Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhý – učebního oboru „Karosář“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhý – učebního oboru „Karosář“"— Transkript prezentace:

1 Druhý – učebního oboru „Karosář“
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Ing. Ladislav Khorel Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_11 Název Vady svarů Druh učebního materiálu Prezentace, *.pdf soubor Předmět Technologie Ročník Druhý – učebního oboru „Karosář“ Tématický celek Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem Z – G 1 Anotace Materiál udává základní poznatky z oblasti klasifikace vad svarů a příčin jejich vzniku. Metodický pokyn Materiál slouží pro výklad nové látky. Časová dotace pro výklad je 45 minut. Klíčová slova Trhliny, dutiny, vměstky, studený spoj, vady tvaru a rozměru, vady svarů MIG/MAG, příčiny vzniku vad Očekávaný výstup Žák získá základní poznatky z oblasti klasifikace vad svarů a příčin jejich vzniku. Datum vytvoření

2 Vada svaru je jakákoliv odchylka od dokonalého svaru.
VADY SVARŮ Vada svaru je jakákoliv odchylka od dokonalého svaru. Klasifikace vad svarových spojů se řídí ČSN EN ISO 6520 – 1. Vady řadíme do šesti skupin: 1 – TRHLINY 2 – DUTINY 3 – PEVNÉ VMĚSTKY 4 – STUDENÉ SPOJE A NEPRŮVARY 5 – VADY TVARU A ROZMĚRU 6 – JINÉ VADY Vady zjišťujeme destruktivními a nedestruktivními zkouškami svarů.

3 VADY SVARŮ

4 VADY SVARŮ 1 – TRHLINY Trhliny a mikrotrhliny –
podélná, příčná, hvězdicová, kráterová, nespojité trhliny. Možné příčiny vzniku: Svarek s velkou tloušťkou stěny – vznikají velká napětí při svařování. Zkřehnutí materiálu vlivem prudkého chladnutí při nedodržení předepsaných podmínek svařování (teploty předehřevu). Vodík z vlhkých nebo znečištěných svarových ploch nebo přídavného materiálu. Náhlé přerušení svařování bez vyplnění koncového kráteru. .

5 VADY SVARŮ 2 – DUTINY Bubliny.
Póry - rovnoměrná pórovitost, shluk pórů, řádek pórů, pór protáhlý, červovitý, povrchový. Staženiny - mezidendritická, kráterová, koncová, mikrostaženiny. Možné příčiny vzniku: Nečistoty na svarových plochách nebo na přídavném materiálu. Nadměrné přehřátí tavné lázně. Malá tekutost tavné lázně. Chybná polarita elektrody. Vlhký nebo poškozený obal elektrody. Příliš dlouhý oblouk. .

6 VADY SVARŮ 3 – PEVNÉ VMĚSTKY
Vměstky pevné, struskové, oxidické, kovové. Možné příčiny vzniku: Nerovnoměrné odtavování obalu elektrody, který se odlomí. Nevhodný sklon elektrody. Nadměrná délka oblouku. Malá rychlost tavné lázně. Špatně odstraněná struska v předchozí vrstvě svaru.

7 VADY SVARŮ 4 – STUDENÉ SPOJE A NEPRŮVARY
Studené spoje, neprůvary, neprovařený kořen, jehlice. Možné příčiny vzniku: Hrubá nečistota na svarových plochách. Nevhodně připravené svarové plochy. Příliš malá nebo vysoká rychlost svařování. Špatně nastavené parametry svařování. Excentrický obal elektrody. Foukání oblouku. Nesprávný sklon a vedení elektrody.

8 VADY SVARŮ 5 – VADY TVARU A ROZMĚRU
Souvislé a nesouvislé zápaly, vruby v kořeni, mezi housenkami, místní zápaly, nadměrné převýšení svaru, krápníky, protavení, strmý přechod svaru, přetečení, přesazení, díry a prolákliny, nepravidelnost povrchu a šířky svaru, vadné napojení, nadměrná deformace, tloušťka a šířka svaru, podkročení nebo překročení velikosti koutového svaru. Možné příčiny vzniku: Vysoká intenzita sv. proudu – zápaly. Velký průměr elektrody, malá rychlost - nadměrné převýšení svaru. Velká svarová mezera, malé otupení, malá rychlost, velký proud – krápníky. Nesprávně slícované a nastehované díly – přesazené svaru. Příliš velká a přehřátá lázeň – proláklý svar, díry. Nesprávný příčný sklon elektrody – asymetrie koutového svaru.

9 VADY SVARŮ 6 – JINÉ VADY Všechny vady, které nejsou v předchozích skupinách. Podbroušení, stopy po sekání a broušení, vada stehu, okujený povrch, zbytek strusky a tavidla, bobtnání. Možné příčiny vzniku: Nedodržení technologické kázně ze strany svářeče.

10 VADY SVARŮ MIG/MAG Malý úhel otevření
Velké otupení hran Velké přesazení okrajů Navařování na silně vyklenutou spodní vrstvu Chyba při napojování svaru Příliš malá svařovací rychlost, velký odtavný výkon Poloha, kdy hořák klesá. Je třeba omezit odtavný výkon a nepracovat pomalu Příliš velký náklon hořáku /1/

11 VADY SVARŮ MIG/MAG Nedostatečné pokrytí tavné lázně ochranným plynem.
Chemická reakce vzduchu s tavnou lázní – vznikají porézní svary. /2/

12 VADY KRYCÍ VRSTVY

13 Použité zdroje MALINA,Z. Základní kurz svařování MIG/MAG.6. vyd. Ostrava: Zeross, ISBN Časopis AUTOEXPERT 04– časopis profesionálů v autoopravárenství: Příloha svařování . Autopress, s. r. o. Duben 2010.ISSN:  Zdroje obrázků /1/, /2/ - Časopis AUTOEXPERT 04– časopis profesionálů v autoopravárenství: Příloha svařování . Autopress, s. r. o. Duben 2010.ISSN: Ostatní – vlastní fotoarchív


Stáhnout ppt "Druhý – učebního oboru „Karosář“"

Podobné prezentace


Reklamy Google