Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sabine Teichert Informační den společnosti EBSCO, červen 2007 Elektronické knihy a elektronické časopisecké kolekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sabine Teichert Informační den společnosti EBSCO, červen 2007 Elektronické knihy a elektronické časopisecké kolekce."— Transkript prezentace:

1 Sabine Teichert Informační den společnosti EBSCO, červen 2007 Elektronické knihy a elektronické časopisecké kolekce

2 Elektronické knihy Elektronické knihy jsou digitální verze tištěných titulů Elektronické knihy jsou čitelné a můžete si je také okamžitě stáhnout, což neklade žádné nároky na doručování Do elektronických knih můžeme řadit monografie, učebnice, atlasy, hlavní odkazová díla, příručky a další Elektronické knihy jsou přístupné přímo z Vaší knihovny, z Vašeho počítače a nabízí výhody v podobě formátu a snadné přenositelnosti Elektronické knihy jsou obecně dostupné v souborech Adobe ® PDF, HTML a XML.

3 Elektronické knihy – výhody pro knihovny Snazší přístup k textům a jeho lepší využitelnost – linkování pomocí tzv. vzájemných odkazů Šetří místo na policích Nevyžaduje žádné ruční zpracování ani jinou výrobní proceduru Žádné riziko zničení či krádeže Žádné náklady na doručování nebo na manipulaci Šetří knihovní rozpočet Vyhledávání časopisů a knih pomocí vzájemných odkazů

4 Šité Vám přímo na míru! Elektronické knihy – příklady spolupráce společnosti EBSCO s nakladateli

5 elektronická knižní kolekce 200+ Celá společná kolekce - 221 titulů LiteraturaFilosofieNáboženství Klasická díla Kultura Tato kolekce se zabývá velkými postavami a tématy, která pokrývají celou oblast humanitních věd: David Hume Martin Luther Joseph Conrad Skotaské osvícenství Osvobozenecká teologie Křesťanská etika Římská republika Arthur Miller Modernní irská kultura A daší. Také v ní můžete najít 2,000 esejů, v nichž vyhledáváte podle jména autora, názvu titulu, podle tématu či klíčového slova, Tuto kolekci můžete zakoupit také jako dvě oddělené subkolekce. Společné kolekce filosofie, náboženství a kultury - 87 titulů (subkolekce) Tři kolekce Společné online kolekce Společná kolekce literatury a klasických děl - 134 titulů (subkolekce) Nakladatelství Cambridge University Press

6 Nakladatelství Springer Nakladatelství Springer vydává největší počet knih na světě z oblasti vědy, technologie a medicíny. Každý rok je to více než 3000 nových titulů Springer je prvním nakladatelem, který tyto knihy zároveň nabízí v elektronické podobě a na jedné společné platformě Springer nabízel na rok 2006 mezioborovou elektronickou knižní kolekci o více než 12,000 titulech online, ovšem na rok 2007 plánuje přidat 3,000 nových titulů (celkem tedy 15,000). On-line přístup přes SpringerLink Určujeme vývoj ve světě výzkumu!

7 Jaké knižní formáty nabízí nakladatel Springer? Elektronické knihy –učebnice, monografie, atlasy, atd. Elektronická odkazová díla –příručky a hlavní odkazová díla Elektronické knižní edice

8 Nakladatel Springer - 13 online knihoven 3.100 elektronických knih SpringerLink online knihovny Kolekce elektronických knih nakladatelství Springer pro rok 2007 Architektura, design a umění Knihovna behaviorálních věd Knih. biomedicíny a přírodních věd Knihovna ekonomiky a obchodu Knihovna chemie a vědy o materiálech Knihovna pro vědu o počítačích Knihovna environmentálních věd Knihovna sotrojírenství Knihovna humanitních věd a práva Matematická knihovna Lékařská knihovna Knihovna fyziky a astronomie Profesionální práce na počítači a webový Design Počet titulů 25 40 300 200 165 800 150 320 170 325 266 245 150

9 Springer Kolekce 6,000+ přidána v letech 2005 a 2006 neustále se zvětšující knižní kolekce od roku 2007 Všechny tituly byly převedeny z knihovny netLibrary ® Hlavní odkazová díla, která již byla předtím vydána pod nakladatelem Kluwer Academic Publishing V současné době více než 15,000 titulů.

