Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Španělsko Reino de España. Š panělsko HHHHlavní město: Madrid PPPPočet obyvatel: 44 708 964 ( 23. na světě ) RRRRozloha: 504 782 km² SSSStátní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Španělsko Reino de España. Š panělsko HHHHlavní město: Madrid PPPPočet obyvatel: 44 708 964 ( 23. na světě ) RRRRozloha: 504 782 km² SSSStátní."— Transkript prezentace:

1 Španělsko Reino de España

2 Š panělsko HHHHlavní město: Madrid PPPPočet obyvatel: 44 708 964 ( 23. na světě ) RRRRozloha: 504 782 km² SSSStátní zřízení: konstituční monarchie federativního typu KKKKrál: Juan Carlos I. PPPPředseda vlády: José Luis Rodriguez Zapatero JJJJazyk: španělština, regionálně katalánština, baskičtina, galicijština MMMMěna: Euro ČČČČlenství: EU, NATO, OSN, OBSE, OECD

3 Geografie SSSStát rozkládající se na Pyrenejském poloostrově - výhodná poloha→ mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem HHHHranice: Z- Portugalsko SV- Andorra, Francie J- Gibraltar SSSSoučásti Španělska: - severoafrické državy Ceuta a Malilla - K K K K K aaaa nnnn áááá rrrr ssss kkkk éééé o o o o ssss tttt rrrr oooo vvvv yyyy ( ( ( ( ( Atlantský oceán ) - B B B B B aaaa llll eeee áááá rrrr yyyy ( Středozemní moře ) - Llívia- katalánské město, které je zcela obklopeno územím Francie ŠŠŠŠpanělsko je od Afriky odděleno 14 km širokým Gibraltarským průlivem

4 Geografie NNNNejvíce obydlená místa: - Madrid - 5 904 041 - Barcelona - 5 300 701 - Valencia - 1 623 724 - Sevilla - 1 317 098 - Málaga - 1 074 074 ŠŠŠŠpanělsko žádá o navrácení G G G G G iiii bbbb rrrr aaaa llll tttt aaaa rrrr uuuu, malé britské državy na jižním pobřeží. Byl obsazen během Války o španělské dědictví v r.1704 a byl přiznán Británii r.1713 Utrechtskou smlouvou. MMMMaroko nárokuje španělská města Ceuta a Melilla a neobydlené Španělské severoafrické državy na severním pobřeží Afriky. PPPPortugalsko neuznává španělskou suverenitu nad územím Olivença. Portugalsko si podle Vídeňské smlouvy r.1815, kterou Španělsko podepsalo, vyhrazuje navrácení území. Španělé uvádí, že Vídeňská smlouva je neplatná a podle Badajozské smlouvy patří území Španělsku a pouze povzbuzuje obě strany k diplomatickému řešení.

5 Obyvatelstvo PPPPočet obyvatel: 44 708 964 ( 23. na sv.) HHHHustota zalidnění: 87,8 ob. / km² ( 84. na sv.) NNNNáboženství: katolíci 99% NNNNárodnostní složení: Španělé 74% Katalánci 17% Galicijci 6% Baskové 2% GGGGramotnost: 97% VVVV zahraničí žije přes 4 miliony Španělů, z toho 2 mil. v Americe ŠŠŠŠpanělština - světový jazyk, románský - kromě bývalých kolonií se jí hovoří i na jihu USA

6 Historie OOOOd 2.st. BC- Řím postupně ovládl celý poloostrov, provincie Hispania 6666. století- Vizigóti 8888. století- vpád Arabů- muslimská říše - Španělsko zvané Al- Andalus se stalo nejzápadnější částí islámského světa - r. 929 – odtržení se od arab. říše a vytvoření córdobského chalífátu - pozůstatkem jsou historická centra Córdoby,Granady a Sevilly -r.1031- rozpad chalífátu na menší království RRRRazantnější nástup Reonquisty (znovudobývání Pyrenejského poloostrova křesťany), maurská království postupně likvidována - koncem 13. století zbylo pouze království Granada na jihu země

7 Historie rrrr.1469- sňatek Isabely Kastilské ( dědičky kastilského trůnu) s Ferdinandem II. Aragonským ( dědic aragonského trůnu) → základ k trvalému sjednocení dvou nejmocnějších křesťanských států Pyrenejského pol. do španělského království, formálně k němu došlo až nástupem jejich vnuka Karla I. Habsburského 11115. století- zámořské objevy a výboje - postupně velmoc, kde „ Slunce nezapadá“ -r. 1492- pád Granady → otevření cesty k expanzím mimo Pyrenejský pol. -Expanze - soustředila se na Středomoří a na nové zámořské objevy, které podporovala Kastílie - r.1492 - první objevná plavba- K K K K K rrrr yyyy šššš tttt oooo ffff K K K K oooo llll uuuu mmmm bbbb uuuu ssss - lodě Pinta, Niňa a Santa Maria, doplul na ostrov San Salvador (Bahamy), myslel, že je v Indii → domorodci název Indiáni

