Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_134 Název školy Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Autor Mgr. Daniela Kemrová Předmět Zeměpis Ročník 2. Datum vytvoření Anotace Olomoucký kraj Prezentace Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 OLOMOUCKÝ KRAJ znak kraje vlajka kraje

3 GEOGRAFIE Leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník) Název NUTS Rozloha v km2 Počet obyvatel Olomoucký kraj 5 267 637 609 Jeseník 719 40 189 Olomouc 1 620 232 267 Prostějov 770 109 346 Přerov 845 132 662 Šumperk 1 313 123 145 V kraji je 399 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Statut města má 30 obcí. Sídelním městem hejtmana a hlavní městem kraje je statutární město Olomouc.

4 POVRCH Průměrná nadmořská výška více méně klesá od severu k jihu. O nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník (Praděd, 1 491 m) se Olomoucký kraj dělí se sousedním Moravskoslezským krajem; po hřebeni Jeseníků také vede stará zemská hranice mezi Moravou a Slezskem. Západ a jihozápad kraje pokrývají výběžky Českomoravské vrchoviny, na východní hranici se zvedají Oderské vrchy. Jihovýchodní část kraje vyplňují úrodné nížiny a pěkná města na Hané. Praděd

5 VODSTVO Morava Bečva Odra Okrajové části kraje na severu (za hradbou Jeseníků) a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. Od severu k jihu krajem protéká řeka Morava - vlévá se do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. A B

6 Průměrná teplota vzduchu (°C)
PODNEBÍ Region se nachází podle makroklimatické regionalizace ve všech klimatických oblastech, tj. teplé, mírně teplé i chladné. Přechod mezi jednotlivými podoblastmi je vcelku plynulý, podmíněný měnící se nadmořskou výškou. Nejteplejší a současně nejsušší oblastí je část náležící k Hornomoravskému úvalu. Naopak nejchladnější a nejvlhčí jsou nejvýše položené plochy západního svahu Nízkého Jeseníku. 2-5. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území Olomouckého kraje Stanice Měsíc Rok celkem (nadmořská výška) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Průměrná teplota vzduchu (°C) Olomouc (259 m n.m.) 2011 -1 -0,9 5 12,1 14,8 18,7 18,3 19,9 16,4 9,1 2,5 2,1 9,8 -2,4 -0,2 3,8 14,2 17,1 18,6 18 14,3 3,7 -0,4 8,7 Úhrn srážek (mm) 17,8 4,5 30,4 70,7 59,4 87,1 110,8 69,9 15,8 26 1 20,3 513,7 27,5 25,5 27,2 37,8 73,3 78,4 76,4 68,8 44,5 40 40,4 30,3 570

7 ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělská půda zaujímá celkem km2 z rozlohy kraje. Z toho je přibližně ze 77 % půda orná. Severní část: Pro severní část je typický horský typ zemědělství. Je to chladná oblast s průměrnými srážkami okolo 1 000–1 400 mm a průměrnými teplotami 2 – 6 °C. Málo úrodné půdy většinou štěrkovité až kamenité horské podzoly, hnědé a horské lesní půdy, místy pak rašeliništní půdy. Pěstují se zde především málo náročné plodiny jako je např. oves, brambory, pícniny, len. Jižní část: Jižní část patří k nejúrodnějším oblastem ČR a řadí se k řepařskému typu zemědělství. Je to mírně teplá až teplá oblast s průměrnými srážkami kolem 600 mm a teplotami 8 – 9 °C. Jsou zde jílovité či jílovitohlinité hnědozemě a černozemě a při tocích řek také nivní půdy. Pěstuje se zde pšenice, ječmen, cukrová řepa, řepka, brambory, pícniny, ovoce a zeleniny. Mimo chovu prasat, který se vyznačuje nejvyšší intenzitou chovu prasat u nás, je rozšířen i chov drůbeže.

