Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31."— Transkript prezentace:

1 Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31. 1. – 1. 2. 2009 Ing. Marek Šedivý

2 www.neziskovky.cz Neziskové organizace Nestátní neziskové organizace (NNO) Příspěvkové organizace

3 www.neziskovky.cz Nestátní neziskové organizace občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech).

4 www.neziskovky.cz Oblasti působení NO kultura, ochrana památek, umění výzkum a vzdělávání zdravotní péče a sociální služby ochrana životního prostředí, ekologická výchova ochrana lidských práv rovné příležitosti komunitní rozvoj práce s dětmi a mládeží rekreace, sport, tělovýchova ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví)

5 www.neziskovky.cz MANAGEMENT

6 www.neziskovky.cz Tvrdé a měkké prvky Požadavky - Strategie - Struktura - Systémy Možnosti - Sdílení hodnot v organizaci - Řízení a vedení lidí - Kompetence lidí

7 www.neziskovky.cz Strategický rámec Hypotéza dlouhodobé udržitelnosti Poslání Vize Hodnoty Strategie

8 www.neziskovky.cz Vedení organizace Organizace vedená lidmi Organizace vedená myšlenkami

9 www.neziskovky.cz Pyramida vitality

10 www.neziskovky.cz PODPOROVATEL / STAKEHOLDER Označuje jakéhokoliv aktéra, který ovlivňuje naši organizaci a jehož ovlivňujeme my. Používáno se společenskou odpovědností firem.

11 www.neziskovky.cz Lidské zdroje POSTOJE VLASTNOSTI SCHOPNOST I ČLOVĚK

12 www.neziskovky.cz Pyramida kultury INTEGRACE SYNERGETIZACE HABILITACE MOTIVACE ORIENTACE DEFINICE

13 www.neziskovky.cz Kompetence Schopnost člověka vykonávat přidělenou úlohu Výkon (práce) Potenciál (zdroje)

14 www.neziskovky.cz Vertikální a horizontální kariéra Pozice Role Úlohy

15 www.neziskovky.cz Role v organizaci lídr manažer vykonavatel

16 www.neziskovky.cz Lídr Definice strategického rámce, myšlenek Prezentace strategie interně a externě

17 www.neziskovky.cz Manažer – 12 úloh Definice produktů. Definice procesů. Definice zdrojů. Definice struktur. Definice zpětných vazeb. Definice dopředných vazeb. Definice úloh a kompetencí. Orientace lidí. Motivace lidí. Habilitace lidí. Synergetizace lidí. Integrace lidí.

18 www.neziskovky.cz Vykonavatel Podávání výkonu. Péče o vlastní zdroje

19 www.neziskovky.cz Motivace Motivy Stimuly Úkol a člověk Požadovaný výsledek a lidská spokojenost

20 www.neziskovky.cz FUNDRAISING

21 www.neziskovky.cz Finanční zdroje Granty nadací (české a zahraniční, NIF) Programy zahraničních zastupitelstev Programy Evropské unie Dotace ministerstev Dotace krajských úřadů Dotace místní samosprávy Dary (fyzické osoby, firmy) Sponzorské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti

22 www.neziskovky.cz Zásady fundraisingu Nedostanete, oč nepožádáte. Fundraising je etický. Fundraising není o penězích. Fundraising je o lidech. Fundraising a vzdělávání jdou ruku v ruce. Fundraising je o získávání přátel. Vždy říkejte pravdu. Poděkujte („Oceněním měníme dokonalost jiných ve svůj vlastní majetek,“ řekl Voltaire)

23 www.neziskovky.cz DAR Darovací smlouva bez protislužby. Nezisková organizace může zveřejnit obchodní jméno a sídlo firmy, druh a cenu daru. Nelze propagovat předmět podnikání a jeho produkty.

24 www.neziskovky.cz Dar – fyzická osoba Odečitatelná položka pokud dar > 2% základu daně nebo > 1000 Kč Základ daně možno snížit nejvýše o 10% hodnoty základu daně

25 www.neziskovky.cz Sponzoring Smlouva o reklamě za protislužby Sponzorský příspěvek může sponzor zahrnout v plné výši do základu daně (jako náklad) Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí ji sponzorský příspěvek zahrnovat (vystavuje fakturu)

26 www.neziskovky.cz Metody Direct Mail Veřejná sbírka Hry a loterie Sdílený marketing Benefiční akce Telefon. oslovení Dědictví (závěť) Osobní kontakt Žádost o grant, dotaci Členství Aukce Prodej produktů

27 www.neziskovky.cz Fundraisingový argument Proč organizace existuje ? Komu slouží, kdo jsou klienti ? Co si klade za cíl ? Jak hodlá stanoveného cíle dosáhnout ? Kolik to bude stát ? Kdo se podílí na činnosti, kdo je vůdčí osobností ? Proč by měl někdo k naplnění cíle přispět ?

