Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní pojištění cizinců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní pojištění cizinců"— Transkript prezentace:

1 Zdravotní pojištění cizinců

2 Typy pobytů cizince v ČR
PŘECHODNÝ POBYT TRVALÝ POBYT ČESKÉ OBČANSTVÍ občané EU mohou pobývat na území ČR: bez pobytu na přechodný pobyt- při zaměstnání v ČR na dobu nad 90 dnů -výhodnější

3 Ad I. Přechodně lze pobývat: cizinci z tzv. 3
Ad I. Přechodně lze pobývat: cizinci z tzv. 3. zemí s vízovou povinností A, krátkodobě – na tzv. krátkodobé vízum – do 90 dnů např. B, dlouhodobě : 1,na dlouhodobé vízum nad 90 dní 2, po pobytu v ČR delším než 180 dnů a splnění podmínek na tzv. dlouhodobý pobyt dlouhodobý pobyt musí mít vždy účel- např.: zaměstnání, podnikání, studium, sloučení rodiny

4 Ad II. Trvalý pobyt Trvalý pobyt zpravidla po 5 letech nepřetržitého pobytu v ČR pro udělení je nutné složit zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 po 2 letech nepřetržitého pobytu v ČR s manželem (s TP) i na tzv. sloučení rodiny další podmínky získání: finanční prostředky, plnění účelu pobytu, zajištěné bydlení, čistý trestní rejstřík

5 České občanství obdrží cizinec pouze na žádost zpravidla po 10 letech nepřetržitého pobytu Podmínky získání: 5 let trvalého pobytu v ČR znalost českého jazyka - test znalost českých reálií- test čistý trestní rejstřík

6 Typy zdravotního pojištění
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ (SMLUVNÍ) Ad. Veřejné má • občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR • cizinec s povoleným trvalým pobytem v ČR cizinec zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem v ČR Dl.pobytem za účelem strpění pobytu na území ČR

7 Veřejné zdravotní pojištění
• žadatel o mezinárodní ochranu • cizinec s uděleným azylem či doplňkovou ochranou cizinec s dl.vízem nebo dl.pobytem za účelem strpění pobytu na území ČR v konkrétně stanovených případech. pro tyto osoby je účast ve veřejném zdravotním pojištění povinná,stanovená zákonem.

8 Veřejné zdravotní pojištění vzniká
• narozením, pokud zákonný zástupce narozeného dítěte má na území ČR povolen trvalý pobyt a ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození dítěte požádá pro toto dítě o vydání povolení k trvalému pobytu • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem v ČR

9 Veřejné zdravotní pojištění vzniká
• získáním trvalého pobytu na území České republiky • podáním žádosti o mezinárodní ochranu, • udělením azylu nebo doplňkové ochrany v ČR • udělením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

10 Veřejné zdravotní pojištění vzniká
vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR v případech konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců • za určitých podmínek i u rodinných příslušníků občana EU pracujícího v jiné zemi EU

11 Zdravotní pojištění zaniká
• dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem • zrušením trvalého pobytu na území ČR, • zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o mezinárodní ochranu • odnětím nebo zánikem mezinárodní ochrany .

12 Zdravotní pojištění zaniká
zrušením nebo skončením platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR • úmrtím nebo prohlášením cizince za mrtvého

13 Komerční pojištění cizinců
Musí si ho koupit: cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem mimo v ČR cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU

14 Komplexní pojištění zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče musí mít: cizinec pobývající na území ČR déle než 3 měsíce s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU žadatel o vydání nebo prodloužení povolení k dl. pobytu

15 Komplexní zdravotní pojištění
Doklad o zdravotním pojištění předkládá cizinec při vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu Pojišťovna musí mít oprávnění provozovat toto pojištění na území České republiky

16 Oprávněné zdravotní pojišťovny
Pojišťovna VZP Uniqua Victoria Volksbanken Maxima Pojišťovna Slavia

17 Pojistné podmínky Pojistné podmínky se liší: výší pojistného
ve výlukách z pojištění v minimální době na níž lze pojištění sjednat výpovědní dobou

18 Komplexní zdravotní pojištění
Komplexní zdravotní pojištění zajišťuje hrazení zdravotní péče v rozsahu blízkém veřejnému zdravotnímu pojištění pokrývá např. očkování dětí, některé preventivní prohlídky, těhotenství a porod Náklady na zdravotní péči z komplexního pojištění jsou vždy kryty omezeně podle smluvních podmínek

19 Není hrazena například péče
v následujících případech: léčba inzulínem při onemocnění cukrovkou, léčba závislostí, léčba v odborných léčebných ústavech (léčebny pro léčbu onkologických onemocnění a další),léčba hepatitidy, léčba duševních a psychických poruch, pokud došlo k zavinění z vaší strany, nebo pokud příznaky nemoci nastaly před sjednáním pojištění nebo během čekací doby.