8 PRŮMYSL V současnosti se Olomoucký kraj podílí 5,16 % na hrubém domácím produktu ČR. Tradiční jsou obory potravinářského průmyslu zpracovávající místní suroviny (cukrovary, sladovny,…). Nejsilnějším odvětvím je však i zde strojírenství, významný je i průmysl oděvní. Potravinářský průmysl: Olomouc - Olma (mléčné výrobky), Seliko (alkoholické nápoje), Nealko (nealkoholické nápoje) Přerov - pivovary Zubr a Regent, Brodek u Přerova - cukrovar Strojírenství: Olomouc, Lutín, Hranice – Sigma (čerpadla) Přerov – Meopta (optické přístroje) Moravské údolí u Olomouce – Mora (sporáky) Textilní: Přerov – Kazeto (kufry), Prostějov – výroba konfekčního textilu navazující na prvorepublikovou tradici Chemický: Olomouc – Farmakon (léčiva) Velké Losiny – (ruční výroba papíru)

9 CESTOVNÍ RUCH Přestože je na území Olomouckého kraje mnoho historických památek a velké přírodní bohatství, návštěvnost kraje je velmi malá ( jen 4,8 % úhrnu ČR), zvláště kvůli špatné organizaci nabídky. Nejvýznamnější je bezesporu historické jádro Olomouce. Bohatá historie zanechala tak rozsáhlý soubor památek, že Olomouc je dnes po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací v ČR Barokní Sloup Nejsvětější Trojice Soubor šesti barokních kašen a sloupů byl navržen do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

10 CHKO Litovelské Pomoraví
Rozkládá se na ploše 96 km2. Zaujímá úzký km široký pruh lužních lesů a luk kolem meandrující řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Území je rovněž chráněno jako ptačí oblast (ledňáček říční, lejsek bělokrký, …) Mokřadní biotopy Lužní les

11 CHKO Jeseníky Území je z 80 % pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu. Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 19 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách. Jejím posláním je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. Hlavním předmětem ochrany jsou horské lesy a rašeliniště. Horské louky na hlavním hřebeni nad hranicí lesa (hole) patří k botanicky nejbohatším lokalitám v České republice Žije zde i několik vzácných živočichů. Žijí zde jeleni, srny, rys ostrovid, vzácný čáp černý či výr velký. V roce 1913 byly do Jeseníků z Alp dovezeni kamzíci, kteří zde zdomácněli.

12 poutní místo Svatý Kopeček
Zajímavá místa kraje Hrad Bouzov Hrad Helfštýn poutní místo Svatý Kopeček Hrad Šternberk

13 Zbrašovské aragonitové jeskyně Javoříčské jeskyně - vápencová
jeskyně Na Pomezí vznikla rozpouštěním mramoru a je v ČR největší, která vznikla tímto způsobem Zbrašovské aragonitové jeskyně Javoříčské jeskyně - vápencová Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14°C.

14 vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
Hranická propast Celková potvrzená hloubka suché i mokré části je tedy minimálně 442,5 m ( ,5), což ji činí nejen nejhlubší propastí ve střední Evropě, ale i jednou z nejhlubších zatopených sladkovodních propastí na světě. V tomto směru je však ještě třeba učinit řadu výpočtů. Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700 m, čemuž nasvědčují teplota a chemické složení vody v jezírku.

15 papírna Velké Losiny Původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru pracuje ve Velkých Losinách nepřetržitě od konce 16. století až do dnešních dnů. Je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického řemesla, jediná svého druhu v České republice

16 Zdroje, citace Obecné: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Povrch: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Vodstvo: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Podnebí: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Zemědělství: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Průmysl: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Cestovní ruch: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org/wiki [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

17 Zdroje, citace CHKO: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. www:jeseniky.ochranaprirody.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Zajímavá místa kraje: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. turistickyatlas.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. turistickyatlas.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR KADLEC, Ján. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR DRÁBEK. drabek.bigbloger.lidovky.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google