28 www.neziskovky.cz dědictví velký dar opakovaní dárci příležitostní dárci respondenti tazatelé Advokát Konkrétní výzva Direct Mail klienti dobrovolníci dárci příbuzní a přátelé tisk návštěvníci Na ulici Účastník akce Inzerce v tisku Média Dobrovolník Přátelský dotaz Přímý dotaz Pyramida dárců

29 www.neziskovky.cz Řízení financí Rozpočet Zisk Kofinancování DPH Uznatelné náklady Hlavní a vedlejší činnost Výroční zpráva Audit Zálohování Cash flow Finanční zprávy Daně

30 www.neziskovky.cz PUBLIC RELATIONS - PR »Dáteli do svého podniku 1 dolar, musíte mít hned připraven další, abyste to zveřejnili. Jinak to byla pouze poloviční investice.« Henry Ford

31 www.neziskovky.cz Důvěryhodnost – kde? internetové stránky výroční zpráva tiskoviny akce média databáze a adresáře (www.evidencenno.portal.gov.cz, www.neziskovky.cz ) návštěva (telefon) v organizaci

32 www.neziskovky.cz Důvěryhodnost – jak? historie reference certifikáty transparentní finance způsob vystupování foto spolupracující organizace, sítě znalost jména aktuální informace VIP

33 www.neziskovky.cz Nástroje PR Stanovení komunikační strategie Firemní kultura Interní a externí materiály Placené reklamní články (PR články) Přímá komunikace s veřejností, partnery a vládou Pořádání akcí Publicita a vztahy s médii

34 www.neziskovky.cz Firemní (organizační) kultura I. Dobrý vztah zaměstnanců, pracovníků a dobrovolníků k organizaci (míra identifikace s organizací) Úroveň jednání lidí uvnitř organizace a navenek (ustálené standardy práce, chování a vystupování) Oblečení a úprava zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků Prostředí v organizaci (vstupní místnost, recepce, sekretariát, kanceláře, sociální vybavení, doprava, čistota prostředí, technické vybavení)

35 www.neziskovky.cz Firemní (organizační) kultura II. Úroveň spolupráce jednotlivců, organizačních jednotek v organizaci, vztah nadřízený – podřízený Odměny a postihy (jasná pravidla hry, cíle, očekávání, výkonová kritéria) Zvyklosti v organizaci, historky, vzory chování

36 www.neziskovky.cz Interní a externí materiály informační a propagační letáky časopisy vizitky výroční zprávy výsledky výzkumů publikace internetové stránky Interní dokumenty – směrnice, smlouvy, faktury…

37 www.neziskovky.cz Akce kampaně výstavy benefiční akce (koncerty, sportovní akce, plesy, večeře, trhy …) aukce sbírky direct mail

38 www.neziskovky.cz Média relations média ovlivňují všechny cílové skupiny v ideálním případě - média mají poskytovat pravdivé, objektivní a nezkreslené informace ve skutečnosti – média reagují na poptávku diváků a výběrem témat (de)formují veřejné mínění

39 www.neziskovky.cz Dělení médií regionální a celostátní tištěná (deníky, týdeníky, magazíny) televize, rozhlas, elektronická média obecná a specializovaná

40 www.neziskovky.cz Novinář různí lidé (věk, zájmy, všeobecný rozhled, politické smýšlení apod.) s různým vzděláním (ne všichni jsou vystudovaní žurnalisté) s různou profesní zkušeností (ne všichni se věnují redakční práci celý život) normální lidé není a priori nepřítel dělá jen svou práci nemusí rozumět činnosti neziskového sektoru žádný novinář není nestranný vztah s novinářem je na celý život

41 www.neziskovky.cz Kvalita informace nové zajímavé včasné korektní

42 www.neziskovky.cz Kvalita komunikace stručnost, jednoduchost (nejběžnější chybou je neschopnost zastavit se ve vyprávění. Pozor na přílišné množství různých argumentů) srozumitelnost (jedna věc je sdělit stanovisko, jiná věc je sdělit ho tak, aby mu příjemci rozuměli)

43 www.neziskovky.cz Naše „práva“ pokud novinářům informace dáme, máme:  právo určit si podmínky (kdy, kde a kdo u toho bude)  právo vědět, pro jaký formát pořadu či článku informace poskytujeme  právo na přípravu nemáme právo na autorizaci!

