Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Mineralogický systém, Prvky Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 1, (III/2, sada A) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogie, nerosty, prvky, kovy, nekovy. Anotace: Žáci se seznámí s principem třídění nerostů v mineralogickém systému a se základními systematickými jednotkami v mineralogii. V materiálu je uveden výčet nerostných tříd a bližší popis první třídy nerostů – Prvky. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 9. Ověřil: Marek Odstrčil Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

2 Třídění nerostů I. Prvky
Mineralogický systém Třídění nerostů I. Prvky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 Třídění nerostů – Mineralogický systém
V současnosti je známo asi tři tisíce nerostů (minerálů). V mineralogii, tak jako v každém přírodovědném oboru, je nutné uspořádat jednotlivé druhy nerostů do přehledného systému. Mineralogický systém je založený na třídění nerostů podle jejich chemického složení a vnitřní stavby. Popisem a tříděním jednotlivých nerostů se zabývá Systematická mineralogie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 Třídění nerostů – Mineralogický systém
Základní systematické jednotky v mineralogii jsou třídy, skupiny, minerální druhy a jejich odrůdy. Druhově nejbohatší třídou nerostů jsou křemičitany. Druhově nejchudší jsou organické minerály a prvky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Mineralogická sbírka [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < odhor%C3%A1ck%C3%A9_Museum,_mineralogy.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 Podle chemického složení třídíme nerosty do devíti tříd:
Prvky (elementy) Halogenidy (halovce) Sulfidy (sirníky) Oxidy (kysličníky) Uhličitany (karbonáty) a dusičnany (nitráty) Sírany (sulfáty) Fosforečnany (fosfáty) Křemičitany (silikáty) Organické minerály (organolity) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 I. Prvky V přírodě existuje přes 20 nerostů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy a nekovy: kovy – zlato (Au), stříbro (Ag), platina (Pt), měď (Cu), železo (Fe), nekovy – uhlík: grafit a diamant (C), síra (S). Ryzí kovy jsou v přírodě nápadné barvou, vysokou hustotou, mají kovový lesk a jsou ohebné a kujné. Často jsou dobrými vodiči elektrického proudu. Nekovy jsou izolanty nebo polovodiče. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 Kontrolní otázky Která třída nerostů je druhově nejbohatší?
Správná odpověď: Křemičitany Kolik nerostů je v současnosti známo? Správná odpověď: 3 000 Jak se odborně nazývají nerosty? Správná odpověď: Minerály Uveď tři příklady nerostů patřících mezi NEKOVY. Správná odpověď: Grafit, diamant, síra. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google