Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geomorfologické členění Výklad na základě textu, obrázků a mapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geomorfologické členění Výklad na základě textu, obrázků a mapy"— Transkript prezentace:

1 Geomorfologické členění Výklad na základě textu, obrázků a mapy
Práce s daným textem – doplňování údajů do křížovky Společné odůvodnění Naše území náleží do Šumavské subprovincie a to do Českoleské oblasti. Ta zahrnuje Český les, Podčeskoleskou pahorkatinu a Všerubskou vrchovinu Pohled na Čerchov

2 Čerchov Přimdský les

3 Typickou dominantou je mohutné horské pásmo
Českého lesa. Z prostoru Folmavy a České Kubice vystupuje Čerchovem do nadm. výšky 1042 m a pokračuje směrem k SSZ podél státní hranice s Německem v pruhu širokém 6 až 17 km až po jižní okraj Chebské pánve, kde je ukončeno výrazným hřbetem Dyleně (940 m). Český les je asymetrické pohoří. Směrem západním se mírně sklání, kdežto na východě je toto pohoří omezeno výrazným zlomo- vým svahem, dosahujícím výšky až 350 m, kterým spadá povrch Českého lesa k pokleslému reliéfu Podčeskoleské pahorkatiny. Český les, budovaný převážně rulami a jen místně žulami, je členěn na čtyři podcelky. Jižní část pohoří zaujímá Čerchovský les, tvořící 2 až 3 pruhy podélných hřbetů oddělených navzájem hlubokými údolími.

4 Věž na Dyleni Dyleň

5 Vrch Zvon Čerchovský les

6 Nejvyšším vrcholem je Čerchov ( 1042 m). Směrem
k severu povrch nepravidelně mírně klesá – Dlouhá skála (956 m), Škarmanka (888 m), Haltrava (882 m), Tyrolka (865 m), Starý Herštejn (878m), Lysá (870 m), Velký zvon (863 m). Charakteristické jsou nápadně ostré skalnaté hřbety např. Sádek (854 m) a vrcholy s přík- rými svahy, na kterých se v podvrcholových partiích vytvořily vlivem mrazového zvětrávání hornin mrazové sruby, představující různě vysoké a rozsáhlé skalní stěny, doprovázené balvanovými proudy, kamennými moři a dalšími produkty mrazového zvětrávání.Příčným údolím Radbuzy je Čerchovský les oddělen od Přimdského lesa.

7 Starý Herštejn Starý Herštejn od Nemanic

8 Haltrava Kamenná moře

9 Všerubská vrchovina se vkládá mezi Český les a
Šumavu jako nižší vrchovina. Její západní část, zvaná Českokubická vrchovina má méně členitý povrch, většinou v nadmořské výšce 500 – 600 m. Vytvořily se zde ploché hřbety a široká údolí toků, které pramení na nízko položeném hlavním evropském rozvodí (labsko-dunajské). Jen několik vrcholů přesahuje 600 m, nejvyšší je Spálený vrch (668 m). Podél úpatí Českého vystupují protáhlé hřbety českého křemenného valu: Na podkově (558 m), Na kameni (544 m, chráněný přírodní výtvor Sokolova vyhlídka).

10 Podčeskoleská pahorkatina je členěna na Tachovskou
brázdu a Chodskou pahorkatinu. Východní hranici Chodské pahorkatiny zčásti tvoří výrazný svah na linii mariánskolázeňského zlomu, který sleduje až k Horšovskému Týnu. Její reliéf se vyznačuje zaoblenými tvary vrcholů a hřbetů. Je tvoře- na hlubinnými vyvřelinami – svory, ruly, amfibolity, žuly a další. Povrch v nadmořské výšce m zpestřují jednotlivé vrcholy – Černá hora (661 m), Sedlo (614 m), Homole (572 m). Český křemenný val, který sleduje linii zlomového svahu Českého lesa, se projevuje řadou protáhlých hřbetů – Chodov, Skála (562 m) u Nového Kramolína, Šitboř, skalka u křižovatky silnic západně od Poběžovic.

11 Plaskou pahorkatinu zastupuje Stříbrská pahorkatina
a Švihovská vrchovina. Stříbrská pahorkatina,budovaná fylity a žulami se vyznačuje mírně zvlněným povrchem, který se od západu, z výšky m pozvolna sklání směrem k východu a jihovýchodu. Západní okraj zpestřuje velmi nápadný věnec kopců Sedmihoří: Racovský vrch(619m), Chlum (609m), Rozsocha (599m), Písečný vrch (582 m), a jiné. Mrazové zvětrávání vytvořilo po celém Sedmihoří velké množství nejrůznějších tvarů zvětrávání žul – mrazové sruby, kamenná moře, pseudokary se skalními proudy, skalní mísy, balvany oblých tvarů nebo nejrůznějších forem, skalní hřiby apod.. Sedmihoří představuje jedno z území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žul v Čechách.

12 Sedmihoří Naučná stezka Sedmihoří

13 5 – x 3 Jeden z vrcholů Chodské pahorkatiny
1 x 6 Jaké tvary mají vrcholy Chodské pahorkatiny? 2 x 4 Z jakého města začíná Český les? x 6 Jeden z vrcholů Čerchovského lesa 2 x 2 Český les se směrem do Německa sklání … 1 x 5 Hraniční řeka Čerchovského a Přimdského lesa 5 x 3 – 3 Jižní část Českého lesa 4 x 4 – 6 Produkt mrazového zvětrávání

14 / x - - - - x - - x x - - x - - - x x / - - - x /

15 ŘEŠENÍ: 1. ČERNÁ HORA ZAOBLENÉ FOLMAVA TYROLKA MÍRNĚ RADBUZA 7. ČERCHOVSKÝ LES BALVANOVÉ PROUDY

16 ODKAZY: Český les,příroda,historie,život – kol.autorů BASET 2005 Vypracovala: Vlasta Hulcová Obrázky staženy - srpen 2008


Stáhnout ppt "Geomorfologické členění Výklad na základě textu, obrázků a mapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google