Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mládí a šrámy na duši Astrostředa 3. 11. 2010. Mládí a šrámy na duši Klíč k mnoha problémům leží v mládí Astrologická praxe jasně ukazuje, že příčina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mládí a šrámy na duši Astrostředa 3. 11. 2010. Mládí a šrámy na duši Klíč k mnoha problémům leží v mládí Astrologická praxe jasně ukazuje, že příčina."— Transkript prezentace:

1 Mládí a šrámy na duši Astrostředa 3. 11. 2010

2 Mládí a šrámy na duši Klíč k mnoha problémům leží v mládí Astrologická praxe jasně ukazuje, že příčina mnoha životních problémů leží v mládí, kdy jsme formováni rodiči To je empirické konstatování – Existuje k tomu nějaké vysvětlení? – Návazně: je nějaký návod na zpracování problémů?

3 Mládí a šrámy na duši Astrologické vysvětlení Horoskop ze své podstaty jasně ukazuje, jaký vliv mají rodiče na náš život 1) Rodiče čteme přes Slunce (otec) a Lunu (matka) – Tím formují základ naší osobnosti: naši tvořivost a sebeprosazení (Slunce), emocionální pohodu (Luna) 2) Rodiče čteme přes IV. a X. dům – Díky tomu mají vliv na naši psychiku a vytváření zázemí (IV. dům) a touhu po dosažení postavení (X. dům) Dědičnost musí být v horoskopu nějak zachycena

4 Mládí a šrámy na duši Psychologický pohled Herman Meyer (Astrologie & Psychologie) říká: psychika člověka je silně formována v prenatálním období a v útlém mládí Později v životě naše nevědomí volí situace a osoby, vhodné: – k probuzení zasutých částí naší vlastní osobnosti – k uvědomění témat vytěsněných v minulosti Často to vede k opakování stále stejných situací – příklad: volba stále stejného partnera

5 Mládí a šrámy na duši Psychologický pohled Je třeba si uvědomit: – Souvislost mezi mezi vlivem rodičů a opakujícími se mechanismy v životě – To, že narážíme na naše vlastní zasuté části osobnosti Protože pak je zřejmé, že: – Chyba není na straně našich partnerů – Cesta k řešení je v nás samých

6 Mládí a šrámy na duši Cesta ke zpracování problému Rozpoznání souvislosti mezi naším mládím a dospělostí má dvě úskalí: – Škálu různých projevů problému – Aktivní a pasivní formu projevu problému

7 Mládí a šrámy na duši Škála projevů problému Problém, který si neseme z mládí, může mít celou škálu různých projevů Příklad: rozmazlování v mládí může vést k přecitlivělosti jedince, pasivitě, lenosti, neschopnosti čelit životním úskalím, závislosti na alkoholu Škála projevů má společného jmenovatele – astrologický symbol, zde Neptun Více k tzv. vertikálnímu systému myšlení: Thorwald Dethlefsen – Osud jako šance

8 Mládí a šrámy na duši Aktivní a pasivní forma problému Problém, který si neseme z mládí se může v životě projevovat aktivně nebo pasivně Forma se může v průběhu života vystřídat Příklad: rozmazlování v mládí může vést k idealismu a naivitě, člověk narazí a pak sklouzne k pasivitě a odevzdanosti – to jsou dvě polohy Neptuna

9 Mládí a šrámy na duši Cesta ke zpracování problému Pojmenovat a vyseparovat jednoduchý princip, na který v životě narážíme – Pochopit ho ve všech rovinách projevu – Uvědomit si jeho aktivní a pasivní formu Posléze ho uvést do rovnováhy

10 Mládí a šrámy na duši Jak najít princip? Problém může být v horoskopu zobrazen celou řadou různých kombinací astrologických prvků Příklad: Luna kvadrát Pluto, Pluto konjunkce IC kvadrát Ascendent, vládce IC opozice Pluto, vládce IC poškozený v VIII. domě, Mars konjunkce Pluto v Raku... – Logicky bude princip zahrnovat disharmonické prvky, jinak by nás netrápil Já se zaměřím pouze na popis základního principu a budu spoléhat na Vaše astrologické znalosti

11 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v mládí Požadavky především na výkon Příliš vysoké nároky na dítě, nic není dost dobré Neustálá kritika Dítě si připadá ne dost dobré, nehodné, horší než ostatní Rodiče vnímá jako tvrdé a nepřístupné Absence zájmu ze strany rodičů Pocity odcizení, neporozumění, hradby mezi rodičem a dítětem Nedomazlené děti

