebe navazujících fází, má pravidelné a zákonité vztahy k věk Zákonitý proces, posloupnost na sebe navazujících fází, má pravidelné a zákonité vztahy k věk Celistvý proces, tj. vzájemná interakce složky somatické a psychické Celistvý proces, tj. vzájemná interakce složky somatické a psychické Za normálních okolností nezvratný proces Za normálních okolností nezvratný proces

13 Obecné znaky ψ vývoje Postupná proměna z méně dokonalé úrovně k dokonalejší Postupná proměna z méně dokonalé úrovně k dokonalejší Ne zcela rovnoměrný a ne zcela plynulý proces Ne zcela rovnoměrný a ne zcela plynulý proces Proces zvyšování osobní autonomie (přinejmenším do dospělosti) Proces zvyšování osobní autonomie (přinejmenším do dospělosti)

14 Zákonitosti ψ vývoje (J.Švancara) Diferenciace Diferenciace (od difusních projevů k více diferencovanějším a specifičtějším) Interiorizace Interiorizace (narůstání ps. obsahů a funkcí – prostředí a kultura) Fixace Fixace (v průběhu vývoje se ps. funkce stále více fixují) Progrese a ireverzibilita Progrese a ireverzibilita

15 Vývojové procesy Zrání – biologická charakteristika, zráním se realizuje to, co je naprogramováno „vrozeně“ Zrání – biologická charakteristika, zráním se realizuje to, co je naprogramováno „vrozeně“ Učení – učením se uskutečňuje to, co není naprogramováno v dědičné výbavě Učení – učením se uskutečňuje to, co není naprogramováno v dědičné výbavě

16 Činitelé duševního vývoje 1) dědičnost Dědičná výbava – tzv. genotyp Dědičná výbava – tzv. genotyp Genotyp – celý soubor genů, který se podílí na vzniku genetické dispozice (možnost) Fenotyp – vlastnost organismu, která se projeví navenek (to, co se z možnosti realizuje)

17 Činitelé duševního vývoje 2) prostředí Souhrn různých aspektů v okolí jedince, které ovlivňují jeho vývoj Souhrn různých aspektů v okolí jedince, které ovlivňují jeho vývoj 1. Vlivy prostředí působící přes psychiku jedince (podnět – receptor – učení, zkušenost – vliv na vývoj jedince) 2. Vlivy prostředí nepůsobící přes psychiku (působení nepřímé, např. přes tělo jedince – výživa, choroby…)

18 Vývojové stádium Stupeň, vývojové období – různé koncepce (Freud, Piaget, Erickson…) Stupeň, vývojové období – různé koncepce (Freud, Piaget, Erickson…) Jsou typická určitými změnami, tzv. vývojovými mezníky: Jsou typická určitými změnami, tzv. vývojovými mezníky: -Biologické -Psychické -Sociální

19 Vývojové mezníky pokr. Biologické – dané zráním (např. lokomoce) Biologické – dané zráním (např. lokomoce) Psychické – dané interakcí vnitřních dispozic a učení (např. schopnost užívat logická pravidla kolem 7 let) Psychické – dané interakcí vnitřních dispozic a učení (např. schopnost užívat logická pravidla kolem 7 let) Sociální – dané působením společnosti a dané kultury, v níž jedinec žije (nástup do ZŠ, plnoletost…) Sociální – dané působením společnosti a dané kultury, v níž jedinec žije (nástup do ZŠ, plnoletost…)

20 Vývojové krize Označení pro více či méně konfliktní stavy, nastávající při přechodu z jednoho stádia vývoje do dalšího Označení pro více či méně konfliktní stavy, nastávající při přechodu z jednoho stádia vývoje do dalšíhoPříklady: Období batolecího vzdoru kolem 3 let Krize pubertální (krize dozrávání, krize identity)


Stáhnout ppt "Vývojová psychologie úvod Základní pojmy. Postavení VP v systému ψ věd Vývojová psychologie - vedle obecné psychologie základní teoretická disciplína."

Podobné prezentace


Reklamy Google