Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoci kloubů velkých zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoci kloubů velkých zvířat"— Transkript prezentace:

1 Nemoci kloubů velkých zvířat
incidence klinický význam pokroky v terapii

2 Nemoci kloubů velkých zvířat - klasifikace
vývojové anomálie osteochondróza juvenilní infekční osteoartritida (ochroma) zánět (artritida) aseptický (traumatický) infekční artróza (osteoartritida) podotrochlóza, kroužek, špánek

3 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie
flexní deformity (viz nemoci šlach) angulární deformity (viz nemoci kostí) kloubní osteochondróza kloubní marginální léze centrální epifyzární léze (kostní cysta) juvenilní infekční osteoartritida (ochroma hříbat)

4 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza
definice: Osteochondróza je porucha enchondrální osifikace (růstové chrupavky epifyzární, metafyzární, resp. apofyzární). synonyma: osteochondritis, osteochodritis dissecans, physitis, epiphysitis, apophyseolysis

5 kloubní osteochondróza
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - formy kloubní osteochondróza marginální osteochodrotická léze kostní (kloubní) cysty kostní osteochondróza epifyzitida (fyzitida) (angulární deformity, flexní deformity)

6 hormonální - testosteron, somatotropin, thyrotropin
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - etiologie nutriční překrmování nadbytek bílkovin poruchy minerálníno metab. (Ca/P, Zn, Cu) trauma hormonální - testosteron, somatotropin, thyrotropin (dědičná dispozice)

7 narušení růstu kloubní chrupavky
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - patogeneze narušení růstu kloubní chrupavky zpomalení osifikace ztluštění porucha difúze živin trauma - fraktura chrupavky pohyb - separace chrupavky osteolýza subchondrální kosti synovitis artróza

8 pohlaví - 3:1 (samčí/samičí) plemeno
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - výskyt druh prase, kůň, skot pohlaví - 3:1 (samčí/samičí) plemeno prase - landrace kůň - hanoverský, holštýnský věk - mladé kategorie zvířat kloub ramenní, kolenní, hlezenní, spěnkový, loketní, karpální

9 bolestivost v extrémních polohách pozitivní provokační zkoušky
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - symptomy kulhání (?) zvýšená náplň kloubu bolestivost v extrémních polohách pozitivní provokační zkoušky

10 anamnéza klinické příznaky rtg příznaky artroskopie
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - diagnostika anamnéza klinické příznaky rtg příznaky narušení línie kloubní plochy radiolucentní léze subchondrální kostěnné ploténky rozšíření/zúžení kloubní štěrbiny radiodenzní disekát chrupavky, volná tělíska artrogram negativní artroskopie

11 konzervativní chirurgická striktní klid koně mladší 2 roků artrotomie
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - terapie konzervativní striktní klid koně mladší 2 roků chirurgická artrotomie artroskopie odstranění volné chrupavky, fragmentu exkochleace subchondrální kostěné tkáně (připevnění volného fragmentu)

12 sekundární degenerativní změny instabilita kloubu využití zvířete
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - prognóza velikost léze včasnost operace sekundární degenerativní změny instabilita kloubu využití zvířete

13 výživa, výživa, výživa!!! pohybový režim chovatelská opatření osvěta
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - prevence výživa, výživa, výživa!!! pohybový režim chovatelská opatření osvěta (operace)

14 prolomení subchondrální kostní ploténky
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - etiologie prolomení subchondrální kostní ploténky narušení enchondrální osifikace trauma nutriční disbalance inaparentní kloubní infekce

15 intenzívní kulhání zvýšená náplň klouby komunikace s kloubní štěrbinou
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - symptomy intenzívní kulhání komunikace s kloubní štěrbinou zvýšená náplň klouby kondyly femuru cavitas glenoidale kondyly metakarpu distální humerus

16 diagnostické znecitlivění
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - diagnostika provokační zkoušky diagnostické znecitlivění svodné intraartikulární rtg radiolucentní okrsek v epifýze komunikace s kloubní štěrbinou periferní osteoskleróza

