Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovy. Kovy v periodické tabulce I.II.III. IV. V.VI.VII.VIII. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 1 H 1 2,20 Úkol 1: a/ Napiš, ve kterých podskupinách se nacházejí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovy. Kovy v periodické tabulce I.II.III. IV. V.VI.VII.VIII. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 1 H 1 2,20 Úkol 1: a/ Napiš, ve kterých podskupinách se nacházejí."— Transkript prezentace:

1 Kovy

2 Kovy v periodické tabulce I.II.III. IV. V.VI.VII.VIII. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 1 H 1 2,20 Úkol 1: a/ Napiš, ve kterých podskupinách se nacházejí kovy. b/ Porovnej elektronegativitu kovů a nekovů He 2 2 Li 3 0,97 Be 4 1,47 c/ Porovnej počty valenčních elektronů u kovů a nekovů 2. a 3. periody B 5 2,01 C 6 2,50 N 7 3,07 O 8 3,50 F 9 4,10 Ne 10 3 Na 11 1,01 Mg 12 1,23 Al 13 1,47 Si 14 1,74 P 15 2,06 S 16 2,44 Cl 17 2,83 Ar 18 4 K 19 0,91 Ca 20 1,04 Sc 21 1,20 Ti 22 1,32 V 23 1,45 Cr 24 1,56 Mn 25 1,60 Fe 26 1,64 Co 27 1,70 Ni 28 1,75 Cu 29 1,75 Zn 30 1,66 Ga 31 1,82 Ge 32 2,02 As 33 2,20 Se 34 2,48 Br 35 2,74 Kr 36 5 Rb 37 0,89 Sr 38 0,99 Y 39 1,11 Zr 40 1,22 Nb 41 1,23 Mo 42 1,30 Tc 43 1,36 Ru 44 1,42 Rh 45 1,45 Pd 46 1,35 Ag 47 1,42 Cd 48 1,46 In 49 1,49 Sn 50 1,72 Sb 51 1,82 Te 52 2,01 I 53 2,21 Xe 54 6 Cs 55 0,86 Ba 56 0,97 La 57 1,08 Hf 72 1,23 Ta 73 1,33 W 74 1,40 Re 75 1,46 Os 76 1,52 Ir 77 1,55 Pt 78 1,44 Au 79 1,42 Hg 80 1,44 Tl 81 1,44 Pb 82 1,55 Bi 83 1,67 Po 84 1,76 At 85 1,96 Rn 86 7 Fr 87 0,86 Ra 88 0,97 Ac 89 1,00 Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Kovy Nekovy Periodická tabulka bez lanthanoidů a aktinoidů Polokovy H 1 2,2 Protonové číslo Elektronegativita

3 Kontrola úkolu 1 a/ Kovy se nacházejí ve všech vedlejších podskupinách, dále v I.A (kromě vodíku), v II.A podskupině, ve III.A (kromě bóru), ve IV.A Sn a Pb, v V.A Sb a v VI.A Te. b/ Kovy mají elektronegativitu zpravidla menší než 2, nekovy zpravidla větší než 2. c/ Kovy ve 2. a 3. periodě mají malý počet valenčních elektronů (1 – 3), nekovy velký počet valenčních elektronů (4 – 8).

4 Některé důležité kovy 12 Sodík Hliník Cín Olovo 34 5 5678 Železo Měď Zinek Zlato Úkol 2: Napiš značky těchto kovů a číslo podskupiny, ve které se nacházejí. Pracuj s periodickou tabulkou.