10 Springer – elektronické knihy přes platformu SpringerLink

11 Důvody, proč zvolit elektronické knihy Zvýšení multioborového vzdělání a rozšíření výzkumu Plná cena za tištěnou edici je několikanásobně vyšší než je původní cena. Stahování kapitol oproti výpůjčkám Jedna kniha se půjčuje pětkrát (průměr u univerzitních knihoven) Výzkumy stanovily dobu na podání žádosti o výpůjčky od 8 hodiny večer do 8 hodiny ráno stejně jako během víkendu Elektronické knihy jsou dostupné po celý den „Elektronické knihy se skutečně používají a nejenom čtou” Mick O’ Leary deník Information Today

12 Proč je výhodné objednávat přes EBSCO? Pomoc s vyhledáváním elektronických zdrojů - identifikace, přístup a správa všech elektronických zdrojů z jednoho místa  Inovace a technika versus tradiční prodejci Přístup k elektronickým zdrojům a integrace služeb  Obsahové propojení: metadata z elektronických knih integrovaná do databází Ebsco Publishing  Kolekce elektronických knih přidané do průvodce tituly v rámci programu A-to-Z umožňují knihovnám stáhnout si elektronické knihy z těch balíčků, u nichž jsou předplatiteli Nákup elektronických knih od nakladatele Springer založený na předplatitelském modelu  Předplatné elektronických titulů je integrované přímo do fakturace a do správy časopisů Vynikající servis zákazníkům

13 Příklady elektronických časopiseckých kolekcí

14 Skupina časopisů Annual Reviews V současné době nabízí Annual Reviews 32 edičních souborů z oblasti biomedicíny, fyzikálních a sociálních věd Dostupnost od roku 1996 do současnosti a navíc budou v budoucnu články časopisů k dispozici přes portál Reviews in Advance (RIA) Elektronická kolekce zpětných čísel představuje asi 20.000 článků od roku 1932 do roku 2001 5 nejdůležitějších skutečností, které byste o Annual Reviews měli znát: -Vědecká komunita této organizaci přisuzuje skutečně velký význam -Vytvořena „vědci pro vědce“ -Nezisková organizace, která nemá za cíl jakkoli obchodovat -Nízkonákladový poskytovatel odborné literatury -Flexibilta a schopnost spolupracovat s partnery

15 Skupina časopisů Annual Reviews „Všechny ediční soubory mají vysoký ukazatel průměrné citovanosti“ Téměř 6.000 časopisů je včleněno do citačních statistik Institutu pro vědecké informace: -Časopis s nejvyšším ukazatelem průměrné citovanosti (bez ohledu na typ oboru) je Annual Review of Immunology Více než polovina titulů ze souboru Annual Review je v první stovce nejcitovanějších časopisů, a to bez ohledu na oborové zaměření! V rámci svých disciplín: -15 edičních souborů má ukazatel průměrné citovanosti 1 -7 edičních souborů má ukazatel průměrné citovanosti 2 -10 edičních souborů má ukazatel průměrné citovanosti 3-8 Veškeré tištěné články jsou dostupné online a jsou doprovázeny bohatými vyhledávacími funkcemi a přesnou navigací

16 IEEE Online kolekce organizace IEEE -IEEE/IEL Elektronická knihovna (IEL) -IEEE All Society Periodicals Package (ASPP) (kolekce periodik IEEE) -IEEE Proceedings Order Plans (Výsledky z konferenčních jednání společnosti IEEE) -IEEE Enterprise (pro podniky a společnosti) Organizace IEEE pokrývá celou oblast technologie: -Antény -Biomedicínské inženýrství -Počítače -Elektronické inženýrství -Průmyslové inženýrství -Nanotechnologie -Jaderná fyzika -Optika -Radiologie -Doprava Společnost EBSCO je autorizovaným prodejcem IEEE online kolekcí v České republice!