17 intraartikulární exkochleace impakce zdravou kostní tkání
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - terapie intraartikulární exkochleace impakce zdravou kostní tkání odvrtání nepřístupných cyst injekce spongiózy artroskopie skiaskopie computer surgery

18 spontánní vyřešení oddělením od kloubu
Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - prognóza spontánní vyřešení oddělením od kloubu příznivá v případě vyplnění kostní tkání nepříznivá v případě rozsáhlé komunikace s kloubem

19 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - definice
Infekční juvenilní osteoartritida (ochroma) je onemocnění, při kterém dochází k průniku infekčního agens do kloubu nebo periartikulárních kostěnných struktur

20 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - etiologie
hematogenní infekce (polyartritis) Actinobacillus sp. Streptococcus sp. Salmonella sp. Proteus sp.

21 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - formy
S typ - infekční synovitida E typ - infekce kloubu a příslušné epifýzy P typ - postižení fýzy v sousedství kloubu T typ - postižení kuboidních kostí tarzálního nebo karpálního kloubu

22 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - diagnostika
zvýšená náplň kloubu mono/polyartikulární postižení temperace a zánět kloubního pouzdra rtg radiolucentní změny nastupují až při rozvinutí choroby punkce (> Le) kultivace (může být negativní) stanovení citlivosti atb

23 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - terapie
agresívní antibiotická léčba laváž kloubů (? artroskopie) artrotomie kyretáž nekrotické kosti a chrupavky

24 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - prognóza
S forma - příznivá E forma - příznivá při minimálním poškození kloubu P, T forma - nepříznivá

25 Nemoci kloubů velkých zvířat záněty (artritidy)
idiopatická synovitida traumatické synovitidy typ 1 - traumatická synovitida a kapsulitida typ 2A - distorze a luxace typ 2 B - ruptury menisků typ 2 C - intraartikulární fraktury typ 3 - postraumatická osteoartritida proliferativní (vilonodulární) synovitida infekční artritida, polyartritida

26 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida
DEFINICE: chronická synoviální efúze nejistého původu bez klinických příznaků kulhání, bolestivosti, zánětu (“nálevky” tarzálního, spěnkového kloubu u koně, synonnym. “bog spavin”, hydroartróza)

27 PATOGENEZE A PŘÍZNAKY chronický mírný zánět synoviální výstelky
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida PATOGENEZE A PŘÍZNAKY chronický mírný zánět synoviální výstelky pokles viskozity synovie (50 %) normální obsah buněčných elementů konformační defekty - chronické dráždění kloubu pomalý ústup nebo progrese efúze volně pohyblivá tekutina v kloubu bez výrazných klinických symptomů

28 DIAGNOSTIKA: zvýšená náplň omezení pohyblivosti kloubu bez kulhání
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida DIAGNOSTIKA: zvýšená náplň omezení pohyblivosti kloubu bez kulhání rtg negativní

29 TERAPIE “vada krásy” nedotýkati se! spontánní resoluce u hříbat
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida TERAPIE “vada krásy” nedotýkati se! spontánní resoluce u hříbat nutriční opatření ? kortikoidy ??? - časově omezený efekt tlakové bandáže, teplé obklady hyaluronát, orgotein (Palosein) radiační synovektomie

30 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida
PROGNÓZA: příznivá

31 typ 1 - traumatická synovitida a kapsulitida
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatické synovitidy typ 1 - traumatická synovitida a kapsulitida bez poškození kloubní chrupavky a pouzdra (iritace kloubu nebo lehká distorze) typ 2A - distorze a luxace poškození chrupavky nebo natržení vazivových struktur typ 2 B - ruptury menisků typ 2 C - intraartikulární fraktury typ 3 - postraumatická osteoartritida (artróza)

32 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1
DEFINICE: aseptický akutní zánět synoviální membrány a kloubního pouzdra v důsledku silné iritace kloubu (chemickými látkami) nebo traumatem (přetížení, lehká distorze) - Výskyt: karpitis, “green osselets” metakarpofalangeálního kloubu, syn. “kloubek”.

