Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to filozofie výchovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to filozofie výchovy"— Transkript prezentace:

1 Co je to filozofie výchovy

2 A. Předpoklady Máme-li dobře vychovávat, potřebujeme jasné a přesné cíle. Každá účinná výchovná praxe se zakládá na určité filozofii výchovy, která je filozofií života. Výchovná praxe se tedy zakládá na určité soustavě idejí o výchově. Adventistická výchova znamená více než výchova provozovaná adventisty: vyžaduje filozofii výchovy, která je bezvýhradně křesťanská, biblická a adventistická. e

3 B. Co to znamená vychovávat?
1. Etymologický smysl je dvojznačný, slovo má dva možné zdroje: A. Educare : « Táhnout nahoru, vytáhnout » = (umožnit někomu vystoupit z dětství nebo neznalosti, v které se nachází), zvedat, pěstovat. B. Educere : « Nést kupředu » = vést, řídit a. Vynést to, co máme? b. Získat to, co nemáme? Obojí!

4 Definice výchovy Vychovávat znamená tedy pěstovat i vést.
Protože dítě má předpoklady, ale nebylo dosud formováno, vzděláváno. Vychovávat – to znamená formovat i transformovat. Učit se znamená formovat se, vzdělávat se, souhlasit s tím, že se nechám proměnit.

5 2. Synonyma slova vychovávat
Tato synonyma jsou sémanticky blízká, ale ne totožná: Postavit Vzdělávat Vyučovat Učit Pěstovat Formovat Rozvíjet Zvedat

6 Synonyma slova výchova
Pojem VÝCHOVA se někdy používá ve smyslu: Školství Učení (řemeslu) Vzdělávání Výuka, vyučování Formování, průprava Uvedení do… Didaktika Pedagogika (andragogika)

7 C. Klasické definice Výchovné principy jsou variabilní – úměrné koncepci, kterou máme o člověku a jeho určení. Rabelais si přál « hlavu dobře naplněnou » . Montaigne dával přednost « hlavě dobře udělané ». Rousseau zdůrazňoval význam přírody, která má lidské duši vtisknout nejzákladnější morální principy. Auguste Comte naopak zdůrazňoval roli společnosti při přetváření ducha ve správném směru.

8 Naše definice výchovy Výchovou nazýváme aktivitu, kterou vyvíjíme pro utváření dítěte a jeho vedení k dospělosti. Tento termín pokrývá již samotnou svou etymologií aspekt intelektuální i aspekt psychologický či morální, zatímco vzdělávání se omezuje na oblasti intelektu a obchází či vyhýbá se oblasti morální.

9 Popis a cíl výchovy Výchova je využití prostředků určených k zajištění formování a rozvoje lidské bytosti. Cílem výchovy je především vzdělávat, dále sociálně adaptovat a posléze formovat svobodný a osobní úsudek.

10 D. Výchova - věda, praxe nebo umění?
Metodický rozvoj předpokladů a schopností (paměť, hudební nadání, smysl pro umění). V tomto smyslu se mluví o výchově jako o vědě.

11 Výchova jako praxe 2. Praxe
Každá forma konsekventní výchovy má program, který má za cíl předat praktické znalosti zvyků společnosti (chování, řemesla, povolání, zdvořilost, jednání, umění žít, konkrétní dovednosti atd.)

12 Výchova jako umění 3. Umění
Každý vychovatel – podobně jako každý umělec – potřebuje: Nadání Tvořivost Citlivou vnímavost Inspiraci Techniku Povolání Praxi

13 Výchova a vzdělání Veřejné školství se zabývá především tím, co a jak učit, a jen velmi málo tím, proč (z jakého důvodu) a pro co (za jakým účelem). - Oficielní vzdělávání obsahuje různé techniky a metodologie, mnohem méně reflexe o tom, co jsme a co konečně hledáme.

14 Smysl filozofie výchovy
Filozofie výchovy klade otázku: jakého člověka chceme připravit, kým se člověk má stát a proč? Filozofie výchovy je reflexí o východiscích, cílech a prostředcích výchovy.

