Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika počítačů DGP_10 Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. Katedra Informatiky, FEI, VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika počítačů DGP_10 Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. Katedra Informatiky, FEI, VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika počítačů DGP_10 Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. karel.vlcek@vsb.cz Katedra Informatiky, FEI, VŠB - TUO

2 K. Vlček: Diagnostika počítačů2 Testování pamětí - model poruchy Paměti jsou podle způsobu použití rozdělovány na paměti pro zápis a čtení (RAM) a na paměti pouze pro čtení (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, atd.) Nejsložitější je testování pamětí RAM Vyplývá to ze situace, která popisuje složitost modelu poruchy

3 K. Vlček: Diagnostika počítačů3 Model poruchy polovodičové paměti Paměti se vyznačují pravidelnou (regulární) strukturou Vyznačují se dále velmi vysokou hustotou integrace Model poruchy musí zachycovat fyzikální procesy, které charakterizují polovodičovou strukturu paměti Patří k nim i anomálie ukládání elektrického náboje ve struktuře tenkých vrstev

4 K. Vlček: Diagnostika počítačů4 Poruchy polovodičových pamětí podle architektury paměti (1) Poruchy mimo paměťovou matici: Poruchy adresových dekodérů - zdvojení Neexistence určité adresy - přerušení Zkrat - několik adres se vybaví současně Průrazy a svody na vstupech Hromadění náboje - dlouhá vybavovací doba Setrvačnost čtecích zesilovačů - například nesprávné čtení nuly po řadě jedniček

5 K. Vlček: Diagnostika počítačů5 Poruchy polovodičových pamětí podle architektury paměti (2) Poruchy paměťové matice: Poruchy v ustáleném stavu Poruchy bez ohledu na stav okolí Poruchy závislé na stavu okolí Aktivní poruchy - při zápisu do určité adresy se zapíše hodnota do jiné adresy paměti Dlouhá doba zotavení po zápisu Krátká doba obnovení informace u dynamické paměti

6 K. Vlček: Diagnostika počítačů6 Typy testovacích vzorků Vzorek (sample) typu N - počet kroků je lineárně závislý na počtu bitů Vzorek (sample) typu N 2 - počet kroků je úměrný druhé mocnině počtu bitů Vzorek (sample) typu N 3/2 - počet kroků je úměrný součinu NxN 1/2

7 K. Vlček: Diagnostika počítačů7 Vzorek (sample) typu N Jednoduché generování adres mají testy: řádky, sloupce, či diagonály Postupující jedničky a nuly (Marching): Zápis pozadí - nuly Čtení i-té buňky a zápis inverzní hodnoty od adresy N-1 do 0 Čtení i-té buňky a zápis inverzní hodnoty od adresy 0 do N-1 Zápis pozadí - jedničky

8 K. Vlček: Diagnostika počítačů8 Vzorek (sample) typu N 2 (1) Putující jednička Zápis pozadí - nuly Zápis inverzní hodnoty do i-té buňky, čtení celé matice Zápis pozadí - jedničky Zápis inverzní hodnoty do i-té buňky, čtení celé matice Vzorek je vhodný pro testování vícenásobného výběru a při pomalém zotavení čtecích zesilovačů

9 K. Vlček: Diagnostika počítačů9 Vzorek (sample) typu N 2 (2) GALPAT Zápis pozadí - nuly Zápis inverzní hodnoty do i-té buňky, čtení buněk v pořadí i, i+1, i, i+2, i+N-1, i, zápis původní hodnoty do i-té buňky Zápis pozadí - jedničky Zápis inverzní hodnoty do i-té buňky, čtení buněk v pořadí i, i+1, i, i+2, i+N-1, i, zápis původní hodnoty do i-té buňky Vhodný pro testování „přeslechů“

10 K. Vlček: Diagnostika počítačů10 Vzorek (sample) typu N 3/2 Používají se pro detekci poruch adresových dekodérů Posouvaná diagonála Redukovaný GALPAT Diagonální GALPAT Zápis do buňky a čtení jejího „okolí“

11 K. Vlček: Diagnostika počítačů11 Parametrické testy Test doby obnovení u dynamických pamětí Testy jsou náročné na úroveň technického vybavení testeru Jsou důležité pro kategorizaci pamětí, je to zdlouhavá práce, ale přináší výrobcům zisk Paměti s lepšími parametry jsou dražší

12 K. Vlček: Diagnostika počítačů12 Testy programovatelných pamětí Ovládání dekodéru pro přístup do přídavné matice Dekodér je ovládaný vyšším napětím (např. 9V) V přídavné matici je známý obsah Testy jsou nutné pro ověření programovatelnosti, ale také pro vyzkoušení výstupních zesilovačů

13 K. Vlček: Diagnostika počítačů13 Literatura Hlavička J.: Diagnostika a spolehlivost, Vydavatelství ČVUT, Praha (1990), ISBN 80-01-01846-6 Musil, V., Vlček, K.: Diagnostika elektronických obvodů, TEMPUS Equator S_JEP-09468-95, ÚMEL, FEI VUT v Brně (1998) Hlavička, J., Kottek, E., Zelený, J.: Diagnostika Elektronických číslicových obvodů, Praha SNTL (1982) Drábek, V.: Spolehlivost a diagnostika, VUT Brno, (1983) Hławiczka, A.: P1149, Warszawa (1993), ISBN 83- 204-1518-7


Stáhnout ppt "Diagnostika počítačů DGP_10 Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. Katedra Informatiky, FEI, VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google