33 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1
PATOGENEZE: enzymy z lysozymů synoviocytů - proteázy, glykosidázy, kolagenázy prostaglandiny - vasodilatace, bolestivost, edém endoperoxidázy (superoxidové anionty, hydroxylové radikály) - degradace proteoglykanů leukotrieny - chemotaxe leukocytů zvýšení permeability a efúze - proteiny, fibrin, acidóza, hypoxie

34 SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA:
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA: kulhání zvýšená náplň kloubu, temperace omezená flexe otok kloubního pouzdra bolestivé pasivní pohyby negativní rtg nález

35 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1
TERAPIE: klid a imobilizace (fixační obvaz. bandáž, pasívní pohyby) fyzikální terapie (hydroterapie, zapařovací obklady, plavání, diatermie, ultrazvuk, masážní linimenty, pálení a blistrování) dymethylsuloxid (DMSO) scavenger O2 (laváž kloubu) intraartikulární aplikace kortikoidů NSAID superoxid dismutáza, orgotein (Palosein) hyaluronát sodný, glykosaminoglykan

36 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Intraartikulární aplikace kortikoidů KLADY stabilizace lysozymů inhibice uvolnění kolagenáz inhibice uvolnění prostaglandinů inhibice migrace a agregace leukocytů inhibice kapilární dilatace redukce edému omezení sekrece fibrinu snížení produkce superoxidů ZÁPORY deprese produkce glykosaminoglykanů a proteoglykanů rozvoj degenerativních kloubních změn degradace kloubní chrupavky zpomalení hojení defektů

37 ZÁSADY POUŽITÍ aseptická aplikace (antibiotika)
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) Intraartikulární aplikace kortikoidů ZÁSADY POUŽITÍ aseptická aplikace (antibiotika) vyloučit strukturální změny kloubní chrupavky a vazů odložit chirurgický zákrok (po použití) prodloužit rekonvalescenci použití se nezakazuje ani nedoporučuje

38 inhibice biosyntézy prostaglandinů
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 NSAID - účinek inhibice biosyntézy prostaglandinů analgetický efekt antiedematózní efekt omezení exudace do kloubu preparáty phenylbutason (2 g 1-2 krát denně p.o.) kyselina acetylsalicylová (5 g/50 kg 4x denně) naproxen (10 mg/kg 2x denně) flunixin meglumin (0,1 mg/kg)

39 snižuje hladinu superoxidových a hydroxilových radikálů
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Superoxiddismutáza, orgotein (Palosein) snižuje hladinu superoxidových a hydroxilových radikálů stabilizuje membrány inhibuje degradaci hyaluronátu, proteoglykanů a kolagenu chrání buňky před rozpadem podporuje fagocytózu systemická dávka (5 mg) lokální dávka (2,5 mg) silná lokální reakce - rychle odezní

40 lubrikace synoviální membrány pozitivní vliv na složení synovie
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Hyaluronát sodný lubrikace synoviální membrány pozitivní vliv na složení synovie protizánětlivý účinek snížení permeability synoviální membrány normalizace syntézy proteoglykanu zábrana degradace hyaluronátu nejistý vliv na hojení kloubní chrupavky

41 intraartikulární, celkové podání i.v. po injekci klid 5 - 14 dní
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Hyaluronát sodný dávka mg intraartikulární, celkové podání i.v. po injekci klid dní Hylartil (Boeringer Ingelheim DM/20 mg) Bonharen (Contipro Ústí nad Orlicí Kč/20 mg)

42 analogické účinky jako hyaluronát sodný
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Glykosaminoglykan (PSGAG) - Adequan analogické účinky jako hyaluronát sodný

43 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2a
DISTORZE - DEFINICE: distorze - je natažení, natržení nebo přetržení kloubního pouzdra a kloubních vazů v důsledku pohybu kloubu na hranicích nebo mimo fyzilogické meze mírná (natržení několika vláken) střední (ruptury vazů) těžká (avulze úponu kloubního pouzdra)