12 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v mládí Rodiče se věnovali svým aktivitám, například profesním Dítě stále usměrňovali a omezovali Dítě je vedeno k přehnané samostatnosti Je zatíženo odpovědností neúměrné jeho věku Starší rodiče – zpravidla vychovávají výše popsaným způsobem

13 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v dospělosti Aktivní forma: Vysoké nároky na sebe a na ostatní, které člověka ženou vpřed, ale nikdy nepřinášejí uspokojení Touha po dokonalém, vysoce profesionálním výkonu, nejlépe na 120% Snaha a úsilí vedené vlastní vůlí, pravidly a autoritami Vede k vytěsnění radosti příjemných věcí ze života Výsledkem bývá navenek úspěšný, ale frustrovaný jedinec

14 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v dospělosti Dynamika: Neustálé snažení přes přirozenou míru vede k únavě a vyčerpání vůle Výsledkem jsou negativní postoje k životu, mrzoutství Vede to k pocitům nedocenění a hledání chyb na druhých Problémem je velká vytrvalost a vůle, způsobuje, že člověk hodně vydrží a o to více se unaví

15 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v dospělosti Pasivní forma: Nízké sebevědomí Přehnaná opatrnost a předcházení možným rizikům Z toho plynoucí zábrany pouštět se do nových věcí – práce, vztahů...

16 Mládí a šrámy na duši Princip Saturna v dospělosti Cílový stav: Stabilní, pragmatický člověk, který si je vědom svých kvalit a který sleduje své cíle, ale zná své limity (záklopka)

17 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v mládí Nepochopení ze strany rodičů, vzájemné míjení se Nevšímavost, nezájem Rodiče jsou sami křehcí, topí se ve svých vlastních problémech, občas propukají v pláč Mohou být třeba alkoholici Prostředí postrádající pevný řád a strukturu, bohémské, umělecké, squat Nespolehliví rodiče – zapomínají svačiny, omluvenky...

18 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v mládí Nekritický přístup rodičů k dítěti Omlouvání chyb dítěte, „žehlení“ ve škole Rodiče se paradoxně snaží své dítě ochránit před životními nástrahami Rodiče, kteří svým dětem dopřávají, rozmazlují je (sladkosti) Matka, která své dítě chrání ženskými metodami před otcem (já to s tátou nějak zařídím)

19 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v dospělosti Aktivní forma: Hodný, obětavý člověk postrádající vlastní hranice Rozdal by se pro druhé Své potřeby řadí až na poslední místo Jeho jednání je silně vedeno idealismem a soucitem s druhými

20 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v dospělosti Dynamika: Člověk se rozdává pro druhé, veden svojí obětavostí Jeho hladiny energií jsou však nízké, je málo odolný a to vede k brzkému vyčerpání Pak se sám stane závislým na svém okolí (nebo na alkoholu, prášcích na hlavu apod) Vede to k pocitům zneužití dobroty a později výčitkám

21 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v dospělosti Pasivní forma: Odevzdaný člověk bez vlastní vůle a životní orientace Závislý na rozhodování druhých Přílišná pohodlnost, lenost, pasivita Psychická křehkost, labilita, potřeba zacházení v rukavičkách Hypochondrie Citová citové vydírání druhých (to mi nemůžeš udělat)

22 Mládí a šrámy na duši Princip Neptuna v dospělosti Cílový stav: Empatický, jemný člověk, nakloněný druhým, který dobře zná a hlídá si své hranice.

23 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v mládí Nevypočitatelnost ze strany rodičů – často mění plán, názor, náladu. Dítě nikdy neví, co přijde, často je zaskočeno. Rodič a dítě jsou naprosto odlišné osobnosti. Vede to k nepochopení dítěte ze strany rodiče. Přílišná individualita rodiče, dítě se za něj stydí. Velká tvrdost, odcizenost, agrese

24 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v mládí Rodiče dítěti poskytují absolutní svobodu v rozhodování. Rodiče jednají s dítětem přehnaně rovnostářsky, jako s dospělým. Přílišná volnost v mládí (svobodný pohyb, volba kamarádů), absence hranic a omezení

25 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v dospělosti Aktivní forma: Mimořádná potřeba osobní svobody. Porušování konvencí. Silná individualita, nepřizpůsobivost. Odpor z závazkům a vazbám jakéhokoliv druhu.

