Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT AutorIng. Ladislav Khorel Číslo materiáluVY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_11 NázevVady svarů Druh učebního materiáluPrezentace, *.pdf soubor PředmětTechnologie RočníkDruhý – učebního oboru „Karosář“ Tématický celekZákladní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem Z – G 1 AnotaceMateriál udává základní poznatky z oblasti klasifikace vad svarů a příčin jejich vzniku. Metodický pokynMateriál slouží pro výklad nové látky. Časová dotace pro výklad je 45 minut. Klíčová slovaTrhliny, dutiny, vměstky, studený spoj, vady tvaru a rozměru, vady svarů MIG/MAG, příčiny vzniku vad Očekávaný výstupŽák získá základní poznatky z oblasti klasifikace vad svarů a příčin jejich vzniku. Datum vytvoření3. 12. 2013

2 VADY SVARŮ Vada svaru je jakákoliv odchylka od dokonalého svaru. Klasifikace vad svarových spojů se řídí ČSN EN ISO 6520 – 1. Vady řadíme do šesti skupin: 1 – TRHLINY 2 – DUTINY 3 – PEVNÉ VMĚSTKY 4 – STUDENÉ SPOJE A NEPRŮVARY 5 – VADY TVARU A ROZMĚRU 6 – JINÉ VADY Vady zjišťujeme destruktivními a nedestruktivními zkouškami svarů.

3 VADY SVARŮ

4 1 – TRHLINY Trhliny a mikrotrhliny – podélná, příčná, hvězdicová, kráterová, nespojité trhliny. Možné příčiny vzniku: Svarek s velkou tloušťkou stěny – vznikají velká napětí při svařování. Zkřehnutí materiálu vlivem prudkého chladnutí při nedodržení předepsaných podmínek svařování (teploty předehřevu). Vodík z vlhkých nebo znečištěných svarových ploch nebo přídavného materiálu. Náhlé přerušení svařování bez vyplnění koncového kráteru..

5 VADY SVARŮ 2 – DUTINY Bubliny. Póry - rovnoměrná pórovitost, shluk pórů, řádek pórů, pór protáhlý, červovitý, povrchový. Staženiny - mezidendritická, kráterová, koncová, mikrostaženiny. Možné příčiny vzniku: Nečistoty na svarových plochách nebo na přídavném materiálu. Nadměrné přehřátí tavné lázně. Malá tekutost tavné lázně. Chybná polarita elektrody. Vlhký nebo poškozený obal elektrody. Příliš dlouhý oblouk..

6 VADY SVARŮ 3 – PEVNÉ VMĚSTKY Vměstky pevné, struskové, oxidické, kovové. Možné příčiny vzniku: Nerovnoměrné odtavování obalu elektrody, který se odlomí. Nevhodný sklon elektrody. Nadměrná délka oblouku. Malá rychlost tavné lázně. Špatně odstraněná struska v předchozí vrstvě svaru.

7 VADY SVARŮ 4 – STUDENÉ SPOJE A NEPRŮVARY Studené spoje, neprůvary, neprovařený kořen, jehlice. Možné příčiny vzniku: Hrubá nečistota na svarových plochách. Nevhodně připravené svarové plochy. Příliš malá nebo vysoká rychlost svařování. Špatně nastavené parametry svařování. Excentrický obal elektrody. Foukání oblouku. Nesprávný sklon a vedení elektrody.

8 VADY SVARŮ 5 – VADY TVARU A ROZMĚRU Souvislé a nesouvislé zápaly, vruby v kořeni, mezi housenkami, místní zápaly, nadměrné převýšení svaru, krápníky, protavení, strmý přechod svaru, přetečení, přesazení, díry a prolákliny, nepravidelnost povrchu a šířky svaru, vadné napojení, nadměrná deformace, tloušťka a šířka svaru, podkročení nebo překročení velikosti koutového svaru. Možné příčiny vzniku: Vysoká intenzita sv. proudu – zápaly. Velký průměr elektrody, malá rychlost - nadměrné převýšení svaru. Velká svarová mezera, malé otupení, malá rychlost, velký proud – krápníky. Nesprávně slícované a nastehované díly – přesazené svaru. Příliš velká a přehřátá lázeň – proláklý svar, díry. Nesprávný příčný sklon elektrody – asymetrie koutového svaru.

9 VADY SVARŮ 6 – JINÉ VADY Všechny vady, které nejsou v předchozích skupinách. Podbroušení, stopy po sekání a broušení, vada stehu, okujený povrch, zbytek strusky a tavidla, bobtnání. Možné příčiny vzniku: Nedodržení technologické kázně ze strany svářeče.

10 VADY SVARŮ MIG/MAG Malý úhel otevření Velké otupení hran Velké přesazení okrajů Navařování na silně vyklenutou spodní vrstvu Chyba při napojování svaru Příliš malá svařovací rychlost, velký odtavný výkon Poloha, kdy hořák klesá. Je třeba omezit odtavný výkon a nepracovat pomalu Příliš velký náklon hořáku /1/

11 VADY SVARŮ MIG/MAG Nedostatečné pokrytí tavné lázně ochranným plynem. Chemická reakce vzduchu s tavnou lázní – vznikají porézní svary. /2/

12 VADY KRYCÍ VRSTVY

13 Použité zdroje MALINA,Z. Základní kurz svařování MIG/MAG.6. vyd. Ostrava: Zeross, 2005. ISBN 80-85771-19-5 Časopis AUTOEXPERT 04– časopis profesionálů v autoopravárenství: Příloha svařování. Autopress, s. r. o. Duben 2010.ISSN:1211 - 2380 Zdroje obrázků /1/, /2/ - Časopis AUTOEXPERT 04– časopis profesionálů v autoopravárenství: Příloha svařování. Autopress, s. r. o. Duben 2010.ISSN:1211 - 2380 Ostatní – vlastní fotoarchív


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google