17 IEEE – Co získáte zakoupením elektronické knihovny IEL? 1.6 milliónu plnotextových článků 131 IEEE časopisů 20 IET časopisů (Institut pro inženýrství a technologii) Kolekce časopisů 600+ z výročních konferencí IEEE Kolekce 20+ IET výročních konferencí Kolekce 1,600+ IEEE standardů Rejstříkové záznamy z databáze Inspec u všech článků Zpětná čísla až do roku 1913…budou uvedena velmi brzy…za žádný další poplatek Měsíční uživatelské statistiky COUNTER-compliant

18 Nakladatel Mary Ann Liebert Rodinná společnost vedená na základě osobního přístupu “Zajímá mě především lékařský výzkum a jeho schopnost aplikace na problematiku zdraví a humanity…..” část rozhovoru v časopisu Serials Review Do konce roku 2006 existovalo přes 28.000 klinických, vědeckých a výzkumných materiálů z 56ti online časopisů nakladatele M.A. Liebert (všechny plně vyhledávatelné) Online časopisy nakladatele M.A. Liebert -licenční podmínky šité knihovnám na míru -Neomezený přístup přes IP adresu -Trvalá archivační práva jsou zaručena -Žádné omezení pro konkurenční uživatele -Povolen vzdálený přístup -Registrovaní uživatelé mají volný přístup -Meziknihovní účet na číslo elektronického časopisu povolen -Course-pack use is permitted. Je umožněn přístup pro konsorcia

19 Nakladatel Mary Ann Liebert Nejvýznamnější nakladatel v oblasti biotechnologie po více než 25 let

20 Nakladatelská skupina Nature Publishing Group

21 NPG – www.nature.com/nature Přední mezinárodně uznávaný vědecký časopis s týdenní periodicitou Provádí výzkum ve všech oblastech vědy a technologie, je vysoce ohodnocený externími experty Časopis Nature poskytuje čerstvé informace ohledně nadcházejících trendů, které ovlivňují vědu, vědce i širší publikum Nature archives - archivy, které obsahují historický vývoj vědy; a to zpětně až do roku 1950 (ty od roku 1869 jsou momentálně digitalizovány)

22 Originální, recenzované výzkumy Pouze nejvýznačnější výzkumné články ve svých oborech. Ojediněle široký záběr témat Unikátní kombinace skutečně kvalitou vybroušených výzkumů a skvěle recenzovaných článků, novinek, výhledů a komentářů, která Vaši knihovnu udrží v kontaktu s aktuálními výzkumnými metodami ve Vaší lokalitě! Archivy Jednotlivé archivní roky jsou dostupné. NPG - Časopisy v rámci skupiny Nature Research

23 Hodnotí doplňujícími informacemi časopisy s originálními vědeckými pracemi Spolehlivé a recenzované informace Plnotextové články, zpracované uznávanými kapacitami v daném oboru. Bezkonkurenční šíře témat Plně pokrývá svůj obor a zaměřuje se rozličná témata té nejvyšší důležitosti. Skvělý vzdělávací nástroj Vícebarevné diagramy; předvádění diapozitivů; animace; online odkazy do dalších výkladových výrazů a databází. Vylepšená funkčnost pro uživatele Snadná navigace a rychlý přehled vědecké terminologie. NPG - Časopisy ze skupiny Nature Reviews

24 NPG - Soupis časopisů z oblasti fyziky zahájeno roku 2002 aktuální výzkum číslo 1 ukazatel průměrné citovanosti: 13.531 zahájeno roku 2005 vzájemná korelace chemie a biologie grafické informace zahájeno roku 2005 celé spektrum fyziky zahájeno v říjnu roku 2006 pokrývá celou oblast nanotechnologie zahájeno v lednu roku 2007 hloubkový výzkum zaměřen na celý obor rozličná odborná témata jsou určena především fyzikům, inženýrům a vědcům zabývajícími se vědou o vlastnostech materiálů