8 Historie EEEExpanze Španělska na americký kontinent byla zahájena teprve v prvních desetiletích 16. století: - v r. 1521- zničením říše Aztéků v Mexiku Hernánem Cortésem - v r. 1533- dobytím říše Inků v Peru Franciscem Pizarrem 11116. století- pod vládou Habsburků – nejmocnější země západní a střední Evropy- „zlatý věk“, bohatá území ( Nizozemí,…celá Jižní a Střední Amerika kromě Brazílie a Guayan - r. 1588- vítězství Angličanů nad „neporazitelným“ šp.loďstvem ( Armada) PPPPo dalších porážkách v 17. stol. Ztrácí své velmocenské postavení 1111701-1714- Války o dědictví španělské ( vítězství Bourbonů ), ztráta pozic ve Středomoří PPPPo napoleonských válkách se rozpadá španělská koloniální říše v Latinské Americe

9 Historie rrrr. 1898- španělsko- americká válka ( ztráta Kuby, Portorika a Filipín ) 1111936-1939- krutá občanská válka- k moci diktátor Franco rrrr. 1975- králem Juan Carlos ( vybrán před smrtí Francem ) rrrr. 1982- vstup do NATO rrrr. 1986- vstup do EU, úsilí Basků o vlastní stát 11111. března 2004- teroristický útok na vlaky v Madridu - organizace al-Káida - zemřelo 192 lidí a 1 460 bylo zraněno

10 Politika NNNNejvyšší státní orgány: král, parlament a vláda. KKKKrál je hlavou státu, reprezentuje stát navenek, svolává a rozpouští parlament. Má pravomoc schvalovat a vyhlašovat zákony. PPPParlament je dvoukomorový, skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu. -Poslanecká sněmovna je volena na 4 roky na základě poměrného zastoupení, volebním obvodem je provincie. -Senát je volen na 4 roky a každá provincie zde má své 4 zástupce. Výkonná a nařizovací moc je svěřena vládě. Jejím poradním orgánem je Státní rada. Předseda vlády může být zastoupen králem nebo parlamentem

11 Hospodářství HHHHDP (na obyv.): 33 700 USD      - ( např.Lucembursko – 80 800$, Dem. rep. Kongo- 300$) PPPPatří mezi čtyři nejvíce rostoucí západoevropské ekonomiky NNNNejsilnější státní sektor ze zemí EU ( energetika, doprava, spoje) VVVVysoké příjmy- cestovní ruch - zisk z turistiky- přes 30 mld. Ročně - každoročně okolo 60 mil. turistů TTTTěžba - pestré nerostné bohatství - světový producent rtuti - zinek - 1. místo v Evropě, stříbro, uran a pyrity - klesá těžba hnědého i černého uhlí - závislost na dovozu ropy

12 Hospodářství PPPPrůmysl - výroba aut a lodí- 3. místo v Evropě - osobní automobily SEAT- až 2 miliony automobilů- Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza - letadla a zbraně- okolí Madridu, lodě- Barcelona - stavební hmoty- 3. největší výrobce cementu v v v v Evropě - potravinářský- olivový olej, rybí konzervy, textilní ZZZZemědělství - jižní ovoce- citrusy, broskve, meruňky, mandle, jedlé kaštany, obilniny- ječmen, pšenice - evropský primát v produkci pomerančů a oliv - vinařství- 3. místo ve světě - chov vepřů (3. místo v E.), a ovcí (2. místo v E.) - rybolov

13 Přírodní podmínky PPPPovrch - Hornatá země- 2/3 území leží v nadmořské výšce přes 500m - Střed země: náhorní plošina Meseta - Starokastilská a Novokastilská tabule ( 600-800m) - odděleny Kastilským pohořím - S: Kantaberské pohoří ( až 2 600 m) - Pyreneje ( Pico de Aneto 3 404m) - J: S S S S S iiii eeee rrrr rrrr aaaa N N N N eeee vvvv aaaa dddd aaaa ( ( ( ( ( Mulhacén 3 482 m, nejjižnější ledovec v Evropě) PPPPodnebí - subtropické - „vlhké Španělsko“ (SZ a S): mořský vzduch od Atlantiku - „suché Španělsko“ (Stř., J a V): suchá zima a horké léto až 40ºC - nejméně srážek v Evropě – 200 mm

14 VVVVodstvo: - nevyrovnané stavy řek ( zdroj energie, zavlažování) - největší: Ebro, Tajo, Duero, Guadalquivir FFFFauna a flora: - jehličnany- borovice, korkové duby, palmy - ještěrky, hadi,želvy, dikobrazi

15 Zajímavosti SSSSvatojakubská pouť do S S S S S aaaa nnnn tttt iiii aaaa gggg aaaa dddd eeee C C C C oooo mmmm pppp oooo ssss tttt eeee llll aaaa, 3. nejdůležitější poutní místo katolíků - V roce 1993 byla zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO KKKKorida - býčí zápasy

16 Zajímavosti JJJJeskynní malby v Altamiře (UNESCO) SSSSagrada Familia - chrám v Barceloně, Antonio Gaudí

17 Zajímavosti TTTTanec Flamenco, Bolero NNNNástroje: kastaněty, kytara, tamburína

18 Osobnosti LLLLiteratura: - Lope de Vega- dramatik ( Fuente Ovejuna) - Miguel de Cervantes- Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha - García Lorca- básník MMMMalířství - El Greco - Velázquez - Goya - P. Picasso - S. Dalí


Stáhnout ppt "Španělsko Reino de España. Š panělsko HHHHlavní město: Madrid PPPPočet obyvatel: 44 708 964 ( 23. na světě ) RRRRozloha: 504 782 km² SSSStátní."

Podobné prezentace


Reklamy Google