44 www.neziskovky.cz Komunikace s novináři prostřednictvím tiskové zprávy na tiskové konferenci formou osobních schůzek, telefonicky apod. press trip při neformálních příležitostech (pozor, novinář zůstává novinářem i ve svém volném čase)

45 www.neziskovky.cz Tisková zpráva I. zvolíme krátký, výstižný titulek, který upoutá pozornost označíme text jako tiskovou zprávu uvedeme datum a místo vydání tiskové zprávy na začátek, nejlépe do první věty, umístíme nejdůležitější část zprávy přímo do textu nezahrnujeme jména sponzorů, novinář je stejně vyškrtne a navíc mu tím přiděláme práci součástí zprávy bývá citace (většinou ve druhém nebo třetím odstavci)

46 www.neziskovky.cz Tisková zpráva II. informace o samotné organizaci, její historii atd. umístíme samostatně pod hlavní text zprávy podobně postupujeme, pokud chceme informovat o sponzorech apod. uvedeme kontakt na někoho, kdo je schopen zodpovědět případné dotazy uvedeme kontakt na organizaci (pokud není již na hlavičkovém papíře) od tiskové zprávy je třeba odlišit klasickou pozvánku na akci

47 www.neziskovky.cz Tisková konference vhodné prostory tisková složka zhruba týden až 10 dní předem rozeslání pozvánky 3 až 4 dny před konferencí telefonické připomenutí novinářům vhodní mluvčí (max. 3) program tiskové konference by neměl přesáhnout 45 min připravit jednotlivé výstupy a zvážit možné dotazy novinářů

48 www.neziskovky.cz PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ “Pokud nevíte, kam jdete, zavede Vás tam každá cesta“ Cíle Zdroje Čas

49 www.neziskovky.cz Řízení projektů Stanovení cílů Rozvržení zdrojů Přidělení odpovědností Monitorování realizace Řídit projekty znamená řídit lidi!

50 www.neziskovky.cz Projektový záměr Koncepce projektu – účel projektu, příjemci, náklady, rizika Vytvoření týmu, který provede analýzu a připraví návrh projektu

51 www.neziskovky.cz Analýzy Analýza zainteresovaných skupin Analýza problému Analýza rizik Logický rámec - logframe

52 www.neziskovky.cz Analýza zainteresovaných skupin Typ spoluúčasti ______________ Fáze projektu InformovatKonzultovatPartnerstvíŘízení Identifikace Plánování/ zpracování Realizace Monitorování a hodnocení

53 www.neziskovky.cz Analýza problému

54 www.neziskovky.cz Analýza rizik Je dopad významný? Ne Nedělejte si starosti. Ano Může to selhat? Ne Ano Můžeme projekt znovu naplánovat, abychom to riziko zvládli? Ano Pozměňte logický rámec Varujte ty, kteří mají moc/vliv. Ne

55 www.neziskovky.cz Logický rámec Logické kroky (hiearchie cílů) Objektivně ověřitelné údaje (OOÚ) Zdroje objektivního ověření (ZOO) Předpoklady (a rizika) Celkové cíle Účel projektu Očekávané výsledky Aktivity

56 www.neziskovky.cz Logika čtení Logické kroky OOÚZOOPředpoklady Celkové cíle Účel projektu Očekávané výsledky AktivityProstředkyPodmínky, které je třeba splnit před zahájením projektu

57 www.neziskovky.cz Před začátkem psaní žádosti I. Kdo projekt vymýšlí? Kdo projekt píše? Kdo je odpovědný za jeho realizaci? Kdo podepisuje smlouvu s dárcem?

58 www.neziskovky.cz Před začátkem psaní žádosti II. Je nutné podat projekt na formuláři?, kde ho získám? Existují návody pro zpracování projektu? Nabízí dárce konzultace, semináře nebo jinou pomoc žadatelům? Existují často kladené dotazy žadatelů?, dají se zjistit jejich nejčastější chyby? Co musím přiložit k projektu?

59 www.neziskovky.cz Doporučená literatura Plamínek, J. – Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, Praha 2004

60 www.neziskovky.cz Neziskovky.cz Vzdělávání a poradenství Otevřené kurzy (řízení, FR, PR, soft skills, právo a účetnictví) Rekvalifikační kurzy (Manažer NO, Fundraiser, Lektor/konzultant) Procesní analýza NO Analýza vzdělávacích potřeb www.neziskovky.cz Největší burza práce pro NO Bazar Databáze finančních zdrojů – grantový kalendář Katalog neziskovek Daňový kalkulátor Knihovna (on-line katalog)

61 www.neziskovky.cz Marek Šedivý Neziskovky.cz, o.p.s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 Tel.: 420 224 239 876 Mobil: 603 154 999 E-mail: sedivy@neziskovky.cz www.neziskovky.cz


Stáhnout ppt "Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31."

Podobné prezentace


Reklamy Google