15 Výchova je také filozofií
„Každá výchova, která neplní úkol odpovídat na základní otázky lidské existence, tedy na otázky, které se týkají filozofie, smyslu života, podstaty pravdy, dobra, krásy a spravedlnosti – je výchova neúplná, neadekvátní a nedostatečná.“ (Harold Titus)

16 Učit se být, učit se stát se
Nestačí učit se nebo naučit se něco udělat. Je také třeba učit se být a stát se, a to na pevných základech.

17 Budovat charakter na skále
Jeden z nejsrozumitelnějších biblických příkladů týkajících se potřeby budovat na pevném základě poznání a mít pevně ukotvený životní projekt – je příběh muže, který postavil dům na skále (Luk 6,46-49). Moudrý muž postavil svůj dům na něčem pevném, i když musel nejdříve hluboko kopat.

18 Vychovávat znamená kultivovat, pěstovat
V 1. žalmu, kde se mluví o spravedlivém člověku, nacházíme metaforu stromu zasa- zeného blízko vodního proudu. Jedná se o bytost, napojenou na zdroj, který přináší život. Stejným způsobem učitel / vychovatel bdí nad tím, aby žák pevně zakotvil v principech, které mají řídit jeho utváření, charakter a životní styl.

19 Být křesťanem – to je filozofie
Být křesťanem dnes, sloužit Bohu – to neznamená jen mít takové či jiné přesvědčení nebo uskutečnit takový či jiný čin. Být křesťanem znamená myslet a jednat úměrně perspektivě (nebo filozofii), která vymezuje způsob, jak vnímám, prožívám a ovlivňuji skutečnost.

20 Vychovávat podle zásad
Křesťanská perspektiva nebo filozofie výchovy zahrnuje celek základních principů, hodnot a pohledů, které motivují a dávají směr osobnímu životu, jakož i smysl naší každodenní práci, kdy předáváme a dělíme se o svou víru.

21 Velký cíl výchovy Velkým cílem výchovy je vybavit žáka/studenta tak, aby dokázal odpovídat na čtyři klíčové otázky své existence: 1. Kdo jsem? (antropologie) 2. Odkud přicházím? (kosmologie) 3. Jaký smysl má můj život? (soteriologie) 4. Kam jdu? (eschatologie)

22 Učitel je filozof Křesťanský učitel – ať je kazatelem, vychovatelem či jiným, se snaží získat pro svou práci profesní kompetence. To vyžaduje, aby měl jasný přehled o svých darech, talentech a možnostech. Mezi ně patří získání základních kompetencí, zvláště v oblasti vztahu k dětem, rodičům a kolegům.

23 Metodika kurzu V tomto kurzu se budeme zabývat základy adventistické výchovy, které se budeme snažit uchopit pomocí vybra-ných témat, četby a praktických cvi- čení.

24 F. Výchova a kultura 1. Co poskytuje kultura
Schopnost úsudku a hodnocení 1. v oblasti vědy mluvíme o schopnosti kritického myšlení a metody, 2. v oblasti umění mluvíme o vkusu, 3. v praktickém životě mluvíme o zdravém úsudku a moudrosti, 4. v oblasti morálky mluvíme o etice.

25 2. Čím je kultura limitována
1. Kultura nabízí pouze schopnost, určitý know-how 2. Kultura nenabízí mravnost 3. Nenabízí ducha ani tvořivost

26 G. Cíle kurzu Chápat výchovu a vzdělávání z pohledu křesťanské a koherentní filozofie. Vyvozovat z ní praktické aplikace pro osobní rozvoj, každodenní život a službu. Interpretovat a vyhodnocovat různé modely výchovy. Aplikovat biblické modely ve vlastní peda- gogické práci.

27 Perspektivy výchovy Historická perspektiva: Didaktická perspektiva:
Naučit se vyvozovat poučení z minulosti a stavět budoucnost. Didaktická perspektiva: Přijmout skutečnost, že činy a myšlenky mají své důsledky, kladné nebo záporné.

28 Otázky, které si máme klást během tohoto kurzu
Co to skutečně je adventistická výchova? Jak ji mohu získat? Jak ji mohu předat? Jak mohu poznat, zažít a ovlivnit realitu prostřednictvím své vize výchovy?


Stáhnout ppt "Co je to filozofie výchovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google