44 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) distorze - příznaky
mírná - kapsulitida, synovitida (typ 1) střední - silný otok, mírné narušení funkce, uvolnění vazů těžká - neschopnost zátěže kloubu, uvolnění kloubního spojení

45 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) distorze - léčba
mírná - klid, podpůrná bandáž střední - klid, fixační obvaz těžká - chirurgická renkostrukce kloubního pouzdra, kloubních vazů, artrodéze

46 traumatická artritida typ 2A
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - definice, klasifikace traumatická artritida typ 2A luxace - je vzájemná dislokace kloubních ploch se ztrátou pevnosti kloubního pouzdra nebo vazů částečná - subluxace úplná - luxace postižený kloub - kyčelní, loketní, tarzus, karpus, proxim. interfalangeální kloub u velkých zvířat vzácná

47 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - příznaky
nezatížení končetiny (kulhání II. až IV. st.) narušení funkce - postižený kloub bolestivost laxita vazů - paradoxní pohyblivost změna konformace

48 klinické příznaky rtg vyšetření stressový snímek
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace a distorze - diagnóza klinické příznaky rtg vyšetření stressový snímek rozšíření, zastření kloubní štěrbiny dislokace konců kostí (intraartikulární/periartikulární fraktury)

49 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - terapie
obnovení kongruence kloubních ploch konzervativní repozice fixace - fixační obvaz chirurgická krvavá repozice rekonstrukce kloubních vazů fixace artrodéze

50 RUPTURY MENISKŮ A ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2b RUPTURY MENISKŮ A ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ poškození intraartikulárních struktur kolenního kloubu výskyt u koní klasifikace: ruptura kraniálního zkříženého vazu ruptury menisků

51 ruptury menisků a zkřížených vazů etiopatogeneze
trauma degenerativní změny obezita (imunologické procesy - protilátky kolagenu) ruptura mediálního menisku

52 ruptury menisků a zkřížených vazů příznaky, diagnostika
kulhání (kulhání v anamnéze) bolestivé pasívní pohyby instabilita (kraniokaudální pohyb, tibiální komprese) rtg sekundární artrotické změny intraartikulární masy usg

53 ruptury menisků a zkřížených vazů terapie
konzervativní hojení ruptury zkřížených vazů chirurgická artroskopická revize menisků parciální menisektomie

54 INTRAARTIKULÁRNÍ FRAKTURY
Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2c INTRAARTIKULÁRNÍ FRAKTURY nadměrná zátěž (karpální, spěnkový, kopytní kloub - E)

55 intraartikulární fraktury příznaky a diagnostika
silné kulhání bolestivost zduření rtg: slab fracture dodatečné projekce (šikmé, stresové) chip fracture

56 intraartikulární fraktury terapie
vyjmutí fragmentů (artroskopie) stabilní osteosyntéza (artroskopie, artrotomie) „gap healing“

57 intraartikulární fraktury prognóza
prevence sekundárních artrotických změn při včasném ošetření příznivá artróza

58 Chronická proliferativní synovitida
DEFINICE: Benigní proliferace kloubní výstelky fibrózního charakteru vytvářející intrakapsulární masy, které omezují motilitu kloubu. Synonymum: vilonodulární synovitis, benigní synovióm, pigmentovaná vilózní synovitida u člověka

59 Chronická proliferativní synovitida - patogeneze
chronické mechanické dráždění mechanická ochrana před traumatem osteolýza přilehlé kosti paralela s „green osselets” - konečné stádium postihuje zpravidla metakarpofalangeální kloub (jiné synoviální útvary)

60 Chronická proliferativní synovitida - symptomy
hlavně u dostihových koní omezení flexe pozitivní provokační zkouška rtg - intaartikulární masy, osteolytické změny distálního metakarpu artrografie - plnící defekt usg

61 Chronická proliferativní synovitida - terapie
artrotomická nebo artroskopická resekce intraartikulární masy recidivy (konformační dispozice) radiační terapie prognóza - poměrně dobrá

