Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek."— Transkript prezentace:

1

2 Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

3 Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

4 Nejv ě tším št ě stím v ž ivot ě je v ě domí, ž e nás n ě kdo miluje proto jací jsme......nebo spíše p ř esto jací jsme.

5 o lásce... Na cest ě k opravdové lásce le ž í t ř i velké balvany, jimi ž jsou sebeláska, ješitnost a ž árlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kup ř edu.

6 Nebe není žádné vzdálené místo v oblacích, ale skute č nost, která č eká na své objevení práv ě tady, na zemi... Ticho p ř ed narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dv ě ma neprozkoumatelnými obdobími ticha.

7 Láska je jak květina, v srdci každého z nás dřímá,záleží jen na každém z nás,pokveteli zas a zas nebo ji suchem poznamená čas!

8 Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.

9 PŘÁTELÉ..☺ Dobrý přítel je přítel navždy.. Přátelé jsou jako víno- čím starší, tím lepší.. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Někdo má to štěstí, že UMÍ být přítelem… Existuje jedna neomylná známka, podle které m ů žeme poznat, kdo je nám opravdu p ř ítelem: je to zp ů sob, jakým se tv ů j p ř ítel staví k nep ř átelským č i nezdvo ř ilým soud ů m o tob ě.

10 Pro psa je člověk to, co si člověk představuje pod pojmem Bůh. Pořiďte si štěně, protože víc nehynoucí lásky si za žádné peníze nekoupíte! Kdo miluje mne, musí milovat i mého psa.

11 Trocha něhy… Není vítěz kdo bojoval a zvítězil, ale ten, kdo miloval, zklamán byl a přesto odpustil! Člověk miluje nejvíce to co je pro něj nedosažitelné! Raději pravou lásku na dálku než poloviční za rohem. Jak slza je láska: v oku vzniká, v srdci proniká. Slova někdy bolí, slova často zraňují, láska je vśak vśemocná, ta vśechny jizvy zahojí. Nejkrásnějśí na světě nejsou věci, ale okamžiky!

12 Velká, opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, poda ř í-li se jí z dvou milenc ů, slabých lidí, ud ě lat tvory nebojící se ani zm ě n, ani nešt ě stí, ani rozlou č ení, ani nemoci, ani života a smrti.

13 Není nad sladký polibek…. Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje... Ta pravá láska je vždy nešťastná.. Samota lásku spíše rozněcuje, než tlumí.. Nešťastná láska není to nejhorší; to pravé neštěstí je nemilovat

14 Vztah dítě+pes Není nad krásn ě jší pohled, ne ž kdy ž si dít ě rozumí se psem. Je nesprávné si myslet, ž e pes je pro dít ě jen hrozbou! Je mu p ř edevším velkým ochráncem!

15 Trápení Pro č poznala jsem tebe když nem ů žu t ě mít.Pro č touží po m ě jiný když s tebou já chci být, když do o č í ti pohlédnu hned zrak k zemi sklopím a p ř eci bych ti cht ě la ř íct jak nevýslovn ě trpím!!!!

16 NIKDO si nezaslouží tvé slzy č i plá č, a ten kdo si je zaslouží, t ě NIKDY nerozplá č e!!!

17 Co znamená milovat? Milovat neznamená jen mít rád. Milovat znamená věřit a lásku dát. Milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce. Není zázrak jen mít rád, je zázrak milovat!!! …

18 ♥♥ Pohled o č í ř ekne víc než jen slova pouhá, je v nich vid ě t váše ň, touha. Když odcházíš, tak se ptám, kam tvý kroky jdou, kam? Bez tvého t ě la nem ů žu spát, jen ono jediné m ů že m ě h ř át.

19 Když pláču cítím lítost.Často pláču pro cizí bytost,která ani neví jak se trápím.Kdyby jsi to věděl možná by jsi to pochopil,ale možná by jsi se smál a proto pláču tak,aby jsi to nepoznal...♥♥♥


Stáhnout ppt "Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek."

Podobné prezentace


Reklamy Google