26 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v dospělosti Dynamika: Velká individualita, odlišnost, kreativita. Možná snaha o vyniknutí. Při nepřijetí ze strany ostatních (které je možné a pravděpodobné, protože odlišnost je výrazná) Nastává přehnaný odstup a nezájem ve jménu svobody Zjednodušeně – když neakceptujete moji originalitu a chcete, abych se přizpůsobil/a, jdu si svou cestou, nezajímáte mne. Je zde velké riziko častých a výrazných výkyvů a radikality.

27 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v dospělosti Pasivní forma: Odstup od všeho a od všech. Člověk stojí stranou, hlídá si zadní vrátka. Citová neangažovanost. Neschopnost s čímkoliv splynout. Podvědomý projev u žen: stále potkávají zadané muže, se kterými objektivně nemohou být a nechápou proč.

28 Mládí a šrámy na duši Princip Urana v dospělosti Cílový stav: Tvořivý člověk s originálními nápady, který potřebuje svůj prostor, ale pokud má dost svobody, umí se chovat stabilně.

29 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v mládí Dítě vnímá svého rodiče jako mimořádně silnou osobnost, která mu řídí život a má nad ním kontrolu. Rodiče mluví do všech oblastí života dítěte a vždy prosadí svůj názor, volí nátlakové prostředky Dítě v mládí zažívá pocity frustrace, cítí se vůči rodiči bezmocné.

30 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v mládí Rodiče dítěti dovolí úplně všechno, své chování podřizují jeho libovůli Kult dítěte Rodiče dítěti nakonec ve všem ustoupí, protože je to tak pro ně jednodušší, přece se s ním nebudou hádat Matka již od mládí vnímá své dítě jako silnější osobnost a sama nemá sílu se mu postavit

31 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v dospělosti Aktivní forma: Člověk, který chce být mimořádně dobrý a schopný Úporně se snaží, což může vést až k vyčerpání či sebepoškozování Je tak ponořen do sledování svého cíle, že postrádá pud sebezáchovy. Prostě nemůže jinak. Přináší to fixaci – na věci, lidi, práci. Neschopnost pustit ze zřetele, vypnout. Nebo třeba mocenský komplex.

32 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v dospělosti Dynamika: Člověk se snaží o dosažení maximálního výkonu, postavení, moci. Všechno zvládnout – a ovládnout. Souvisí s tím i kontrola situace, dominance. Vytěsnit druhé. To vede k vyčerpání sil, člověk nemůže dál. Následuje období, kdy se člověk bude cítit utiskován okolnostmi, lidmi, nedostatkem peněz... Pocity bezmoci, zoufalství, neschopnosti to nějak změnit. Mimořádné úspěchy mohou být střídány nečekaně hlubokými pády.

33 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v dospělosti Pasivní forma: Hluboké obavy, pocity ohrožení, třeba i objektivně bezdůvodné Člověk si připadá ovládán a zneužíván okolím, partnerem, dětmi Pocity bezmoci a bezvýchodnosti v životních situacích. Situace jsou silnější. Člověk se dostává do situací, které by si sám dobrovolně nevybral, ale nemá jinou možnost, než jimi projít (očistné krize)

34 Mládí a šrámy na duši Princip Pluta v dospělosti Cílový stav: Vnitřně silný člověk, který směřuje svoji vůli k naplnění svých tužeb, ale neohrožuje přitom ani sebe ani ostatní.

35 Mládí a šrámy na duši Závěr číslo jedna Úplně opačné výchovné postupy mají stejné důsledky: – Nekritické rozmazlování je stejně škodlivé jako nezájem ze strany rodičů – Nechat dítěti přehnanou možnost volby je stejně zhoubné jako ponižování jeho osobnosti Mějme to na paměti při výchově vlastních dětí.

36 Mládí a šrámy na duši Závěr číslo dvě Horoskop je sice úžasný v tom, že nabízí mnoho informací se všemi souvislostmi Přesto má smysl identifikovat hlavní životní princip, který nám působí problém: – Pochopit jeho působení ve všech možných rovinách – Uvědomit si jeho aktivní a pasivní působení A snažit se uvést ho do rovnováhy


Stáhnout ppt "Mládí a šrámy na duši Astrostředa 3. 11. 2010. Mládí a šrámy na duši Klíč k mnoha problémům leží v mládí Astrologická praxe jasně ukazuje, že příčina."

Podobné prezentace


Reklamy Google