62 Infekční artritida Infekční artritida je onemocnění, při kterém dochází k průniku infekčního agens (bakterií, mykoplazmat) do kloubu. ETIOLOGIE: hematogenní infekce (viz. polyartritis) otevřená traumata kloubu iatrogenní infekce Actinobacillus sp., Streptococcus sp., Salmonella sp., Proteus sp. atd

63 Infekční artritida patogeneze
infekční synovitis uvolnění lysozomálních enzymů (synoviocyty a leukocyty) extracelulární proteázy, kolagenázy, fibrin destrukce kloubní chrupavky a kloubního pouzdra flegmóna kloubního pouzdra hnisavá panartritida, osteomyelitida ankylóza

64 Infekční artritida diagnostika
polyartikulární postižení (hematogenní inf.) kulhání, bolestivost zvýšená náplň kloubu rtg - zduření měkkých tkání, osteolytické změny, periartikulární proliferace, ankylóza punkce WBC /mm3 kultivace

65 Infekční artritida terapie
kauzální eliminace příčiny (lokální a) celková aplikace antibiotik evakuace kloubního obsahu artrotomie laváž kloubu odstranění poškozených struktur kyretáž

66 Infekční artritida prognóza
při včasné a úspěšné léčbě - dubiozní až příznivá při prodlení léčby a zachvácení kloubních struktur - dubiozní až nepříznivá trvalý pohybový defekt

67 Osteoarthritis - definice
osteoartritida je degenerativní kloubní onemocnění, při kterém dochází k progresívní destrukci kloubní chrupavky spojené se změnami kostěnné tkáně a kloubních vazů, velmi často je doprovázeno synovitidou syn. artróza, DJD - degenerative joint disease

68 Osteoarthritis - klasifikace (E)
1. akutní - synovitis (high-motion joints) 2. agresívní - (low-motion joints) 3. skrytá - idiopatická, senilní (primární) 4. sekundární intraartikulární fraktury luxace a distorze rány infekční artritida osteochondróza 5. chondromalacie (pately)

69 Osteoarthritis - patogeneze
eroze chrupavky eroze ulcerace, nekróza rozvláknění synovitis, artritis, vilózní hypertrofie marginální osteofyty, deformace kl. ploch subchondrální skleróza, cysty ankylóza

70 Osteoarthritis - příznaky
stupeň zánětlivých změn snížení rozsahu pohybu ztuhlost, bolestivost, zduření pohyb - ústup kulhání zátěž - progrese kulhání

71 Osteoarthritis - diagnostika
klinické příznaky provokační zkoušky - pozitivní diagnostické (svodné, intrasynoviální) znecitlivění rentgenologické vyšetření skleróza a cystózní osteolytické léze subchondrální kostěnné ploténky zúžení kloubní štěrbiny, deformace kloubních ploch - inkongruence marginální osteofyty

72 Osteoarthritis - terapie
odstranění primární příčiny ošetření fraktur, snížení traumatizace, vyřešení infekce, ošetření osteochondrózy, podkování potlační zánětlivých změn klid, NSAID, (kortikoidy), hyaluronát sodný, glykosaminoglykany, laváž, synovektomie, fyzikální terapie (rubefaciencia, blistry, kauterizace, diatermie, ultrazvuk), DMSO léčba defektu chrupavky kyretáž, artrodéze, chondroprotektiva

73 Osteoarthritis - prognóza
konstituce, konformace (postoj) profesionální choroba sport. koní detekce při koupi (prov. zk., rtg) problematická zátěž (přeřazení) dubiosní až nepříznivá ? chovatelské využití ? zootechnická selekce

74 Osteoarthritis - příklady
Podotrochlóza komplex artrotických změn kopytního kloubu a střelkového bloku Kroužek ankylozující artróza korunkového kloubu Špánek ankylozující artróza malých kloubů tarzu


Stáhnout ppt "Nemoci kloubů velkých zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google