20 Hrazeno komplexním zdravotním pojištěním
Je hrazena pouze akutní stomatologická péče. • Pojišťovny nabízejí kromě standardní i různé speciální varianty pojištění, např. rozšírozšířená platnost pro státy Schengenu, pro sporty, pro těhotenství a porod s krytím pro novorozené dítě. Jedná se o poporodní péči o novorozence od narození do 3 měsíců bez přerušení pobytu v porodnici

21 Začátek pojistného plnění
Ve standartní variantě pojištění je u těhotenství a porodu uplatňována čekací doba 3 měsíců u těhotenství 8 měsíců u porodu, pokud otěhotníte do 3 měsíců nebo porodíte do 8 měsíců od sjednání pojištění, standardní varianta péči nehradí. Pro takovou situaci je možno využít speciální variantu pro těhotenství a porod

22 Náležitosti zdravotního pojištění cizinců
U žádostí o dlouhodobé vízum (pobyty nad 90 dnů) podávaných na zastupitelském úřadě v zemi původu je potřeba při převzetí víza předložit doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče s výší pojistného plnění min EUR.

23 Pojištění musí zajišťovat úhradu nákladů léčení
v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území ČR včetně nákladů spojených s převozem do vlasti až do výše minimálně EUR včetně úrazů po požití alkoholu, omamných a návykových látek, nebo v důsledku úmyslného jednání.

24 Sankce pro nepojištěné cizince
lékař nebo léčebné zařízení požaduje po jakémkoli vyšetření, ošetření nebo zákroku úhradu v hotovosti nebo péči účtuje ve „smluvních“ cenách (mohou dosahovat velmi vysokých částek) Nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění, může být důvodem zrušení platnosti vydaného oprávnění k pobytu na území ČR

25 Rizika komerčního pojištění
cizinci v prvních letech pobytu zanedbávají péči o své zdraví- může vést ke zvýšeným nákladům v budoucnu po dosažení trvalého pobytu ve veřejném zdravotním pojištění existují rizika pro ochranu veřejného zdraví (např. léčba AIDS není hrazena) vznikají dluhy cizinců u zdravotnických zařízení existují tzv. „falešné pojistky“ nejvíce nemocní cizinci jsou tzv. „nepojistitelní

26 Nutná a neodkladná péče PVZP
• nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu • nezbytné ošetření • nezbytnou hospitalizaci ve více lůžkovém pokoji • nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh • nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět.

27 Výluky z pojištění porod včetně předčasného a šestinedělí preventivní prohlídky a rehabilitace sebevraždy úrazy při rizikových sportech, na poutích, při vlastním zaviněním, úrazy, kdy pojištěný porušil právní předpis zdravotnické prostředky předepsané lékařem v ambulantní péči

28 Výluky z pojištění události, které vznikly v mateřské zemi události, jejichž příčina či příznaky nastaly mimo dobu pojištění (PVZP, a.s.) pokud pojištěnec odmítne repatriaci

29 výluky se vztahující k druhům onemocnění, k druhům lékařské péče a k typu zařízení
- vrozené vady (jedna z nejčastějších příčin vzniku velkých dluhu cizinců u nemocnic) - pohlavní nemoci a AIDS, a to včetně vyšetření na HIV pozitivitu diabetes, chronická insuficience ledvin a hemodialýza, transplantace a léčba růstovým hormonem léčba závislostí včetně všech komplikací zubní péče nad rámec akutních bolestí - léčbu v odborných léčebných ústavech (Psychiatrické léčebny, Léčebny TBC, IKEM, LDN atd.)

30 Nepojistitelní cizinci
cizinci nad 70 let nedonošené děti děti s vrozenou vadou chronicky nemocní

31 Právní kauzy cizinců •novorozenci: Arthur, Jaroušek (1,4 mil.) •mongolský chlapeček T.S.-úraz hlavy (vyčerpán maxi. pojistný limit) •Elisina urologická operace týden před získání trvalého pobytu (27 tisíc) •hospitalizace pana I. v psychiatrické léčebně (1400/denně, 56 tisíc) •rakovina žaludku pana N. (cca 0,5 mil.) •srdeční nevolnost dědečka na návštěvě (9 tisíc)

32 Zkušenosti gynekologicko porodnických oddělení
Nemocnice Litomyšl cena porodu bez kompliklací 5 až 8 tisíc dluh cizinek vůči nemocnici za rok 2011: 100 tisíc Kč (3 cizinky nezaplatily za porod) Nemocnice Pardubice odmítla poskytnout informace

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Stáhnout ppt "Zdravotní pojištění cizinců"

Podobné prezentace


Reklamy Google