25 NPG - Nature Protocols: www.nature.com/nprot Nový, vynikající a interaktivní online zdroj pro laboratorní protokoly (kolekce 400+ protokolů minulý rok) Interaktivní veřejná diskuse, která vypracovává vlastní protokoly a komentáře a porovnává je kvalitativně s ostatními Formát „krok za krokem“ ve stylu „návodů na použití“ upozornění důležité kroky funkce dočasného zastavení návod k řešení problémů

26 NPG - Soupis časopisů nakladatele Nature z oblasti lékařských věd - klinická praxe

27 NPG - Časopisy skupiny Academic and Society Směrodatné informace, které potřebujete: Důkladný rozbor všech speciálních disciplínin Prověřená a kvalitní redakční práce a přesnost informací Preciznost zpracování a sledování určeného cíle Flexibilita – vyberte jen tituly, které potřebujete Archivy: 10 z nich – otevřený přístup po dvanácti měsících; zbytek - čtyřletý „posuvný přístup“ (přístup zdarma před rokem 2003)

28 NPG - Online přístup umožňuje zákazníkům následující: Plné texty u celého souboru časopisů skupiny NPG, a to včetně dostupných archivů. Přístup k plným textům článků ve formátech HTML nebo PDF je umožněn buď přes síťovou licenci, nebo přes nákup jednotlivých článků Vylepšená online publikace (AOP) – nejnovější výzkumné materiály publikované online, a to až do dvou měsíců před tím než vyjde tištěná verze Online archivy – na každou licencovanou publikaci vychází přístup do čísel zpětně až do čtyř let a k tomu ještě možnost vyhledávání prvního čísla všech Nature časopisů s výjimkou časopisu Nature (úplný archiv bude zpřístupněn na konci roku 2007). Archivy se u dalších časopisů nakladatele Nature poměrně liší Publikace jako příloha – nevychází jako součást tištěné verze (vychází jako doplněk k ní), ale vyznačuje se různými online vylepšeními a také velmi podrobně zkoumá jednotlivé materiály, což je skutečně vhodné pro odborníky. Avšak zároveň nijak nemíří proti běžné čtenářské obci. Můžete ukládat jednotlivá data, používat inovační metody a video animace.

29 Obsah je vyhledáván pomocí CrossRef odkazů – Aktivní podíl nakladatelské skupiny NPG na vyhledávání pomocí CrossRef odkazů poskytuje vědcům možnost nalézt výzkumný materiál té nejvyšší kvality daleko rychleji a efektivněji než v případě jiných nakladatelů. Aktuální informace v rámci systému RSS (Skutečně jednoduché sdružování dat) – snadný způsob, jak zůstat „v obraze“, jelikož si mohou uživatelé zvolit novinky RSS z domény nature.com, čímž si uchovají záznam z aktuálního dění v oboru, o který mají zájem. Další online zdroje – upozorňovací zprávy v elektronické podobě, naturejobs.com, natureevents.com, natureproducts NPG - Online přístup umožňuje zákazníkům následující:

30 Naše služby pro Vaši knihovnu!

31 Kontaktní osoby Více informací najdete na webových stránkách: www.ebsco.com www.ebsco.cz EBSCO Information Services Bonus-EBSCO, s.r.o. Email: info.cr@ebsco.cominfo.cr@ebsco.com Vojislav Milovanovič, obchodní zástupce vmilovanovic@ebsco.comvmilovanovic@ebsco.com / Tel. + 420 605 172 105 Martin Berka, oddělení péče o zákazníky mberka@ebsco.commberka@ebsco.com / Tel. +420 272 762 766

32 Děkujeme za pozornost! Naším cílem je spokojenost zákazníka Pro více informací se obraťte na adresu: info.cr@ebsco.com info.cr@ebsco.com


Stáhnout ppt "Sabine Teichert Informační den společnosti EBSCO, červen 2007 Elektronické knihy a elektronické časopisecké kolekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google