5 Kontrola úkolu 2 Sodík, Na, I.A Hliník, Al, III.A Cín, Sn, IV.A Olovo, Pb, IV.A Železo, Fe, VIII.B Měď, Cu, I.B Zinek, Zn, II.B Zlato, Au, I.B

6 Úkol 3: Doplň do tabulky vlastnosti kovů a nekovů Fyzikální vlastnost barva skupenství kujnost hustota rozpustnost ve vodě teplota tání, varu elektrická a tepelná vodivost Hliník Síra

7 Kontrola úkolu 3 Hliník Fyzikální vlastnost Síra stříbrolesklýbarva Žlutá, matná pevnéskupenství pevné kujnýkujnost křehká 2700 hustota (kg/m 3 ) 1920 nerozpustný rozpustnost ve vodě nerozpustná 660, 2467 teplota tání, varu ( 0 C) 119, 445 vodivý elektrická a tepelná vodivost nevodivá

8 Úkol 4: Které vlastnosti kovů se využívají při ražení mincí a výrobě varných nádob? 9 10

9 Kontrola úkolu 4 Kujnost a tepelná vodivost

10 Reakce kovů Většina kovů s vodou nereaguje. MgFe Zn Cu MgFe ZnCu Většina kovů reaguje s kyselinami za vzniku vodíku.

11 Úkol 5: Doplň tabulku reaktivity kovů: Kyselina chlorovodíková KovVoda železo hořčík zinek měď

12 Kontrola úkolu 5 Kyselina chlorovodíková KovVoda anoželezone anohořčíkne anozinekne měďne

13 Koroze kovů Většina kovů časem ztrácí lesk a na jejich povrchu dochází vlivem vzdušného kyslíku, oxidu uhličitého a siřičitého, vzdušné vlhkosti ke změnám známým pod názvem koroze kovů. Železo se postupně mění na rez (obr. 3), měď na měděnku (obr.4). Odhaduje se, že korozí se zničí každoročně 10% světové výroby oceli. 1112

14 Slitiny kovů 131415 B Bronz (Cu + Sn) Mosaz (Cu + Zn) Pájka (Pb + Sn) Úkol 6: Napiš, z kterých kovů jsou složeny slitiny bronz, mosaz a pájka.

15 Kontrola úkolu 6 Bronz je slitina mědi a cínu. Mosaz je slitina mědi a zinku. Pájka je slitina olova a cínu.

16 Úkol 7: Shrnutí učiva, doplň text: Kovy se nacházejí v periodické tabulce ve všech ……… podskupinách. Jejich elektronegativita je zpravidla menší než …, mají kovový …., kdežto nekovy jsou …... Kovy vedou dobře ………. proud a …... Většina kovů ……. s kyselinami za vzniku ……. Smícháním roztavených kovů se vyrábějí ……., např. ….., ….. a …... Na vzduchu dochází časem ke změnám na povrchu kovů, které se nazývají ……. Železo se postupně mění v …, povrch mědi se pokrývá ……..

17 Kontrola úkolu 7 Kovy se nacházejí v periodické tabulce ve všech vedlejších podskupinách. Jejich elektronegativita je zpravidla menší než dvě, mají kovový lesk, kdežto nekovy jsou matné. Kovy vedou dobře elektrický proud a teplo. Většina kovů reaguje s kyselinami za vzniku vodíku. Smícháním roztavených kovů se vyrábějí slitiny, např. bronz, mosaz a pájka. Na vzduchu dochází časem ke změnám na povrchu kovů, které se nazývají koroze kovů. Železo se postupně mění v rez, povrch mědi se pokrývá měděnkou.

18 Veškeré použité obrázky pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů Obrázek 1: Nametal.JPG.jpg [online]. 2007 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 2: Aluminium 1.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 3: Metal cube tin.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 4: Metal cube lead.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 5: Eisen gediegen - Bühl bei Kassel.jpg [online]. 2009 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 6: RodT Historiengewoelbe - Schwankwanne 6737.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 7: Zinc.jpg [online]. 2009 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 8: Tesoro del Carambolo.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 9: Aluminium coins.jpg [online]. 2007 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 10: RodT Historiengewoelbe - Weinstitze 6735.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 11: Rust and dirt.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 12: Verdigris2.JPG [online]. 2007 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 13: Venice - Lion of Saint Mark.jpg [online]. 2007 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 14: Brass.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Obrázek 15: 60-40 Solder.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Kovy. Kovy v periodické tabulce I.II.III. IV. V.VI.VII.VIII. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 1 H 1 2,20 Úkol 1: a/ Napiš, ve kterých podskupinách se nacházejí."

Podobné prezentace


Reklamy Google