Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"— Transkript prezentace:

1 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Mineralogický systém, Prvky Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):1, (III/2, sada A) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova:Mineralogie, nerosty, prvky, kovy, nekovy. Anotace: Žáci se seznámí s principem třídění nerostů v mineralogickém systému a se základními systematickými jednotkami v mineralogii. V materiálu je uveden výčet nerostných tříd a bližší popis první třídy nerostů – P rvk y. Materiál byl vytvořen (datum, období):2. 9. 2011 Ověření ve výuce:Datum: 27. 9. 2011Třída: 9.Ověřil: Marek Odstrčil Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 2 Mineralogický systém Třídění nerostů I. Prvky

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 3 Třídění nerostů – Mineralogický systém  V současnosti je známo asi tři tisíce nerostů (minerálů).  V mineralogii, tak jako v každém přírodovědném oboru, je nutné uspořádat jednotlivé druhy nerostů do přehledného systému.  Mineralogický systém je založený na třídění nerostů podle jejich chemického složení a vnitřní stavby.  Popisem a tříděním jednotlivých nerostů se zabývá Systematická mineralogie.

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 4  Základní systematické jednotky v mineralogii jsou třídy, skupiny, minerální druhy a jejich odrůdy.  Druhově nejbohatší třídou nerostů jsou křemičitany.  Druhově nejchudší jsou organické minerály a prvky. Třídění nerostů – Mineralogický systém

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 5 Mineralogická sbírka [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99edkl%C3%A1%C5%A1te%C5%99%C3%AD,_P odhor%C3%A1ck%C3%A9_Museum,_mineralogy.jpg [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_f%C3%BCr_Naturkunde_Berlin_February_2008_0023.JPG [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_f%C3%BCr_Naturkunde_Belin_Mineralienabteilung.jpg

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 6 Podle chemického složení třídíme nerosty do devíti tříd: I.Prvky (elementy) II.Halogenidy (halovce) III.Sulfidy (sirníky) IV.Oxidy (kysličníky) V.Uhličitany (karbonáty) a dusičnany (nitráty) VI.Sírany (sulfáty) VII.Fosforečnany (fosfáty) VIII.Křemičitany (silikáty) IX.Organické minerály (organolity)

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 7 I. Prvky  V přírodě existuje přes 20 nerostů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy a nekovy: kovy – zlato (Au), stříbro (Ag), platina (Pt), měď (Cu), železo (Fe), nekovy – uhlík: grafit a diamant (C), síra (S).  Ryzí kovy jsou v přírodě nápadné barvou, vysokou hustotou, mají kovový lesk a jsou ohebné a kujné. Často jsou dobrými vodiči elektrického proudu.  Nekovy jsou izolanty nebo polovodiče.

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. 8 Kontrolní otázky  Která třída nerostů je druhově nejbohatší? Správná odpověď: Křemičitany  Kolik nerostů je v současnosti známo? Správná odpověď: 3 000  Jak se odborně nazývají nerosty? Správná odpověď: Minerály  Uveď tři příklady nerostů patřících mezi NEKOVY. Správná odpověď: Grafit, diamant, síra.

9 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-02]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/system.html  [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_f%C3%BCr_Naturkunde_Belin_Mineraliena bteilung.jpg  [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_f%C3%BCr_Naturkunde_Berlin_February_ 2008_0023.JPG  [cit. 2011-09-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99edkl%C3%A1%C5%A1te%C5%99%C3%AD,_ Podhor%C3%A1ck%C3%A9_Museum,_mineralogy.jpg


Stáhnout ppt "1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"

Podobné prezentace


Reklamy Google