Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovy."— Transkript prezentace:

1 Kovy

2 Kovy v periodické tabulce
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 1 H 2,20 Úkol 1: a/ Napiš, ve kterých podskupinách se nacházejí kovy. b/ Porovnej elektronegativitu kovů a nekovů He 2 Li 3 0,97 Be 4 1,47 c/ Porovnej počty valenčních elektronů u kovů a nekovů 2. a 3. periody B 5 2,01 C 6 2,50 N 7 3,07 O 8 3,50 F 9 4,10 Ne 10 Na 11 1,01 Mg 12 1,23 Al 13 Si 14 1,74 P 15 2,06 S 16 2,44 Cl 17 2,83 Ar 18 K 19 0,91 Ca 20 1,04 Sc 21 1,20 Ti 22 1,32 V 23 1,45 Cr 24 1,56 Mn 25 1,60 Fe 26 1,64 Co 27 1,70 Ni 28 1,75 Cu 29 Zn 30 1,66 Ga 31 1,82 Ge 32 2,02 As 33 Se 34 2,48 Br 35 2,74 Kr 36 Rb 37 0,89 Sr 38 0,99 Y 39 1,11 Zr 40 1,22 Nb 41 Mo 42 1,30 Tc 43 1,36 Ru 44 1,42 Rh 45 Pd 46 1,35 Ag 47 Cd 48 1,46 In 49 1,49 Sn 50 1,72 Sb 51 Te 52 I 53 2,21 Xe 54 Cs 55 0,86 Ba 56 La 57 1,08 Hf 72 Ta 73 1,33 W 74 1,40 Re 75 Os 76 1,52 Ir 77 1,55 Pt 78 1,44 Au 79 Hg 80 Tl 81 Pb 82 Bi 83 1,67 Po 84 1,76 At 85 1,96 Rn 86 Fr 87 Ra 88 Ac 89 1,00 Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Protonové číslo H 1 2,2 Kovy Nekovy Polokovy Periodická tabulka bez lanthanoidů a aktinoidů Elektronegativita

3 Kontrola úkolu 1 a/ Kovy se nacházejí ve všech vedlejších podskupinách, dále v I.A (kromě vodíku), v II.A podskupině, ve III.A (kromě bóru), ve IV.A Sn a Pb, v V.A Sb a v VI.A Te. b/ Kovy mají elektronegativitu zpravidla menší než 2, nekovy zpravidla větší než 2. c/ Kovy ve 2. a 3. periodě mají malý počet valenčních elektronů (1 – 3), nekovy velký počet valenčních elektronů (4 – 8).

4 Některé důležité kovy Sodík Hliník Cín Olovo Železo Měď Zinek Zlato
1 2 3 4 5 6 7 8 5 Železo Měď Zinek Zlato Úkol 2: Napiš značky těchto kovů a číslo podskupiny, ve které se nacházejí. Pracuj s periodickou tabulkou.

5 Kontrola úkolu 2 Sodík, Na, I.A Hliník, Al, III.A Cín, Sn, IV.A
Olovo, Pb, IV.A Železo, Fe, VIII.B Měď, Cu, I.B Zinek, Zn, II.B Zlato, Au, I.B

6 Úkol 3: Doplň do tabulky vlastnosti kovů a nekovů
Fyzikální vlastnost barva skupenství kujnost hustota rozpustnost ve vodě teplota tání, varu elektrická a tepelná vodivost Hliník Síra Síra

7 elektrická a tepelná vodivost
Kontrola úkolu 3 Hliník Fyzikální vlastnost Síra stříbrolesklý barva Žlutá, matná pevné skupenství kujný kujnost křehká 2700 hustota (kg/m3) 1920 nerozpustný rozpustnost ve vodě nerozpustná 660, 2467 teplota tání, varu (0C) 119, 445 vodivý elektrická a tepelná vodivost nevodivá

8 Úkol 4: Které vlastnosti kovů se využívají při ražení mincí a výrobě varných nádob?
10 9

9 Kontrola úkolu 4 Kujnost a tepelná vodivost

10 Reakce kovů Většina kovů s vodou nereaguje. Většina kovů reaguje
Mg Fe Mg Fe Zn Cu Zn Cu Většina kovů s vodou nereaguje. Většina kovů reaguje s kyselinami za vzniku vodíku.

11 Úkol 5: Doplň tabulku reaktivity kovů:
Kyselina chlorovodíková Kov Voda železo hořčík zinek měď

12 Kyselina chlorovodíková
Kontrola úkolu 5 Kyselina chlorovodíková Kov Voda ano železo ne hořčík zinek měď

13 Koroze kovů Většina kovů časem ztrácí lesk a na jejich povrchu dochází
11 12 Většina kovů časem ztrácí lesk a na jejich povrchu dochází vlivem vzdušného kyslíku, oxidu uhličitého a siřičitého, vzdušné vlhkosti ke změnám známým pod názvem koroze kovů. Železo se postupně mění na rez (obr. 3), měď na měděnku (obr.4). Odhaduje se, že korozí se zničí každoročně 10% světové výroby oceli.

14 Slitiny kovů Bronz (Cu + Sn) Mosaz (Cu + Zn) Pájka (Pb + Sn)
13 14 15 Bronz (Cu + Sn) Mosaz (Cu + Zn) Pájka (Pb + Sn) B Úkol 6: Napiš, z kterých kovů jsou složeny slitiny bronz, mosaz a pájka.

15 Kontrola úkolu 6 Bronz je slitina mědi a cínu.
Mosaz je slitina mědi a zinku. Pájka je slitina olova a cínu.

16 Úkol 7: Shrnutí učiva, doplň text:
Kovy se nacházejí v periodické tabulce ve všech ……… podskupinách. Jejich elektronegativita je zpravidla menší než … , mají kovový …., kdežto nekovy jsou ….. . Kovy vedou dobře ………. proud a ….. . Většina kovů ……. s kyselinami za vzniku …… . Smícháním roztavených kovů se vyrábějí ……., např. ….., ….. a ….. . Na vzduchu dochází časem ke změnám na povrchu kovů, které se nazývají …… . Železo se postupně mění v …, povrch mědi se pokrývá ……. .

17 Kontrola úkolu 7 Kovy se nacházejí v periodické tabulce ve všech vedlejších podskupinách. Jejich elektronegativita je zpravidla menší než dvě, mají kovový lesk, kdežto nekovy jsou matné. Kovy vedou dobře elektrický proud a teplo. Většina kovů reaguje s kyselinami za vzniku vodíku. Smícháním roztavených kovů se vyrábějí slitiny, např. bronz, mosaz a pájka. Na vzduchu dochází časem ke změnám na povrchu kovů, které se nazývají koroze kovů. Železo se postupně mění v rez, povrch mědi se pokrývá měděnkou.

18 Mgr. Vlastimil Vaněk, autor
Veškeré použité obrázky pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů Obrázek 1: Nametal.JPG.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 2: Aluminium 1.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 3: Metal cube tin.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 4: Metal cube lead.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 5: Eisen gediegen - Bühl bei Kassel.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 6: RodT Historiengewoelbe - Schwankwanne 6737.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 7: Zinc.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 8: Tesoro del Carambolo.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 9: Aluminium coins.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 10: RodT Historiengewoelbe - Weinstitze 6735.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 11: Rust and dirt.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 12: Verdigris2.JPG [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 13: Venice - Lion of Saint Mark.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 14: Brass.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrázek 15: Solder.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Kovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google