Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F21/8.3.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Jaderná energie Autor: Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F21/8.3.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Jaderná energie Autor: Bc."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F21/8.3.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Jaderná energie Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: IX. Tématický okruh: Atomy a zá ř ení Téma: Jaderná energie Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické,metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad navazuje na probranou látku na téma jaderná energie. Žák pomocí interaktivity si osvojí jadernou energetiku. Prezentace navazuje na učebnici Fyzika pro 9. ročník, FRAUS 2007, str.75-89. Pou ž ité zdroje : http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni - obrázky na jaderné štěpení http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni - schéma jaderné elektrárny http://www.obrazky.cz/detail?q=radioaktivn%C3%AD%20zna%C4%8Dka&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=11&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Djadern%25C3% 25BD%2Breaktor%2Bprezentace%26aq%3D1%26oq%3DJadern%25C3%25BD%2Breaktor%26sourceid%3Dszn-HP%26thru%3Dsug&resID=xkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&imgURL=http%3A//www.technicke-normy-csn.cz/picts/image/0201a.gif&pageURL=http%3A//www.technicke-normy-csn.cz/tabulky/vystrazne-tabulky-a-znacky- 1%3Fdo%5B%5D%3DsetOffset%26offset%3D60&imgX=100&imgY=100&imgSize=2&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FxkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&thX=100&thY=100&qNoSite=radioaktivn%C3%AD%2Bzna%C4%8Dka&siteWWW=&sId=nEqewqhSwP8qfZfQrqMWB%5D%3DsetOffset%26offset%3D60&imgX=100&imgY=100&imgSize=2&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FxkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&thX=100&thY=100&qNoSite=radioaktivn%C3%AD%2Bzna%C4%8Dka&siteWWW=&sId=nEqewqhSwP8qfZfQrqMW http://www.obrazky.cz/detail?q=jadern%C3%BD%20reaktor%20&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Djadern%25C3%25BD%2B reaktor%2Bprezentace%26aq%3D1%26oq%3DJadern%25C3%25BD%2Breaktor%26sourceid%3Dszn- HP%26thru%3Dsug&resID=DyA9W7nzJtywbA31e4bslPsJB8OuSGUbYu_3L0LqWeQ&imgURL=http%3A//img.aktualne.centrum.cz/523/48/5234823-japonsko-spustilo-jaderny-reaktor-v- ohi.jpg&pageURL=http%3A//aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a- pacifik/clanek.phtml%3Fid%3D750445%23utm_medium%3Dnewsbox%26utm_source%3DcentrumHP&imgX=200&imgY=150&imgSize=6&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FD yA9W7nzJtywbA31e4bslPsJB8OuSGUbYu_3L0LqWeQ&thX=128&thY=96&qNoSite=jadern%C3%BD%2Breaktor&siteWWW=&sId=izcT43SxwkKzfZH3eb4L http://www.obrazky.cz/detail?q=zna%C4%8Dka%20radioaktivity&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=2&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Dzna%25C4%258Dka%2Br adioaktivity%26aq%3D0%26oq%3Dzna%25C4%258Dka%2Bradio%26sourceid%3Dszn-HP%26thru%3Dsug&resID=tlXgJnfEv_0QV7ecvGUIMQ-tN16XcKBbY- gO9WKV5uM&imgURL=http%3A//g.denik.cz/1/02/radioaktivita_symbol_znacka_denik- 380.jpg&pageURL=http%3A//www.denik.cz/ze_sveta/cernobyl_jadro20070601.html&imgX=380&imgY=285&imgSize=9&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FtlXgJnfEv_0QV7ecv GUIMQ-tN16XcKBbY-gO9WKV5uM&thX=128&thY=96&qNoSite=zna%C4%8Dka%2Bradioaktivity&siteWWW=&sId=nEqewqhSwS-UfRa2kZLy

2 Jaderná energie

3 Radioaktivita je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů. je tvořeno proudem rychle letících elektronů nebo pozitronů a pohlcuje se již tenkým plechem. je nejpronikavější je proudem částic alfa, je málo pronikavé, ale je nebezpečné, působí – li uvnitř organismů záření alfa záření beta záření gama

4 Jaderné štěpení - spojovačka jádro uranu dva štěpné produkty pomalý neutron uvolněné elektromagnetické záření nestabilní nuklid štěpná reakce rychlé neutrony zpomaluje rychlé neutrony zpomalený neutron Pohlcovač rychlých neutronů

5 Doplň k obrázkům názvy a užití ……………………………………… Řízená štěpná reakce UŽITÍ: v jaderná elektrárně ……………………………………. Neřízená štěpná reakce UŽITÍ: v jaderné bombě

6 Schéma jaderné elektrárny http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna- energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html

7 Spojovačka Kontejnment Parogenerátor Jaderný reaktor Kondenzátor páry Pára Parní turbína Generátor el. napětí tlakový systém na výrobu syté páry plynné skupenství vody ochranná budova z oceli a betonu. Plní funkci hermetického prostoru pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího prostředí a mechanické ochrany proti vnějším vlivům tepelný výměník pro chlazení páry a její kondenzaci na kapalinu transformuje elektrického napětí na vysoké napětí převádí tepelnou energii páry na rotační pohyb zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu

8 Značka radioaktivity

9 Jaderné elektrárny v ČR informace vyhledej na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny.htmlhttp://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny.html Dukovany První reaktorový blok uveden do provozu v roce 1985, druhý a třetí v r. 1986 a čtvrtý v roce 1987 uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků se dvěma reaktory se všemi přímo souvisejícími zařízeními včetně strojovny s turbínami a generátory Temelín uveden do provozu koncem roku 2000 elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory http://www.cez.cz/cs/vyroba- elektriny/jaderna- energetika/interaktivni-model- je-jak-funguje-jaderka.html http://www.cez.cz/cs/vyroba- elektriny/jaderna- energetika/interaktivni-model- je-jak-funguje-jaderka.html

10 Použité zdroje http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni - obrázky na jaderné štěpení http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeni - schéma jaderné elektrárny http://www.obrazky.cz/detail?q=radioaktivn%C3%AD%20zna%C4%8Dka&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1& resNum=11&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Djadern%25C3%25BD%2Breaktor%2Bprezentace%26aq%3D 1%26oq%3DJadern%25C3%25BD%2Breaktor%26sourceid%3Dszn- HP%26thru%3Dsug&resID=xkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&imgURL=http%3A//www.technicke-normy- csn.cz/picts/image/0201a.gif&pageURL=http%3A//www.technicke-normy-csn.cz/tabulky/vystrazne-tabulky-a- znacky- 1%3Fdo%5B%5D%3DsetOffset%26offset%3D60&imgX=100&imgY=100&imgSize=2&thURL=http%3A//media5.pics earch.com/is%3FxkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&thX=100&thY=100&qNoSite=radioaktivn%C3%AD%2Bzna%C4%8Dka&siteWWW=&sId=nEqewq hSwP8qfZfQrqMW http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/818-jaderne-stepeniB%5D%3DsetOffset%26offset%3D60&imgX=100&imgY=100&imgSize=2&thURL=http%3A//media5.pics earch.com/is%3FxkyFn7Oba3yJZssrRP_DOF3m-THc- LbZPduFCvQn5ZE&thX=100&thY=100&qNoSite=radioaktivn%C3%AD%2Bzna%C4%8Dka&siteWWW=&sId=nEqewq hSwP8qfZfQrqMW http://www.obrazky.cz/detail?q=jadern%C3%BD%20reaktor%20&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum =8&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Djadern%25C3%25BD%2Breaktor%2Bprezentace%26aq%3D1%26oq %3DJadern%25C3%25BD%2Breaktor%26sourceid%3Dszn- HP%26thru%3Dsug&resID=DyA9W7nzJtywbA31e4bslPsJB8OuSGUbYu_3L0LqWeQ&imgURL=http%3A//img.aktual ne.centrum.cz/523/48/5234823-japonsko-spustilo-jaderny-reaktor-v- ohi.jpg&pageURL=http%3A//aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a- pacifik/clanek.phtml%3Fid%3D750445%23utm_medium%3Dnewsbox%26utm_source%3DcentrumHP&imgX=200 &imgY=150&imgSize=6&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FDyA9W7nzJtywbA31e4bslPsJB8OuSGUbYu _3L0LqWeQ&thX=128&thY=96&qNoSite=jadern%C3%BD%2Breaktor&siteWWW=&sId=izcT43SxwkKzfZH3eb4L http://www.obrazky.cz/detail?q=zna%C4%8Dka%20radioaktivity&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum =2&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Fq%3Dzna%25C4%258Dka%2Bradioaktivity%26aq%3D0%26oq%3Dzna%2 5C4%258Dka%2Bradio%26sourceid%3Dszn-HP%26thru%3Dsug&resID=tlXgJnfEv_0QV7ecvGUIMQ-tN16XcKBbY- gO9WKV5uM&imgURL=http%3A//g.denik.cz/1/02/radioaktivita_symbol_znacka_denik- 380.jpg&pageURL=http%3A//www.denik.cz/ze_sveta/cernobyl_jadro20070601.html&imgX=380&imgY=285&imgSi ze=9&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FtlXgJnfEv_0QV7ecvGUIMQ-tN16XcKBbY- gO9WKV5uM&thX=128&thY=96&qNoSite=zna%C4%8Dka%2Bradioaktivity&siteWWW=&sId=nEqewqhSwS- UfRa2kZLy=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FtlXgJnfEv_0QV7ecvGUIMQ-tN16XcKBbY- gO9WKV5uM&thX=128&thY=96&qNoSite=zna%C4%8Dka%2Bradioaktivity&siteWWW=&sId=nEqewqhSwS- UfRa2kZLy http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny.html


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F21/8.3.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Jaderná energie Autor: Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google